Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

... og bedre skal det bli, og slik gjør vi det! Bjørn-Inge Larsen, sosial- og helsedirektør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "... og bedre skal det bli, og slik gjør vi det! Bjørn-Inge Larsen, sosial- og helsedirektør."— Utskrift av presentasjonen:

1 ... og bedre skal det bli, og slik gjør vi det! Bjørn-Inge Larsen, sosial- og helsedirektør

2 230. og 31. oktober 2007 WHOs arbeid med helsesystemer i Europa

3 330. og 31. oktober 2007 Sosial- og helsedirektoratet Vedtatt politikk Kvalitetsstrategi Handlingsplaner Anbefalinger Kvalitetskonferanser Nettsiden ”... og bedre skal det bli!” Verktøykasse Retningslinjer Helsebiblioteket Nasjonalt råd Veiledere Riktigere prioritering Bedre informasjonsforvalting Indikatorer Registre Utviklingstrekk og nøkkeltall rapporter Iverksette og spre kvalitetsarbeidet nasjonalt

4 430. og 31. oktober 2007 Sosial- og helsedirektoratet Vedtatt politikk Kvalitetsstrategi Handlingsplaner Anbefalinger Kvalitetskonferanser Nettsiden ”... og bedre skal det bli!” Verktøykasse Retningslinjer Helsebiblioteket Nasjonalt råd Veiledere Riktigere prioritering Bedre informasjonsforvalting Indikatorer Registre Utviklingstrekk og nøkkeltall rapporter Iverksette og spre kvalitetsarbeidet nasjonalt

5 530. og 31. oktober 2007 Sosial- og helsedirektoratet Vedtatt politikk Kvalitetsstrategi Handlingsplaner Anbefalinger Kvalitetskonferanser Nettsiden ”... og bedre skal det bli!” Verktøykasse Retningslinjer Helsebiblioteket Nasjonalt råd Veiledere Riktigere prioritering Bedre informasjonsforvalting Indikatorer Registre Utviklingstrekk og nøkkeltall rapporter Iverksette og spre kvalitetsarbeidet nasjonalt

6 630. og 31. oktober 2007 Sosial- og helsedirektoratet Vedtatt politikk Kvalitetsstrategi Handlingsplaner Anbefalinger Kvalitetskonferanser Nettsiden ”... og bedre skal det bli!” Verktøykasse Retningslinjer Helsebiblioteket Nasjonalt råd Veiledere Riktigere prioritering Bedre informasjonsforvalting Indikatorer Registre Utviklingstrekk og nøkkeltall rapporter Iverksette og spre kvalitetsarbeidet nasjonalt

7 730. og 31. oktober 2007 Sosial- og helsedirektoratet Vedtatt politikk Kvalitetsstrategi Handlingsplaner Anbefalinger Kvalitetskonferanser Nettsiden ”... og bedre skal det bli!” Verktøykasse Retningslinjer Helsebiblioteket Nasjonalt råd Veiledere Riktigere prioritering Bedre informasjonsforvalting Indikatorer Registre Utviklingstrekk og nøkkeltall rapporter Iverksette og spre kvalitetsarbeidet nasjonalt

8 830. og 31. oktober 2007 Sosial- og helsedirektoratet Vedtatt politikk Kvalitetsstrategi Handlingsplaner Anbefalinger Kvalitetskonferanser Nettsiden ”... og bedre skal det bli!” Verktøykasse Retningslinjer Helsebiblioteket Nasjonalt råd Veiledere Riktigere prioritering Bedre informasjonsforvalting Indikatorer Registre Utviklingstrekk og nøkkeltall rapporter Iverksette og spre kvalitetsarbeidet nasjonalt

9 930. og 31. oktober 2007 Indikatorer

10 1030. og 31. oktober 2007 Indikatorer Fritt sykehusvalg – mer brukerorientert fra 2008 Flere perspektiver det jobbes med: - Volum - Overlevelse - Videreutvikling

11 1130. og 31. oktober 2007 Registre Norsk pasientregister Personidentifisert register vedtatt mars 2007 Kvalitet i sykehusenes pasientbehandling Medisinsk og helsefaglig forskning Grunnlag for sykdoms- og kvalitetsregistre Fra 2008 mulig å følge enkeltpasienters behandlingsforløp Medisinske kvalitetsregistre Verktøy for de medisinske fagmiljøene ca. 50 regionale og nasjonale medisinske kvalitetsregistre Colorectal cancer register, Nasjonalt register for leddproteser, Nasjonalt porfyriregister, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

12 1230. og 31. oktober 2007 Retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer – samarbeid mellom Sosial- og helsedirektoratet, brukere og fagfolk Kunnskapsbaserte og ønskede faglige standarder Lik omsorg og behandling for pasienter

