Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektgruppe nytt klubb og aktivitetshus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektgruppe nytt klubb og aktivitetshus"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektgruppe nytt klubb og aktivitetshus
- Organisering Prosjektgruppa- HIL/Styre Leder Jon Solli (prosjektansvarlig) Totalt 8 Medlemmer i prosjektgruppa Prosjektleder Nytt klubb og aktivitetshus Geir Nilsen (totalansvarlig herunder teknisk og økonomi) Rådgiver Geir Fredrik Sissener Teknisk- rådgiver Koordinator snekkerarbeid Koordinator elektrikerarb Koordinator VVS-arbeid Prosjekt- medlem Prosjekt- medlem Prosjekt- medlem Erik Friis-jacobsen og arkitekt Harald Marable Bjørn Bringsværd Stein Neset Roald Axelsen Idrettsskole Håndball Innebandy Tor Lillejord

2 Prosjektgruppe nytt klubb og aktivitetshus
Mandat: Denne prosjektgruppa er nedsatt av HIL/styre Denne prosjektgruppa rapporterer gjennom prosjektleder til HIL/styre Målsetting om ferdigstillelse av nytt klubb og aktivitetshus 1.august 2008. Prosjektgruppa skal: Konstituere seg innen 15 februar 2007 Gis kr 7.000,- til gjennomføring av utredningsprosjektet Skal utrede et helhetlig konsept for utbygging av nytt klubbhus basert på moduler basert på dagens plassering av 8 moduler. Gruppen skal legge frem sin anbefaling til HIL styre innen 1.mai Denne rapporten skal inneholde: Tegning av bygget (gjerne basert på dagens utkast av Erik Friis-Jacobsen) Bygget skal inneholde som minimum: 2 stk garederober med dusj samt dommergarderobe Kioskutsalg Kjøkken Lager for utstyr Fellesrom Møterom Veranda på utsiden av bygget mot kunstgressbanen Ivareta forskrifter ift garderober, brannalarm og sikringstiltak Plan for IKT herunder bredbånd og tv-kanaler Fremdriftsplan for utbygging, herunder evt trinnvis utbygging Klargjøring av byggesøknad Kostnadskalkyle Bruk av dugnad herunder ”sponsorfirmaer” Anskaffelse av 2-3 moduler til Beskrivelse av usikkerhet i prosjektet Prioritet til å få på plass garderobeanlegg først. Rapportere avvik og fremdrift til HIL/styre etter behov Dokumentere fremdriften i prosjektet, både planfase og byggefase, i form av referater på samt i form av bilder og evt video. Lede arbeidet med bygging av bygget herunder prosjektering og bygging i rollen som byggherre Koordinere med alle aktuelle parter som Arendal kommune, Hisøy skole, alle aktører i HIL, entreprenørselskapet etc. Innhente relevante anbud – vurdere og iverksette disse iht lov om offentlige anskaffelser Besørge innredning av klubbhuset ift møbler, skap, audiovisuelle artikler etc. Følge opp spillemiddelsøknad for prosjektet mot Idrettens anleggsservice og Arendal kommune Besørge at prosjektgruppa er riktig bemannet med kompetanse og tilsvarende for dugnadsgruppene som prosjektgruppa er ansvarlig for å koordinere.

3 Prosjektgruppe nytt klubb og aktivitetshus
- Bakgrunn/historikk Utkast til dagens skisser for bygg er utarbeidet av ingeniør Erik Friis-Jacobsen i Stærk&co oktober 2006 (se senere skisse) Erik Friiis-Jacobsen utarbeidet også et kostnadsoverslag på kr ,- inkl mva Dette kostnadsoverslaget danner grunnlag for fremsendt spillemiddelsøknad av 2006 og (fornyet søknad). På klubb og aktivitetshus kan man søke om støtte på inntil 1/3 av rammebeløpet, dvs at det er søkt om spillemidler for i år på kr ,- (se neste plansje). Det er godt håp om at vi får spillemidler i år. Normalt vil beløpet deles i to, dvs ca ,- i år og tilsvarende beløp for Hvis man får midler i år, så må man huske å fornye søknaden for (frist 1.oktober 2007, skrives og utarbeides av Idrettens anleggsservice ved Ørnulv Bjørnsen) Hisøy idrettslag fikk 1,1 mnok gjennom bystyrevedtak desember 2005 til kunstgressbane og klubb og aktivitetshus. 1,0 mnok til kunstgressbane og kr ,- til klubbhuset. HIL har besørget at sistnevnte sum er tilgjengelig til bruk fra 2007 mtp oppstart bygging Idrettens anleggssrevice har fått betalt for å følge opp klubb og aktivitetshuset ift spillemiddelsøknader samt regnskap ift tildelte spillemidler (Ørnulv Bjørnsen) De åtte (8) brakkene som står der i dag ble git HIL av Arendal bystyre i møte des 2005 og skal kunne overtas senest Dette må ses i sammenheng med når skolen ikke trenger å nytte brakkene ifm ombygging av skolen. Pt kan ting tyde på at brakkene kan bli frigjort til sommeren 2007.

4 Prosjektgruppe nytt klubb og aktivitetshus
- Bakgrunn/historikk-vedtak i Bystyret Se for øvrig kommunens innstiling til Bystyret på under ”politisk” og Bystyre den for å få mer bakgrunnsinfo

5 Prosjektgruppe nytt klubb og aktivitetshus
- Bakgrunn/historikk- politisk/idrettsrådet/kommunens innstilling Dette ble vedtatt av bystyret 14.desember 2006

6 Prosjektgruppe nytt klubb og aktivitetshus
- Oppdragesbekreftelse – utarbeidet av Erik Friis-Jacobsen

7 Prosjektgruppe nytt klubb og aktivitetshus
- Eksisterende tegning – utarbeidet av Erik Friis-Jacobsen

8 Prosjektgruppe nytt klubb og aktivitetshus
- Planskisse over området - Klubb og aktivitetshus Tilstrebe bygg med 11 moduler ? 8 på plass i dag med innlagt vann, strøm og kloakk

9 Prosjektgruppe nytt klubb og aktivitetshus
- Eksisterende tegning – utarbeidet av Erik Friis-Jacobsen


Laste ned ppt "Prosjektgruppe nytt klubb og aktivitetshus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google