Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Ketil Krogstad, KRD BE-dagene 2005, Storefjell Tidsfrister en liten oppklaring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Ketil Krogstad, KRD BE-dagene 2005, Storefjell Tidsfrister en liten oppklaring."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Ketil Krogstad, KRD BE-dagene 2005, Storefjell Tidsfrister en liten oppklaring

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Spørsmålene Hva er en ”ren byggesak” ? Konsekvenser for tidsfristene. Separat søknad om dispensasjon. Tidsfrister i delesaker ? Søker som ”postkasse” og naboprotester Om varighet av dispensasjoner 2

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 Veileder SAK § 23 I samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven 12-ukers fristen gjelder dispensasjon gjelder ikke i dispensasjonssaker som gjelder arealplaner 3

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 Hva er en ”ren” byggesak ? 1.Sak uten dispensasjoner 2.Sak uten dispensasjon fra arealplan 3.Sak i samsvar med plan; dvs. uten dispensasjon fra planregler gitt i eller i medhold av loven 4.Og hva med saker med separat søknad om dispensasjon fra byggesaksreglene? 4

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 ”Rene” byggesaker Fristene i SAK § 23 gjelder kun ”rene” byggesaker Ikke saker med disp. fra plan, eller fra pbl § 17-2, § 23 eller § 33 Separat søknad om dispensasjon fra byggesaksregler er ”ren” Dersom dispensasjon er gitt vil saken være ”ren” 5

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 Andre konsekvenser av ”uren” sak Andre myndigheter (§ 95 nr. 3) ingen frist Kommunen ingen frist for forberedelse av klagesak Klageinstansen (FM) ingen frist for behandling av klagesak med utsatt iverksetting 6

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 Dispensasjoner Hva med dispensasjoner ifm. ”enkle tiltak” og ”meldinger”, og forholdet til tidsfristene? Ingen konflikt: Meldinger og Enkle tiltak kan ikke fremmes med dispensasjoner, uansett type dispensasjon 7

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8 Delesøknader etter § 93 h) Fristen på 12 uker gjelder også delesøknader Kommunen må samordne naboprotester, kan ikke legge til ”prosesstid” for dette 8

9 Kommunal- og regionaldepartementet 9 Oppsummering Fristene gjelder alle saker, bortsett fra saker som betinger dispensasjon fra plan Ett unntak: 2.ukers fristen for forhåndskonferanse gjelder alle saker 9

10 Kommunal- og regionaldepartementet 10 Samordning av naboprotester Nabomerknader må være kommet til ansvarlig søker innen 2 uker etter at varsel er sendt 10

11 Kommunal- og regionaldepartementet 11 Varighet av dispensasjoner er 3 år Presisert i §93 og §96 Ingen realitetsendring Bortfall av dispensasjon samtidig med bortfall av tillatelse Skille mellom: –Dispensasjon knyttet til tillatelse etter §93 –Mer generelle dispensasjoner, ikke knyttet til tillatelse etter §93 Overgangsregler 11


Laste ned ppt "1 Ketil Krogstad, KRD BE-dagene 2005, Storefjell Tidsfrister en liten oppklaring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google