Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BIKUBEN – Regionalt brukerstyrt senter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BIKUBEN – Regionalt brukerstyrt senter"— Utskrift av presentasjonen:

1 BIKUBEN – Regionalt brukerstyrt senter
Ressursbase for erfaringskompetanse og opplæring Bikuben er et samarbeid mellom: ADHD Norge Troms Mental Helse Nordland Mental Helse Troms Mental Helse Finnmark Landsforeningen for pårørende innen psykiatri - LPP Troms) Råd husk tiden – ta spørsmålene etter din presentasjon – så får du presentert det du ønsker. Om mange spørsmål så hender det du får litt tid ekstra, men sjelden gir de deg tid til å avslutte presentasjonen. Presenter deg selv, dine relasjoner til miljøet og Bikuben Fremhev at Bikuben er: - regional - 100 % brukerstyrt - Forankret i de 5 fylkeslagene, styresammensetting. 3. Kommenter at vi savner en bedre ”aksept” i de sentrale ledd i organisasjonene. Indirekte eller direkte har de faktisk en ressursbase for brukerkompetanse og opplæring i Nord Norge. Lag gjerne noen ettertanker om det ikke er noe de sentrale ledd kunne tenke seg å ”nytte” oss til – samarbeide om Bikuben representerer det største brukernettverket i Nord Norge Det summer kraftig i Bikuben – verdier som likeverd og dialog vektlegges. Vi har troen på enkeltindividets evne til selvhelbredelse og vi tror at alle mennesker har potensial til å skape sitt eget liv under rette forutsetninger.

2 Bikuben primært Utvikler, tilrettelegger og arrangerer opplæring og kurs i aktuelle tema innen folkehelsearbeid Primært kurs og opplæringspakker med fokus fra erfaringskompetansen - pårørende og brukerperspektivet. Ressursbase for brukere, pårørende, interesse-organisasjoner og andre. Vi bygger nettverk for brukere og pårørende. Tilrettelegger og arrangerer andre tiltak som bidrar til å fremme reell medvirkning, inn-flytelse, styrking og styring VIKTIG Bikuben stiller i utgangspunktet ikke brukerrepresentanter til interessepolitisk arbeid. Vi er av den formening om at det er brukerorganisasjonene som skal drive det interessepolitiske arbeid, og stille med sine representanter. Derimot kan vi gjerne bidra med å lære opp/trygge brukerrepresentanter til slikt arbeid. Bikuben stiller representanter i enkelte utvalgsarbeid eksempelvis samhandling med tjenesteapparatet om opplæring, nasjonale og regionale arbeidsgrupper som omhandler opplæring og slike relaterte saker. Interessepolitisk arbeid skal foretas av organisasjonene!

3 Bikubens primære virkeområde er Nordland, Troms og Finmark.
Bikuben har base på Borkenes i Kvæfjord kommune som ligger i Troms - sentralt midt i Nord Norge 1. Kort om lokaliseringen, kort vei til flyplass, hurtigbåt forbindelser, hurtigrute, bussekspress, tog (Fauske) osv. 2. Repeter vårt virkeområdet, geografisk utfordring men vi håndterer dette. O 3. Bikubens regionale funksjon legger tilrette for at personer fra alle fylker og mer grisgrendte strøk også kan nyttegjøre seg av Bikubens tilbud Bikubens primære virkeområde er Nordland, Troms og Finmark.

4 Bikubens visjon Bikuben skal være et opplæringstilbud for hele Nord Norge som ved hjelp av erfaringskompetanse bidrar til å bygge opp livskvalitet og livsglede med ansvar for egen helse og egen læring Visjonen svever over og rundt oss, denne er vi tullet inn i og vi drar den med oss i alt og all aktivitet Strekke seg etter …

5 Folk flest i Nord Norge - aldersgruppen 0 – 148 år herunder
Bikubens målgrupper Folk flest i Nord Norge - aldersgruppen 0 – 148 år herunder Brukere og pårørende Ansatte i kommuner - NAV Ansatte i Helsetjenestene Undervisningsinstutisjoner - lærere, studenter, elever Våre kurs er åpen for alle - deltakelse betinger ikke medlemskap i interesseforeninger.

