Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ernæringsscreening 17.10.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ernæringsscreening 17.10.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ernæringsscreening

2 Det er 4 tiltak som ”Nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring” anbefaler oss å gjøre: Screening av alle pasienter i sykehus, ukentlig. Målrettet behandle, forebygge underernæring. Dokumentere dette elektronisk Dokumentasjonen må følge pasienten ved utskrivning. Det er det første punktet, denne screeningen som jeg skal presentere nå. Et verktøy som hjelper oss til å sette ernæring inn i et system. Marte Ingelsrud

3 Må vurdere risiko Vekttap og underernæring hos kreftpasienter er forbundet med: Redusert immunforsvar Redusert terapitoleranse Redusert livskvalitet og funksjonsstatus Økt terapitoksisitet Marte Ingelsrud

4 Dersom vekttapet skyldes for lite matinntak
Ernæringsbehandling vil bidra til å opprettholde eller forbedre ernæringsstatus. Viktig å fange opp pasienter som er underernærte eller er i fare for å bli underernærte tidlig. Ved første legekonsultasjon eller tilsvarende møte med helsepersonell, bør ernæringstilstanden til pasienten kartlegges. Marte Ingelsrud

5 NRS 2002 NRS 2002 anbefales brukt i sykehus.
Andre screeningsverktøy er: MUST, MNA, SGA og Ernæringsjournal. Disse er alle brukbare til å finne ut om en pasient er i ernæringsmessig risiko. MUST er egnet i både spesialist- og primærhelsetjenesten, mens MNA anbefales brukt til eldre over 65 år. Helsedirektoratet har tidligere publisert et skjema, Ernæringsjournal, for kartlegging av ernæringsstatus i sykehjem og i hjemmetjenesten. NRS 2002 er anbefalt brukt i sykehus fordi den kartlegger både ernæringsmessig risiko og grad av sykdomsmetabolisme.( om pasienten har evt. feber, infeksjon, kjent økning i CRP),Den har med både matinntak og grad av sykdom. NRS 2002 har en primærvurdering som er rask og enkel å bruke, samt at den raskt skiller ut pasienter som trenger en videre utredning. Marte Ingelsrud

6 Betyr Nutrition Risk Screening 2002
NRS 2002 Betyr Nutrition Risk Screening 2002 Er enkel i bruk. Består av to deler: en innledende screening( 4 spørsmål, hvis ja på ett, går man videre) og en hovedscreening( der pasienten scorer poeng). NRS 2002 har med matinntak og grad av sykdom.

7 Spørsmål 1(”nå-situasjonen”):
KMI(=BMI) gir en rask vurdering av protein- og energistatus basert på en persons høyde og vekt. Bestem høyde og vei pasienten for å kalkulere KMI(kg/m2), eller bruk KMI-tabell. Spørsmål 2(stabil/ustabil tilstand?) Vekttap:JA/NEI. Ufrivillig vekttap over en periode på 3-6mnd er en mer akutt risikofaktor for underernæring enn KMI. Hvis vekten ikke er journalført, spør pasienten hva han hun veide før de ble syke, eller for 3-6 mnd siden. Sammenlign dette med aktuell vekt. Spørsmål 3. (Vil situasjonen forverres?) Spist lite:JA/NEI: Har pasienten spist mindre enn normalt de siste dagene/ukene før sykehusinnleggelsen? Har pasienten kostrestriksjoner som medfører et ensidig kosthold? Har pasienten svelgproblemer? Har pasienten redusert appetitt? Spørsmål 4. (vil sykdomsprosessen akselerere situasjonen?) Alvorlig syk:JA/NEI Har pasienten en økt stressmetabolisme i forbindelse med aktuell sykdom (traume eller intensivpasient). Marte Ingelsrud

8 KMI < 18,5 : Lav protein/energistatus er sannsynlig.
KMI 18,5 – 20,5 : Lav protein/energistatus er mulig. KMI >20,5 : Lav protein/energistatus er lite sannsynlig. Marte Ingelsrud

9 Manuell utregning BMI= kg = 80 =28 høyde x høyde 1,70 x 1,70 kg = 100
=26 høyde x høyde 1,95 x 1,95 Marte Ingelsrud

10 Kalkulatorhjelp Qx-calculate
- en app på smarttelefon, gå inn på oncology der man får en kalkulator på BMI og BSA. Kalkulator på excelark BMI og kaloribehov døgnkalkulator Marte Ingelsrud

