Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Dagrehabilitering OUS, Radiumhospitalet Landskonferansen i Trondheim 22-23. september 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Dagrehabilitering OUS, Radiumhospitalet Landskonferansen i Trondheim 22-23. september 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Dagrehabilitering OUS, Radiumhospitalet Landskonferansen i Trondheim 22-23. september 2011

2 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Noen tall om kreftsykdom Ca. 30.000 mennesker rammes årlig av kreft Ca. 200.000 mennesker lever med sykdommen Over 4.000 barn/unge opplever årlig at mor eller far får kreft Kreftforekomsten øker med 2-3 % årlig ¾ er over 60 år ved diagnosetidspunktet 1 av 3 menn og 1 av 4 kvinner får kreft før fylte 75 år Kreft i prostata, bryst, tarm og lunge utgjør over 50% 65 % av de som får kreft er i live etter 5 år. Kroniske plager? Hva slags liv har de?

3 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Paradigmeskifte Kreftsykdom har gått fra å være en livstruende sykdom til å bli en kronisk tilstand

4 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Kreftsykdom hva er spesielt? Leve med stor uforutsigbarhet Lenge uavklart situasjon mens en avventer diagnose, behandling og forløp Usikkert langtidsforløp hos mange Litt større risiko for ny kreft Bivirkninger/seneffekter kan virke inn på livskvalitet, hverdags-og arbeidsliv –Tretthetssymptomer/fatigue –Angst/depresjon –Fysiske plager –Reduksjon i arbeidsevne/inntekt. –Tung/sammensatt behandling er utslagsgivende i forhold til sykemeldingsperiode/senplager –3/4 av pasientene er over 60 år. Hva er aldersrelatert?

5 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Nye behandlingslinjer Kortere pasientkontakt med spesialisthelsetjenesten –Mer poliklinisk behandling Mer ansvar og flere oppgaver over til lokalsykehus/ kommunehelsetjenesten –Samhandlingsreformen

6 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Behov for rehabiliteringstjenester (L Thorsen et al) N=1287 27-64 yrs. 70% females 30 mths. postdiagnosis

7 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Rehabiliteringsbegrepet - flertydig Hva er forskjell på –rehabilitering? –etterbehandling? –enkeltstående rehabiliteringstiltak? –terapi? –læring og mestring? –trening? Forskning viser effekt på kort sikt, mer usikkert på lang sikt St.meld. 21: Tidsavgrenset, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, der flere aktører samarbeider om å gi nødvendig assistanse til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons-og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet

8 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Utfordringer - flere spørsmål enn svar Begrenset kunnskap om effektive rehabiliteringstilbud for kreftpasienter Hvilke pasienter trenger rehabilitering? Hva slags tilbud? Når i forløpet? Hvor? –Institusjon-poliklinisk, sentralt-lokalt?

9 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Dagrehabiliteringsprogram på OUS Siden 2009 –Eksternt finansiert fra Helse Sør-Øst gjennom ”Raskere tilbake”- midler Kriterier –sykemeldt/stå i fare for å bli sykemeldt –Avsluttet primærbehandling Gruppetilbud –1 dag/uke i 8-10 uker, gruppe 8-12 pas. –Tverrfaglige program ca 5 timer hver gang –Ulike diagnoser

10 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Program for lymfompasienter II Uke 2 TidTorsdag 20.01.11 Torsdag 27.01.11 Torsdag 03.02.11 Torsdag 10.02.11 Torsdag 17.02.11 Torsdag 24.02.11 Torsdag 03.03.11 Uke 10 Etter avtale 9.00 – 9.15 Forfriskning Individuelle kartleggings samtaler med sosionom 9.15 – 11.00 Presentasjon Forventninger ErnæringBivirkninger Langtidseffekter Arbeid Rettigheter Familie-nettverk Følelsesmessige Reaksjoner Mestringsstrategier Samliv og seksualitetMotivasjon Mestring Personlige erfaringer Individuelle evaluerings samtaler med sosionom Fysisk testing v/fysioter el idrettsped TreningslæreSamtale i gruppe Samtale i gruppe Samtale i gruppe Samtale i gruppe Samtale i gruppe Samtale i gruppe 11.00 - 11.45 Lunsj Fysisk testing med fysioterapeut/ idrettspedagog 12.00 – 13.00 StavgangTrening i bassengStyrketreningKreativitet og samtale StyrketreningStavgangTrening i basseng. 13.00 – 14.00 Tøyning/ avspenning Yogainspirert avspenning Mulighet for fysisk trening Yogainspirert avspenning Tøyning/ avspenning Oppsummering Evaluering 14.00 - Individuell samtale etter avtale Individuell samtale etter avtale Individuell samtale etter avtale Individuell samtale etter avtale Individuell samtale etter avtale Individuell samtale etter avtale Individuell samtale etter avtale

