Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

M. Førde, 2001 TBL/Seaway-begrenset Innspill fra TBL til En sammenfatning fra TBL’s samling på Gardemoen 6.-7. Februar 2001 ang.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "M. Førde, 2001 TBL/Seaway-begrenset Innspill fra TBL til En sammenfatning fra TBL’s samling på Gardemoen 6.-7. Februar 2001 ang."— Utskrift av presentasjonen:

1 M. Førde, 2001 TBL/Seaway-begrenset Innspill fra TBL til Seaway@20101 En sammenfatning fra TBL’s samling på Gardemoen 6.-7. Februar 2001 ang. Seaway@2010 Kort referert av Magnar Førde

2 M. Førde, 2001 TBL/Seaway-begrenset Innspill fra TBL til Seaway@20102 Visjon Bedrifter fra den norske maritime klynge skal være den foretrukne leverandør innen marine operasjoner og logistikkløsninger i prioriterte markedsegmenter

3 M. Førde, 2001 TBL/Seaway-begrenset Innspill fra TBL til Seaway@20103 Kjerneområder i 2010 Med basis i eksisterende klynge videreutvikle næringen innenfor: –Shipping basert på fremtidige/komplette logistikkløsninger Direkte eller i konstellasjon innenfor D2D løsninger (D2D = Door to Door) –Marine operasjoner Offshore, fiske, havbruk, mineraler

4 M. Førde, 2001 TBL/Seaway-begrenset Innspill fra TBL til Seaway@20104 Strategiske elementer i 2010 Miljø-fartøy/byggeprosess –Life Cycle Assessment –Sikkerhet (mann, skip, miljø) LCC dvs økonomi –Finansiering –Verdiskapningskjeden Kunnskapsutvikling/- forvaltning, –Innovasjonsklima –Endringsdyktighet –Lærende organisasjoner Bygge prototyper i serie –Moduler –Leveranse/forsynings-kjede –System-integrajion –Turn-key –Opsjoner og forpliktelser i en leverandørkjede Fleksibilitet mot er dynamisk marked (Det optimale skip ??)

5 M. Førde, 2001 TBL/Seaway-begrenset Innspill fra TBL til Seaway@20105 Strategiske elementer i 2010 forts. Strukturen i næringen har gjennomgått fundamentale endringer Modul-basert bygging av skip gir konsekvenser av typen: –Montasjeverft med systemintegrasjon –Modul-verft –Moduler fra utstyrsleverandører Er basert på omfattende FoU- og omstruktureringsaktiviteter

6 M. Førde, 2001 TBL/Seaway-begrenset Innspill fra TBL til Seaway@20106 Kompetanseutfordringer mot 2010 Norge er genuint den beste i verden innenfor den mest krevende del av den maritim næring, både teknologisk og operasjonelt Naturgitte forutsetninger Næring med fremtidsvisjoner og stolthet! Må ikke gi fra oss dette til andre nasjoner og interesser. –Eks. Nokia basert på norsk teknologi fra Simonsen

7 M. Førde, 2001 TBL/Seaway-begrenset Innspill fra TBL til Seaway@20107 Hvordan skjer utvikling og bygging av skip 2010? FoU innsatsen har gitt resultater som gjør følgende mulig: –Basert på ”standard” moduler og ”skipsdeler” kan det fleksible skip utformes i et tett samarbeid mellom de involverte parter i logistikkkjeden eller den aktuelle maritime operasjon –Skipet bygges som et skip i en serie men er unikt tilpasset en gitt spesifikasjon

8 M. Førde, 2001 TBL/Seaway-begrenset Innspill fra TBL til Seaway@20108 Hvordan komme frem til 2010? Det etableres en langsiktig FoU og omstrukturerings prosess via ett: Man on the Moon Program

9 M. Førde, 2001 TBL/Seaway-begrenset Innspill fra TBL til Seaway@20109 ”Man on the Moon” Sjømatlogistikk Den maritime nettverksbedrift Transportsystemer og logistikk Fremtidens skip og skipssystemer Marine operasjoner i krevende farvann Fremtidig kompetanseutfordringer og utnyttelse

10 M. Førde, 2001 TBL/Seaway-begrenset Innspill fra TBL til Seaway@201010 Sjømatlogistikk Krevende marine operasjoner Logistikkløsninger Basert på erfaringer fra offshore og fiske

11 M. Førde, 2001 TBL/Seaway-begrenset Innspill fra TBL til Seaway@201011 Den maritime nettverksbedrift Struktur i den norske klynge Hvilke elementer må en forutsette for at Norge fortsatt skal være en maritim nasjon Integrasjon i klyngen Utvikling av det virtuelle skip vs det virkelige skip

