Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karmøy kommune Budsjetterte investeringer 2011- 2014, forslag- ikke vedtatt! Hans Erik Lundberg Eiendomssjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karmøy kommune Budsjetterte investeringer 2011- 2014, forslag- ikke vedtatt! Hans Erik Lundberg Eiendomssjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 Karmøy kommune Budsjetterte investeringer , forslag- ikke vedtatt! Hans Erik Lundberg Eiendomssjef

2 Budsjetterte investeringer Karmøy kommune Sortert etter sektor og stigende funksjonsnummer. Beløpene er i 1000 kr og inkluderer mva-komp. (art 3429) Kontotekst IKT-investeringer L L L L Vormedal skole - tilpassing/rehabilitering L Nytt skoleanlegg Torvestad - D/L D/L D/L Stangeland ungd.skole bygn.m./tekn.rehabL 300 L Stangeland ungd.skole areal l æ rerarb.pl. - L Utvidelse Skudeneshavn skoleL L Erstatning brakker v/Avaldsnes skoleL L Utvidelse Mykje skole - L L Tilrettelegging av H å vik skole til voksenoppl æ ring - - L Energi ø konomisering og oppgrad. Barneh. - L L - Energi ø konomisering og oppgrad. Skoler L L L L Brannsikring helse- / sosialbyggL 2 500L 4 000L L Inneklima helse- / sosialbyggL 2 000L L L Ny BBH inkl. erverv sone 2 Vea sykehjemL L - Held ø gns omsorg (bolig/institusjon) - -L 5 000L Ombygging/tilpassing HS byggL 500L L L

3 Hovedplan for vannL 9 000L L L Hovedplan for avl ø pL L L L Kloakkrensing fastlandssidenL L L Hovedplan for avfallL L 1 000L Turvei m/lys Almannamyr -L Vikinglanghus fullf ø ring/justeringL Friidrettsbane p å Torvastad - rehabiliteringL Forebyggende tiltal mot legionella - -L 1 250L Brannsikring kulturbyggL 1 000L L - Inneklima kulturbyggL 500 -L Karm.kulturh.Kultursk. L æ rerarbeidsplass - -L Kopervik kulturhus -L Utstyr Norvegen historiesenterL 250L L L Utbedring kirkeg å rderL L

4 Boliger tilpasset vanskeligstilte /funskj.hem.L L Oppgradering av kommunale boligerL 3 000L L L Forskutteringsmidler T-forbindelsenD/L Kj ø p av vedlikeholdsmaskinerL 2 500L L 3 500L Grunnerverv kommunale veierL 200L L L Utskifting av gatelysL 1 000L L L Transportmidler brannvesenL 400L - - Utskifting av rullende materiell -L 4 000L 6 350L Brann og redningsmateriellL 500L L L Utvidelse Vormedal brannstasjonL


Laste ned ppt "Karmøy kommune Budsjetterte investeringer 2011- 2014, forslag- ikke vedtatt! Hans Erik Lundberg Eiendomssjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google