Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Austrheim Idrettslag FOTBALL SESONGEN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Austrheim Idrettslag FOTBALL SESONGEN"— Utskrift av presentasjonen:

1 Austrheim Idrettslag FOTBALL SESONGEN 2012 12.04.2012

2 Agenda Sammensetning fotballstyret Påmeldte lag sesongen 2012
Kampoversikt hjemme ‘våren’ Treningstider Rolle trener / foreldrekontakt Dommere Utstyr / drakter / førstehjelp Fair play regler Utdanning / kurs 2012 Politiattest Eventuelt

3 Fotballstyret for 2012 Leder: Sjur Brandtun Dommeransvarlig: Karl L. Daae Kursansvarlig: May Britt Sætre Barnefotballansvarlig: Renate Bø og Merethe Mongstad Styremedlemmer: Kjersti Hansen og Cato Fonnes Materialforvalter: Kjell Håkon Pedersen

4 Påmeldte lag 2012 J16 – Terje Håland J13 – Øystein Nordtveit J12 – Even Gjerd J11 – Lill Løberg J08 – Alexander Rasch J07 – Hege Håland G12 – Arvid Wilkensen/Cato Fonnes G11 – Tom Stokholm/Roy Øksnes G10 – Terje Håland/Sjur Brandtun G09 – Johnny Brugger/Øyvind Sagstad G08 – Anne K. Wilkensen/Ivar A. Toppe G07 – Vidar Sætre/Geir Hamre Senior – Are Førde

5 Treningstider i kampsesongen
Samme tider gjennom hele året – se på dette? Kamp går foran trening – Hjemmekamp oversikt legges ut på AIL hjemmeside Når Årås gras åpner vil dette avlaste kunstgresset, også mulig å benytte Kaland banen.

6 Sonemøter – seriespill/mini-cup’er
Alle lag fra J11 og G11 er satt opp med seriespill. Alle andre lag er plassert I avdelinger, men ønsker primært å spille mini-cup’er. Trenere sammen med foreldrekontakter må organisere dette. G10 ok – møte avholdt I Lindåshallen G09 ok? Ref mail fra Øyvind G08 ok? Anne Karen organiserer G07 ok. –Geir og Vidar tar initiativ til møte. J07 ok. Hege Håland org. med Kvernbit og Alvidra J08 ok? Alexander stiller på sone møte i Åsane? Kretsen involvering i sone Nordhordland????

7 Status idrettspark/garderobeanlegg
Minicup’er Tidspunkt må avklares ifht ledig banekapasitet. Avklare behov for dommere med Karl Ludvik Hvert enkelt lag må organisere og avvikle cup’ene. Bruk av Årås gras gir mulighet for å ha kiosk Status idrettspark/garderobeanlegg Løpebane m/gjerde rundt planlagt i løpet av våren Status klubbhus er uklart. Langt frem? Ved behov må garderobene/toaletter i hallen benyttes. Nøkler må tas ut hos Texaco. Eventuell overlevering av nøkler til lag som kommer etter må gjøres på en ryddig måte Økonomi/utgiftsrefusjon Ny økonomiansvarlig i hovedstyre, Jorun Hovda Bruk e-post, - Vær nøye med beskrivelse av utgifter + korrekte bilag.

8 Utdanning May Britt Aktivitetsleder kurs del 1 - holdt i januar – 11 deltagere – bra kurs og aktive deltagere Aktivitetsleder kurs del 2 – planlegges ved sesongslutt. 20 timer – hvordan vil dere at vi legger det opp ? Helg eller ukedager ? Forslag til dato ? Keepertrening – fortsette med dette i samme form som i fjor (hardy) ? Fotballskole/fotballmerkene – planlegges enten ved skoleslutt eller oppstart

9 Utstyr Kjell Håkon mob: 91584342 kpede@broadpark.no
Utlevering og supplering av ; Drakter Utstyr-fotballer-1.hjelpsutstyr- Rutiner drakter – Ail/kjøpe selv? Kun til bruk på kamp Ta vare på utstyr, lagre varmt om vinteren Returnere utstyr når lag avsluttes og/eller slås sammen

10 Trener – rolle og oppgaver
Forutsigbarhet og rettferdighet på trening og kamp.(kanskje i steden for fokus på lik spilletid Tilpasset utfordringer etter hvor spilleren befinner seg, alle skal bli sett = opplevelse av mestring og trygghet. Trivsel og utviklingsorientert i barnefotballen Oppfordrer trenere til å melde seg på kurs. Større krav i økende alder. - Barnefotball / ungdomsfotball Utøve Fair Play Samarbeid Kaland – Austrheim Felles treningskamper ? Samarbeide på cup’er i tidlig alder ? Dette er for å sikre godt samarbeid og at vi ikke mister for mange spillere før lagene naturlig må slås sammen.

