Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bemanningssammensetning, et redskap for kvalitet eller tilfeldigheter? Fagseminar NSF Oslo og NSF Akershus 21.04.10 Lisbeth Normann.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bemanningssammensetning, et redskap for kvalitet eller tilfeldigheter? Fagseminar NSF Oslo og NSF Akershus 21.04.10 Lisbeth Normann."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bemanningssammensetning, et redskap for kvalitet eller tilfeldigheter? Fagseminar NSF Oslo og NSF Akershus 21.04.10 Lisbeth Normann

2 Til ettertanke….. ” Sykepleien blir dårligere fordi legene ikke ser behovet og sykepleierne selv ikke klarer å synliggjøre hva de gjør. Sykepleiernes arbeid er ikke systematisert og forskningsbasert. Det savnes begreper og kategorier som kan sammenfatte sykepleiernes innsats og som kan anvendes mot økonomisk logikk”

3 Hvorfor er bemanning og bemanningssammensetning viktig? Fordi sykepleiernes praksis (sykepleiernes særegne funksjon) har direkte innvirkning på pasientresultatene, på pasientenes sikkerhet og trygghet!

4 Vet vi dette, føler og/eller synser vi ?

5 NSF - LM 2007: Godt arbeidsmiljø – god sykepleie To likeverdige målsettinger: - Sykepleiere skal ha en arbeidssituasjon som er helsefremmende, meningsfull og inkluderende. - Sykepleiere skal bidra til en helsetjeneste av høy kvalitet som er trygg, samordnet og effektiv.

6 Ubalanse mellom oppgaver og ressurser - hovedutfordringen i helsetjenesten (God vakt/rett hjem) – Manglende mestringsmuligheter – Negativt stress – Økt sykefravær – Høy turnover – Svekket pasientsikkerhet og kvalitet!

7 Gro Næss 2010 Pasientsituasjoner genererer oppgaver og kompetansekrav ”Lite tradisjon for å dokumentere behovet for sykepleie ut fra pasientsituasjoner.” Prosjekt eldre i sykehus:

8 Hva viser forskningen (1)? Studier fra USA og Canada 1990-2006 (96!) viser sammenheng mellom sykepleierbemanning og pasientresultater. Denne sammenhengen kan påvises mellom sykepleiebemanning og mortalitet, pasientskader og utilsiktede hendelser! Kane R.L., Shamliyan T.A., Mueller C., et al. 2007. Nursing Staffing and Quality of Patient Care. Medical Care 45, 1195-1204.

9

10 Kvalitetsindikatorer (sensitive for sykepleiepraksis) Fall Decubitus Embolier Aspirasjons pneumoni Postoperative luftveis- og urinveisinfeksjoner Sjokk og hjertestans Medisineringsfeil Smerte Lengde på sykehusoppholdet Mortalitet (Von Heede et al. 2007, Journal of Nursing Scholarship)

11 Hva viser forskningen (2)? ( noen eksempler ) Surgical patients in hospitals with better nurse work environments have 13% lower odds of dying Patients in hospitals with better staffing (two fewer patients per nurse) have 11% lower odds of dying Patients in hospitals with better educated nurses (20% more BSNs) have 8% lower odds of dying. Surgical patients in hospitals that are better on all three have roughly 30% lower odds of dying. (Aiken et al., JONA, 2008)

12

13 Er det grunn til bekymring?

14 Bemanning i kartlagte sykehjem. Hverdager, helg og påske. Tre utdanningsgrupper. Tre vakttyper. Prosent av total bemanning

15 Bemanning i kartlagte soner for hjemmesykepleie. Hverdager, helg og påske. Tre utdanningsgrupper. Tre vakttyper. Prosent av total bemanning

16 Gjøres det noe med det?

17

18 18 Et internasjonalt prosjekt ”RN4CAST -Nurse forecasting: Human Resources Planning in Nursing” Forskningsprosjekt finansiert gjennom EUs 7.rammeprogram Belgia, Finland, Tyskland, Hellas, Irland, Polen, Spania, Sverige, Sveits, Nederland og UK. (http://www.rn4cast.eu/) Norsk ” Personell og pasientsikkerhet ” Norsk sykepleierforbund forhandlet tilgang til protokoller og samarbeid med RN4CAST, først gjennom Sverige, fra 2010 egen tilgang. NSFs organisasjon har hatt ansvar for innsamling av spørreskjema for sykepleiere Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet i Norge; Dataregistrering, behandling og analyse.

19 Hvem har deltatt? Kriterier for deltakelse var somatiske sykehus med mer enn 100 senger og minimum 30 sykehus per land 36 sykehus ble invitert til å delta, 35 sykehus deltok 308 poster ble invitert til å delta, 303 poster deltok 10598 spørreskjema ble sendt ut, 9590 ble delt ut 5490 spørreskjema ble returnert Svarprosent 57,2 %

20 Hva kan resultatene fra undersøkelsen føre til? PasienteneSykepleie - tjenesten Sykehus- organisasjonen Politikere Bedre pasientresultater Større involvering i beslutninger Bedre grunnlag for gode beslutninger om bemanning Restrukturering av utdanning Aktiv, velinformert beslutningstaker i egen behandling Synliggjøring av sykepleiens bidrag i behandlings- kjeden Bedre forståelse for hvordan forskjellig organisering har effekt på sykepleie Økt press for å forbedre kvaliteten på pasient behandlingen Bedre pasientresultater

21 Vær tydelige – si i fra!


Laste ned ppt "Bemanningssammensetning, et redskap for kvalitet eller tilfeldigheter? Fagseminar NSF Oslo og NSF Akershus 21.04.10 Lisbeth Normann."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google