Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KommIT Hva skal prioriteres på helseområdet nå? Kort presentasjon av KNUIT – kommunesektorens prioriteringsorgan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KommIT Hva skal prioriteres på helseområdet nå? Kort presentasjon av KNUIT – kommunesektorens prioriteringsorgan."— Utskrift av presentasjonen:

1 KommIT Hva skal prioriteres på helseområdet nå? Kort presentasjon av KNUIT – kommunesektorens prioriteringsorgan

2 KommIT Kommune-NUIT (KNUIT) KS KommIT har i dialog med NUIT og Helsedirektoratet blitt enige om behovet for å forsøke opprette et eget NUIT for kommune-sektoren. KNUIT skal arbeide med samordning kommunale prioriteringer i prosess med nasjonale initiativ og leverandørindustrien.

3 KommIT Fra mandat KNUIT skal: Prioritere oppgaver med kommunesektorens behov innenfor eHelse. Gi innspill til KS/KommIT representantene i forkant av de nasjonale møtene. Rådgivende gruppe for KS/KommIT innen eHelse.

4 KommIT KNUIT-medlemer NavnE_mail Asbjørn Finstadasbjorn.finstad@d-ikt.no Drammensreigonen IKT Bjørn Larsenbjorn.larsen@sandefjord.kommune.noSandefjord kommune Egil Rasmussenegr@stavanger.kommune.noStavanger Kommune Iver O. Sunnsetiver.sunnset@værnesregionen.noVærnes Regionen Kirsten Nesheim AhlsenKirsten.Nerheim.Ahlsen@akershus-fk.noOffentlige tannhelsetjenesten Kirsti KierulfKirsti.kierulf@ks.noKS KommIT Kirsti Pedersen kirsti.pedersen@hev.oslo.kommune.noOslo Kommune Line Nordgårdline.nordgard@tromso.kommune.noTromsø Kommune Line RichardsenLine.richardsen@ks.noKS Ole Johan BakkeOle.Johan.Bakke@holmestrand.kommune.noKommunelege rep.Legeforeningen Rune SandlandRune.sandland@d-ikt.noKS KommIT

5 KommIT Arbeidsprosess

6 KommIT NUIT-prosessen

7 KommIT Prioriterte IT-utviklingstiltak for 2013/2014 1. PLO meldinger versjon 1.6, jf Samhandlingsreformen 2. Elektroniske fastlegelister 3. CPP/CPA – kommunikasjons-profiler og avtaler i adresseregisteret, pilot 4. Henvising mellom HF 5 Dialogmelding 6. Vedlegg til meldinger 7. Revisjon av standarden til PLO meldingene utover versjon 1.6 8. IPLOS- tilpasninger, jf. ny Helse- og omsorgstjenestelov 9. MSIS-labmelding, guidelines for rapportering 10. NPR melding utvides til å inneholde data fra hele den akuttmedisinske kjede, pilot 11. Revisjon av meldingsstandarder for innmeldte FHI tiltak 12. Utvikle ny standard: Melding om fødsel til Folkeregisteret (utredes bedre)

8 KommIT I sakspapir til NUIT er KommIT oppgitt som tiltakseier for følgende tiltak: Utbredelse av PLO-meldingene versjon 1.6 Dette er noen NHN jobber med og koordinerer, og tiltaket står på agendaen til SamUT. Vedlegg til meldinger Dette er angitt i piloteringsfase med Hdir, Nasjonal IKT og KommIT som tiltakseiere. Nasjonal IKT er koordinator. Kommunenes interesser er ikke omtalt ut over tiltakseierskapet. Det er uklart om noen/hvem som jobber med dette. PLO revisjon ut over 1.6 Det virker uklart hva som ligger under her. Helsedirektoratet er koordinator. Strukturering av legemidler er viktig å få på plass nå.

9 KommIT Innspill om tiltak fra Kommunene til nasjonal handlingsplan for e-helse. 1.Tiltak Elin-h: Elektronisk meldingsutveksling med helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 2.Tiltak KLØKT – Kvalitet på legemiddelhåndtering økes i kommune- og tannhelsetjenesten. 3.Tiltak Elektronisk tilgang til fastlegeregister ved elektronisk kommunikasjon. 4.Tiltak IHR (interaktiv henvisning og rekvisisjon) til kommunehelsetjenesten. 5.Tiltak Bedre samhandling om hjelpemidler 6.Tiltak Nasjonale standarder innen velferdsteknologi.

10 KommIT Overordnede innspill om tiltak fra Kommunene til nasjonal handlingsplan for e-helse. Det må iverksettes en utredning om hvordan kommunale helse- og omsorgstjenester kan tilgjengelig gjøres på helsenorge.no. Kommunesektoren skal ha en sentral rolle i styringen av nasjonale satsinger. Kommunesektoren involveres så tidlig som mulig i arbeidet med etablering og definisjon av digitale satsinger. Kommunesektorens engasjement og ressursbehov avklares før prosjektet er i gang. Prioriterte tiltak i NUIT etterleves av alle involverte aktører Det er viktig at kommunesektoren, gjennom KommIT involveres i styring og utvikling av meldinger, standarder og sertifiseringstiltak.

11 KommIT Status tilrettelegging for Epikrise i pleie og omsorg Ifølge statusoversikt på KITH.no: – CosDoc er godkjent for mottak av epikrise 1.2 – Profil versjon 6.3 er godkjent for tidligere epikrise-versjon, versjon 7.2 er ikke godkjent(?) – Gerica er ikke godkjent for mottak av epikrise(?) – Ingen av systemene er godkjent for sending av epikrise – CosDoc og Gerica er godkjent for sending av tidl. henvisning


Laste ned ppt "KommIT Hva skal prioriteres på helseområdet nå? Kort presentasjon av KNUIT – kommunesektorens prioriteringsorgan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google