Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonshavet Software 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonshavet Software 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonshavet Software 2008

2 Understand Trust Find Read COMPLIANCE

3 Case Parntere http://research.dnv.com/LongRec Cases
READ: Secure conversion from Doculive to system X regarding long-term trust Should we have general set of migration/conversions procedures or should we evaluate software every time? FIND: Test scalability volume/performance, quality of hits by evaluating ranking algorithms TRUST: Securing evidential value of medical records (timestamps?; includes all stages and information handling). Relationship between access & copy (hyperlink access control). Need for interoperability; laws/regulations. UNDERSTAND: Understand data in business register at each point in time COMPLIANCE: Secure compliance in Eons

4 Informasjonshavets Utfordringer

5 Visste du at… En amerikansk undersøkelse viser at 2 av 3 amerikanere føler at de ikke lenger mestrer informasjonsflommen. En interessant undersøkelse gjengitt i DN avslørte at 60% av norske ledere mener det finnes informasjon som pressen ville slått stort opp dersom de fikk tilgang til informasjonen – snakk om å leve farlig!

6 Fra EDB til IKT Den første digitale bølgen vokste seg stor på 1960-tallet og baserte seg på svært dyre maskiner. Den primære årsaken til å kjøpe dataanlegg var økt effektivitet ved at rutineoppgaver kunne utføres raskere og billigere. Den andre bølgen var data og integrasjonsbasert, og innebar at maskinene som hadde vokst nedover i pris og størrelse, nå ble forsøkt koblet sammen. Det handlet ikke lenger bare om effektivitet, men også om å oppnå IT-gevinster – riktig data ga muligheter for å gjøre bedre valg. Gevinstene lot imidlertid vente på seg, og ikke sjelden forsvant de ønskede gevinstene i store svarte hull i form av flerårige IT-prosjekter som kostet blod, svette og tårer. Nå opplever vi starten på den tredje store bølgen. Denne bølgen er talent-, kunnskaps- og innovasjonsbasert, og drives frem av virksomhetens behov for økt fleksibilitet og økt konkurransekraft, samt brukernes ønske om økt kommunikasjons- og informasjonstilgang. Utviklingen vil gjøre at programvare blir mer standardisert og det vil bli mer åpen kildekode – trenden er klar ingen vil fremover betale dyrt for å bruke programvaren, men for den faktiske bruk.

7 Hva skjer i kunnskapssamfunnet?
Vi mener at vi snakker om tre ulike revolusjoner. Kompetanse- og talentrevolusjonen: Skal man lykkes i en tid kjennetegnet av høy usikkerhet, kortere produktsykluser, og økte krav til innovasjonsevne er den viktigste innsatsfaktoren kompetente, motiverte og endringsvillige medarbeidere. Kunnskaps- og informasjonsrevolusjonen: Den andre teknologirelaterte revolusjonen du trenger innsikt i, handler om endringene intelligent informasjons- og kunnskapsdeling muliggjøre og informasjonens økende betydning for din virksomhets konkurransekraft. Kreativitets- og innovasjonsrevolusjonen: Konkurransen blir global, marginene skvises og tidsvinduene åpnes og lukkes raskere enn billettlukene på Oslo S. Den tredje revolusjonen handler om den økende verdien av de gode ideer og innovasjonens økende betydning for din virksomhets konkurransekraft. Markedet byr på nye utfordringer relatert til helhetlig informasjonsstyring knyttet opp til både lovoppfyllelse og gjennomsiktighet i virksomheten. Løsningen vi har tro på for å møte omverden og markedet er information intelligence. Hvor målsettingen er en intelligent utnyttelse av informasjonsresursene innenfor kritiske forretningsområder. Løsningen for medarbeideren vil være å bli en og verdiskaper dvs.. Se boksen over.

8 Nytt risikobilde !

9 Ledernes frykt? Manglende lovoppfyllelse
Forbannede eksmedarbeider, utro tjenere, sløvhet rundt informasjonshåndteringen, samt manglende fokus på nye lover og krav er tikkende bomber. Mange norske ledere er i fare for å havne i fengsel om ikke de får kontroll på disse tikkende bombene. Manglende gjennomsiktighetskontroll Vi lever i et åpent samfunn og informasjon flyter allerede på tvers av firmagrensene, og kan raskt havne i feil hender, eller mistolkes. Mange norske ledere risikerer å havne på avisenes forside om de ikke snart skaffer seg økt informasjonskontroll, men de negative konsekvensene dette har for børsverdi og virksomhetenes omdømme. Manglende informasjonsstyring Evnen til å håndtere informasjonens livssyklus er svært mangelfull de fleste steder. Det handler om å sikre virksomhetshukommelsen både for de ansatte, kundenes og partnernes behov og påse at informasjonen behandles i samsvar med interne regler. Mange norske ledere risikerer å havne i skammekroken fordi informasjonsstyringen i dag er for dårlig.

