Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vestlandske Bygg- og anleggsdag 2011 Adm. dir. Liv Kari Skudal Hansteen RIF, Rådgivende Ingeniørers Forening.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vestlandske Bygg- og anleggsdag 2011 Adm. dir. Liv Kari Skudal Hansteen RIF, Rådgivende Ingeniørers Forening."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vestlandske Bygg- og anleggsdag 2011 Adm. dir. Liv Kari Skudal Hansteen RIF, Rådgivende Ingeniørers Forening

2

3 Hvorfor en State of the Nation? Ønske og vilje til å delta i samfunnsdebatten Ta et samfunnsansvar

4 ” Soria Moria II

5 Svaret er en State of the Nation Ja, for vi tror på at kunnskap gir bedre beslutningsgrunnlag !

6 Hvordan jobber vi i RIF ? Synlighet = gir påvirkning Synlighet og påvirkning = gir rekruttering Synlighet = gir mulighet til samarbeid

7 Bygg- og anleggsdagene 2010

8

9

10

11

12 ” Det var en deprimerende rapport over forfallet i offentlig sektor RIF leverte denne uken. Men det var et usedvanlig godt innspill til regjeringens budsjettkonferanse. Det er ikke tvil om at regjeringen trenger gode råd, spesielt vedlikeholdsråd.” Sofie Mathiassen Politisk redaktør i Dagens Næringsliv

13 Bygg- og anleggsdagene 2011

14 Dag 1 Dag 2 Historien utviklet seg.. …

15

16 … Dag 5

17 Samferdselsminsteren gikk fra fornektelse til å love bot og bedring på 5 dager

18 Statsbudsjettet Samferdsel kåres som årets budsjettvinner!

19 State of the Nation som referanse i NOU’en Norske veier, jernbanelinjer, bygg og vann- og avløpsrør er i for dårlig stand til å takle de økte vannmengdene som kommer med klimaendringene. Dagens etterslep i vedlikehold kan koste oss dyrt i framtiden, mener utvalget som har utredet om behovet for tilpasning til klimaendringer i Norge.

20 Metode og bidragsytere

21 1 2345 11 områder

22 22 Tendens Positiv tendens: det satses langt mer p å omr å det enn i foreg å ende å r. Uendret tendens (som i dag): satsingen p å omr å det er som i foreg å ende å r. Negativ tendens: det satses betydelig mindre p å omr å det enn i foreg å ende å r.

23 23 Fremtidssikring Det er planlagt investeringer i sektoren/omr å det som vil oppfylle krav og behov i 2020 p å en langt bedre m å te enn det sektoren n å m ø ter dagens behov. gr ø nn pil/positiv utvikling mot 2020 Selv om det investeres fram mot 2020, vil sektoren/omr å det kun oppfylle krav og behov for 2020 p å samme m å te som sektoren n å m ø ter dagens behov. oransje pil/uendret utvikling mot 2020 Det er store hindringer som begrenser sektorens/omr å dets mulighet for å oppfylle krav og behov i 2020. Sammenlignet med i dag, vil tilstanden forverres. R ø d pil/negativ utvikling mot 2020

24 Resultatet KarakterTendensFremtidssikring Kommunale bygg3 Helsebygg3 Jernbane2 Lufthavner4 Kommunale veier3 Riksveier/fylkesveier3 Vannforskyningsanlegg3 Avløpsanlegg2 Avfall4 Energiproduksjon4 Energidistribusjon4

25 Diagnosen 1.Ufullstendig planlegging og styring 2.Behov for fagfolk og kapasitet 3.Vedlikeholdsetterslep på 800 milliarder

26 Behov for flere fagfolk Stort behov for å utdanne ingeniører og spesialister innen alle områder Mest kritisk innen jernbane, vann og avløp Behov for fagfolk innen fornybar energi

27 Vedlikeholdsetterslep på 800 milliarder De fleste områder har betydelige vedlikeholdsetterslep Investeringsbehov i et tiårsperspektiv er 1 600 milliarder

28 66 % av kommunale bygg og 40 % av helsebygg er i dårlig stand eller har behov for oppgradering Tilstanden

29 Anbefalinger Investeringsmidler Behov for en nasjonal oppgraderingsplan Beredskap for den demografiske utviklingen Funksjonelle ombygginger Miljøriktig forvaltning og drift Utrede effekten av større enheter

30 Tilstanden Stort vedlikeholdsetterslep truer funksjonaliteten på jernbane 40 % av kommunalt veinett er ikke tilfredsstillende Tilsvarende dårlig på riks- og fylkesvei

31 Behovet Investeringsbehov – 92 milliarder i jernbane – 210 milliarder i fylkes- og riksveier – 13 milliarder i kommunale veier Kompetanse og kapasitet

32 Mye vann og lite avløp….

33 Nyhetsbildet ”Fettforbruket synker, likevel er fett et økende problem for vann- og avløpsetatene i kommunene” ”Jakter på krisevannkilder Bergen er på vannjakt” ”Giardia i drikkevannet ga kronisk mageinfeksjon”

34 Er det slik vi vil ha det ? Begrodd vannrørLedningsbrudd

35 Skal det ta 50 år før vi har en tilfredstillende standard?

36 Behovet Vedlikeholdsetterslep på totalt 110 milliarder Kompetanse og kapasitet Klimaendringer og etterlevelse av miljøstandarder

37 Hovedutfordringer

38 LÆRE AV SUKSESSENE

39 GODE INITIATIV FRA JERNBANEVERKET OG STATENS VEGVESEN

40 Resepten 1.Fra kortsiktig budsjettenking til verdiskaping og samfunnsnytte 2.Fra kronefokus til funksjonsfokus 3.Fra silotenkning til helhetlig satsing 4.Behovsstyrt kompetanseutvikling

41 Rapporten lever videre.. «I tillegg har det gått ti år med elendig vedlikehold av norsk infrastruktur. Ifølge Rådgivende Ingeniørers Forenings rapport State of the Nation handler det om verdier for 4000 milliarder kroner som delvis forfaller. Rapporten viser at det er store etterslep på åtte av 11 sentrale samfunnsfunksjoner. Du kan lese hele rapporten her: State of the Nation» State of the Nation

42 Vann- og avløp i VG

43 Takk for meg! www.rif.no


Laste ned ppt "Vestlandske Bygg- og anleggsdag 2011 Adm. dir. Liv Kari Skudal Hansteen RIF, Rådgivende Ingeniørers Forening."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google