Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

... og bedre skal det bli, og slik gjør vi det!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "... og bedre skal det bli, og slik gjør vi det!"— Utskrift av presentasjonen:

1 ... og bedre skal det bli, og slik gjør vi det!
Bjørn-Inge Larsen, sosial- og helsedirektør 30. og 31. oktober 2007

2 WHOs arbeid med helsesystemer i Europa
30. og 31. oktober 2007 30. og 31. oktober 2007

3 Sosial- og helsedirektoratet
Vedtatt politikk Kvalitetsstrategi Handlingsplaner Anbefalinger Kvalitetskonferanser Nettsiden ”... og bedre skal det bli!” Verktøykasse Retningslinjer Helsebiblioteket Nasjonalt råd Veiledere Riktigere prioritering Bedre informasjonsforvalting Iverksette og spre kvalitetsarbeidet nasjonalt Indikatorer Registre Utviklingstrekk og nøkkeltall rapporter 30. og 31. oktober 2007

4 Sosial- og helsedirektoratet
Vedtatt politikk Kvalitetsstrategi Handlingsplaner Anbefalinger Kvalitetskonferanser Nettsiden ”... og bedre skal det bli!” Verktøykasse Retningslinjer Helsebiblioteket Nasjonalt råd Veiledere Riktigere prioritering Bedre informasjonsforvalting Iverksette og spre kvalitetsarbeidet nasjonalt Indikatorer Registre Utviklingstrekk og nøkkeltall rapporter 30. og 31. oktober 2007

5 Sosial- og helsedirektoratet
Vedtatt politikk Kvalitetsstrategi Handlingsplaner Anbefalinger Kvalitetskonferanser Nettsiden ”... og bedre skal det bli!” Verktøykasse Retningslinjer Helsebiblioteket Nasjonalt råd Veiledere Riktigere prioritering Bedre informasjonsforvalting Iverksette og spre kvalitetsarbeidet nasjonalt Indikatorer Registre Utviklingstrekk og nøkkeltall rapporter 30. og 31. oktober 2007

6 Sosial- og helsedirektoratet
Vedtatt politikk Kvalitetsstrategi Handlingsplaner Anbefalinger Kvalitetskonferanser Nettsiden ”... og bedre skal det bli!” Verktøykasse Retningslinjer Helsebiblioteket Nasjonalt råd Veiledere Riktigere prioritering Bedre informasjonsforvalting Iverksette og spre kvalitetsarbeidet nasjonalt Indikatorer Registre Utviklingstrekk og nøkkeltall rapporter 30. og 31. oktober 2007

7 Sosial- og helsedirektoratet
Vedtatt politikk Kvalitetsstrategi Handlingsplaner Anbefalinger Kvalitetskonferanser Nettsiden ”... og bedre skal det bli!” Verktøykasse Retningslinjer Helsebiblioteket Nasjonalt råd Veiledere Riktigere prioritering Bedre informasjonsforvalting Iverksette og spre kvalitetsarbeidet nasjonalt Indikatorer Registre Utviklingstrekk og nøkkeltall rapporter 30. og 31. oktober 2007

8 Sosial- og helsedirektoratet
Vedtatt politikk Kvalitetsstrategi Handlingsplaner Anbefalinger Kvalitetskonferanser Nettsiden ”... og bedre skal det bli!” Verktøykasse Retningslinjer Helsebiblioteket Nasjonalt råd Veiledere Riktigere prioritering Bedre informasjonsforvalting Iverksette og spre kvalitetsarbeidet nasjonalt Indikatorer Registre Utviklingstrekk og nøkkeltall rapporter 30. og 31. oktober 2007

9 Indikatorer 30. og 31. oktober 2007

10 Indikatorer Fritt sykehusvalg – mer brukerorientert fra 2008
Flere perspektiver det jobbes med: Volum Overlevelse Videreutvikling 30. og 31. oktober 2007

11 Registre Norsk pasientregister vedtatt mars 2007
Personidentifisert register vedtatt mars 2007 Kvalitet i sykehusenes pasientbehandling Medisinsk og helsefaglig forskning Grunnlag for sykdoms- og kvalitetsregistre Fra 2008 mulig å følge enkeltpasienters behandlingsforløp Medisinske kvalitetsregistre Verktøy for de medisinske fagmiljøene ca. 50 regionale og nasjonale medisinske kvalitetsregistre Colorectal cancer register, Nasjonalt register for leddproteser, Nasjonalt porfyriregister, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 30. og 31. oktober 2007