10 En overskrift å våkne til?
Hydro sjefen kan ha brutt loven Hydro sjef Eivind Reiten kan ha brutt loven, fastslår en utredning fra advokatfirmaet BA-HR ifølge VG.no. Bakgrunnen er at han skal ha deltatt i forberedelsene av opsjonsløsningen. Advokatfirmaet mener ifølge avisen at det ikke er forenlig med inhabilitetsregelen at Reiten skal ha deltatt i forberedelsene til løsningen på Hydros opsjonsprogram. Hydro-aksjen straffes med et fall på 2,42 prosent til 211,75 kroner i mandagens ettermiddagshandel. I denne saken valgte styreformannen å gå pga saken. Ingen drømmesituasjon å våkne opp til kan man med trygghet si.

11 Visste du at… 2 ledere måtte gå
Siemens måtte betale Forsvaret 19,5 millioner 2 ledere måtte gå Siemens måtte kvitte seg med SBS etter korrupsjonssak Siemens tok seg for godt betalt etter hvert som prisene på utstyret de solgte falt fortere enn forventet av Forsvaret SBS-ledelsen gjorde minst tre viktige valg. Ved hvert av valgene kunne de ha avsluttet saken, men SBS traff i stedet beslutninger som gjorde galt verre. Tabbe 1: Etter Enron og Worldcom-skandalene har et av de store temaene i det internasjonale næringslivet har vært bedre rutiner for å plukke opp varslinger fra egne ansatte. Men SBS begynte jakten på lekkasjen i stedet for å rydde opp i selve problemet, som om å finne lekkasjen ville løse problemet når den allerede var slått opp i VG. Tabbe 2: SBS sier opp Per Yngve Monsen, mannen som slo alarm, med en dårlig unnskyldning. Tabbe 3: SBS kunne enda ha reddet seg ved å inngå et forlik med Monsen og så Forsvaret. SBS lar i stedet saken gå til retten og det blir en fullblåst, offentlig skittentøyvask med full seier til Monsen. SBS får i tillegg mot seg fra dommeren at de har forsøkt å ødelegge bevis i saken.

12 Corporate Governance Information Governance Corporate Compliance
Gilde Tine Hanekleivtunnelen Tsunamiulykken Risks Enron Hydro Siemens SAS Wallmart Corporate Transparancy

13 Lovverket stiller krav til informasjonsstyringen
Krav relatert til (rekord management): Opprettelse Lagring Tilgang Endringshåndtering Distribuering Makulering Disse kravene må være godt forankret i arkivdanningsretningslinjene i virksomheten (record management).

14 En virksomhet må kunne Stole på bevisverdien relatert til informasjonsstyringen Dokumentere hvem gjorde hva når i forhold til relevant dokumentasjon Bevise troverdigheten til dokumentasjonen InterPares; Pålitelig dokumentasjon (rekord) er basert på dets integritet og identitet. En sunn rekord management policy vil være å sikre pålitelighet og derav bevisverdi av virksomhetens rekords.

15 Virksomhetene trenger i dag derfor
Økt fokus på å sikre pålitelighet/bevisverdi av virksomhetens dokumentasjon i retningslinjer og oppfølging av overholdelsen av disse retningslinjene

16 Veien til god informasjonsstyring - styr unna de sju skjærene!

17 Manglende informasjonseierskap
Informasjonseierskapet må være forankret hos toppledelsen Informasjonseierskap bør deles i tre hovedområder: Teknologieier Informasjonseier Applikasjons-/funksjonalitetseier (Forretnings-/fagansvarlig/prosesseier) Eierne må sikre virksomheten en god informasjonsstruktur/gode metadata

18 Manglende policyer og prosedyrer
Overordnet informasjonspolicy En tydeliggjøring av ledelsens forventninger, den enkeltes ansvar og konsekvenser det vil ha dersom de ikke etterleves Gode retningslinjer vil kunne dokumentere orden i eget hus ifht etterforskere, rettsvesenet eller media Informasjonsfyrtårn: ivareta helhetsbehovet relatert til en rekord dvs er det flere deler av en digital rekord som må tas vare på, etc?