11 Fair Play-7'er-5'er Det handler om respekt, ikke sant? Spill fair!
Fair Play er mer enn gule og røde kort. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Spill fair! Vi skal sammen sørge for at fotballen preges av fairspillende aktører, både på og utenfor fotballbanen. Trenernes og spillernes holdninger til medspillere, motspillere og ikke minst dommere, må preges av respekt og forståelse i alle sammenhenger. Alle tilknyttet toppfotballen må være seg sitt ansvar bevisst som forbilder for barn og ungdom. Negativ atferd sprer uheldige signaler til alle de hundretusener som er involvert i norsk fotball. La oss sammen ta norsk fotball et steg videre - også på dette området!

12 Kampvert En person (forelder) rullerer på ordningen.
Ta imot gjestende lag og ønske velkommen. Pass på at garderober er tilgjengelig både på Årås og Kunstgress. Ta imot dommer. Gi informasjon hvis det er noen spesielle hensyn å ta. Bidra til fair play hilsen før og etter kamp. Ha positiv oppmerksomhet på begge foreldregruppene og lagledelsen. Gripe inn ved nødvendighet. Takke gjestende lag for kampen og ønske velkommen tilbake. Se til at dommer får betalt dommeroppgjør sammen med foreldrekontakt Kampvert skal bruke en gul vest der det står kampvert på ryggen.

13 Foreldrekontakt – oppgaveliste
Fordele kjøreoppgaver og lage kjørelister. Sørge for at oppsatt sjåfør er minimum 22 år. Være fotballstyrets kontaktperson Melde laget på aktuelle cuper Kalle inn og lede foreldremøte(r) Arrangere avslutning etter sesongen – AIL støtter dette med 1000 kr,- mot bilag. Ha ajourførte adresselister på spillerene, svært viktig ifht forsikring Hjemmekamper: Hente nøkkel, merke bane, ansvar for garderober. Ringe dommer 2 dager før kamp, foreta oppgjør. Utfylling dommerkort Flytting av kamper, ordne/ sjekke ledig bane Lage kampvertliste Avklare med trener og foreldre: Drakter, hvem skal ha kontroll Lagleder/foreldrekontakt deltagelse på trening/oppmøtekontroll Føring av statistikker, oppmøte etc

14 Banenemda Hovedansvarlig Tore Austrheim
Primært er banenemda ansvarlig for å holde Årås gras vedlike. Avklaringer pågår med AIL og kommunen om roller og ansvar ifbm kunstgressbanen Cato har hovedansvaret med å avklare i hvilken grad Kaland banen har behov for vedlikehold og oppgradering.

15 Dommarar AIL Krav gjennomføring ”dommarkurs” / kampleiarkurs
Kurs avholdes 19.april? Utfordring mht dommarar i ungdomsfotball / kretsdommarar (11’ar lag) Fordeling av dommarane Rolle trenere / foreldrekontaktar / dommaransvarleg (kampvert?) Dommarhonorar 200 kr ved seriekampar i barne/ungdoms fotball 300 i Cup’er Rutine betaling / Dommar skjema

16 Diverse Påmelding cup’er antall pr lag
Forsikringsordninger barnefotball / ungdomsfotball (NB krav til utstyr leggbeskyttere , påmelding på laget og i FIKS) Dugnad vakt i hallen – må følges opp. Kommunen utfordrer arbeidet vi gjør!? Dugnad julebord – årsak / krav i avtale med samfunnshus..

17 Politiattest NIF gjorde i mars 2008 vedtak om politiattest
Frå januar 2009 – Alle trenarar for barn og unge opp til fylte 18 år skal ha attest Søknadsskjema: Rutiner for handsaming av søknaden finn ein på AIL si heimeside;


Laste ned ppt "Austrheim Idrettslag FOTBALL SESONGEN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google