Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sandefjord VGS - Visjon: Mangfold og muligheter – Hvor kunnskap og trivsel former din framtid HovedmålResultatmålKriterier for måloppnåelseKritiske suksessfaktorer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sandefjord VGS - Visjon: Mangfold og muligheter – Hvor kunnskap og trivsel former din framtid HovedmålResultatmålKriterier for måloppnåelseKritiske suksessfaktorer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sandefjord VGS - Visjon: Mangfold og muligheter – Hvor kunnskap og trivsel former din framtid HovedmålResultatmålKriterier for måloppnåelseKritiske suksessfaktorer 1. SVGS skal være hovedaktør for læring og dannelse 1.1 SVGS skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling. 1.Signifikant økning i levekårsindeksen innen 2013 2.Miljøvennlige tiltak i drift. 1.Skolen inngår samarbeidsrelasjoner med kommunen med sikte på å forbedre levekårene 2.Dobbeltsidig som standard på kopimaskiner 3.Utnytte digitale ressurser.Kritisk vurdering av hva som skal printes ut. 1.2.Skolen skal ha både brede og spesialiserte pedagogiske tilbud. 1.2.1. Skolens studietilbud matcher søkernes ønsker 1.2.2. Skolen har gode tilbud til marginale grupper 1.2.1.1. Visjon og verdidok må være del av alle strategiske vurderinger 1.2.1.2. Et godt samarbeid/dialog med U- Skolene 1.2.2.1. Hensiktsmessig organisering 1.2.2.2. Skolen må inneha kompetanse som imøtekommer behovet hos elevgruppene 1.3. Framtidsretta tilbud med fokus på næringsutvikling og arbeidsmarked 1.3.1. Andel elever med fagbrev som får jobb. 1.3.2. Antall elever med lærlingeplass 1.3.1.1. Gode analyser av trender og samfunnsbehov 1.3.1.2. Programvifte utvikles i tråd med Samfunnsbehov 1.3.2.1. Avdelinger som er aktive i dialogen med næringene. 1.4. SVGS er ledende i fullført og bestått opplæring, og det skal føre til kompetansebevis for alle. 1.4.1. Andel fullført og bestått 1.4.2. Andel med kompetansebevis 1.4.1.1. Ny prøve førstkommende høst v/stryk 1.4.1.2. God underveisvurdering (2.4) 1.4.1.3. Motiverende undervisning 1.4.1.4. Alle elever opplever nærvær 1.4.2.1. Systematisk underveisvurdering 1.4.2.2. Utviklle og følge rutiner på dokumentasjon 1.4.2.3. System for kompetansebevis til alle

