Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Biofilter & gråvannsrensing Renseløsninger  Infiltrasjon i stedlige jordmasser  Infiltrasjon i stedlige jordmasser med forbedret forbehandling  Filtreringsanlegg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Biofilter & gråvannsrensing Renseløsninger  Infiltrasjon i stedlige jordmasser  Infiltrasjon i stedlige jordmasser med forbedret forbehandling  Filtreringsanlegg."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Biofilter & gråvannsrensing

3 Renseløsninger  Infiltrasjon i stedlige jordmasser  Infiltrasjon i stedlige jordmasser med forbedret forbehandling  Filtreringsanlegg for gråvann  (Våtmarksanlegg)  (Minirenseanlegg)

4

5 Sammensetningen av avløpsvannet Fosfor Nitrogen Det er først og fremst viktig å rense organisk stoff i gråvannet Organisk stoff BOF 7

6 Filtreringsanlegg for gråvann  Slamavskiller  Pumpekum eventuelt innebygd i slamavskiller  Biofilter  Utslippsarrangement/ infiltrasjonsgrøft

7

8 Gråvannsrenseanlegg Hantering – behandlig - utslipp Kombinasjonen avløpsfritt klosett og gråvannsfilter utfyller hverandre mht. ”renseeffekt” Organisk stoff Avløpsfritt klosett 32 % 2 % 66 % Utslipp Compat Utslipp Nitrogen Avløpsfritt klosett 89 % 4 % 7 % Compact Fosfor Avløpsfritt klosett 78 % 2 % 28 % Compact Utslipp

9 Leverandører av gråvannsrenseanlegg  BOKN PLAST AS  HACO  Odin Maskin AS  Vera Prosjekt AS  Waterment AS

10 Forbehandling i biofilter

11 Infiltrasjonsanlegg med forbedret forbehandling

12 Gjennomsnittlig renseeffekt for forsøksanlegg (biofilter) 1997 - 2001

13 Infiltrasjonsanlegg med forbedret forbehandling  Slamavskiller  Pumpekum  Biofilter  (Fordelingskum)  Infiltrasjonsfilter (grøfter eller basseng)

14  Kan infiltreres i relativt tette masser (morene, finsand, silt).  Etterfølgende rensetrinn, f.eks. infiltrasjonsanlegg kan neddimensjoneres.  Forbehandling og etterpolering kan gi en utslippskvalitet som er tilfredsstillende for sårbare resipienter  Mulighet for direkte utslipp til mindre sårbare resipienter Fordeler ved forbehandling i biofilter

15 Forbedret forbehandling


Laste ned ppt "Biofilter & gråvannsrensing Renseløsninger  Infiltrasjon i stedlige jordmasser  Infiltrasjon i stedlige jordmasser med forbedret forbehandling  Filtreringsanlegg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google