12 M. Førde, 2001 TBL/Seaway-begrenset Innspill fra TBL til Seaway@201012 Transportsystemer og logistikk Det bør utarbeides scenarier for en sannsynlig utvikling innenfor “total- logistikk” Følge med på trender Hvem eier skipene? Konsekvenseer for skipsdesign/løsninger

13 M. Førde, 2001 TBL/Seaway-begrenset Innspill fra TBL til Seaway@201013 Fremtidens skip og skipssystemer Markedsorientert Teknologidrivende skipsløsninger Suksessfaktor er evne til totale systemintegrerte løsninger Dynamikk og fleksibilitet

14 M. Førde, 2001 TBL/Seaway-begrenset Innspill fra TBL til Seaway@201014 Marine operasjoner i krevende farvann Endres til “Krevende marine operasjoner “

15 M. Førde, 2001 TBL/Seaway-begrenset Innspill fra TBL til Seaway@201015 Rammer og virkemidler En global industri i en internasjonal konkuranse FoU fond styrt av næringen Finansiering til omstrukturering Utvikling av det innovative “verftet” –Krevende løsninger i tett samarbeid med krevende kunde Utvikling av montasjeverft og modulverft Bransjen må gjennomgå en strukturendring Bedre arbeidsmiljø/skaffe fagfolk Langsiktighet i tenkningen

16 M. Førde, 2001 TBL/Seaway-begrenset Innspill fra TBL til Seaway@201016 Men, ikke lønnsom, hvorfor og hva kan en gjøre? Næringe fremstår i dag ikke som en lønnsom og viktig næring for nasjonen Norge Er dette det rette bilde av næringen? Hvordan kan en få frem næringens unike situasjon globalt sett og våre naturgitte forutsetninger? Hvordan vil ”Man on the Moon” gjøre næringen lønnsom og attraktiv?

17 M. Førde, 2001 TBL/Seaway-begrenset Innspill fra TBL til Seaway@201017 Presentasjon av næringen gjennom de siste 30-40 år Hvordan kan en få frem næringens betydning for norsk verdiskapning ? Kan en uavhengig produsent av en presentasjonsvideo være en idè? –Bruke NRK av typen Schrödingers katt, brennpunkt eller lignende?? Er vi redd for at næringen objektivt sett ikke har en plass i norsk næringsliv? Har vi tro på næringen er en uavhengig presentasjon en god løsning som bør utredes raskt!

18 M. Førde, 2001 TBL/Seaway-begrenset Innspill fra TBL til Seaway@201018 Seaway-fondet og initielle synspunkter/tanker Seaway fondet ble idemessig presentert og diskutert som vist på neste slide Kommetarer og synspunkter som kom frem: –Se på en tredeling av funksjonene: FoU Industrialisering venture kapital. –Hvordan fordele prosentvis må vurderes og også være dynamisk. Inkluder SND aktivitetene er viktig for den maritime industrien. –Se dette også i sammenheng med bortfall av verftsstøtten og alternative omstruktureringsmidler.

19 M. Førde, 2001 TBL/Seaway-begrenset Innspill fra TBL til Seaway@201019 Prosjektet Seaway @2010 Målsetting NOK 300 mill. NOK hvert år i 10 år ! IE + NHD NFR Samarbeidsutvalget for norsk tverrfaglig maritim FoU STM TMF Tverrfaglig Maritim Forsknings- stiftelse NOK 300 minimum TMF ADM På vegne av den maritime klynge samordne all maritim FoU aktivitet også inn mot NFR Sette prioriteringer i oppfølging/rådgivning/aktiv oppdatering/formidle salg av idéer Koordinert maritim satsing øker årlig FoU innsats fra NOK 132 mill til NOK 300 mill SND NOK 100 mill NOK 30 mill NOK 170 mill Bedrifter 4.000 Kapital FoU bidrag og egen- innsats Shipping Offshore Sjømat Styret? – -NR/DNK – Andre TMF Fond NOK ? Prosjekter

20 M. Førde, 2001 TBL/Seaway-begrenset Innspill fra TBL til Seaway@201020 Seaway-fondet og initielle synspunkter/tanker, forts. Den gjennomgående holdning til Seaway-fondet og idèen til dens rolle i den maritime næring er meget positiv Men - hvordan skal en legge opp strategien for å få politisk tilsluttning til dette? Alle gode krefter må mobliseres. Samarbeid i næringen er viktig og rollen til Seaway er her av største betydning Skulle en pga den dagsaktuelle situasjonen allerede nå ta initiativ til å lufte disse tanke for Regjering og Storting?? NFR og SND må ikke involveres nå. Kan være politisk uheldig.


Laste ned ppt "M. Førde, 2001 TBL/Seaway-begrenset Innspill fra TBL til En sammenfatning fra TBL’s samling på Gardemoen 6.-7. Februar 2001 ang."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google