Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Total helserisiko ved overvekt Overlege Bård Kulseng 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Total helserisiko ved overvekt Overlege Bård Kulseng 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Total helserisiko ved overvekt Overlege Bård Kulseng 1

2 Hippocrates (460–377 BC)  ‘If we could give every individual the right amount of nourishment and exercise, not too little and not too much, we would have found the safest way to health’.  ‘Corpulence is not only a disease in itself, but the harbinger of others’.  He noted that life expectancy was far shorter in the obese compared to lean individuals.

3 Intra-abdominal adiposity (IAA) is closely correlated with abdominal obesity Després JP et al, 2001; Pouliot MC et al, 2004 Grenser for behandling: menn > 102 cm og kvinner > 88 cm)

4 BMI – WHO KLASSIFIKASJON BMI = KMI = kg/m² < 18,5Undervekt 18,5 - 25Normalvekt 25 - 30Overvekt >30Fedme 30 - 35Fedme grad 1 35 - 40Fedme grad 2 > 40Fedme grad 3 Sykelig fedme = BMI > 40 BMI > 35 + komorbiditet Super-obese = BMI > 60 (50)

5

6 Source: Behavioral Risk Factor Surveillance System, CDC. 1985 (BMI ≥30) No Data <10% 10%–14% 15%–19% 20%–24% 25%–29% ≥30%

7 Source: Behavioral Risk Factor Surveillance System, CDC. 1995 (BMI ≥30) No Data <10% 10%–14% 15%–19% 20%–24% 25%–29% ≥30%

8 Source: Behavioral Risk Factor Surveillance System, CDC. No Data <10% 10%–14% 15%–19% 20%–24% 25%–29% ≥30% 2009 (BMI ≥30)

9 Hva med Norge?

10

11 5-10% 10-15% 15-20% 20-25% 25-30% >30% Kvinner, 30-69 år, prevalens BMI>30 HUNT 1: 1984-1986

12 5-10% 10-15% 15-20% 20-25% 25-30% >30% Kvinner, 30-69 år, prevalens BMI>30 HUNT 2: 1995-1997

13 5-10% 10-15% 15-20% 20-25% 25-30% >30% Kvinner, 30-69 år, prevalens BMI>30 HUNT 3: 2006-2007

14 5-10% 10-15% 15-20% 20-25% 25-30% >30% Menn, 30-69 år, prevalens BMI>30 HUNT 1: 1984-1986

15 5-10% 10-15% 15-20% 20-25% 25-30% >30% Menn, 30-69 år, prevalens BMI>30 HUNT 2: 1995-1997

16 5-10% 10-15% 15-20% 20-25% 25-30% >30% Menn, 30-69 år, prevalens BMI>30 HUNT 3: 2006-2007

17 5-10% 10-15% 15-20% 20-25% 25-30% >30% HUNT 1: 1984-1986 HUNT 2: 1995-1997 HUNT 3: 2006-2007 30-69 år, prevalens BMI>30

18 5-10% 10-15% 15-20% 20-25% 25-30% >30%

19 Nå har ca 1 av 4 fedme i Norge! Age 20+ H2: 18.6% H3: 23.5% Age 20+ H2: 14.4% H3: 22.5%

20 PREMATUR DØD - BMI Sammenlignet med en normalvektig person har en 25år gammel mann med sykelig overvekt en 22% reduksjon i forventet gjenværende levetid, noe som svarer til ca 12 mistede livsår Buchwald H et al, JAMA, October 2004

21

22

23

24

25 2008 Age-adjusted Percentage of U.S. Adults Who Were Obese or Who Had Diagnosed Diabetes Obesity (BMI ≥30 kg/m 2 ) Diabetes 1994 2000 No Data 26.0% No Data 9.0% CDC’s Division of Diabetes Translation. National Diabetes Surveillance System available at http://www.cdc.gov/diabetes/statistics 2008

26 Prevalens av diabetes (%) i ulike BMI-kategorier Must et al. The Disease Burden Associated With Overweight and Obesity. JAMA 1999. NHANES 1988-1994

27 HUNT 1 1984-86 n = 76 885 HUNT 2 1995-96 n = 65 599 HUNT 3 2006-07 n = 50 842 DiabetesFedmeDiabetesFedmeDiabetesFedme Kvinner3.2%13%3.2%19%3.8%24% Menn2.6%7.5%3.3%14%5.0%23% Fedme Diabetes

28

29 reseptregisteret

30 Tidsskr Nor Lægeforen 2008; 128: 17-23 © Tidsskrift for Den norske lægeforening Hoveddiagnose eller bidiagnose med akutt hjerteinfarkt

31 Neste generasjon pasienter

32 Påvirkning av fosteret ? Nedsatt fertilitet

33 Mothers with BMI > 30 before pregnancy spina bifida, neural-tube defects, heart problems, cleft palate or cleft lip abnormal rectum or anus development, hydrocephaly

34 Komplikasjoner til overvekt  Emosjonelle og psykologiske problemer  Sosiale effekter mobbing, arbeidsledighet, fattigdom og osv

35

36 36

37 2011 Bård Kulseng

38 Weight loss at one year (ITA) in the different treatment groups a, b, c a b Columns with the same letter represent sig. differences in 1 year weight loss between treatment groups

39 2011 Bård Kulseng Table 2. Resolution of comorbidities at 1 year after different weight loss programs SurgeryResidential intermittent program Weight loss camp Hospital outpatient program All lifestyle interventions Asthma 6 (40%) 1 (20%)3 (38%) 7 (33%) Arthritis 3 (33%)4 (57%)4 (80%)3 (33%)11 (61%) DM2 4 (67%)4 (33%)1 (33%)2 (50%)7 (37%) Hypertension 16 (84%)8 (31%)7 (54%)7 (44%)22 (40%)* Sleep apnea 9 (69%)4 (50%)0 (0%)1 (50%)5 (42%) Number (percentage) of patients diagnosed with the comorbidities at baseline that experienced resolution of the condition at 1 year. Significant differences between surgery and lifestyle (all combined) groups: * P<0.01

40 2011 Bård Kulseng BARIATRISK KIRURGI – LEVEUTSIKTER Sjöström L et al: SOS- studien 1987 – 2001  I kirurgigruppen betyr dette en reduksjon i justert hazard ratio for død på 29%  Forskjellen synes særlig å gjelde AMI og cancer Adams TD et al: 1984 – 2002 (Utah, USA)  2,7% døde i kirurgigruppen og 4,1% i kontrollgruppen  Sykdomsspesifikk mortalitet i kirurgigruppen red. med Coronarsykdom 56% Diabetes 92% Cancer 60% The New England Journal of Medicine, august 23, 2007; 2 studier som viser forlenget overlevelse etter bariatrisk kirurgi

41 Konklusjon:  Fedme fører til økt sykelighet  Dette vil ha konsekvenser for helsevesenet men også for det samfunn vi skal leve i


Laste ned ppt "Total helserisiko ved overvekt Overlege Bård Kulseng 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google