Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Dagrehabilitering OUS, Radiumhospitalet Landskonferansen i Trondheim 22-23. september 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Dagrehabilitering OUS, Radiumhospitalet Landskonferansen i Trondheim 22-23. september 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Dagrehabilitering OUS, Radiumhospitalet Landskonferansen i Trondheim september 2011

2 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Noen tall om kreftsykdom Ca mennesker rammes årlig av kreft Ca mennesker lever med sykdommen Over barn/unge opplever årlig at mor eller far får kreft Kreftforekomsten øker med 2-3 % årlig ¾ er over 60 år ved diagnosetidspunktet 1 av 3 menn og 1 av 4 kvinner får kreft før fylte 75 år Kreft i prostata, bryst, tarm og lunge utgjør over 50% 65 % av de som får kreft er i live etter 5 år. Kroniske plager? Hva slags liv har de?

3 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Paradigmeskifte Kreftsykdom har gått fra å være en livstruende sykdom til å bli en kronisk tilstand

4 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Kreftsykdom hva er spesielt? Leve med stor uforutsigbarhet Lenge uavklart situasjon mens en avventer diagnose, behandling og forløp Usikkert langtidsforløp hos mange Litt større risiko for ny kreft Bivirkninger/seneffekter kan virke inn på livskvalitet, hverdags-og arbeidsliv –Tretthetssymptomer/fatigue –Angst/depresjon –Fysiske plager –Reduksjon i arbeidsevne/inntekt. –Tung/sammensatt behandling er utslagsgivende i forhold til sykemeldingsperiode/senplager –3/4 av pasientene er over 60 år. Hva er aldersrelatert?

5 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Nye behandlingslinjer Kortere pasientkontakt med spesialisthelsetjenesten –Mer poliklinisk behandling Mer ansvar og flere oppgaver over til lokalsykehus/ kommunehelsetjenesten –Samhandlingsreformen

6 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Behov for rehabiliteringstjenester (L Thorsen et al) N= yrs. 70% females 30 mths. postdiagnosis

7 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Rehabiliteringsbegrepet - flertydig Hva er forskjell på –rehabilitering? –etterbehandling? –enkeltstående rehabiliteringstiltak? –terapi? –læring og mestring? –trening? Forskning viser effekt på kort sikt, mer usikkert på lang sikt St.meld. 21: Tidsavgrenset, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, der flere aktører samarbeider om å gi nødvendig assistanse til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons-og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet

8 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Utfordringer - flere spørsmål enn svar Begrenset kunnskap om effektive rehabiliteringstilbud for kreftpasienter Hvilke pasienter trenger rehabilitering? Hva slags tilbud? Når i forløpet? Hvor? –Institusjon-poliklinisk, sentralt-lokalt?

9 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Dagrehabiliteringsprogram på OUS Siden 2009 –Eksternt finansiert fra Helse Sør-Øst gjennom ”Raskere tilbake”- midler Kriterier –sykemeldt/stå i fare for å bli sykemeldt –Avsluttet primærbehandling Gruppetilbud –1 dag/uke i 8-10 uker, gruppe 8-12 pas. –Tverrfaglige program ca 5 timer hver gang –Ulike diagnoser

10 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Program for lymfompasienter II Uke 2 TidTorsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Uke 10 Etter avtale 9.00 – 9.15 Forfriskning Individuelle kartleggings samtaler med sosionom 9.15 – Presentasjon Forventninger ErnæringBivirkninger Langtidseffekter Arbeid Rettigheter Familie-nettverk Følelsesmessige Reaksjoner Mestringsstrategier Samliv og seksualitetMotivasjon Mestring Personlige erfaringer Individuelle evaluerings samtaler med sosionom Fysisk testing v/fysioter el idrettsped TreningslæreSamtale i gruppe Samtale i gruppe Samtale i gruppe Samtale i gruppe Samtale i gruppe Samtale i gruppe Lunsj Fysisk testing med fysioterapeut/ idrettspedagog – StavgangTrening i bassengStyrketreningKreativitet og samtale StyrketreningStavgangTrening i basseng – Tøyning/ avspenning Yogainspirert avspenning Mulighet for fysisk trening Yogainspirert avspenning Tøyning/ avspenning Oppsummering Evaluering Individuell samtale etter avtale Individuell samtale etter avtale Individuell samtale etter avtale Individuell samtale etter avtale Individuell samtale etter avtale Individuell samtale etter avtale Individuell samtale etter avtale

