Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forsvarssektorens egen eiendomsekspert

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forsvarssektorens egen eiendomsekspert"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forsvarssektorens egen eiendomsekspert
FORSVARSBYGG Bjørn T. Rognstad PROSJEKTER PÅ VESTLANDET TIDLIGFASE Forsvarssektorens egen eiendomsekspert

2 ”En profesjonell, offentlig eiendomsaktør som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret.” Dette er Forsvarsbygg i korte trekk. Vi ble opprettet i 2001 og er altså fortsatt en ganske ung virksomhet. Før det var vi en del av Forsvaret, og noen av oss var kjent som Forsvarets Bygningstjeneste. Vi ble opprettet som resultat av et politisk vedtak. Målet er å forvalte Forsvarets store eiendomsmasse så effektivt og profesjonelt som mulig, og bidra til et moderne Forsvar. En profesjonell, offentlig eiendomsaktør som bygger, leier ut, drifter og selger eiendom for Forsvarsdepartementet

3 Forsvarsbygg Vi forvalter ca 4,5 mill kvm bygningsmasse fordelt på ca bygg og anlegg Vi leier ut 3,8 mill kvm bygningsmasse til forsvaret Vi omsetter for ca 6,5 mrd kroner i året Vi sysselsetter ca 1400 årsverk VI MODERNISERER FORSVARET ETTER OPPDRAG FRA FD. Vi driver en virksomhet av betydelig størrelse. Eiendomsmassen har et omfang gjør oss til Norges største eiendomsforvalter (gå gjennom punktene). Disse tallene er fra Det er ikke noe poeng i seg selv å være stor, og det er tvert i mot en av våre oppgaver å redusere eiendomsmassen. Men vi vil alltid drive en virksomhet av betydelig omfang og være en ledende aktør i vår bransje.

4 HAAKONSVERN Haakonsvern er Nord-Europas største marinebase personer har sitt daglige virke her. Forsvarsbygg har hatt stor byggeaktivitet her de siste ti årene, og stadig nye byggeprosjekter er planlagt i årene som kommer. De tre største i øyeblikket er (1) HDH – helikopterdetasjement for Luftforsvarets seks nye NH90-helikoptre. Helikoptrene skal understøtte fregattvåpenet og Kystvakten. (2) vi skal bygge nye lokaler for marinejegerkommandoen i Jegerbukta, og (3) nytt administrasjonsbygg for FLO – Forsvarets logistikkorganisasjon.

5 NH90-helikopter på dekket til KV Svalbard

6 Det nye helikopterdetasjementet på Haakonsvern – på Bogøytoppen
Det nye helikopterdetasjementet på Haakonsvern – på Bogøytoppen. Midlertidig landingsplass i nede til venstre. Det bygges ny tilførselsvei opp til anlegget som vi ser på toppen.

7

8

9 To av MJKs RIBer ved KNM Fritjof Nansen på tokt i Rødehavet
To av MJKs RIBer ved KNM Fritjof Nansen på tokt i Rødehavet. Bildet er tatt i sommer.

10 Fra tidligere forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sin pressekonferanse om igangsetting av MJK-prosjektet.

11 Situasjonsplan

12 En skisse av MJK-lokalene – slik det er tenkt.

13 Dette er det nye administrasjonsbygget til Forsvarets logistikkorganisasjon. Et ganske ordinært kontorbygg, bygget etter nøktern, fleksibel og slitesterk standard. Det mest spesielle med bygget er at det er et såkalt nullenergibygg.

14 16 kWh pr. m2 Prosjektets beregninger viser at det nye bygget vil få et energiforbruk på ca. 16 kilowattimer per kvadratmeter per år.

15 NYE PROSJEKTER I VEST BERGENHUS FESTNING:
Rehabilitering utført for 60 millioner. Nye prosjekter dukker opp forløpende. Vernepliktsverket vestlandet 30 millioner Nye prosjekter Bergenhus: ca 10 mill pr år frem til 2017

16 NYE PROSJEKTER I VEST HAAKONSVERN frem mot 2017:
Luftforsvarets helikopterdetasjement for seks stk. NH90 Lokaler for marinejegerkommandoen Nytt administrasjonsbygg FLO Infrastruktur Haakonsvern Sjøvarmeanlegg Oppgradering av kai AVA - sikkerhetsfasiliteter Fleksible kaier Boliger - kvarter Veisystemer og ny adkomst til Haakonsvern Sikringstiltak Haakonsvern

17 NYE PROSJEKTER I VEST ØVRIGE OMRÅDER:
Modernisering av skyte- og øvingsfelt, miljø. Ubåtbunker Laksevåg Miljøtiltak Vatneleiren – Sandnes Kjevik – Kristiansand Madla – Stavanger Skyte- og øvingsfelt Ulven/Brandset/Mjølfjell Lagerbygg HV, Ulven og Haakonsvern.

18 NYE PROSJEKTER I VEST Prosjekter: sluttfase, pågående og under prosjektering for 3,2 milliarder i vest. 95% av bevilgede midler settes bort til det private markedet Fokus på miljø: Alle nye bygg skal bygges i minst energiklasse A Pilot Haakonsvern, nullenergibygg. Fokus på innovasjon: De aller fleste prosjekter skal benytte buildingSMART

19

20 TAKK FOR MEG!


Laste ned ppt "Forsvarssektorens egen eiendomsekspert"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google