Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeid i akutt team, bl.a. håndtering av rus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeid i akutt team, bl.a. håndtering av rus"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeid i akutt team, bl.a. håndtering av rus
Kirsti Baird Hultberg & Ann Kristin Hegdal Kirsti Baird Hultberg og Ann Kristin Hegdal Tittel: Arbeid i et akutt team, blant annet håndtering av rus. Sammendrag: Follo Akutt Team (FAT) er et tverrfaglig sammensatt team etablert høsten 2002, og har siden våren 2005 også drevet egen kriseenhet med 5 senger. Teamet bistår mennesker i akutt psykisk krise og har Ø-hjelps funksjon i Follo DPS. FAT er et lavterskeltilbud og tilbyr rask hjelp innen timer. Teamet bistår i maks 4 uker. Follo ligger geografisk som en forstad til Oslo og befolkningsgrunnlaget er på fordelt på 6 kommuner. Behandlingstilnærmingen: teamet søker å løse krisene i den sosiale sammenheng mennesket befinner seg i og har fokus på familie og nettverk. FAT samarbeider tett med det øvrige hjelpeapparatet. Vi ønsker ikke å ta over i krisen, men tilby støtte og kompetanse i nært samarbeid med de som er involvert. Ambulering er en del av virksomheten. FAT ser stor verdi av å jobbe lokalt, blant annet ved å reise på hjemmebesøk. Vi opplever å få bedre kontakt, mer tilgang på nettverk og får lettere øye på ressursene. Her har vi fått mye positive tilbakemeldinger fra brukere, pårørende og øvrig hjelpere. Generelt prøver vi å arbeide med en romslighet og åpen holdning. Vi er opptatt av å skape dialog i hvert enkelt møte og i samarbeid finne løsninger. Mange av de vi møter har også et rusproblem. FAT har ingen spesielle begrensninger i forhold til rusproblematikk, vi velger å vurdere hver sak for seg med sitt eget sammensatte bilde. Utover dette må vi alltid ta hensyn og gjøre vurderinger i forhold til sikkerhet og helse. Innholdet i workshop’en vil formes av deltagernes ønsker og interesse. Terapi på hjul - Lillehammer april 2006

2 Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006
FAT Follo Akutteam - oppstart høsten 2002 Historie: ønsket om en forsterking av akutt og øyeblikkelig hjelp tilbudet ved Folloklinikken. Føringer innen akutt psykisk helsevern om å utvikle ambulerende tjenester rettet mot kriseintervensjoner og nettverksarbeid som et alternativ til innleggelse i psykiatrisk sykehus. Og generelt det å tenke litt mer tilgjengelighet, fleksibilitet og ikke minst lokal basert psykisk helsevern Terapi på hjul - Lillehammer april 2006

3 Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006
Kart over Follo OSLO xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Innbyggertall ( ) personer (Folketall over 18 år – SSB)) Ski 26800 Ås 14472 Vestby 12990 Nesodden 16231 Frogn 13358 Oppegård 23586 (Enebakk 9297) innbyggere Terapi på hjul - Lillehammer april 2006

4 FAT ett team som består av
Team som reiser ut, ambulerer - jobber poliklinisk. & Team som jobber inne på kriseenheten - 5 senger. Kriseenheten: Avgrenset periode, maks 7 døgn. Mer om kriseenheten: Terapi på hjul - Lillehammer april 2006

5 Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006
Hvem jobber i FAT 10,5 + 7 stillinger Kontoransatt, psykiater, 2 psykologer, psykiatriske sykepleiere, psykiatriske hjelpepleiere, universitetsutdannet personell (bla. antropologi, kriminologi, kommunikasjon, jus, ledelse og organisasjon m.m.) 4 familieterapeuter. Legene i poliklinikken (+ døgn) deltar i vaktordninger på hverdager og i bakvaktsordning for teamet på kvelder, netter og helger. Flerfaglighet – flere stemmer Flerfaglighet: Få frem flere perspektiver –få til en tykkere beskrivelse av hver enkelt mennesket situasjon og opplevelse. Dette for å skape flere alternativer – løsninger i møtet med de vi arbeider sammen med. Dette gjelder pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere og ikke minst oss selv. Terapi på hjul - Lillehammer april 2006

6 Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006
Åpningstid Vakttelefon: Åpningstider : hverdager kl 09-21 helg/ helligdag kl 10-15 Hjelpetelefon kl Kriseenheten holder åpent hele døgnet – stenger annenhver helg Utenom åpningstidene til FAT henvises til legevakt – Follo Legevakt Hjelpetelefonen, et tilbud til den som har behov for å snakke med noen i løpet av natten. Telefonen betjenes av fagpersoner ved Folloklinikken. Det er ingen uttrykning på denne telefonen, ved behov for mer en samtale på telefonen, kontakt legevakt. Betaling: De tre første konsultasjonene er gratis, deretter betales egenandel. Betalingsgiro blir tilsendt. Terapi på hjul - Lillehammer april 2006