2 HovedmålResultatmålKriterier for måloppnåelseKritiske suksessfaktorer 2. SVGS skal ha høy kvalitet på opplæringe n 2.1.Elevene skal oppnå størst mulig læringsutbytte 2.1.1. Karakterutvikling 2.1.2. Eksamenskarakter 2.1.3. Standpunkt 2.1.1.1. God undervisning 2.1.1.2. Motivasjon og arbeidsvaner 2.1.1.3. Ansvarliggjøre eleven i forhold til læreplan, læreplanmål, vurderingskriterier 2.1.1.4. Utvikle en ”innsatskultur” 2.2.Opplæringen skal ha tydlige læringsmål og være godt planlagt 2.2.1. Andel lærere som bruker læringsplan 2.2.2. Elevenes opplevde målforståelse 2.2.1.1. Gode og rasjonelle planverktøy 2.2.1.2. Eierskap og lojalitet 2.2.2.1. Tydelige læringsmål på alle aktiviteter 2.3.Opplæringen skal tilpasset, variert og preget av godt arbeidsmiljø med tydelig klasseledelse 2.3.1. Elevens opplevelse av utfordring / mestring. 2.3.2. Elevenes opplevelse av variasjon i arbeidsmåter 2.3.3. Opplevelse av tilstrekkelig arbeidsro 2.3.4. Opplevelse av forholdet lærer og elev 2.3.5. Fysisk læringsmiljø Elevmedvirkning Motiverende lærere Engasjerende lærere 2.3.1.1. Tilpasning av mål og arbeid 2.3.2.1. Fagleder som driver av didaktisk Utvikling 2.3.2.2. Trykk på kompetanseutvikling og erfaringsutveksling 2.3.3.1. Lærer som leder i klasserommet 2.3.3.2. Respekt for andres arbeidssituasjon 2.3.4.1. God åpen dialog og gjensidig respekt 2.3.5.1. Godt inneklima 2.3.5.2. Tilstrekkelig /riktig utstyr /materiell 2.3.5.3. Funksjonelt datautstyr til alle 2.4 Alle elever skal få vite hva de har fått til og hva de må strekke seg mot. 2.4.1. Andel elever som får regelmessig underveisvurdering 2.4.2. Oppplevd kvalitet på underveisvurd. Ny indikator i elev und: Kriteriebassert vurd. 2.4.3. Sluttvurdering 2.4.1.1 Lojalitet til gode rutiner. 2.4.1.2 Regelmessige elevsamtaler 2.4.2.1. Godt kjente læringsmål (mål er under mål) 2.4.2.2. Tydelige signaler om hva en god prestasjon er 2.4.2.3. Elevene må oppleve vurderingen som motivasjons- og prestasjonsfremmende. 2.4.2.4. Gode systemerfor dokumentasjon 1.Gode og rettferdige kriterier 2.God kommuinkasjon mellom lærere

3 HovedmålResultatmålKriterier for måloppnåelseKritiske suksessfaktorer 3. SVGS skal være en ressurs lokalt, nasjonalt og internasjonalt 3.1.SVGS skal være kunnskapsressurs for lokale samarbeidspartnere 3.1.1.Årlig tilbakemelding på kvalitet fra lokale samarbeidspartnere (Må defineres) 3.1.2. Omfang av kulturaktiviteter lagt til SVGS 3.1.1.1. Utarbeide evalueringsmetoder 3.1.2.1. Gode utleierutiner 3.1.2.2. Eteblere bevissthet rundt SVGS som lokal kulturarena 3.2. SVGS skal være kunnskapsressurs på nasjonalt nivå 3.2.1. Skolen skal være deltaker innen nasjonal opplæringsdebatt. (Hvordan måle ?) 3.2.2. Skolen skal delta i nasjonalt læreplanarbeid 3.2.1.1. Gode kontakter mot sentrale myndigheter og andre viktige skoeaktører. 3.2.2.1. Legge til rette for ansattes deltagelse 3.3.SVGS skal ha pedagogisk og kulturelt samarbeid internasjonalt 3.3.1. Antall internasjonale kontakter 3.3.2. Opplevd utbytte av internasjonalt Samarbeid 3.3.3. Målt effekt av solidaritetsprosjekter 3.3.1.1. Gode kontakter i de land vi samarbeider med 3.3.1.2. Søke aktuelle finansieringskilder om støtte/prosjekter 3.3.1.3. Utvikle finansieringskilder utenfor skolen 3.3.2.1. Spre og benytte erfaringer fra det internasjonale samrbeidet 3.3.3.1. Skape engasjement, og gi tilbakemeldinger internt.

4

5 Kriterier: Høy verdiGrønn Middels til lav verdiGul - Middels til høy verdiGul + Lav verdiRød

6 Levekårsindeksen: Samleindeksen uttrykker den gjennomsnittlige verdien på de sju indikatorene for levekårsproblemer og består av de sju enkeltindikatorene dødelighet, uføretrygd, attføringspenger, vold, arbeidsledige, utdanningsnivå og overgangsstønad.