11 Marte Ingelsrud

12 Marte Ingelsrud

13 Marte Ingelsrud

14 ICD 10 Koder NRS 2002: Skår 3 eller mer Diagnosekode ICD-10 E.46 : Uspesifisert underernæring. Marte Ingelsrud

15 Moderat underernæring hvis pasienten oppfyller minst ett av følgende kriterier:
Ufrivillig vekttap>10% siste 3-6 mnd eller >5% siste 2 mnd BMI<18,5 kg/m2 (>70 år:BMI<20) BMI<20 kg/m2 (>70 år:BMI<22) og samtidig ufrivillig vekttap > 5% siste 6 mnd Matinntak< halvparten av beregnet behov siste uke Diagnosekode ICD-10 E.44 Hvis pasienten oppfyller minst ett av disse kriterier, er han/hun definert som moderat underernært. Diagnosekode ICD-10 E.44 Marte Ingelsrud

16 Alvorlig underernæring hvis pasienten oppfyller minst ett av følgende kriterier:
15% ufrivillig vekttap siste 3-6mnd eller mer enn 5% ufrivillig vekttap siste mnd. KMI<16 (>70 år: KMI<18,5) KMI<18,5(>70 år: KMI<20) og samtidig ufrivillig vekttap>5% sisite 3 mnd. Matinntak< en fjerdedel av beregnet behov siste uke Diagnosekode ICD-10 E.43 Marte Ingelsrud

17 Eksempel nr 1 Case: Kvinne 49 år, ca. mamma med met. til skjellett, under behandling med cellegift. Høyde: 1,59m Vekt: 65kg BMI: 25,7 Mine eksempler er fra kreftenheten og palliativt team. Marte Ingelsrud

18 2. Har pasienten tapt vekt i løpet av de siste ukene? Ja
Innledende screening Ja/ nei 1. Er BMI lavere enn 20,5? Nei 2. Har pasienten tapt vekt i løpet av de siste ukene? Ja 3. Har pasienten hatt redusert næringsinntak de siste ukene? 4.Er pasienten alvorlig syk? Marte Ingelsrud

19 Ernæringsstillstand: 1 Sykdommens alvorlighetsgrad: Score 2
Hovedscreening Ernæringsstillstand: 1 Sykdommens alvorlighetsgrad: Score 2 Pasienten er ikke i en ernæringsmessig risiko Marte Ingelsrud

20 Eksempel nr 2 Case: Kvinne 74 år, ca. pulm med met. til binyrene.
Høyde: 1,58m Vekt: 62kg BMI: 25 Trivselsvekt: 65 kg Tapt vekt: 3 kg på 6 mnd, ca 5% . Vært finspist lenge. Dårlig appetitt de siste 6-8 ukene da hun fikk vite at kreften hadde spredd seg til binyrene. Marte Ingelsrud

21 2. Har pasienten tapt vekt i løpet av de siste ukene?
Innledende screening Ja/ nei 1. Er BMI lavere enn 20,5? Nei 2. Har pasienten tapt vekt i løpet av de siste ukene? 3. Har pasienten hatt redusert næringsinntak de siste ukene? Ja 4.Er pasienten alvorlig syk? Marte Ingelsrud

22 Ernæringsstillstand: 1 Sykdommens alvorlighetsgrad:
Hovedscreening Ernæringsstillstand: 1 Sykdommens alvorlighetsgrad: Pasienten er eldre enn 70 år: Score 3 Pasienten er i en ernæringsmessig risiko og tiltak iverksettes. Marte Ingelsrud

23 Eksempel 3 Case: Kvinne 80 år, ca. pulm med met. til skjellett.
Høyde: 1,60m Vekt: 44kg sept.-13 BMI: 17 Vekt 50 kg november-12 Vekttap på mer enn 10% de siste 9 mnd Marte Ingelsrud

24 2. Har pasienten tapt vekt i løpet av de siste ukene?
Innledende screening Ja/ nei 1. Er BMI lavere enn 20,5? Ja 2. Har pasienten tapt vekt i løpet av de siste ukene? 3. Har pasienten hatt redusert næringsinntak de siste ukene? 4.Er pasienten alvorlig syk? Nei Marte Ingelsrud