11 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Innhold Individuelle samtaler og fys.testing før og etter Undervisning/gruppesamtaler Trening/avspenning Mulighet for individuell oppfølging Oppfølging etter 6 mnd

12 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Undervisning/gruppesamtaler Treningsteori Langtidseffekter av behandling Ernæring Arbeid/Rettigheter Følelsesmessige reaksjoner Samliv/Seksualitet Motivasjon/Mestring- brukerperspektiv Kreativitet og samtale

13 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Trening/fysisk aktivitet Stavgang Styrketrening Trening i basseng Yoga/avspenning

14 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Evaluering Individuelle samtaler før/etter Evalueringsskjemaer Kartleggingsskjema fra Dallund før/etter Gruppeevaluering Oppfølging etter 6 måneder

15 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Erfaringer - stor pasienttilfredshet Kombinasjon undervisning/gruppe/trening Økt informasjon/kunnskap Normalisere situasjonen Redusere engstelse for fremtiden Utveksle erfaringer med andre Nettverksbygging Lære om trening; hva og hvor mye Motivasjon for fortsatt fysisk aktivitet

16 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Krevende rekruttering Manglende tenkning? Lite informasjon til pasientene? Begrenset behov? ”Raskere tilbake”-kriterier? Når vi de rette? Har vi gode nok screening-verktøy?

17 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Sosionomens rolle - koordinator Kartlegger rehabiliteringsbehov/evaluerer Individuelle samtaler/semistrukturerte/bånd Tverrfaglig samarbeid i forhold til planlegging/rekruttering/program/undervisning Kvalitetssikrer Sosionomen har gjennom utdanning lært å tenke tverrfaglig og helhetlig

18 Sammenligning Radium-Røros Utvalget består av: Fra Radiumhospitalet: –Alle gyn og brystkreftpasienter som har deltatt i dagrehab-modellen (N = 59) Fra Røros rehabilitering: –Utvalg av gyn- og brystkreftpasienter som har deltatt i døgnrehab- modellen (N = 56) Felles for begge: –Gjennomgått primærbehandling –Diagnostisert med gyn- eller brystkreft innen 2 år før rehaboppholdet

19 Endring i emosjonell fungering Signikant og klinisk bedring i begge grupper

20 Endring i fysisk fungering Signikant og klinisk bedring i begge grupper

21 Endring i fysisk fatigue Statistisk signifikant effekt til fordel for døgnrehab fra T1 til T2 (p = 0.02). Ingen signifikant forskjell ved T3

22 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Forskning Lik signifikant bedring av emosjonell og fysisk fungering Lavere fatigue etter døgnopphold, likt etter 6 mnd. Betydning for cost-benefit Svakhet: Ingen kontrollgruppe. Vanskelig å måle effekt. Utilstrekkelige måleinstrumenter ved kvantitativ forskning?

23 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Problemstillinger Når vi de rette? Hvem trenger hva? Oppgaver tillagt spesialisthelsetjenesten/ kommunhelsetjenesten. Samhandlingsreformen. Kunnskapsoverføring/ Forskning ”Raskere tilbake”. Kriteriene ekskluderende. Hvem har definisjonsmakten? Prosjektbasert virksomhet. Ressurs eller trussel?

24 Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Rehabiliteringsteamet - Radiumhospitalet Dagrehabilitering OUS, Radiumhospitalet Landskonferansen i Trondheim 22-23. september 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google