Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Biofilter & gråvannsrensing

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Biofilter & gråvannsrensing"— Utskrift av presentasjonen:

1 Biofilter & gråvannsrensing

2 Renseløsninger Infiltrasjon i stedlige jordmasser
Infiltrasjon i stedlige jordmasser med forbedret forbehandling Filtreringsanlegg for gråvann (Våtmarksanlegg) (Minirenseanlegg)

3

4 Sammensetningen av avløpsvannet
Det er først og fremst viktig å rense organisk stoff i gråvannet Organisk stoff BOF7 Nitrogen Fosfor

5 Filtreringsanlegg for gråvann
Slamavskiller Pumpekum eventuelt innebygd i slamavskiller Biofilter Utslippsarrangement/ infiltrasjonsgrøft

6

7 Gråvannsrenseanlegg Hantering – behandlig - utslipp
Organisk stoff Avløpsfritt klosett 32 % 2 % 66 % Utslipp Compat Kombinasjonen avløpsfritt klosett og gråvannsfilter utfyller hverandre mht. ”renseeffekt” Fosfor Avløpsfritt klosett 78 % 2 % 28 % Compact Utslipp Utslipp Nitrogen Avløpsfritt klosett 89 % 4 % 7 % Compact

8 Leverandører av gråvannsrenseanlegg
BOKN PLAST AS HACO Odin Maskin AS Vera Prosjekt AS Waterment AS

9 Forbehandling i biofilter

10 Infiltrasjonsanlegg med forbedret forbehandling

11 Gjennomsnittlig renseeffekt for forsøksanlegg (biofilter) 1997 - 2001

12 Infiltrasjonsanlegg med forbedret forbehandling
Slamavskiller Pumpekum Biofilter (Fordelingskum) Infiltrasjonsfilter (grøfter eller basseng)

13 Fordeler ved forbehandling i biofilter
Kan infiltreres i relativt tette masser (morene, finsand, silt). Etterfølgende rensetrinn, f.eks. infiltrasjonsanlegg kan neddimensjoneres. Forbehandling og etterpolering kan gi en utslippskvalitet som er tilfredsstillende for sårbare resipienter Mulighet for direkte utslipp til mindre sårbare resipienter

14 Forbedret forbehandling


Laste ned ppt "Biofilter & gråvannsrensing"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google