Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dagrehabilitering OUS, Radiumhospitalet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dagrehabilitering OUS, Radiumhospitalet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dagrehabilitering OUS, Radiumhospitalet
Landskonferansen i Trondheim september 2011 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet

2 Noen tall om kreftsykdom
Ca mennesker rammes årlig av kreft Ca mennesker lever med sykdommen Over barn/unge opplever årlig at mor eller far får kreft Kreftforekomsten øker med 2-3 % årlig ¾ er over 60 år ved diagnosetidspunktet 1 av 3 menn og 1 av 4 kvinner får kreft før fylte 75 år Kreft i prostata, bryst, tarm og lunge utgjør over 50% 65 % av de som får kreft er i live etter 5 år. Kroniske plager? Hva slags liv har de? Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet

3 Paradigmeskifte Kreftsykdom har gått fra å være en livstruende sykdom til å bli en kronisk tilstand Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet

4 Kreftsykdom hva er spesielt?
Leve med stor uforutsigbarhet Lenge uavklart situasjon mens en avventer diagnose, behandling og forløp Usikkert langtidsforløp hos mange Litt større risiko for ny kreft Bivirkninger/seneffekter kan virke inn på livskvalitet, hverdags-og arbeidsliv Tretthetssymptomer/fatigue Angst/depresjon Fysiske plager Reduksjon i arbeidsevne/inntekt. Tung/sammensatt behandling er utslagsgivende i forhold til sykemeldingsperiode/senplager 3/4 av pasientene er over 60 år. Hva er aldersrelatert? Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet

5 Nye behandlingslinjer
Kortere pasientkontakt med spesialisthelsetjenesten Mer poliklinisk behandling Mer ansvar og flere oppgaver over til lokalsykehus/ kommunehelsetjenesten Samhandlingsreformen Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet

6 Behov for rehabiliteringstjenester (L Thorsen et al)
27-64 yrs. 70% females 30 mths. postdiagnosis Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet

7 Rehabiliteringsbegrepet - flertydig
Hva er forskjell på rehabilitering? etterbehandling? enkeltstående rehabiliteringstiltak? terapi? læring og mestring? trening? Forskning viser effekt på kort sikt, mer usikkert på lang sikt St.meld. 21: Tidsavgrenset, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, der flere aktører samarbeider om å gi nødvendig assistanse til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons-og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet

8 Utfordringer - flere spørsmål enn svar
Begrenset kunnskap om effektive rehabiliteringstilbud for kreftpasienter Hvilke pasienter trenger rehabilitering? Hva slags tilbud? Når i forløpet? Hvor? Institusjon-poliklinisk, sentralt-lokalt? Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet

9 Dagrehabiliteringsprogram på OUS
Siden 2009 Eksternt finansiert fra Helse Sør-Øst gjennom ”Raskere tilbake”-midler Kriterier sykemeldt/stå i fare for å bli sykemeldt Avsluttet primærbehandling Gruppetilbud 1 dag/uke i 8-10 uker, gruppe 8-12 pas. Tverrfaglige program ca 5 timer hver gang Ulike diagnoser Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet

10 Program for lymfompasienter II
Uke 2 Tid Torsdag Uke 10 Etter avtale 9.00 – 9.15 Forfriskning Individuelle kartleggings samtaler med sosionom 9.15 – 11.00 Presentasjon Forventninger Ernæring Bivirkninger Langtidseffekter Arbeid Rettigheter Familie-nettverk Følelsesmessige Reaksjoner Mestringsstrategier Samliv og seksualitet Motivasjon Mestring Personlige erfaringer evaluerings Fysisk testing v/fysioter el idrettsped Treningslære Samtale i gruppe Lunsj fysioterapeut/ idrettspedagog 12.00 – 13.00 Stavgang Trening i basseng Styrketrening Kreativitet og samtale Trening i basseng. 13.00 – 14.00 Tøyning/ avspenning Yogainspirert Mulighet for fysisk trening Oppsummering Evaluering Individuell samtale etter avtale Two hours before lunch is teatching lessons about various topics mentioned above. After lunch is mostly physical activity. Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet 10 10

11 Innhold Individuelle samtaler og fys.testing før og etter
Undervisning/gruppesamtaler Trening/avspenning Mulighet for individuell oppfølging Oppfølging etter 6 mnd Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet

12 Undervisning/gruppesamtaler
Treningsteori Langtidseffekter av behandling Ernæring Arbeid/Rettigheter Følelsesmessige reaksjoner Samliv/Seksualitet Motivasjon/Mestring- brukerperspektiv Kreativitet og samtale Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet

13 Trening/fysisk aktivitet
Stavgang Styrketrening Trening i basseng Yoga/avspenning Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet

14 Evaluering Individuelle samtaler før/etter Evalueringsskjemaer
Kartleggingsskjema fra Dallund før/etter Gruppeevaluering Oppfølging etter 6 måneder Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet

15 Erfaringer- stor pasienttilfredshet
Kombinasjon undervisning/gruppe/trening Økt informasjon/kunnskap Normalisere situasjonen Redusere engstelse for fremtiden Utveksle erfaringer med andre Nettverksbygging Lære om trening; hva og hvor mye Motivasjon for fortsatt fysisk aktivitet Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet

16 Krevende rekruttering
Manglende tenkning? Lite informasjon til pasientene? Begrenset behov? ”Raskere tilbake”-kriterier? Når vi de rette? Har vi gode nok screening-verktøy? Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet

17 Sosionomens rolle - koordinator
Kartlegger rehabiliteringsbehov/evaluerer Individuelle samtaler/semistrukturerte/bånd Tverrfaglig samarbeid i forhold til planlegging/rekruttering/program/undervisning Kvalitetssikrer Sosionomen har gjennom utdanning lært å tenke tverrfaglig og helhetlig Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet

18 Sammenligning Radium-Røros
Utvalget består av: Fra Radiumhospitalet: Alle gyn og brystkreftpasienter som har deltatt i dagrehab-modellen (N = 59) Fra Røros rehabilitering: Utvalg av gyn- og brystkreftpasienter som har deltatt i døgnrehab-modellen (N = 56) Felles for begge: Gjennomgått primærbehandling Diagnostisert med gyn- eller brystkreft innen 2 år før rehaboppholdet

19 Endring i emosjonell fungering
Signikant og klinisk bedring i begge grupper

20 Endring i fysisk fungering
Signikant og klinisk bedring i begge grupper

21 Endring i fysisk fatigue
Statistisk signifikant effekt til fordel for døgnrehab fra T1 til T2 (p = 0.02). Ingen signifikant forskjell ved T3

22 Forskning Lik signifikant bedring av emosjonell og fysisk fungering
Lavere fatigue etter døgnopphold, likt etter 6 mnd. Betydning for cost-benefit Svakhet: Ingen kontrollgruppe. Vanskelig å måle effekt. Utilstrekkelige måleinstrumenter ved kvantitativ forskning? Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet 22 22

23 Problemstillinger Når vi de rette? Hvem trenger hva?
Oppgaver tillagt spesialisthelsetjenesten/ kommunhelsetjenesten. Samhandlingsreformen. Kunnskapsoverføring/ Forskning ”Raskere tilbake”. Kriteriene ekskluderende. Hvem har definisjonsmakten? Prosjektbasert virksomhet. Ressurs eller trussel? Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet

24 Takk for oppmerksomheten
Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet


Laste ned ppt "Dagrehabilitering OUS, Radiumhospitalet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google