6 Noen samarbeidspartnere
Organisasjoner, lag og foreninger Andre brukerstyrte sentra Nasjonale kompetansesentra Kommuner, møteplasser, dagsentra, skoler og helsestasjoner sosialkontor, barnevernet, NAV Helse Nord RHF og Helseforetak, klinikker med mer. Fylkesmenn Fylkeskommunene, VGS Høgskoler, universiteter, forskningsmiljø Helsedirektoratet Og mange flere Samarbeidspartnerne er mange, noen arbeidere vi selvfølgelig tetter opp til enn andre Bikuben har et meget stort nettverk både mot brukere, pårørende og tjenesteapparatet. Nettverket er viktig for oss, og vi nytter nettverket aktivt – kort vei til bred brukerkompetanse – kort vei til fagkompetanse

7 Kvalitetssikring gjennom bruker- og pårørende deltaking
Utprøving av metoder og annen praksis som legges til grunn for Bikubens virksomhet gjøres i samarbeid med organisasjoner, tjenestene og andre relevante aktører Kvalitetssikring gjennom bruker- og pårørende deltaking Godkjenning av instruktører og kursinnhold Evaluering Fremhev ar vi vektlegger kvalitetssikringen meget sterkt. Alle våre kurs blir evaluert – tilbakemeldingene er meget positive Vi kvalitetssikrer alle våre erfaringsformidlere og kursveiledere.

8 Aktiviteten Bikuben har i 2010 hatt over 1300 deltakere direkte inn i våre kurs/aktiviteter. Vi har et fast program innen ADHD, TS og OCD som kjøres ved våre erfaringsformidlere på videreutdanning psykisk helse ved Høgskolen i Harstad Vi har kjørt flere tema spesifikt innen ADHD, eksempelvis Finnsnes – dagseminar – Barn og unge med spesielle behov en ressurs for idretten eller …? Harstad – dagsseminar – Klassens klovn, rabagast eller ressurs Tromsø – helgesamling - ADHD i nære relasjoner, samliv og kommunikasjon Karasjok – 2 dagers seminar i samarbeid med ADHD Karasjok (2009) Tromsø – dagsseminar – urolig, ukonsentrert, vimsete eller rabagast Rivermont regional ungdomsamling Nord Norge – også mange fra ADHD deltok Vi har også deltatt på ADHD Karasjok årsmøte. Vi har også representanter fra ADHD som har deltatt i mange av de øvrige kurs. For øvrig har vi god kontakt men flere enkeltpersoner og medlemmer i ADHD Norge Vi ser at også mange fra ADHD pårørende siden deltar på våre kurs – Pårørende ressurs. Det samme gjelder de kurs vi har kjørt for FFO – brukermedvirkning systemnivå.

9 Foreløpig planlagt aktivitet 2011 direkte relatert ”ADHD leiren”
Temadag ADHD 26. jan, Trondenes Folkehøgskole Temadag ADHD 27. jan, Lakselv skole Deltakelse i årsmøte ADHD 12.feb, Finnsnes Ungdom, synliggjøring/INFO - ”POP”- Konsert Harstad Torg, 11.aug ( avslutning Grøtavær) Samliv/kommunikasjon, Sør Troms? 16. – 18. sept Sorg, Tromsø (Løkta) 5. – 6. nov Så vil vi videreføre div. temadager ADHD/TS/OCD på Høgskolen i Harstad, men også andre steder. Planer dato osv skal vi sette senere

10 Bikuben – epilog Det er viktig å øke kunnskap om bruker- medvirkning og pårørendeerfaringer samt å styrke miljøene slik at også vi kan være pådrivere i tjenesteutviklingen. Bruker- og pårørendekunnskap/ erfarings-kompetansen må gyldiggjøres og formidles for å bidra til reell medvirkning. Vi ber derfor organisasjonene på alle nivå om å tilrettelegge for opplæring, støtte brukere, pårørende og lag, samt styrke utdanning av sine representanter for medvirkning på systemnivå.

11 Vi vektlegger å samarbeide – ikke å konkurrere
Bikuben – epilog Vi vektlegger å samarbeide – ikke å konkurrere Det er medlemmene i organisasjonene som eier Bikuben. Vi ønsker oss et større engasjement og oppmerksomhet i forhold til oppgaver og samarbeid fra de sentrale ledd i MH, ADHD Norge og LPP. I dette ligger også aspektet om å være brukerstyrt og forankret inn mot også organisasjonenes sentrale ledd. Husk å hilse dem fra meg

12 Bikuben kommer i tillegg til
ikke istedenfor, allerede godt etablert aktivitet ute i organisasjonene og miljøet for øvrig. Dere er faktisk eiere av en høyst oppegående ressursbase og opplæringssenter. Tilbakemeldingene er meget gode! BRUK OSS !!!! Vi har mange ressurser som kan nyttegjøres av organisasjonene også de sentrale ledd og vi inviterer gjerne til tettere samarbeid. Husk å hilse fra meg!!!

13 Se vår nettside: www. bikuben
Se vår nettside: Meld deg gjerne inn i vår facebookgruppe – BIKUBENS VENNER


Laste ned ppt "BIKUBEN – Regionalt brukerstyrt senter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google