Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ressurssenter Hjerterehabilitering Nettverkssamling 08.06.11 Siri Holm.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ressurssenter Hjerterehabilitering Nettverkssamling 08.06.11 Siri Holm."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ressurssenter Hjerterehabilitering Nettverkssamling 08.06.11 Siri Holm

2 Ytelsesavtale 2011 Etablere- og opprettholde faglig nettverk omfattende de private og offentlige tjenesteytere, herunder å avholde nettverkssamlinger innen fagfeltet. Gjennom faglig rådgivning, kurs seminarvirksomhet m.m.,være pådriver for utviklingsarbeid i regionen. Ha oversikt over forsknings- og utviklingsarbeid som skjer i regionen, nasjonalt og internasjonalt. Samarbeide med relevante brukerorganisasjoner og kommuner, NAV og andre relevante aktører.

3 Organisering  Siri Holm, Spesialfysioterapeut, M.Sc. 100 %  Dag Elle Rivrud, Spes. i Samfunnsmedisin, 20 %  Nils Erling Myhr, Spes. sykepleier, Avd.leder Rehab. FK, 20 %  Grethe Bjerke Frank, Idrettspedagog, 20 %

4 Aktivitet 2011  Nettverkssamling 08.06.11  Seminar/kursvirksomhet Teoretisk hjerterehab. seminar 31.03.11 Basiskurs innen hjerterehab. 28.09.11 Praktisk Hjerterehab.-seminar 29.09.11  Arbeidsgrupper Informasjonsmateriell til deg som har angina og/eller gjennomgått hjerteinfarkt, angiografi eller PCI.  “Frisk som en fisk- hva nå? Tilbud og trening lokalt”  Nettside: www.hjerterehab.nowww.hjerterehab.no

5 Nettverkssamlinger Arrangeres 1-2 ganger i året Fellesfaglig møteplass for aktørene i regionen Fokus på samhandling og samarbeid på tvers av helsetjenestenivåene Kom gjerne med innspill

6 Seminar/Kursvirksomhet Teoretisk hjerterehab. seminar 31.03.11 Basiskurs innen hjerterehab. 28.09.11 Dagskurs med grunnleggende tilnærming til fagfeltet Praktisk Hjerterehab.-seminar 29.09.11 Foredrag, work-shops og praktiske økter. Fellessesjoner og valgbare parallellsesjoner

7 Arbeidsgrupper Standardisert informasjonsmateriell til: – Angina pasienter – Angio/PCI-pasienter – Pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt

8 Frisk som en fisk-hva nå? Tilbud og trening lokalt Oversikt over aktivitetstilbud ”Nettportal for lokale aktivitetstilbud” Verktøy for helsepersonell Kommunene synliggjør egne tilbud Støtter opp om samhandling/samarbeid på tvers av tjenestenivåer


Laste ned ppt "Ressurssenter Hjerterehabilitering Nettverkssamling 08.06.11 Siri Holm."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google