Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karmøy kommune Budsjetterte investeringer 2011- 2014, forslag- ikke vedtatt! Hans Erik Lundberg Eiendomssjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karmøy kommune Budsjetterte investeringer 2011- 2014, forslag- ikke vedtatt! Hans Erik Lundberg Eiendomssjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 Karmøy kommune Budsjetterte investeringer 2011- 2014, forslag- ikke vedtatt! Hans Erik Lundberg Eiendomssjef

2 Budsjetterte investeringer 2011-2014 Karmøy kommune Sortert etter sektor og stigende funksjonsnummer. Beløpene er i 1000 kr og inkluderer mva-komp. (art 3429) Kontotekst 2011 2012 2013 2014 IKT-investeringer L 5 200 L 4 000 L L Vormedal skole - tilpassing/rehabilitering L 4 000 - - - Nytt skoleanlegg Torvestad - D/L 20 000 D/L 40 000 D/L 60 000 Stangeland ungd.skole bygn.m./tekn.rehabL 300 L 18 000 - - Stangeland ungd.skole areal l æ rerarb.pl. - L 8 000 - - Utvidelse Skudeneshavn skoleL 3 800 L 7 000 - - Erstatning brakker v/Avaldsnes skoleL 3 800 L 7 600 Utvidelse Mykje skole - L 5 000 L 5 200 - Tilrettelegging av H å vik skole til voksenoppl æ ring - - L 3 000 - Energi ø konomisering og oppgrad. Barneh. - L 1 000 L - Energi ø konomisering og oppgrad. Skoler L 16 300 L 18 000 L L 15 000 Brannsikring helse- / sosialbyggL 2 500L 4 000L L Inneklima helse- / sosialbyggL 2 000L L L Ny BBH inkl. erverv sone 2 Vea sykehjemL 48 000L - Held ø gns omsorg (bolig/institusjon) - -L 5 000L 60 000 Ombygging/tilpassing HS byggL 500L L L

3 Hovedplan for vannL 9 000L L L Hovedplan for avl ø pL 15 000L L L Kloakkrensing fastlandssidenL 24 000L 27 000L 15 000 - Hovedplan for avfallL 2 000 -L 1 000L Turvei m/lys Almannamyr -L 1 700 - - Vikinglanghus fullf ø ring/justeringL 735 - - - Friidrettsbane p å Torvastad - rehabiliteringL 3 000 - - - Forebyggende tiltal mot legionella - -L 1 250L Brannsikring kulturbyggL 1 000L L - Inneklima kulturbyggL 500 -L 3 000 - Karm.kulturh.Kultursk. L æ rerarbeidsplass - -L 9 000 - Kopervik kulturhus -L 1 000 - - Utstyr Norvegen historiesenterL 250L L L Utbedring kirkeg å rderL 5 200 -L 2 000 -

4 Boliger tilpasset vanskeligstilte /funskj.hem.L 10 000L 5 000 - - Oppgradering av kommunale boligerL 3 000L L L Forskutteringsmidler T-forbindelsenD/L 34 500 - - - Kj ø p av vedlikeholdsmaskinerL 2 500L L 3 500L Grunnerverv kommunale veierL 200L L L Utskifting av gatelysL 1 000L L L Transportmidler brannvesenL 400L - - Utskifting av rullende materiell -L 4 000L 6 350L Brann og redningsmateriellL 500L L L Utvidelse Vormedal brannstasjonL 500 - - - 199 685 166 650 153 750 186 550


Laste ned ppt "Karmøy kommune Budsjetterte investeringer 2011- 2014, forslag- ikke vedtatt! Hans Erik Lundberg Eiendomssjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google