Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

N-forsyning til økologisk korn – gjentatt bruk av kløver underkultur, eller ettårig grønngjødsling? Anne-Kristin Løes - Bioforsk Økologisk Trond M. Henriksen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "N-forsyning til økologisk korn – gjentatt bruk av kløver underkultur, eller ettårig grønngjødsling? Anne-Kristin Løes - Bioforsk Økologisk Trond M. Henriksen."— Utskrift av presentasjonen:

1 N-forsyning til økologisk korn – gjentatt bruk av kløver underkultur, eller ettårig grønngjødsling? Anne-Kristin Løes - Bioforsk Økologisk Trond M. Henriksen - Høgskolen i Hedmark Helge Sjursen - Bioforsk Plantehelse Ragnar Eltun - Bioforsk Øst Forsøksfelt på Kise, august 2002. Rødkløver og havre.

2 Jeg skal snakke om… Bakgrunnen for prosjektet Forsøksopplegg i felt, Kise og Apelsvoll Resultater, kornavlinger Resultater, N-balanse Resultater, ugras Praktiske anbefalinger og behov for videre forskning

3 Bakgrunn Prosjekt støttet av NFR, 2002-2006 Økologisk korndyrking, flaskehalser Jordstruktur Næringsforsyning Ugras Hovedmål: Er gjentatt dyrking av kløver underkultur en lønnsom strategi for kornproduksjon på økologiske gårder uten husdyr? To hypoteser: Over tid kan gjentatt underkultur av kløver binde like mye N som kornavlinga fjerner Underkultur hemmer veksten av ugras

4 Feltforsøk på Kise og Apelsvoll, 2002-06 6 behandlinger (pluss kontrolledd med ugrasharving), 4 gjentak Gjentatt underkultur i 4 år sammenliknet med ettårig kløvereng til grønngjødsel i år 2 (2003). Kløver med og uten innblanding av grasfrø. Ettervirkningsår 2006, tidlig bygg.

5 Ledd 2002 Havre 2003 Vårhvete 2004 Havre 2005 Vårhvete 2006 Tidlig bygg 0 Kontroll med harving 1 Kontroll 2 Undersådd raigrasRaigras 3 Undersådd kløverRødkløverHvitkløverRødkløverHvitkløver 4 Undersådd miksRødkløver og raigras Hvitkløver og raigras Rødkløver og raigras Hvitkløver og raigras 5 Grønngjødsel miksRødkløver og timotei Rødkløver og timotei-eng 6 Grønngjødsel rødkløver RødkløverRødkløver- eng Behandlinger

6 Registreringer Kornavling Biomasse ugras Biomasse undervekst Biomasse korn tidlig vår – midtsommer – tresking - sein høst NPK i biomasse N min i jord tidlig vår og sein høst

7

8 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 6 5 65 6 5 5 6 Ledd 5 og 6: Ettårig kløvereng i 2003. Ledd 0: Ugrasharva. Ledd 1: Ingen underkultur. Ledd 2: Raigras underkultur. Feltet på Apelsvoll juni 2004. Foto Trond M. Henriksen.

9 Resultater, korn Kornavling (15% vann; snitt for begge forsøksfelt). Ledd Start-år, 2002Gjennomsnitt 2003-05Ettervirkning, 2006 Kg / daaRelativt %Kg / daaRelativt %Kg / daaRelativt % 1298 a100296 a100151 a100 2283 a95306 ab103171 a113 3253 a85386 b129199 a132 4269 a90376 ab127199 a132 5268 a90317 ab107173 a114 6265 a89323 ab109162 a107 Innen hvert år eller periode er avlinger med ulike bokstaver (a, b) statistisk forskjellige (p<0.05).

10 Resultater, økonomi Frøpris (økologisk): 80 kr/kg (rødkløver 2006) Kornpris (økologisk): 2 kr/kg (2006) Meravling = 350 – 298 = ca 50 kg/daa = 100 kr/daa Frømengde 0,5 kg/daa = 40 kr/daa Netto inntekt 100-40 = 60 kr/daa Snitt ledd 1 og 2, 2002-05 = 298 kg/daa Snitt ledd 3 og 4, 2002-05 = 350 kg/daa Andre forhold: Tilskudd til grønngjødsling 363 kr/daa, tilskudd til økologisk korn 250 kr/daa, tilskudd til fangvekst – varierer med fylke.

11 Overjordisk biomasse ved begynnende skyting av korn A K A A A K K K Resultater, ugras

12 Resultater, akkumulert N balanse Kg N / daa2002200320042005 N-mengde i grønngjødsel biomasse i oktober (overjordisk x 1.25) minus N-mengde i korn som ble fjernet i september

13 Belgvekster lønner seg: Betydelig avlingsøkning ved gjentatt bruk av kløver underkultur, ca 30% i ettervirkningsårene Avlingseffekten kommer året etter Betydelig ettervirkning av kløvereng, men ikke stor nok til å oppveie inntektstap pga ett år uten avling Kombinere ettårig grønngjødsling og underkultur? Obs fare for oppformering av skadelige organismer spesialisert på belgvekster (nematoder, sopp, snutebiller) Underkultur av kløver økte ugrasmengden (motsatt av forventet) Negativ akkumulert N-balanse: Kornavlinga fjernet mer N enn underkulturen skaffet til veie (motsatt av hva vi håpet) Konklusjoner og anbefalinger

14 Hvor mye har næringsinnholdet i jorda å si for N-fiksering og akkumulert N- balanse? (lavt til middels innhold av P og K på forsøksfeltene) Hvordan kan ugrasharving kombineres med underkultur? Hvordan kan vi skaffe til veie en akseptabel N-kilde i tillegg til belgvekster på økologiske korngårder uten husdyr? Behov for videre forskning

15 Takk for meg!


Laste ned ppt "N-forsyning til økologisk korn – gjentatt bruk av kløver underkultur, eller ettårig grønngjødsling? Anne-Kristin Løes - Bioforsk Økologisk Trond M. Henriksen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google