7 Levekår Indeks Rogaland3,5 Sogn og Fjordane3,6 Akershus4,1 Hordaland4,2 Møre og Romsdal4,5 Buskerud4,7 Oppland5,0 Sør-Trøndelag5,2 Hele landet5,5 Østfold5,8 Hedmark5,8 Nord-Trøndelag5,8 Vest-Agder6,0 Oslo6,0 Telemark6,5 Vestfold6,8 Nordland6,9 Aust-Agder7,1 Troms7,4 Finnmark-Finnmárku8,5

8 Indeks Rogaland3,5 Sogn og Fjordane3,6 Akershus4,1 Hordaland4,2 Møre og Romsdal4,5 Buskerud4,7 Oppland5,0 Sør-Trøndelag5,2 Hele landet5,5 Østfold5,8 Hedmark5,8 Nord-Trøndelag5,8 Vest-Agder6,0 Oslo6,0 Telemark6,5 Vestfold6,8 Nordland6,9 Aust-Agder7,1 Troms7,4 Finnmark-Finnmárku8,5

9 20072000Utdanning 0713 Sande0,15,35,42 0716 Re1,65,57,17 0719 Andebu-0,45,75,38 0728 Lardal0667 0722 Nøtterøy0,26,26,44 0723 Tjøme0,46,36,76 0714 Hof-0,66,76,14 0704 Tønsberg-0,57,26,72 0709 Larvik-0,17,27,18 0720 Stokke7,36,37 0702 Holmestrand-0,17,87,76 0711 Svelvik-2,485,69 0701 Horten-0,58,27,73 0706 Sandefjord-0,98,57,64

10 1. Motivasjon Vestfold fylkeskommune - Vår 2008 Sandefjord videregående skole - Vår 2008 Nasjonalt - Vår 2008 1.1 Interesse for å læreGul + 1.2 Motiverende lærereGul -Gul +Gul - 1.4 Tilleggsspørsmål motivasjon Vestfold fylkeskommune - Vår 2008 Sandefjord videregående skole - Vår 2008 Nasjonalt - Vår 2008 1.4.1 Instrumentell motivasjonGrønn 1.4.1 Læring gjennom samarbeidGrønn 1.4.3 Læring gjennom konkurranseGul +GrønnGul + 1.4.4 Innsats og utholdenhetGul + 1.5 Tilleggsspørsmål læringsstrategier Vestfold fylkeskommune - Vår 2008 Sandefjord videregående skole - Vår 2008 Nasjonalt - Vår 2008 1.5.1 KontrollstrategierGul -Gul + 1.5.2 UtenatstrategierRød 1.5.3 UtdypingsstrategierGul + 2. Miljø Vestfold fylkeskommune - Vår 2008 Sandefjord videregående skole - Vår 2008 Nasjonalt - Vår 2008 2.1 Sosial trivselGul +GrønnGul + 2.2 Fravær av mobbingGrønn 3. Elevmedvirkning og rådgivning Vestfold fylkeskommune - Vår 2008 Sandefjord videregående skole - Vår 2008 Nasjonalt - Vår 2008 3.1 ElevmedvirkningGul -Gul +Gul - 3.2 ElevdemokratiGul + Gul - 3.3 RådgivningGul - 4.1 Kat 1. Elevens evner og forutsetningerVestfold - Vår 2008Sandefjord skole - Vår 2008Nasjonalt - Vår 2008 4.1.1 ElevsamtalerGul +GrønnGul + 4.2 Kat 2. Arbeidsplaner og læreplanmålVestfold - Vår 2008Sandefjord skole - Vår 2008Nasjonalt - Vår 2008 4.2.2 Kunnskap om og deltagelse i målsettingerGul -Gul +Gul - 4.4 Kat.4 Organisering av skoledagenVestfold - Vår 2008Sandefjord skole - Vår 2008Nasjonalt - Vår 2008 4.4.1 Forholdet lærer-elevGul + 4.4.2 Fravær av bråk og uroGul -RødGul - 4.5 Kat 5 Læringsarena og læremidler Vestfold fylkeskommune - Vår 2008 Sandefjord videregående skole - Vår 2008 Nasjonalt - Vår 2008 4.5.1 Fysisk miljøGul -GrønnGul - 4.7 Kat 7. Vurdering Vestfold fylkeskommune - Vår 2008 Sandefjord videregående skole - Vår 2008 Nasjonalt - Vår 2008 4.7.1 UnderveisvurderingGul + Gul - 5. Tilleggsspørsmål videregående skole Vestfold fylkeskommune - Vår 2008 Sandefjord videregående skole - Vår 2008 Nasjonalt - Vår 2008 5.1 ProgramfagGul +