19 Manglende policyer og prosedyrer
Innfør et informasjonsfyrtårn Tar rollen som premissgiver/rådgiver for all dokumentfaglig I prosjektsammenheng utarbeider informasjonsplaner og driver oppfølging Produserer rapporter og statistikker som bidrar til fokus, styring og kontroll Tar rollen som lederens forlengende arm og proaktiv pådriver Fronter endringer og fungerer som en endringsagent Aktivt styrer, kontrollerer dokument-/informasjonshåndteringen

20 Manglende opplæring og support
Tydelig formidling av hvilken konsekvens mislighold vil ha for selskapet og den enkelte Sikre entydig forståelse av retningslinjer og policyer Sikre kvalitet på informasjonen som registreres og at det registreres riktig Regelmessig support og oppdatering til verktøy, metadata og policyer

21 Manglende verktøy Samhandling på tvers internt og eksternt
Verktøy for å dele, analysere og presentere informasjon universelt Et standardisert dokumenthåndteringsverktøy, gruppevareløsninger, søkemotorer etc

22 Manglende automatikk Informasjon skal kun registreres en gang for deretter evt å gjenbrukes Det er bedre med god kvalitet på 3 felter enn dårlig på 10 – færrest mulig felter ved registrering Lovverket oversettes til ulike kontroller i datasystemene Standarder; CobiT, Coso kan vurderes (gir føringer for å kunne sikre at data forblir komplett, nøyaktig og lovlig) Automatisk overvåking, inkl rapportering av avvik Plukke ut relevante områder til revidering

23 Manglende endringsevne
Knytte endringene til klare forretningsmål Tydelig formidling av konsekvensene dersom målene ikke nås for den enkelte og virksomheten Være åpne med både fiasko og suksess Ledelsen må gå i front GENERELT HVA SKAL GJØRES OG HVORFOR

24 Manglende endringsevne
Som leder må man kunne svare på: Hva ønsker vi å oppnå ved å gjøre denne endringen? Hvordan skal vi få til denne endringen? Hvorfor skal de berørte godta endringen – hva er deres motivasjon?

25 Manglende livssyklusforståelse
Krav fra lover, kontraktkrav og bestemmelser ifht til informasjonsforvaltningen/livssyklusen Sikre et godt samspill mellom juridisk, RM, IT og forretningssiden Sikre fullstendighet, nøyaktighet, integritet og pålitelighet Identifisere relevant informasjon

26 Kritiske faktorer for å sikre informasjonskvalitet (livssyklus)
Tabeller

27 Fortsettelse…

28 Fortsettelse…

29 Fortsettelse…

30 Fortsettelse …

31 Visste du at… ”Of all the information that we gather and store, only up to 7% is used to take better decision” IBM Global Services i 2002 I 2006 påpeker norske politikere at selv om norske olje reserverer nå utgjør over 1000 Milliarder er det fortsatt slik at intellektuell kapital utgjør 4/5 deler av vår totaleøkonomi.

32 Virksomhetshukommelsen

33 Hvordan forvalte informasjonen (gullet)?
Lovverket stiller krav til informasjonshåndteringen. Krav relatert til opprettelse og lagring, tilgang, endringshåndtering, distribuering og makulering. Slike beslutninger kan ikke tas på en ad-hoc basis, men må være godt forankret i arkivdanningsretningslinjer (rekord management). Virksomheter i dag trenger derfor i stor grad økt fokus på retningslinjer og oppfølging av overholdelsen av disse retningslinjene. Om virksomheten skal kunne stole på bevisverdien relatert til informasjonsforvaltning så er man avhengig av gode retningslinjer og praksis. I tilfelle en rettssak må en virksomhet kunne dokumentere hvem gjorde hva når i forhold til relevant dokumentasjon og er dokumentasjonen troverdig. I følge forskningsprosjektet InterPares er pålitelig rekords avhengig av å vurdere en rekords integritet og identitet. En sund rekord management policy vil være å sikre pålitelighet og derav bevisverdi av virksomhetens rekords.

34 Helhetlig informasjonsstyring

35 Takk for meg!


Laste ned ppt "Informasjonshavet Software 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google