Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Tromsø !.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Tromsø !."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Tromsø !

2 ”På nesten sytti grader nord, fire dagers seilas fra Bergen og knappe to flytimer fra Oslo, Murmansk eller Longyearbyen, på høyde med nordkystene av Alaska og Sibir, mellom skjærgård, fjorder og spisse alpetopper finner du Tromsø, porten til Ishavet og hovedstaden i Nord-Norge”…

3 Tromsø by ble grunnlagt i 1794
I dag er Tromsø er Nordens største by nord for Polarsirkelen og har verdens nordligste universitet, ølbryggeri og domkirke. Byen lever av undervisning, forskning, administrasjon, fiskeeksport og satelitt-teknologi. Innbyggertallet er ca ( studenter). Midnattssolen er synlig fra ca. 21. mai til ca. 21. juli. Mellom 21. november og 21. januar er solen under horisonten og det er mørketid. Tromsø er midt i nordlyssonen, og er derfor, sammen med innlandsisen på Grønland og tundraen i Nord-Canada blant verdens beste steder å observere dette skuespillet.

4 Sykehus i Tromsø i 193 år Sykehuset fra 1815 var 17x5,5 m og hadde 3 stuer og et kjøkken I 1901 fikk det daværende sykehuset elektrisk strøm I 1922 ble sykehuset som var i drift fram til 1991tatt i bruk I 1991 flyttet til nåværende sykehus

5

6 A V S T A N D E R - geografisk sammenligning Nord-Norge + Svalbard

7 UNN HF i 2007 700 senger - somatikk 172 senger – voksenpsykiatri
10 senger – BUP 56 behandlingsplasser RUS 74 senger i eget hotell Driftsbudsjett 4,4 mrd/år Årsresultat -361,5 mill Ca ansatte Ca årsverk

8 Somatikk innleggelser polikliniske dagpasienter Psykiatri 3.000 innleggelser polikliniske Rustjenesten 344 innlegger 5.000 polikliniske 3,7 millioner laboratorieanalyser

9 Lilla farge angir nasjonale/landsfunksjoner
Blå farge angir Narvik Rød farge angir Harstad

10 Klinikk for rehabilitering
Ny organisering ved UNN fra 2008 Formålet med en klinikkdannelsen er å få en kvalitativt bedre tjeneste for befolkningen i Nord Norge med økt fleksibilitet og bedre ressursutnyttelse Klinikken skal yte gode og fullverdige treapeut-tjenester til alle avdelinger i foretaket Fokus på faglige samordningsgevinster og på å redusere gapet mellom arbeidspress og ressurser Sosionomtjenesten er i dag en egen avdeling i klinikken, men det pågår en prosess med å etablere fremtidig klinikkstruktur og det er mange spennende samarbeidspartnere for sosionomene.

11 Sosionomtjenesten ved UNN HF
Opprettet i kuratorstilling Allerede i 1977 – økt til 7 årsverk I dag har helseforetaket ca 35 årsverk fordelt på en felles fagavdeling (7) for somatiske avdelinger, ambulante rehabiliterings- og habiliteringsteam (8) og psykiatriske avdelinger (20)

12 Sosionomene i vårt helseforetak er en gruppe med omfattende dybdekompetanse.
De er godt rustet til å bidra i arbeidet for å sikre at pasient og pårørende får den støtte, tilrettelegging og oppfølging de trenger i forhold til den aktuelle livssituasjonen som er oppstått. Gråtekonenes oppgaver er definitivt borte fra sosionomenes arbeidsdag, selv om de fremdeles er ”til uvurdelig nytte og til stor glede for de mest fortvilede hjelpsøkende” . (Rapport fra The Royal Free Hospital, London)

13

14

15 Lykke til med konferansen !


Laste ned ppt "Velkommen til Tromsø !."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google