Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006 Arbeid i akutt team, bl.a. håndtering av rus Kirsti Baird Hultberg & Ann Kristin Hegdal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006 Arbeid i akutt team, bl.a. håndtering av rus Kirsti Baird Hultberg & Ann Kristin Hegdal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006 Arbeid i akutt team, bl.a. håndtering av rus Kirsti Baird Hultberg & Ann Kristin Hegdal

2 Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006 FAT Follo Akutteam - oppstart høsten 2002

3 Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006 Kart over Follo 107437 innbyggere xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx OSLO

4 Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006 FAT ett team som består av Team som reiser ut, ambulerer - jobber poliklinisk. & Team som jobber inne på kriseenheten - 5 senger.

5 Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006 Hvem jobber i FAT 10,5 + 7 stillinger Kontoransatt, psykiater, 2 psykologer, psykiatriske sykepleiere, psykiatriske hjelpepleiere, universitetsutdannet personell (bla. antropologi, kriminologi, kommunikasjon, jus, ledelse og organisasjon m.m.) 4 familieterapeuter. Legene i poliklinikken (+ døgn) deltar i vaktordninger på hverdager og i bakvaktsordning for teamet på kvelder, netter og helger. Flerfaglighet – flere stemmer

6 Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006 Åpningstid Vakttelefon: 91 10 92 42 Åpningstider : hverdager kl 09-21 helg/ helligdag kl 10-15 Hjelpetelefon 64852240 kl.23 -07 Kriseenheten holder åpent hele døgnet – stenger annenhver helg

7 Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006 Hvem kan henvende seg til FAT? ALLE – FAT er et lavterskeltilbud for voksne over 18 år hjemmehørende i Ås, Ski, Frogn, Nesodden, Vestby og Oppegård. Henvendelser kommer fra pasienter, familie/ nettverk, leger, politi, legevakt og øvrig helsetjeneste –Det kreves ikke henvising før kontakt.

8 Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006 Mandat Være et alternativ til innleggelse i akuttpsykiatrisk sykehus seng Unngå unødvendige innleggelser Gjøre innleggelser så skånsomt som mulig

9 Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006 Hva gjør FAT FAT har vakttjeneste for alle ø-hjelp henvendelsene til Folloklinikken Selvmordsvurderinger Psykosevurderinger Tvungen psykiatrisk undersøkelse Gir råd til pårørende og samarbeidspartnere

10 Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006 Tilgjengelighet og ambulering FAT tilbyr hjelp innen 24 timer vurdert etter alvorlighetsgrad og kapasitet FAT er fleksibel i forhold til møtested. FAT vektlegger å møte folk i sitt lokalmiljø.

11 Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006 Rus? FAT har ingen spesielle begrensninger i forhold til rusproblematikk Vi velger å vurdere hver sak for seg med sitt eget sammensatte bilde. Utover dette må vi alltid ta hensyn og gjøre vurderinger i forhold til sikkerhet og helse.

12 Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006 Bør rusproblematikk møtes på en bestemt måte?

13 Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006 Medisinering i akutt team. Generelt Utfordring i forhold til rus

14 Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006 Generell behandlingstilnærming FAT ønsker å jobbe for flere alternativer –valg i møte med mennesker i krise - i samarbeid

15 Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006 Mange berørte (hvem har krise?) Mange samarbeidspartnere –Internt –Eksternt –Familie/øvrig nettverk FAT tilbyr samarbeid

16 Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006 Fokus på ressurser FAT bistår personer, familie og samarbeidspartnere i å mobilisere egne ressurser slik at de kan finne måter og håndtere problemene på som oppleves mest mulig hensiktsmessig for den enkelte Endret ekspertrolle* –Dele erfaringer og kompetanse BRUKERPERSPEKTIVET

17 Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006 Holdning Åpen holdning Undrende, utforskende Respekt for den andres kompetanse og ressurser Innstilthet på samarbeid/nettverk

18 Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006 Teori - Metode Åpen samtale To og to Refleksjon Skape mening i kontekst Nettverk Eklektisk tilnærming

19 Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006 Tall?

20 Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006 Aktivitet - FAT 200320042005* 31.08/01.11 Hjemme- besøk 340221189/ Telefon320227612015/2516 Familie/ Nettverk 133109127/ Konsult.201318382065/3270 Sam.møter (på hjul) 729787/107

21 Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006 Krisesenger i FAT ÅrAntall personer Ligge- døgn Beleggs- prosent Forklaring 200310971397.67 2 senger i annen sengepost 200411870696.45 2 senger i annen sengepost 2005 1.1-31.7* 99538 5 senger fra 01.04.05. Stenger 2.helg


Laste ned ppt "Terapi på hjul - Lillehammer 26 - 28 april 2006 Arbeid i akutt team, bl.a. håndtering av rus Kirsti Baird Hultberg & Ann Kristin Hegdal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google