11

12 Målområder Vestfold FK (Opplæring) VA 2008 Trivsel (Fra elevundersøkelsen)Grønn Motivasjon (Fra elevundersøkelsen)Gul - Levekår (i kommunen skolen ligger)Gul - Utdanningsnivå (i kommunen skolen ligger)Gul - Underveisvurdering (Fra elevundersøkelsen)Gul + Kunnskap om mål (Fra elevundersøkelsen)Gul + Motiverende lærere (Fra elevundersøkelsen)Gul + KarakterutviklingGul + StandpunktGul - EksamenGul - Læringstrykk i personale (Personalundersøkelse)Gul + Overgang vgsGul - Gjennomføring vgsRød Antall lærlinger i lære i kommunenGrønn Antall elever uten kompetansebevis i kommunenRød LærertetthetGrønn SykefraværGul + KompetansekartleggingGul +

13 Målområder Vestfold FK (Opplæring) VA 2008Skole xSkole ySkole Z Trivsel (Fra elevundersøkelsen)GrønnRødGrønnGul + Motivasjon (Fra elevundersøkelsen)Gul -RødGrønn Levekår (i kommunen skolen ligger)Gul -RødGrønnGul + Utdanningsnivå (i kommunen skolen ligger)Gul -Gul +GrønnGul + Underveisvurdering (Fra elevundersøkelsen)Gul +RødGrønnRød Kunnskap om mål (Fra elevundersøkelsen)Gul +RødGrønnRød Motiverende lærere (Fra elevundersøkelsen)Gul + GrønnGul + KarakterutviklingGul +RødGrønnRød StandpunktGul - GrønnRød EksamenGul - GrønnRød Læringstrykk i personale (Personalundersøkelse)Gul +RødGrønnRød Overgang vgsGul - GrønnGul - Gjennomføring vgsRød Gul +Rød Antall lærlinger i lære i kommunenGrønnRødGrønnGul + Antall elever uten kompetansebevis i kommunenRød GrønnGul + LærertetthetGrønnRødGrønnGul + SykefraværGul + Rød KompetansekartleggingGul + Rød

14

15 Organisering av brukere og avdelinger. Det er avdelingsleder/rektor som legger inn info.

16 Rettighetsstyring

17 Modul 1: Analyse av sammenhenger er gjort direkte i portalen Rapportering skjer direkte pr. web Anonymitet ivaretas automatisk

18 Modul 2: Added value Sentrale effektmål og lokale prosessmål

19 Hvor skal vi?

20

21

22 Konklusjon Vi kan levere et kvalitetssystem som: Synliggjør skoleeiers mål og måloppnåelse Håndterer skoledefinerte mål, med lokal beskrivelse av kriterier for god måloppnåelse Håndterer mål som er mer kvalitative prosessbeskrivelser (prosessmål) Motiverer til tiltak på skole/avdeling/teamnivå Er et styringssystem/dokumentasjonssystem for aktiviteter som begrunnes i lokale mål og ikke bare en måling av om sentrale mål oppnås


Laste ned ppt "Sandefjord VGS - Visjon: Mangfold og muligheter – Hvor kunnskap og trivsel former din framtid HovedmålResultatmålKriterier for måloppnåelseKritiske suksessfaktorer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google