11 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Innhold Individuelle samtaler og fys.testing før og etter Undervisning/gruppesamtaler Trening/avspenning Mulighet for individuell oppfølging Oppfølging etter 6 mnd

12 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Undervisning/gruppesamtaler Treningsteori Langtidseffekter av behandling Ernæring Arbeid/Rettigheter Følelsesmessige reaksjoner Samliv/Seksualitet Motivasjon/Mestring- brukerperspektiv Kreativitet og samtale

13 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Trening/fysisk aktivitet Stavgang Styrketrening Trening i basseng Yoga/avspenning

14 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Evaluering Individuelle samtaler før/etter Evalueringsskjemaer Kartleggingsskjema fra Dallund før/etter Gruppeevaluering Oppfølging etter 6 måneder

15 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Erfaringer - stor pasienttilfredshet Kombinasjon undervisning/gruppe/trening Økt informasjon/kunnskap Normalisere situasjonen Redusere engstelse for fremtiden Utveksle erfaringer med andre Nettverksbygging Lære om trening; hva og hvor mye Motivasjon for fortsatt fysisk aktivitet

16 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Krevende rekruttering Manglende tenkning? Lite informasjon til pasientene? Begrenset behov? ”Raskere tilbake”-kriterier? Når vi de rette? Har vi gode nok screening-verktøy?

17 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Sosionomens rolle - koordinator Kartlegger rehabiliteringsbehov/evaluerer Individuelle samtaler/semistrukturerte/bånd Tverrfaglig samarbeid i forhold til planlegging/rekruttering/program/undervisning Kvalitetssikrer Sosionomen har gjennom utdanning lært å tenke tverrfaglig og helhetlig

18 Sammenligning Radium-Røros Utvalget består av: Fra Radiumhospitalet: –Alle gyn og brystkreftpasienter som har deltatt i dagrehab-modellen (N = 59) Fra Røros rehabilitering: –Utvalg av gyn- og brystkreftpasienter som har deltatt i døgnrehab- modellen (N = 56) Felles for begge: –Gjennomgått primærbehandling –Diagnostisert med gyn- eller brystkreft innen 2 år før rehaboppholdet

19 Endring i emosjonell fungering Signikant og klinisk bedring i begge grupper

20 Endring i fysisk fungering Signikant og klinisk bedring i begge grupper

21 Endring i fysisk fatigue Statistisk signifikant effekt til fordel for døgnrehab fra T1 til T2 (p = 0.02). Ingen signifikant forskjell ved T3

22 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Forskning Lik signifikant bedring av emosjonell og fysisk fungering Lavere fatigue etter døgnopphold, likt etter 6 mnd. Betydning for cost-benefit Svakhet: Ingen kontrollgruppe. Vanskelig å måle effekt. Utilstrekkelige måleinstrumenter ved kvantitativ forskning?

23 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Problemstillinger Når vi de rette? Hvem trenger hva? Oppgaver tillagt spesialisthelsetjenesten/ kommunhelsetjenesten. Samhandlingsreformen. Kunnskapsoverføring/ Forskning ”Raskere tilbake”. Kriteriene ekskluderende. Hvem har definisjonsmakten? Prosjektbasert virksomhet. Ressurs eller trussel?

24 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Dagrehabilitering OUS, Radiumhospitalet Landskonferansen i Trondheim 22-23. september 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google