Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene”
Karmøy Øivind Aschjem ATV- Telemark.

2 ” Jeg tror ingen foreldre kjenner
sine barns innerste tanker og følelser.” Otto Frank

3 ” Hun var over 90 år og var lagt inn for brystsmerter. Mulig infarkt
” Hun var over 90 år og var lagt inn for brystsmerter. Mulig infarkt. Jeg skjønte hun var redd. Ba om å få snakke med meg i løpet av natta. fortalte hun var blitt voldtatt som 14åring. hadde aldri sagt det til noen. 74 års taushet.” Spl.student feb.11

4 ”Enhver som etterlater seg en skreven manual, og likeså enhver som mottar den, i den tro at et slikt skrift er klart og sikkert, må være særs enkel i sinn.” ” Inne i meg finnes universet, skjønner du…” Gutt 7 år f.kr.

5 Skammen skaper: Taushet Usikkerhet Redsel Skyld Fortvilelse
Alternativ Til Vold ”Inne i meg finnes en diamant som er i et frosset rom. En vokter passer på det rommet, men jeg tør enda ikke begynne å tine av dette rommet fordi jeg ikke vet hva jeg skal bruke den forsvunne diamanten til” ”Måten vi snakker på får meg til å tråkke inn i meg selv. Så kan du følge etter med flere spørsmål. Du er snill og nysgjerrig og jeg tror ikke at du vil skade meg” Emma 17 år Taushet Usikkerhet Redsel Skyld Fortvilelse Dårlig selvbilde Sinne Hat

6 NOVA 20/2007 25% et tilfelle av fysisk vold 6 % vitne til grov vold 2% utsatt for svært hyppig grov vold. Kilde: 7000 elever 17/18 år

7 EUROPARÅDETS DEFINISJON
” …enhver handling eller forsømmelse som undergraver livet, den fysiske eller psykologiske integriteten, eller friheten til annet familiemedlem, eller som alvorlig skader utviklingen av hans eller hennes personlighet.” ” Det var som å gå på daggammal is. Aldri trygg” mann (40) om egen barndom.

8 8 Vold og de minste barna En rekke internasjonale studier tyder på at det er de minste barna som utsettes for den hyppigste og alvorligste volden 19 % av hodeskadene hos barn under 3 år skyldes mishandling (Myhre, Grøgaard, Dyb, Sandvik, & Nordhov 2007) 2/3 av bruddskader i beina hos barn under 18 mnd er påført (Coffey og medarbeidere, 2005) Risikoen for at barn blir drept av sine foreldre i løpet av første leveår er fire ganger større enn senere i livet (Sibert et al, 2002) 8

9 Repeterte gode omsorgshandlinger gjør at barnet utvikler gode kjerneoppfattelser
”Det er trygt å kunne elske. Det er trygt å stole på.” ”Jeg hører til.” ”Det er trygt å ha følelser.” ”Det er trygt å være sårbar” ”Jeg kan be om hjelp” ”Jeg kan stole på at far og mor tar vare på meg” ”Jeg kan ta imot hjelp og trøst.” ”Jeg er elsket og trenger ikke være perfekt.” ”Jeg er god og fortjener gode ting.” Verden er trygg og jeg kan forvente gode ting fra andre.”

10 Barn som krenkes utvikler negative kjerneoppfatninger som:
” Mennesker forlater meg.” ” Det er ikke trygt å elske noen. ” Det er ikke trygt å være nær” ”Jeg kan bare regne med meg selv.” ” Det er ingen der for meg.” ” Jeg kan aldri bli lykkelig” ” Jeg er ikke viktig.” ” Jeg er ikke trygg.”

11 Det knuste selvbildet Alternativ Til Vold

12 SINNA MANN - OPPSLAG 15 - Boj med brevet i treet

13 Hva hindrer deg…? Møte med egen sårbarhet i møte med barnet.
Alternativ Til Vold Møte med egen sårbarhet i møte med barnet. Lojalitet/respekt overfor foreldre Mangel på kunnskap Angst for å blande seg i andres privatliv. Redsel for eventuelle konsekvenser/represalier. Frykt for å ta feil.

14 Hei Øivind! Jeg har nettopp vært med på min første melding til barnevernet (etter å ha jobbet i 4 år), med påfølgende dommeravhør av barnet, avhør for oss i bhg og en vanskelig tid for mange. Uttalelsene til barnet skulle vise seg å ikke ha bunn i virkelige handlinger, men med lojaliteten plantet hos barnet kunne vi ikke la være å melde bekymring. Samarbeidet med foreldrene går godt nå etter litt tid og mange dialoger. Og vi vil gjøre det samme igjen, selv om det også er en påkjenning for oss. For uansett vil det være verdt det hvis man hjelper et lite barn som går rundt med redsel.... Og det er jobben vår.

