Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MERGI Combustion Catalyst

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MERGI Combustion Catalyst"— Utskrift av presentasjonen:

1 MERGI Combustion Catalyst

2 MERGI Combustion Catalyst
MERGI Combustion Catalyst er utviklet av Renergi AS, og er en unik organisk forbrenningskatalysator for petroleumsbasert drivstoff. MERGI Combustion Catalyst gir: Mindre utslipp av miljøskadelige avfallstoffer. Reduserte vedlikeholdskostnader. Lavere drivstofforbruk.

3 20 års fartstid MERGI er et innarbeidet og anerkjent merkenavn i internasjonal skipsfart, og har siden begynnelsen av 80-tallet hovedsaklig vært tilgjengelig for shippingmarkedet. MERGI benyttes i dag av rederier over hele verden. Carnival Cruice Line (verdens største Cruice operatør), Star Cruice, P&O Netlloyd, "Raibow Warrior" (flaggskipet til Greenpeace), og i Norge Bergesen og Leif Høg, er alle kjente navn, og er noen av kundene som bruker MERGI.

4 Bruksområder Alle forbrenningsmotorer og forbrenningssystemer som benytter: Bensin (også biler med katalysator). Diesel. Alle typer maritime dieseloljer. Parafin (ovner og fyrkjeler).

5 ”MERGI-effekten” Redusert drivstofforbruk: 5%-8% (ved 25-80% belastning) Redusert CO (inntill): 53% Redusert HCl (inntill): 40% Redusert Nox (inntill): 11% Redusert eksostemperatur: 40°C (Laberatorieresultat fra Wroclaw University of Technology). Dokumentert virkning foreligger også fra andre uavhengige forskningsinstanser som; Det norske Veritas, Fueltech, Marintek, Delft, og University of Moratuwa.

6 Forbrenningsprosessen
All petroleumbasert drivstoff inneholder store mengder av forskjellige hydrokarboner som omdannes til energi ved forbrenning. Forbrenning er egentlig en hurtig oksidasjon der hydrokarbon-brennstoff-molekylene ved en viss temperatur oksiderer og danner "frie radikaler". De "frie radikalene" binder seg med oksygenatomene i luften og frigir varme. Denne varmen fører til ytterligere oksidasjon, og en kjedereaksjon er i gang.

7 MERGI gir mer energi Noen av komponentene i MERGI Combustion Catalyst oksiderer ved ca 200°C lavere temperatur enn hydrokarbon-brennstoff-molekyler. Dette øker konsentrasjonen av frie radikaler på et tidligere tidspunkt i forbrenningsprosessen. For alle typer forbrenningsmotorer betyr dette at når stempelslaget er på antenningspunktet, vil en større del av drivstoffets energi frigis, og høyere effekt overføres til motoren.

8 Økt forbrenningstemperatur
MERGI bidrar også til at sot og tjærestoffer (hydrokarbon med lavt innhold av hydrogen) oksiderer og brenner opp. På denne måten forhindrer MERGI at sot og tjærestoffer danner avleiringer i motor, og begrenser utslippet av skadelige avfallsstoffer til miljøet. MERGI-effekten bidrar også til at eksisterende avleiringer i motoren oksiderer og brenner opp.

9 Er MERGI trygt å bruke? Vi garanterer at MERGI's virkemåte ikke kan forårsake skader på motorer eller forbrenningssystemer. MERGI er basert på organiske forbindelser og inneholder ingen metallforbindelser eller salter som kan danne slagg eller avleiringer. Gjennom 20 år har MERGI blitt tilsatt flere milliarder liter drivstoff uten å forårsake skader.

10 MERGI-Ansvarsforsikring
Selv om MERGI er risikoufritt å benytte, krever profesjonelle innkjøpere garantier. MERGI leveres derfor med en verdenomspennende ansvarsforsikring som dekker alle eventuelle skader MERGI forårsaker. Ansvar er begrenset til 1 mill. NOK per skadetilfelle.

11 MERGI Combustion Catalyst


Laste ned ppt "MERGI Combustion Catalyst"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google