7 Hvem kan henvende seg til FAT?
ALLE – FAT er et lavterskeltilbud for voksne over 18 år hjemmehørende i Ås, Ski, Frogn, Nesodden, Vestby og Oppegård. Henvendelser kommer fra pasienter, familie/ nettverk, leger, politi, legevakt og øvrig helsetjeneste Det kreves ikke henvising før kontakt. Det at vi ikke krever henvisning før førstekontakt øker tilgjengelighet for rask hjelp. Henvisninger innhentes av FAT etter første konsultasjon av økonomiske grunner og ikke minst for å fremme et samarbeid. Terapi på hjul - Lillehammer april 2006

8 Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006
Mandat Være et alternativ til innleggelse i akuttpsykiatrisk sykehus seng Unngå unødvendige innleggelser Gjøre innleggelser så skånsomt som mulig Terapi på hjul - Lillehammer april 2006

9 Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006
Hva gjør FAT FAT har vakttjeneste for alle ø-hjelp henvendelsene til Folloklinikken Selvmordsvurderinger Psykosevurderinger Tvungen psykiatrisk undersøkelse Gir råd til pårørende og samarbeidspartnere Terapi på hjul - Lillehammer april 2006

10 Tilgjengelighet og ambulering
FAT tilbyr hjelp innen 24 timer vurdert etter alvorlighetsgrad og kapasitet FAT er fleksibel i forhold til møtested. FAT vektlegger å møte folk i sitt lokalmiljø. FAT søker å løse kriser i den sosiale sammenheng mennesket befinner seg. Terapi på hjul - Lillehammer april 2006

11 Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006
Rus? FAT har ingen spesielle begrensninger i forhold til rusproblematikk Vi velger å vurdere hver sak for seg med sitt eget sammensatte bilde. Utover dette må vi alltid ta hensyn og gjøre vurderinger i forhold til sikkerhet og helse. Behandlingstilnærmingen: teamet søker å løse krisene i den sosiale sammenheng mennesket befinner seg i og har fokus på familie og nettverk. FAT samarbeider tett med det øvrige hjelpeapparatet. Vi ønsker ikke å ta over i krisen, men tilby støtte og kompetanse i nært samarbeid med de som er involvert. Ambulering er en del av virksomheten. FAT ser stor verdi av å jobbe lokalt, blant annet ved å reise på hjemmebesøk. Vi opplever å få bedre kontakt, mer tilgang på nettverk og får lettere øye på ressursene. Her har vi fått mye positive tilbakemeldinger fra brukere, pårørende og øvrig hjelpere. Generelt prøver vi å arbeide med en romslighet og åpen holdning. Vi er opptatt av å skape dialog i hvert enkelt møte og i samarbeid finne løsninger. Terapi på hjul - Lillehammer april 2006

12 Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006
Bør rusproblematikk møtes på en bestemt måte? Kritisk perspektiv på oss selv. For lite bevissthet på rus for tiden. Terapi på hjul - Lillehammer april 2006

13 Medisinering i akutt team.
Generelt Utfordring i forhold til rus Holdning: Tydelighet på hva som er FATs oppdrag; krisehjelp, der og da for å roe ned. Kriseenheten, starter ikke opp langtids medisinering, dette gjøres av fastlege (for eksempel antidepressiva), evt. med rådgivning fra leger på Folloklinikken. Unntak kan være ved psykose, men da også viktig med samarbeid med fastlege. FAT gir akuttmedisinering der det er nødvendig. I hovedsak for å oppnå ro og hvile. Sovemedisiner (Zopiclone 7,5 mg (1-2), helst Vallergan, men den har tunge bivirkninger, blant annet ”hangover”) og beroligende (Rivotril, 0,5 mg – 1-2 ). Zyprexa ble brukt mye for 2 år siden, mindre nå, men ved stort tankekjør. Tydelighet på at B-prep, spesielt i forhold til rusproblematikk ikke gies i mer en 1 -2 dager. Det kan være spesielle tilstander som for eksempel grenser til delir (viktig å få de til å sove), men disse tilstander skal henvises videre (større omsorgsnivå – medisinsk avd). (eks. på alkohol på døgnposten, 1mg rivotril, Buspar, seroquel (på grunn av høy alder) Til ikke-rus pas, er det en holdning på at b-prep ikke gies mer enn en uke, med nedtrapping neste uke (før avslutning på FAT). Viktig å samarbeide med øvrige hjelpere/behandlere, for eksempel ikke ødelegge en oppsatt nedtrappingsplan. Utover dette har vi fokus på alternative medikamenter (urter; vallerina natt, beroligende te’er, blomstermedisiner) og alternative teknikker (puste og avslapningsteknikker), berøring og selvsagt den gode samtale og generelt nærvær (omsorg). Her er det svært viktig å ha bevisst og kompetanse på hva man holder på med og kjenne sine begrensninger, samt hele tiden ha fokus på pasientens behov og ønsker. Terapi på hjul - Lillehammer april 2006