13 1330. og 31. oktober 2007 Sosial- og helsedirektoratet Vedtatt politikk Kvalitetsstrategi Handlingsplaner Anbefalinger Kvalitetskonferanser Nettside ”... og bedre skal det bli!” Verktøykasse Retningslinjer Helsebiblioteket Nasjonalt råd Veiledere Riktigere prioritering Bedre informasjonsforvalting Indikatorer Registre Utviklingstrekk og nøkkeltall rapporter Iverksette og spre kvalitetsarbeidet nasjonalt

14 1430. og 31. oktober 2007 Gratis elektronisk formidlingstjeneste for alt helsepersonell i Norge Tilgang til en rekke kunnskapstjenester - Tidsskrifter - Norske Elektronisk Legehåndbok (NEL) - Retningslinjer - Oppsummert forskning - Emnebibliotek for psykisk helse - Databaser og søkesystemer Bakgrunn: Lik til gang til gode helsetjenester Kvalitetssikring Nasjonale abonnements- og lisensavtaler

15 1530. og 31. oktober 2007 Sosial- og helsedirektoratet Vedtatt politikk Kvalitetsstrategi Handlingsplaner Anbefalinger Kvalitetskonferanser Nettside ”... og bedre skal det bli!” Verktøykasse Retningslinjer Helsebiblioteket Nasjonalt råd Veiledere Riktigere prioritering Bedre informasjonsforvalting Indikatorer Registre Utviklingstrekk og nøkkeltall rapporter Iverksette og spre kvalitetsarbeidet nasjonalt

16 1630. og 31. oktober 2007 Eksempler ute i tjenestene ”Individuell plan” Sykehuset Telemark, Skien kommune og GRUK ”Behandlingslinjer” Sykehuset Østfold ”Forbedret rusbehandling” Montebello ”Måling av sikkerhetskultur” Akershus Universitetssykehus og Sykehuset Rogaland ”Bedret tilgjengelighet hos fastlegen” Storgata legekontor, Nesodden

17 1730. og 31. oktober 2007 Eksempler ute i tjenestene ”Individuell plan” Sykehuset Telemark, Skien kommune og GRUK ”Behandlingslinjer” Sykehuset Østfold ”Forbedret rusbehandling” Montebello ”Måling av sikkerhetskultur” Akershus Universitetssykehus og Sykehuset Rogaland ”Bedret tilgjengelighet hos fastlegen” Storgata legekontor, Nesodden

18 1830. og 31. oktober 2007 Eksempler ute i tjenestene ”Individuell plan” Sykehuset Telemark, Skien kommune og GRUK ”Behandlingslinjer” Sykehuset Østfold ”Forbedret rusbehandling” Montebello ”Måling av sikkerhetskultur” Akershus Universitetssykehus og Sykehuset Rogaland ”Bedret tilgjengelighet hos fastlegen” Storgata legekontor, Nesodden

19 1930. og 31. oktober 2007 Eksempler ute i tjenestene ”Individuell plan” Sykehuset Telemark, Skien kommune og GRUK ”Behandlingslinjer” Sykehuset Østfold ”Forbedret rusbehandling” Montebello ”Måling av sikkerhetskultur” Akershus Universitetssykehus og Sykehuset Rogaland ”Bedret tilgjengelighet hos fastlegen” Storgata legekontor, Nesodden

20 2030. og 31. oktober 2007 Eksempler ute i tjenestene ”Individuell plan” Sykehuset Telemark, Skien kommune og GRUK ”Behandlingslinjer” Sykehuset Østfold ”Forbedret rusbehandling” Montebello ”Måling av sikkerhetskultur” Akershus Universitetssykehus og Sykehuset Rogaland ”Bedret tilgjengelighet hos fastlegen” Storgata legekontor, Nesodden

21 2130. og 31. oktober 2007 Eksempler ute i tjenestene ”Individuell plan” Sykehuset Telemark, Skien kommune og GRUK ”Behandlingslinjer” Sykehuset Østfold ”Forbedret rusbehandling” Montebello ”Måling av sikkerhetskultur” Akershus Universitetssykehus og Sykehuset Rogaland ”Bedret tilgjengelighet hos fastlegen” Storgata legekontor, Nesodden

22 2230. og 31. oktober 2007 Medlemmer i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 25 medlemmer : –Ledere fra den sentrale helseforvaltning, –Direktørene i RHFene –Faglige ledere i spesialisthelsetjenesten –Representanter kommuner og primærhelsetjenesten –Brukerorganisasjoner –Universitets- og høyskolesektoren Likt antall kvinner og menn SHdir har Rådets leder Sekretariat ved Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten


Laste ned ppt "... og bedre skal det bli, og slik gjør vi det! Bjørn-Inge Larsen, sosial- og helsedirektør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google