25 Ernæringsstillstand: 3 Sykdommens alvorlighetsgrad: 1
Hovedscreening Ernæringsstillstand: 3 Sykdommens alvorlighetsgrad: 1 Pasienten er eldre enn 70 år: Score 5 Pasienten er i en ernæringsmessig risiko og tiltak iverksettes. Marte Ingelsrud

26 Eksempel nr 4 Case: Mann 59 år, ca. colon med met. til lever, avsluttet cellegiftbehandling. Høyde: 1,74m Vekt: 46kg april -13 BMI: 15,4 I februar -13 veide han 50 kg Tapt vekt 4 kg på 2 mnd, ca 8 % Marte Ingelsrud

27 2. Har pasienten tapt vekt i løpet av de siste ukene?
Innledende screening Ja/ nei 1. Er BMI lavere enn 20,5? Ja 2. Har pasienten tapt vekt i løpet av de siste ukene? 3. Har pasienten hatt redusert næringsinntak de siste ukene? 4.Er pasienten alvorlig syk? Nei Marte Ingelsrud

28 Ernæringsstillstand: 3 Sykdommens alvorlighetsgrad: 1 Score 4
Hovedscreening Ernæringsstillstand: 3 Sykdommens alvorlighetsgrad: 1 Score 4 Pasienten er i en ernæringsmessig risiko og tiltak iverksettes. Marte Ingelsrud

29 Eksempel nr 5 Case: Kvinne 59 år, ca. pulm med met. til skjellett, nettopp ferdig med cellegiftbehandling. Høyde: 1,63m Vekt: 47kg BMI: 17,7 Før cellegift mai-13 veide hun 51 kg Desember-12 veide hun 55 kg Tapt vekt: 4 kg på 2 mnd , ca 8% Tapt vekt: 8 kg på 6 mnd , ca 15% Marte Ingelsrud

30 2. Har pasienten tapt vekt i løpet av de siste ukene?
Innledende screening Ja/ nei 1. Er BMI lavere enn 20,5? Ja 2. Har pasienten tapt vekt i løpet av de siste ukene? 3. Har pasienten hatt redusert næringsinntak de siste ukene? 4.Er pasienten alvorlig syk? Nei Marte Ingelsrud

31 Ernæringsstillstand: 3 Sykdommens alvorlighetsgrad: 1
Hovedscreening Ernæringsstillstand: 3 Sykdommens alvorlighetsgrad: 1 Pasienten er eldre enn 70 år: Score 5 Pasienten er i en ernæringsmessig risiko og tiltak iverksettes. Marte Ingelsrud

32 Sykepleie-dokumentasjon
Spl Kartleggingsnotat SO med de 12 funksjonsområdene -her står allerede Høyde Vekt og BMI på punkt 4 -skrive inn resultatet av screeningen. Punkt 4: Ernæring/ væske/el.bal. Skrive inn svar på innledende screening og hovedscreeningen med antall score Marte Ingelsrud

33 Sykepleie-dokumentasjon
Spl Dagbehandling Spl notat/evaluering Spl Poliklinisk notat med funksjonsområdene nr 4 Ernær./væske./el.bal. Kan velge VBP Marte Ingelsrud

34 Sykepleie-dokumentasjon
Spl Poliklinisk notat, inneliggende pas. Funksjonsområder 1-12 Nr 4 : Ernær./væske./el.bal. (kan ikke velge VBP) Dette bruker jeg i palliativt team. Marte Ingelsrud

35 Erfaringer Godt å ha en kalkulator
Med screeningen kan man dokumentere mer detaljert. Diagnosekoder Bedre livskvalitet for pasienten Fikk laget en kalkulator på norsk. Slipper å synse, slipper å si at pasienten spiser dårlig, spiser lite, hva er lite? Legen setter diagnosekode, som bidiagnose, sykehuset får betalt for hver diagnosekode som blir registrert. Når man har funnet ut at en pasient er i en ernæringsmessig risiko, må man også følge opp dette. En studie viser at de pasientene som blir fulgt opp klarer seg bedre. Marte Ingelsrud

36 Nyttige adresser: ernæring ”Nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring”. pasientinformasjon lindring i nord ”På bedringens vei” , kostråd. ”Kostråd til kreftpasienter”. Tidsskriftet Kreftsykepleie nr. 1, 2012. Marte Ingelsrud


Laste ned ppt "Ernæringsscreening 17.10.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google