Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det private skriftemål En glemt skatt i Den Norske Kirke

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det private skriftemål En glemt skatt i Den Norske Kirke"— Utskrift av presentasjonen:

1 Det private skriftemål En glemt skatt i Den Norske Kirke

2 Bekjennelsesskriftene
Den augsburgske bekjennelse (CA) art: X! Og XXV Luthers Lille Katekisme

3 Historisk oversikt Oldkirken offentlig skriftemål Matt 18-15-17
Fra 600: Hemmelig skriftemål praktisert på de britiske øyer Snart overtatt av den romersk katolske kirke Fikk en sentral rolle 1215 Laterankonsilet obligatorisk handling 1250 regnet som sakrament Joh.20,21-23; Matt.18,15-18; Jak.5,16) Absolusjonen ble en domsavgjørelse man var forpliktet på

4 Matt 16,18-19 Og det sier jeg deg: Du er Peter; på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen."

5 Matt 18,18 Sannelig, jeg sier dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen.

6 Joh 20,23 Dersom dere tilgir noen deres synder, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt."

7 Ca X11: Om boten Boten består av 2 deler
Angeren Frykt som rammer samvittigheten når synden blir kjent Troen som kommer ved å høre evangeliet. Eller avløsningen Botens frukt er gode gjerninger.

8 Skriftemålet CA X1 og XXV
Dens betydning Motivasjonen for skriftemålet Og hvordan det skulle fungere

9 Skriftemålets betydning
Mennesker har rett til å gå til skrifte. Avløsningen har stor betydning for oss.

10 Motivasjonen Man skulle ikke gå til skrifte av tvang. Men av tro

11 Praktiseringen Bekjennelse
Ikke nødvendig å regne opp alle misgjerningene sine Slm.19,13 Men hvem kan merke sine feiltrinn?

12 Bekjennelse For Gud skal vi bekjenne alt, også det vi ikke vet om.
Men for en skriftefar skal vi bare bekjenne det vi vet om i hjertet (LK)

13 Avløsningen Av en skriftefar. Det er Guds røst
Tilsagt etter Guds befaling Av en skriftefar. Nøkkelmakten blir altså holdt i ære. Avløsningen er for alle som tar imot den uavhengig av gjerninger. Gjerningene er troens frukt

14 Tiltak gjort i nyere tid
Peder Olsen Halvor Bergan Bispemøtets uttalelse 1988 Liturgi for enkeltskriftemålet og det almene sskiftemålet er tatt med i alterboken 1996 Skriftestol i domkirken Skriftestol bygget inn i Mortensrud kirke.

15 Er det behov for skriftemålet?
Nærliggende å tenke behov utfra syndsforståelsen Den varierer i forhold til alder p.g.a Undervisning og forkynnelse Sjelesorgen Hjelp til å snakke sant om eget liv Behov for tilgivelse Behov for å konkretisere Hjelp til å bli trygg på at en er tilgitt. Hjelp til mange som ellers ikke går i kirken. Legge til rette for trosopplevelser


Laste ned ppt "Det private skriftemål En glemt skatt i Den Norske Kirke"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google