Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stadig flere unge havner utenfor arbeidsmarkedet – kan NAV snu strømmen? VBA, 3. november 2011 Assisterende fylkesdirektør Tommy Johansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stadig flere unge havner utenfor arbeidsmarkedet – kan NAV snu strømmen? VBA, 3. november 2011 Assisterende fylkesdirektør Tommy Johansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stadig flere unge havner utenfor arbeidsmarkedet – kan NAV snu strømmen? VBA, 3. november 2011 Assisterende fylkesdirektør Tommy Johansen

2 NAV, 14.07.2014Side 2 Skole eller jobb?  I 2008 utgjorde 15-19 åringene 9% av alle personer i alderen 15-74 år  Som del av arbeidsstyrken utgjorde disse 5% (2008)  13% jobbet heltid (2008)  Andel sysselsatte 20082009 15-74 år72,8%71,5% 15-19 år44,6%39,1% 20-25 år76,2%72,4%

3 NAV, 14.07.2014Side 3 Skole eller jobb?  84% av elever som starter grunnkurs det året de fylte 16, oppnådde studie- eller yrkeskompetanse etter fem år ved de allmennfaglige studieretningene.  For dem som starter det året de fyller 17 hadde bare 48% oppnådd sluttkompetanse etter 5 år.  6% av 16 åringene som starter på allmennfag slutter i løpet av 5 år – 37% av 17 åringene.  Det samme mønsteret avtegner seg på de yrkesfaglige studieretningene, men det er relativt flere 17 åringer og derav høyere frafallsprosent.

4 NAV, 14.07.2014Side 4 Skole eller jobb?  Gjennomstrømning i videregående opplæring: – Gk. 1994: 68% – Gk. 1998: 72% – Gk. 2002 og 2004: 69%  Foreldrebakgrunn og kjønn – Gjennomføringsgrad (studie- eller yrkeskompetanse) der foreldre har grunnskole som høyeste utdanningsnivå: 52% for jenter og 40% for gutter  Direkte overgang til videregående skole gir lavest frafall

5 NAV, 14.07.2014Side 5 Sysselsatte i % av befolkningen

6 NAV, 14.07.2014Side 6 Situasjonen på arbeidsmarkedet i Hordaland oktober 2011  5.596 ledige (2.2% ledighet) – 19 år og under: 1,4% ledighet – 20-29 år: 3,4%  Flest ledige innen industri (767), bygg og anlegg (673) og serviceyrker (559)  Høyest relativ etterspørsel etter ingeniører, personer med IKT kompetanse og bygg og anleggskompetanse

7 NAV, 14.07.2014Side 7 Et arbeidsmarked i utakt?

8 NAV, 14.07.2014Side 8 Situasjonen knyttet til sykefravær i Hordaland pr. 2. kv. 2011 Det legemeldte sykefraværet i Hordaland på 5,8% tilsvarer 621.000 tapte dagsverk....

9 NAV, 14.07.2014Side 9 Utvikling i antall uføre i Hordaland (Jan 2009 – Jun 2011)

10 NAV, 14.07.2014Side 10 Utvikling i antall uføre 18-24 år i Hordaland. Jan 2009 – Sep 2011

11 NAV, 14.07.2014Side 11 Trekk og utviklingstrekk på uføreområdet  Hordaland: nær 8% av den arbeidsføre delen av befolkningen er ufør – 9,5% i landet – Kvinneandelen utgjør 58% - landet: 57%  Bare Oslo (5,6%), Akershus og Rogaland ligger lavere enn Hordaland  Østfold og Telemark ligger høyest med en uføreandel på 12,9%  Av nye uførepensjonister kommer 78,8% fra AAP (NAV), 13,3% fra sykepenger og 8% fra ”annet”  I gruppen under 35 år er andel uføre menn høyere enn blant kvinner

12 NAV, 14.07.2014Side 12 Aldersfordeling og utvikling i antall uføre (Hordaland) Aldersgruppe Antall uføre 30.06.2011 Endring frå 30.06.2010 Prosent- endring 18-298258311 % 30-391514121 % 40-4941122958 % 50-597812721 % 60-67104031061 % Totalt246675682 %

13 NAV, 14.07.2014Side 13 Ungdomsmottaket  Vårt hovedgrep i forhold til ”Ny Giv” – Tett samarbeid med Hordaland fylkeskommune  Gjelder for ungdom i Bergen kommune som avbryter sin utdanning  Hovedmål: å sikre alternativt tilbud så tidlig som mulig – hindre tilleggsproblematikk – Bruke tid på å finne ut hva ungdommen egentlig ønsker (individuelt/gruppe)  Startet 19. september 2011  Sentralt plassert i Bergen med 2 årsverk  Løpende inntak, dvs. hver mandag – 3+3 uker – Kapasitet: 15-20 personer

14 NAV, 14.07.2014Side 14 Ungdomsmottaket Fokus på : Kompetanse krav Fysiske krav Mobilitetskrav Etterspørsel Realitetsorientere Jobbsøkerkompetanse Mulige resultater: Føres tilbake til skolen Kombinasjonsløsninger skole/NAV Fast stilling - Vikariat – Engasjement Blir innaktive

15 NAV, 14.07.2014Side 15 Eksempler fra den ”virkelige” verden Mona:I samtale med OT på skolen. Neste samtale med OT, far og NAV. Resultat: Kombinasjonsløsning med utplassering 4 dager pr. uke og en dag på skole. Skal sannsynligvis fullføre skole til neste år. Trond: Samtale med OT, mor og nav. Trond var skolelei men veldig oppsatt på å få opplæring i bedrift. Resultat:Etter 3 uker har vi lykkes med å finne opplæringsbedrift der Trond var til intervju, gjorde godt inntrykk og har fått plassen. Truls:Samtale med psykolog og NAV. Resultat:Kombinasjonsløsning, har startet en dag på skole matteundervisning. Litt usikker på hvilket fag han vil starte med. Har kontakt med opplæringskontor og bedrifter innen elektro og bygg. Karl Ivar: Samtale mellom oppfølgingstjenesten, far og NAV. Konklusjon: Finne opplæringsbedrift som passer med fagkretsen Resultat: Kombinasjonsløsning med praksisplass som kan føre til lærekontrakt i bedriften, eller tilbake på skolebenken neste skoleår. Går på skole en dag pr. uke


Laste ned ppt "Stadig flere unge havner utenfor arbeidsmarkedet – kan NAV snu strømmen? VBA, 3. november 2011 Assisterende fylkesdirektør Tommy Johansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google