Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Slik arbeider vi med pasientsikkerhet og kvalitet ved Kvinneklinikken, Sykehuset Asker og Bærum HF. Marit Kristoffersen Avdelingssjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Slik arbeider vi med pasientsikkerhet og kvalitet ved Kvinneklinikken, Sykehuset Asker og Bærum HF. Marit Kristoffersen Avdelingssjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 Slik arbeider vi med pasientsikkerhet og kvalitet ved Kvinneklinikken, Sykehuset Asker og Bærum HF.
Marit Kristoffersen Avdelingssjef

2 Dokumentasjon Maler for dokumentasjon i fødeavdelingen er utarbeidet
Operasjonsbeskrivelser leses og korrigeres Journaler kontrolleres og kodes av to erfarne leger / jordmor Avvik i dokumentasjon meddeles den enkelte og tas opp generelt på avdelingsmøte

3 Samtale etter operativ forløsning
25 % forløses av lege Disse skal informeres etterpå. Journalnotat Periodevis kontrolleres: Mangler journalnotat om samtale? Skriftlig og muntlig påminnelse

4 Opplæring teknisk utstyr
Dokumentasjonshefte for leger Liste over gjennomgått teknisk utstyr andre personalgrupper

5 Elektromedisinsk utstyr fødeavdelingen
HAR GJ.GÅTT INSTRUKSJON: Signatur ; Dato: HVEM HAR INSTRUERT ? Navn: Dato: SIGN: CTG – app. (tilkopl., papirskift osv.) STAN OMEGA BT-app. DRÅPETELLERE KUVØSER FØDESENGER (ulike typer) VAKUMSUG/KLOKKER SONICAID SURSTOFF/LYSTGASS LÆRDALSBAG AKUTT-TRALLE BLØDNINGSTRALLE

6 Sertifisering Trening på vanskelige inngrep Skulderforløsning
Støtteteknikk ved forløsning Fosterovervåking STAN-Sertifisering

7 Undervisning og eksamen alle jordmødre og leger

8 Nasjonale kvalitetsparametre
Strykninger fra operasjonsprogram Hyppighet av keisersnitt Individuell plan (barnehabilitering) Ventetid før primærbehandling (Ca. coli/recti) Epikrisetid 80 % < 7 dager Korridorpasienter Pasienterfaringer Infeksjon etter keisersnitt – 3 måneder per år

9 Kvinneklinikkens kvalitetsparametre
Infeksjon i sår etter keisersnitt, hele året Acta gyn obst scand 2007 Skade på endetarmens lukkemuskel Andre sykehus 3,5 til 6 % Infeksjonsregistrering barsel Andre sykehus ?

10 Skader endetarmens lukkemuskel jordmorforløste 1/1-00 tom 30/9-07

11 Skader på endetarmens lukkemuskel ved vakuum/tang 1995 tom 30/9-07

12 Effekt av trening

13 Kvalitetsregistre Laparaskopiregister
Norsk UroGynekologisk register - NUGG Operasjonsresultat + komplikasjoner Nasjonalt og lokalt

14 TVT (Båndoperasjon mot urinlekkasje) i Norge

15

16

17

18 2004 Feb Start of intervention 2004 Aug End of intervention 2003 Høst Start of intervention

19 Intervensjon Forsterkning av håndhygiene Hånddesinfeksjon (håndsprit)
Håndvask Reduksjon i antall berøringspunkter =Babyer berøres kun ved medisinsk indikasjon (”Ikke rør barna”!!)

20 2004 Feb Start intervensjon 2004 Aug End of intervention 2003 Høst Start of intervention

21

22

23 Internkontroll Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i regelverk. Siste 2 år gjennomført flere internkontroller Eks. Navnebånd på nyfødte

24 Avvik og klager Alle kjenner melderutiner Brukes i opplæring
Årsstatistikk Tilstreber åpenhet og diskresjon Norsk Pasientskadeerstatningssaker leses av involverte

25 Oppsummering Systematisk oppfølging av kvalitetsparametre over flere år Satt inn tiltak, evaluert og kommunisert disse Tiltak er generelle og individuelle


Laste ned ppt "Slik arbeider vi med pasientsikkerhet og kvalitet ved Kvinneklinikken, Sykehuset Asker og Bærum HF. Marit Kristoffersen Avdelingssjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google