Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karmøy kommune Budsjetterte investeringer , forslag- ikke vedtatt!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karmøy kommune Budsjetterte investeringer , forslag- ikke vedtatt!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Karmøy kommune Budsjetterte investeringer , forslag- ikke vedtatt! Hans Erik Lundberg Eiendomssjef

2 Budsjetterte investeringer 2011-2014 Karmøy kommune
Sortert etter sektor og stigende funksjonsnummer. Beløpene er i 1000 kr og inkluderer mva-komp. (art 3429) Kontotekst 2011 2012 2013 2014 IKT-investeringer L 5 200 4 000 Vormedal skole - tilpassing/rehabilitering - Nytt skoleanlegg Torvestad D/L 20 000 40 000 60 000 Stangeland ungd.skole bygn.m./tekn.rehab 300 18 000 Stangeland ungd.skole areal lærerarb.pl. 8 000 Utvidelse Skudeneshavn skole 3 800 7 000 Erstatning brakker v/Avaldsnes skole 7 600 Utvidelse Mykje skole 5 000 Tilrettelegging av Håvik skole til voksenopplæring 3 000 Energiøkonomisering og oppgrad. Barneh. 1 000 Energiøkonomisering og oppgrad. Skoler 16 300 15 000 Brannsikring helse- / sosialbygg 2 500 Inneklima helse- / sosialbygg 2 000 Ny BBH inkl. erverv sone 2 Vea sykehjem 48 000 Heldøgns omsorg (bolig/institusjon) Ombygging/tilpassing HS bygg 500

3 Hovedplan for vann L 9 000 Hovedplan for avløp 15 000 Kloakkrensing fastlandssiden 24 000 27 000 - Hovedplan for avfall 2 000 1 000 Turvei m/lys Almannamyr 1 700 Vikinglanghus fullføring/justering 735 Friidrettsbane på Torvastad - rehabilitering 3 000 Forebyggende tiltal mot legionella 1 250 Brannsikring kulturbygg Inneklima kulturbygg 500 Karm.kulturh.Kultursk. Lærerarbeidsplass Kopervik kulturhus Utstyr Norvegen historiesenter 250 Utbedring kirkegårder 5 200

4 Boliger tilpasset vanskeligstilte /funskj.hem.
10 000 5 000 - Oppgradering av kommunale boliger 3 000 Forskutteringsmidler T-forbindelsen D/L 34 500 Kjøp av vedlikeholdsmaskiner 2 500 3 500 Grunnerverv kommunale veier 200 Utskifting av gatelys 1 000 Transportmidler brannvesen 400 Utskifting av rullende materiell 4 000 6 350 Brann og redningsmateriell 500 Utvidelse Vormedal brannstasjon


Laste ned ppt "Karmøy kommune Budsjetterte investeringer , forslag- ikke vedtatt!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google