Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 BIKUBEN – Regionalt brukerstyrt senter Et samarbeid mellom brukerorganisasjoner Mental Helse Nordland, Troms, Finnmark, LPP samt ADHD Norge avd. Troms.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 BIKUBEN – Regionalt brukerstyrt senter Et samarbeid mellom brukerorganisasjoner Mental Helse Nordland, Troms, Finnmark, LPP samt ADHD Norge avd. Troms."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 BIKUBEN – Regionalt brukerstyrt senter Et samarbeid mellom brukerorganisasjoner Mental Helse Nordland, Troms, Finnmark, LPP samt ADHD Norge avd. Troms utgjør i dag Bikubens styre Ressursbase for brukerkompetanse og opplæring

2 2 Primært Utvikle kurs og opplæringspakker Tilrettelegge og eller arrangere kurs i aktuelle tema innen folkehelsearbeid Tilrettelegge og eller arrangere andre tiltak som bidrar til å fremme brukermedvirkning, brukerinnflytelse, brukerstyrking og brukerstyring

3 3 Bikubens visjon Bikuben er et opplæringstilbud for hele Nord Norge, som ved hjelp av erfaringskompetanse og brukerressurser bygger opp økt livskvalitet og livsglede.

4 Kjerneverdier: Respekt – Åpenhet – Nyskaping Vi har et helhetlig menneskesyn som bygger på respekt for det enkelte menneske, og dets iboende livsevne. Vi våger åpen dialog og utfordrer både brukerkunnskap og fagkunnskap for å få frem et helhetlig bilde. Vi er nyskapende ved å fremme likeverd mellom erfaringskompetanse og fagkunnskap, slik at ny kunnskap kan føre til ny praksis. 4

5 ressursbase Senteret skal være en ressursbase for bruker- og pårørendekunnskap, og bidra til gyldiggjøring av denne kunnskapen for økt kvalitet innen psykisk helsefeltet. 5

6 6 Målgrupper Målgruppene er: Brukere og pårørende Organisasjoner Utdanningsinstitusjoner Tjenesteytere og andre hjelpere Herunder voksne, ungdom og barn

7 7 Bikubens metoder Forelesning, kurs, gruppesamling relatert til aktuelle tema arrangeres lokalt ute i regionene Bikuben disponerer også telestudio og vi utvikler kurs som kan sendes til andre telestudio i hele landsdelen

8 8 Bikubens primære virkeområde er Nordland, Troms og Finmark. Bikuben har base midt i Nord Norge, som danner et godt utgangspunkt for vår regionale aktivitet

9 9

10 10 Bakgrunnen for Bikuben er blant annet Stortingsmelding 25 av 1997; ”Åpenhet og helhet” psykiatrimeldingen, som bla. sier Det skal opprettes brukerdrevne sentra i alle fylkene Stortingsproposisjon 63 1998; ”Opptrappingsplan for psykisk helsevern”. St. prp. 63 (2003- 2004) S 81 sier; ”Under Opptrappingsplanen gjennomføres det tiltak og prosjekter for å styrke brukermedvirkning, bl.a. gjennom tilskudd til brukerstyrte sentre i regionene i regi av brukerorganisasjonene”.

11 11 Grunnfinansiering 1998 delfinansiert av stiftelsen Helse og rehabilitering 2004–2006 prosjektmidler fra Sosial- og helsedirektoratet opprette regionalt brukerstyrt senter, 660.000 kr/år April 2005 ansatt prosjektleder 100 % stilling Nytt tilskudd for 2007 fra Sosial- og helsedirektoratet 660 000 kr Nytt tilskudd for 2008 fra Sosial- og helsedirektoratet 1 200 000 kr. Grunnfinansieres fra Helsedirektoratet 2009 2010 med henholdsvis kr 1 700 000 pr. år I tillegg mottar Bikuben etter søknad tilskudd fra Helse Nord RHF og enkeltkommuner i landsdelen

12 12 Innhold Brukermedvirkning på individ- og systemnivå er et naturlig innhold i Bikuben Vi arbeider også interessepolitisk og er med i diverse råd, utvalg og prosjektgrupper Bikuben har deltatt i utvikling av nasjonal ressurspakke for brukeropplæring i regi av Mental Helse Kompetanse, og vi blir en sentral aktør i gjennomføring av denne

13 13 Bikuben også en base for egenvekst, nettverk og mestring Personer fra Harstad, Kvæfjord og Vesterålen deltar frivillig som medarbeidere i Bikuben. Disse inngår i Bikubens daglige produksjon og gjøremål Noen av disse er godkjent som forelesere og instruktører, andre jobber med kontorstøtte- funksjoner, kursproduksjon og forberedelser, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med kurs og annen aktivitet Bikuben har også tilknyttet personer fra regionene som deltar i driften, regionalt Bikuben er godkjent tiltaksarrangør fra NAV

14 14 Når har man utbytte av å delta i i Bikuben struktur/info omsorg ”is i magen” delaktighet 7.modning/ tilpasning 6.søke etter ny mening 1.Handlingslammelse 5.prøve noe nytt 2.fornektelse 3.depresjon 4.aksept TID blikket vendt bakover blikket vendt fremover FØLELSER BIKUBEN

15 15 Noen samarbeidspartnere Helsedirektoratet Helse Nord RHF, Helseforetakene, LMS, DPS Fylkesmenn Fylkeskommunene, VGS Kommuner, møteplasser, dagsentra, skoler og helsestasjoner sosialkontor, barnevern NAV arbeid, NAV trygd, Vekst- og ASVO bedrifter Høyskoler, universiteter, forskningsmiljø Organisasjoner, lag og foreninger Funksjonshemmedes studieforbund Andre regionale brukerstyrte sentra Nasjonale kompetansesentra Og mange flere

16 16 Kvalitetssikring Utprøving av metoder og annen praksis som legges til grunn for Bikubens virksomhet gjøres i samarbeid med tjenestene og andre relevante aktører Kvalitetssikring gjennom brukerdeltaking Godkjenning av instruktører og kursinnhold Evaluering

17 17

18 BIKUBEN - Regional funksjon Finnmark 19 kommuner 18

19 BIKUBEN - Regional funksjon Nordland 45 kommuner 19

20 20 BIKUBEN - Regional funksjon Troms 25 kommuner

21 BIKUBEN – Ungdom Medarbeider 100% 21

22 BIKUBEN – Pårørende Medarbeider 80% 22

23 BIKUBEN Rus selvhjelp 50% + Finnmarksnettverket 23

24 Nettverk, aktivitet og samarbeid Medarbeider 100% Organisasjoner Nasjonale kompetansesentra Regionale brukerstyrte sentra 24

25 www.bikuben.net 25


Laste ned ppt "1 BIKUBEN – Regionalt brukerstyrt senter Et samarbeid mellom brukerorganisasjoner Mental Helse Nordland, Troms, Finnmark, LPP samt ADHD Norge avd. Troms."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google