15 TILLIT SOM GRUNNLAG FOR ALL FORMIDLING.
Alternativ Til Vold TILLIT SOM GRUNNLAG FOR ALL FORMIDLING. Svik danner bakteppet for barnets møte med oss. Gjentatte krenkelser preger barnets tro på at forandring er mulig. Barnets fortelling skal tas imot som en gave. Det er alltid gulltråder igjen i renningen.

16 Hva ber barna om hjelp til?
Alternativ Til Vold Hjelp til at de og volden skal bli sett, hørt, oppdaget Vil kunne være trygge hjemme. Trenger å vite at reaksjonene de har er normale Hjelp til å få slutt på volden; lengsel etter trygghet og ro Hjelp mot opplevelse av avmakt, kaos og smerte; behov for å oppleve mening, sammenheng og kontroll i livssituasjonen Ønsker samtaler med voksne som er aktive, tydelige og som tar ansvar for å snakke om det verste. Hjelp til mamma og pappa – slik at de selv kan konsentrere seg om andre ting enn volden

17 Men……. Alternativ Til Vold Mange barn opplever at de forteller sin historie på nytt og på nytt, uten at det gir noen mening verken for hvordan de har det selv eller forløpet av familien sine problemer Resultatet blir avmakt, tap av mening og tillit

18 SINNA MANN - OPPSLAG 13 - Boj ute, nabodama
” Kanskje han døde litt Inne i seg?” Elias 5 år. SINNA MANN - OPPSLAG 13 - Boj ute, nabodama

19 SINNA MANN - OPPSLAG 02 - Pappa i stua med ryggen til
” Da jeg bestemte meg for å si fra visste jeg at jeg hadde spilt ut det siste kortet.” Gutt 14 år SINNA MANN - OPPSLAG 02 - Pappa i stua med ryggen til

20 Kan man snakke med barn om alt?
Alternativ Til Vold Å sette ord på barnets virkelighet Å bekrefte følelser Å beskrive dilemmaer, konflikter og vanskeligheter Å frata barnet ansvar for situasjoner de ikke har kontroll over

21 En kamp mellom voksenverdenen og barnet om å eie språket, og om at barnet skal få definere virkeligheten selv. Det som redder Boj og hans lille familie, er at han forteller sin versjon av det han opplever som familiens historie og derfor også sin egen. En historie som tidligere ble utrykt gjennom pappaens villskap, mammaens hysjing og Bojs taushet. Det forløsende grepet som frigjør barnet fra det destruktive i familien, er ikke at blir sint som pappa eller dekker til som mamma, men at Boj bryter ut kaster de eksisterende ”spillereglene” for så å reetablere relasjonen med sin egen familie basert på nye premisser. På åpenhet, språk, kommunikasjon.

22 Samtaler med barn som opplever konflikter i familien
Alternativ Til Vold Mange barn opplever at deres erfaringer ikke teller når noe er vanskelig i familien Barna sitter inne med mye informasjon og kunnskap om sin egen og familiens situasjon som sjelden blir hørt Barn har et grunnleggende behov for, og evne til å kommunisere om sine erfaringer Barn er selvstendige aktører og vil snakke utifra sin egen alderstypiske forståelse av situasjonen det er i Barnet vil ofte handle slik det tror er best for å opprette stabilitet og trygghet Reaksjoner vi tolker som lojalitet vil som oftest være barnets forsøk på å ivareta seg selv i en utrygg situasjon Det barnet forteller må tas på alvor og ikke tolkes bort

23 Hva hindrer barn i å fortelle?
Alternativ Til Vold Frykt Trusler Uttrygg Vondt å fortelle Mangler ord Normalisering Ingen tro på forandring; ”hjelper ikke” Hjelp eller forhør? Lojalitet

24 Kan man snakke med barn om alt?
Alternativ Til Vold Å sette ord på barnets virkelighet Å bekrefte følelser Å beskrive dilemmaer, konflikter og vanskeligheter Å frata barnet ansvar for situasjoner de ikke har kontroll over

25 ” En som er veldig stor må være veldig snill” Pippi langstrømpe
Alternativ Til Vold ” En som er veldig stor må være veldig snill” Pippi langstrømpe 25


Laste ned ppt "”Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google