Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektriske Anlegg og Høgspenningsteknikk Innleveringsoppgave

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektriske Anlegg og Høgspenningsteknikk Innleveringsoppgave"— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektriske Anlegg og Høgspenningsteknikk Innleveringsoppgave
Høgskolen i Agder, Grimstad ENE 202 – våren 2006 Foreleser: Egil Hagen

2 Oppgave En kraftstasjon med installerte ytelse på 2x50 MVA skal bygges i en foss 135 km fra en stor by i Norge. Gjør nødvendige antakelser og: Planlegg hovedkomponentene i et kraftsystem som kan overføre den elektriske kraften til byen og fordele den til en ny bydel med industri og boliger. Tegn en per fase modell av systemet Regn ut effekter, strømmer, spenninger og vinkler for kraftsystemet

3 Oppgave forts. Anta at det i byen allerede finnes en termisk kraftstasjon med 200 MW ytelse som også forsyner byen. Drøft om det kan oppstå stabilitetsproblemer i systemet. Bruk like areal metoden og vis hvordan du prinsipielt kunne gå fram for å beregne stabilitetsgrensen Foreslå gode tiltak for å begrense systemets sårbarhet mhp. overspenninger Foreslå en fasekompenseringsstrategi for systemet gitt at belastningen er 250 MW med cos φ = 0,9.

4 Oppgave forts. Anta at generatorene har ex” = 20 % og transformatorene ex = 10 %. Beregn kortslutningsstrømmen (subtransient) på 11 kV samleskinne i en transformatorstasjon med 10 MVA trafo Anta en 10 meter lang skinneføring med avstand mellom skinnene på 0,3 m og lengde 1,0 meter mellom isolatorene Beregn nødvendig bruddkraft i isolatorene når skinnene en stående og 10 cm høye

5 Besvar oppgaven kortfattet
Innlevering på papir mandag 20.2 Tilbake 27.2


Laste ned ppt "Elektriske Anlegg og Høgspenningsteknikk Innleveringsoppgave"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google