14 Generell behandlingstilnærming
FAT ønsker å jobbe for flere alternativer –valg i møte med mennesker i krise - i samarbeid Terapi på hjul - Lillehammer april 2006

15 Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006
FAT tilbyr samarbeid Mange berørte (hvem har krise?) Mange samarbeidspartnere Internt Eksternt Familie/øvrig nettverk Det er viktig at vi - FAT ikke tar over krisen – men bistår som samarbeidspartnere. Et eksempel: at vi møter opp på kontoret til fastlegen, istedenfor at pasienten skyves videre. Dette for å fremme kontinuitet for pasienten. FAT ønsker å være en støttende samarbeidspartner for de som kjenner pasienten bedre enn oss og som kommer til å fortsette å være nettverket etter krisen. FAT trenger kompetansen hos alle samarbeidspartnere for å hjelpe på best mulig måte. Terapi på hjul - Lillehammer april 2006

16 Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006
Fokus på ressurser FAT bistår personer, familie og samarbeidspartnere i å mobilisere egne ressurser slik at de kan finne måter og håndtere problemene på som oppleves mest mulig hensiktsmessig for den enkelte Endret ekspertrolle* Dele erfaringer og kompetanse BRUKERPERSPEKTIVET FATs oppgave er å tilrettelegge for at flest mulig stemmer kan bli hørt og hver enkeltes ressurser og mulighet til mestring kommer frem. Vi ønsker å styrke lokalmiljøets ferdigheter og muligheter til å håndtere akutte kriser. Ekspertrollen er endret: fra at behandler hadde alle svar og løsninger, til å være en tilrettelegger for åpen og gjensidig dialog. FAT ser verdien i å stille flere spørsmål, fremfor å komme med svar. Mer ansvarliggjøring av pasient og nettverk. Det er pasienten og nettverket som er spesialister på sine liv. Vi skal ha en spesialitet i å få frem ressurser og hjelpe til å finne alternativer (samtale metoden), samt selvsagt å inneha kompetanse til å gjøre faglige vurderinger. Terapi på hjul - Lillehammer april 2006

17 Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006
Holdning Åpen holdning Undrende, utforskende Respekt for den andres kompetanse og ressurser Innstilthet på samarbeid/nettverk Def (Allport) mental tilstand av innstilthet, organisert gjennom erfaring, som skaper en dirigerende eller dynamisk påvirkning ovenfor en mennesket respons i forhold til alle objekter og situasjoner som den forholder seg til. Tåle uvisshet. Ikke være for raske. Vi har erfart at ved at vi stiller åpent, undrende, så kommer den enkeltes løsninger og ressurser frem. Terapi på hjul - Lillehammer april 2006

18 Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006
Teori - Metode Åpen samtale To og to Refleksjon Skape mening i kontekst Nettverk Eklektisk tilnærming Åpen samtale (Seikkula) Refleksjon (tom Andersen): Gjennom å jobbe to og to: Noen snakker mens andre er stille (reflektør). Reflektøren får mulighet til å tenke og legge merke til hva som skjer i samtalen uten å kommentere underveis. Så forsøke å løfte, holde oppe noe av det som blir sagt. Gjøre en forskjell. Eklektisk forståelsesramme: Inspirert av: Systemisk tenkning. Seikkula, Andersen Narrativ tilnærming Kognitiv terapi LØFT – Løsningsfokusert tilnærming Psykodynamisk Eksistensialisme Og generelt livskompetanse Terapi på hjul - Lillehammer april 2006

19 Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006
Tall? Terapi på hjul - Lillehammer april 2006

20 Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006
Aktivitet - FAT 2003 2004 2005* 31.08/01.11 Hjemme-besøk 340 221 189/ Telefon 3202 2761 2015/2516 Familie/ Nettverk 133 109 127/ Konsult. 2013 1838 2065/3270 Sam.møter (på hjul) 72 97 87/107 Utfordringer med tallene, spesielt i 2005 med innføring av nytt datasystem. Vi venter på tall i fra Sintef, registreringer fra Dette vil gi oss mye mer nyanserte og riktige tall. 328 pasienter er registrert med dertil skåringer, honos, gaf m.m. Eksempel: 550 engangskonsultasjoner (på tlf) som innbefatter mye arbeid, men som vi ikke får produksjonstall for. Dette innebærer vurderinger, drøftinger i team og slusing videre (for eksempel tlf. til andre hjelpeinstanser) Terapi på hjul - Lillehammer april 2006

21 Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006
Krisesenger i FAT År Antall personer Ligge-døgn Beleggs-prosent Forklaring 2003 109 713 97.67 2 senger i annen sengepost 2004 118 706 96.45 2005 * 99 538 5 senger fra Stenger 2.helg Ikke noe mål om å ha fullt belegg (vår sjef), vi skal jo unngå innleggelser…… Mange utfordringer og mange ulike forventninger. Terapi på hjul - Lillehammer april 2006


Laste ned ppt "Arbeid i akutt team, bl.a. håndtering av rus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google