Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ressurssenter Hjerterehabilitering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ressurssenter Hjerterehabilitering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ressurssenter Hjerterehabilitering
Nettverkssamling Siri Holm

2 Ytelsesavtale 2011 Etablere- og opprettholde faglig nettverk
omfattende de private og offentlige tjenesteytere, herunder å avholde nettverkssamlinger innen fagfeltet. Gjennom faglig rådgivning, kurs seminarvirksomhet m.m.,være pådriver for utviklingsarbeid i regionen. Ha oversikt over forsknings- og utviklingsarbeid som skjer i regionen, nasjonalt og internasjonalt. Samarbeide med relevante brukerorganisasjoner og kommuner, NAV og andre relevante aktører.

3 Organisering Siri Holm, Spesialfysioterapeut, M.Sc. 100 %
Dag Elle Rivrud, Spes. i Samfunnsmedisin, 20 % Nils Erling Myhr, Spes. sykepleier, Avd.leder Rehab. FK, 20 % Grethe Bjerke Frank, Idrettspedagog, 20 %

4 Aktivitet 2011 Nettverkssamling 08.06.11 Seminar/kursvirksomhet
Teoretisk hjerterehab. seminar Basiskurs innen hjerterehab Praktisk Hjerterehab.-seminar Arbeidsgrupper Informasjonsmateriell til deg som har angina og/eller gjennomgått hjerteinfarkt, angiografi eller PCI. “Frisk som en fisk- hva nå? Tilbud og trening lokalt” Nettside:

5 Nettverkssamlinger Arrangeres 1-2 ganger i året
Fellesfaglig møteplass for aktørene i regionen Fokus på samhandling og samarbeid på tvers av helsetjenestenivåene Kom gjerne med innspill

6 Seminar/Kursvirksomhet
Teoretisk hjerterehab. seminar Basiskurs innen hjerterehab Dagskurs med grunnleggende tilnærming til fagfeltet Praktisk Hjerterehab.-seminar Foredrag, work-shops og praktiske økter. Fellessesjoner og valgbare parallellsesjoner

7 Arbeidsgrupper Standardisert informasjonsmateriell til:
Angina pasienter Angio/PCI-pasienter Pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt

8 Frisk som en fisk-hva nå? Tilbud og trening lokalt
Oversikt over aktivitetstilbud ”Nettportal for lokale aktivitetstilbud” Verktøy for helsepersonell Kommunene synliggjør egne tilbud Støtter opp om samhandling/samarbeid på tvers av tjenestenivåer


Laste ned ppt "Ressurssenter Hjerterehabilitering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google