Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst Dobbeltdiagnose 2010 - et tilbakeblikk og noen blikk framover Amund Aakerholt Lillehammer sept 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst Dobbeltdiagnose 2010 - et tilbakeblikk og noen blikk framover Amund Aakerholt Lillehammer sept 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst Dobbeltdiagnose 2010 - et tilbakeblikk og noen blikk framover Amund Aakerholt Lillehammer sept 2010

2 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst Kort oppsummert: Co-ocurring disorders is the expectation, not the exception

3 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst

4 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst RUPO DPS VOP

5 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst RUPO DPS VOP

6 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst Fire utfordringer Samhandling Prosjektarbeid Behandling i kommunen Recovery ( å komme seg)

7 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst Samarbeid Det er lettere å si halleluja enn å gjøre det Særlig i et helsevesen som er anarkistisk i sin sjel

8 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst Evaluering av rusreformen (IRIS) (siste setning) ”Den største utfordringen for de tverrfaglige spesialiserte tjenestene for rusmiddelmisbrukere blir dermed å utvikle samhandlingsmodeller og praksisformer som oppfyller krav til sammenhengende og tilpasset behandling, snarere enn ensidig oppmerksomhet på formelle henvisningsprosedyrer og overholdelse av frister.”

9 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst Samarbeid Lege DPS NAV Ambulant team Rustjeneste Akuttpost Psykiatritjeneste Psyk. Ettervern behandlingsavdeling Lavterskeltilbud Rehab-avdeling Pårørende Frivillige Rusavdeling Venner Kollektiv/TS Politi Somatisk avd

10 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst Behandlingsnettverk DPS / Amb team NAV Akutt avd Sykehuspost DD Fastlege P +cm Rusbehandling/ ACT rusinstitusjon LAR Pårørende Frivillige (RIO) KIF/Politi Andre

11 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst Samarbeid eller samhandling Legge mer vekt på enkel logistikk, nett- kommunikasjon og oppgavedeling når det gjelder de enkle og greie og litt kompliserte Snakke mer om forpliktende supplerende tjenester enn å fordype seg i enda flere samhandlingsmodeller Lage god samhandling og godt samarbeid rundt de med 13,7 diagnoser

12 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst Prosjekttenkning vs drift Vi har mange flotte og enestående prosjekter rundt om i fagfeltet. Vi må bli flinkere til å tenke og planlegge hvordan prosjektene skal implementeres i vanlig drift fra dag en (hvordan ser prosjektet ut i forhold til planene ellers) Og ikke finne opp hjulet hver gang

13 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst Behandling i kommunen Retningslinjene skisserer mange utfordringer i det kommunale tjenestetilbudet. Behandling/rehabilitering/habilitering av brukere med sammensatte lidelser bør ikke kun være en spesialistoppgave Annenlinjen bør ha en tydeligere rolle som god supplerende instans

14 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst Recovery Anbefalt bok: Mike Slade: Personal Recovery and Mental Illness, A Guide for Mental Health Professionals Cambridge University Press 2009

15 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst Å komme seg (recovery) Recovery er greit for de som får hjelp hjelp og bruker den fornuftig. Mindre greit for de som trenger mye, men får utilstrekkelig hjelp ( ut og inn) Problematisk når behandlingen gjør det vondt verre, blir enda en belastning og fjerner brukeren fra det vanlige livet

16 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst Recovery og dd Å leve med psykisk lidelse kan være meningsfullt, men å leve med rus….? Vet vi egentlig hva som virker ? Vi må snu behandling- og tjenestetenkning fra å gjøre ting for til å gjøre ting sammen med dvs: Bruker i forsetet for IP, behandlere skal bidra til å lære bruker å håndtere bilen og utbedre veien

17 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst Takk for meg! amund.aakerholt@helse-stavanger.no


Laste ned ppt "KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst Dobbeltdiagnose 2010 - et tilbakeblikk og noen blikk framover Amund Aakerholt Lillehammer sept 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google