Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dato: EØS-utvidelsen – Tillatelser med formål arbeid Avdeling for faglig strategi og koordinering, Enheten for statistikk og analyse 2006 27.02.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dato: EØS-utvidelsen – Tillatelser med formål arbeid Avdeling for faglig strategi og koordinering, Enheten for statistikk og analyse 2006 27.02.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dato: EØS-utvidelsen – Tillatelser med formål arbeid Avdeling for faglig strategi og koordinering, Enheten for statistikk og analyse 2006 27.02.07

2 Avdeling for faglig strategi og koordineringSide 2 Arbeidstillatelser gitt til borgere av de nye EØS-landene i perioden 2003 - 2006 I 2005 ble det utstedt: EØS- tillatelser: 19 084 Sesongtillatelser: 167 Spesialister/Faglærte: 33 Andre tillatelser: 17 Fornyelser: 17 902 Totalt 37 203 2006*: Pr. 31.12.06 var det utstedt: EØS- tillatelser: 29 127 Sesongtillatelser: 102 Spesialister/Faglærte: 39 Andre tillatelser: 7 Fornyelser: 25 510 Totalt 54 785 *Foreløpige tall for 2006 De tre største landene hittil i 2006 (inkludert fornyelser): Polen 38 693 Litauen 10 659 Latvia 1 908 Antall tillatelser i uke 52: 297 # Ikke inkludert fornyelser

3 Avdeling for faglig strategi og koordineringSide 3 Innvilgede tillatelser med formål arbeid etter EØS-regelverket Borgere av nye EØS-land – Førstegangs og fornyelser Antall pr måned fra mai, 2004 til desember, 2006

4 Avdeling for faglig strategi og koordineringSide 4 Antall gyldige arbeidstillatelser i Norge den første hver måned 1. januar 2003 til 1. januar 2007* Nordiske borgere trenger ikke arbeidstillatelse og er følgelig ikke inkludert. * Foreløpige tall for 2007

5 Avdeling for faglig strategi og koordineringSide 5 Antall gyldige arbeidstillatelser i Norge den første hver måned Siste 13 måneder, fem største land pr 1. januar 2007* Nordiske borgere trenger ikke arbeidstillatelse og er følgelig ikke inkludert. *Tall for 2006 er foreløpige. * Foreløpige tall for 2007 Til tross for en markert nedgang sammenlignet med forrige måned, ser vi at antall gyldige tillatelser pr første januar 2007 ligger på et mye høyere nivå enn i januar 2006. Dette gjelder særlig borgere av Polen som står for 64 prosent av økningen. Ikke oppdatert

6 Avdeling for faglig strategi og koordineringSide 6 Innvilgede tillatelser med formål arbeid etter EØS-regelverket Borgere av nye EØS-land – Førstegangs og fornyelser Antall siste 13 måneder, etter landbakgrunn

7 Avdeling for faglig strategi og koordineringSide 7 Innvilgede tillatelser med formål arbeid etter EØS-regelverket Borgere av nye EØS-land – Førstegangs og fornyelser Antall siste 13 måneder, etter hjemmel for vedtak Utlendingsforskriften § 175 første ledd: Arbeidstaker Utlendingsforskriften § 175 annet ledd: Overgangsordningen Utlendingsforskriften § 176 a: Ervervsvirksomhet (Over 3 mnd) Utlendingsforskriften § 176 b: Tjenesteyter (Over 3 mnd)

8 Avdeling for faglig strategi og koordineringSide 8 Innvilgede tillatelser med formål arbeid etter EØS-regelverket Borgere av nye EØS-land – Førstegangs og fornyelser gitt 2006, antall pr 31.12

9 Avdeling for faglig strategi og koordineringSide 9 Innvilgede tillatelser med formål arbeid etter EØS-regelverket Borgere av nye EØS-land – Førstegangs og fornyelser Antall siste 13 måneder, etter politidistrikt og instans

10 Avdeling for faglig strategi og koordineringSide 10 Innvilgede tillatelser med formål arbeid etter EØS-regelverket Borgere av nye EØS-land – Førstegangs og fornyelser Vedtak til 31.12 i 2005 og 2006, etter varighet av tillatelse *I tillatelser hvor "gyldig fra" eller "gyldig til" dato mangler, kan ikke varighet bestemmes. Dette gjelder i hovedsak saker der det er søkt fra utlandet siden det i disse ikke settes ”gyldig fra” dato før utlendingen melder seg for politiet.


Laste ned ppt "Dato: EØS-utvidelsen – Tillatelser med formål arbeid Avdeling for faglig strategi og koordinering, Enheten for statistikk og analyse 2006 27.02.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google