Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Terras jubileumskonferanse 22. november 2007 Tegn i tiden- for bank, finans og myndigheter Finn Hvistendahl, Styreleder Kredittilsynet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Terras jubileumskonferanse 22. november 2007 Tegn i tiden- for bank, finans og myndigheter Finn Hvistendahl, Styreleder Kredittilsynet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Terras jubileumskonferanse 22. november 2007 Tegn i tiden- for bank, finans og myndigheter Finn Hvistendahl, Styreleder Kredittilsynet

2 Utenlandskeide datterselskaper og filialers markedsandeler i det norske finansmarkedet målt i forvaltningskapital Prosent Bank Livsforsikring Utenlandskeide datterselskaper 16 6 Utenlandskeide filialer 16 1 Sum utenlandskeide 32 7 Norskeide institusjoner 68 93 RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 1. halvår 2007

3 Utvikling i rentemargin og netto renteinntekter ( i prosent av GFK)

4 Kredittilsynet - et direktorat under Finansdepartementet ”Tilsynet skal se til at de institusjoner det har tilsyn med, virker på hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lov og bestemmelser gitt i medhold av lov samt den hensikt som ligger til grunn for institusjonens opprettelse, dens formål og vedtekter.” (Kredittilsynsloven § 3)

5 Kredittilsynets hovedmål Kredittilsynets hovedmål er, gjennom tilsyn med institusjoner og markeder, å bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder. Bak målene ligger det viktige samfunnsøkonomiske hensyn og ønske om å beskytte forbrukere og investorer.

6 En konkurransedyktig norsk finansnæring Tilsynsvirksomheten skal innrettes slik at det samfunnsmessige perspektivet og hensynet til brukerne av tjenestene veier tyngst i de valg og prioriteringer Kredittilsynet gjør. Samtidig er det et viktig mål for Kredittilsynet å bidra til utviklingen av en konkurransedyktig norsk finansnæring, og kompetente og ryddige aktører innen verdipapiromsetning, revisjon, regnskapsføring, inkasso og formidlingsvirksomhet. En konkurransedyktig norsk finansnæring med nærhet til brukerne vil bidra til videre utvikling av næringsliv og sysselsetting i Norge. Fra presentasjonen av Kredittilsynets strategiplan 2006 - 2010


Laste ned ppt "Terras jubileumskonferanse 22. november 2007 Tegn i tiden- for bank, finans og myndigheter Finn Hvistendahl, Styreleder Kredittilsynet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google