12 Retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer
– samarbeid mellom Sosial- og helsedirektoratet, brukere og fagfolk Kunnskapsbaserte og ønskede faglige standarder Lik omsorg og behandling for pasienter 30. og 31. oktober 2007

13 Sosial- og helsedirektoratet
Vedtatt politikk Kvalitetsstrategi Handlingsplaner Anbefalinger Kvalitetskonferanser Nettside ”... og bedre skal det bli!” Verktøykasse Retningslinjer Helsebiblioteket Nasjonalt råd Veiledere Riktigere prioritering Bedre informasjonsforvalting Iverksette og spre kvalitetsarbeidet nasjonalt Indikatorer Registre Utviklingstrekk og nøkkeltall rapporter 30. og 31. oktober 2007

14 Gratis elektronisk formidlingstjeneste for alt helsepersonell i Norge
Tilgang til en rekke kunnskapstjenester Tidsskrifter Norske Elektronisk Legehåndbok (NEL) Retningslinjer Oppsummert forskning Emnebibliotek for psykisk helse Databaser og søkesystemer Bakgrunn: Lik til gang til gode helsetjenester Kvalitetssikring Nasjonale abonnements- og lisensavtaler 30. og 31. oktober 2007

15 Sosial- og helsedirektoratet
Vedtatt politikk Kvalitetsstrategi Handlingsplaner Anbefalinger Kvalitetskonferanser Nettside ”... og bedre skal det bli!” Verktøykasse Retningslinjer Helsebiblioteket Nasjonalt råd Veiledere Riktigere prioritering Bedre informasjonsforvalting Iverksette og spre kvalitetsarbeidet nasjonalt Indikatorer Registre Utviklingstrekk og nøkkeltall rapporter 30. og 31. oktober 2007

16 Eksempler ute i tjenestene
”Individuell plan” Sykehuset Telemark, Skien kommune og GRUK ”Forbedret rusbehandling” Montebello ”Behandlingslinjer” Sykehuset Østfold ”Bedret tilgjengelighet hos fastlegen” Storgata legekontor, Nesodden ”Måling av sikkerhetskultur” Akershus Universitetssykehus og Sykehuset Rogaland 30. og 31. oktober 2007

17 Eksempler ute i tjenestene
”Individuell plan” Sykehuset Telemark, Skien kommune og GRUK ”Forbedret rusbehandling” Montebello ”Behandlingslinjer” Sykehuset Østfold ”Bedret tilgjengelighet hos fastlegen” Storgata legekontor, Nesodden ”Måling av sikkerhetskultur” Akershus Universitetssykehus og Sykehuset Rogaland 30. og 31. oktober 2007

18 Eksempler ute i tjenestene
”Individuell plan” Sykehuset Telemark, Skien kommune og GRUK ”Forbedret rusbehandling” Montebello ”Behandlingslinjer” Sykehuset Østfold ”Bedret tilgjengelighet hos fastlegen” Storgata legekontor, Nesodden ”Måling av sikkerhetskultur” Akershus Universitetssykehus og Sykehuset Rogaland 30. og 31. oktober 2007

19 Eksempler ute i tjenestene
”Individuell plan” Sykehuset Telemark, Skien kommune og GRUK ”Forbedret rusbehandling” Montebello ”Behandlingslinjer” Sykehuset Østfold ”Bedret tilgjengelighet hos fastlegen” Storgata legekontor, Nesodden ”Måling av sikkerhetskultur” Akershus Universitetssykehus og Sykehuset Rogaland 30. og 31. oktober 2007

20 Eksempler ute i tjenestene
”Individuell plan” Sykehuset Telemark, Skien kommune og GRUK ”Forbedret rusbehandling” Montebello ”Behandlingslinjer” Sykehuset Østfold ”Bedret tilgjengelighet hos fastlegen” Storgata legekontor, Nesodden ”Måling av sikkerhetskultur” Akershus Universitetssykehus og Sykehuset Rogaland 30. og 31. oktober 2007

21 Eksempler ute i tjenestene
”Individuell plan” Sykehuset Telemark, Skien kommune og GRUK ”Forbedret rusbehandling” Montebello ”Behandlingslinjer” Sykehuset Østfold ”Bedret tilgjengelighet hos fastlegen” Storgata legekontor, Nesodden ”Måling av sikkerhetskultur” Akershus Universitetssykehus og Sykehuset Rogaland 30. og 31. oktober 2007

22 Medlemmer i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten
Ledere fra den sentrale helseforvaltning, Direktørene i RHFene Faglige ledere i spesialisthelsetjenesten Representanter kommuner og primærhelsetjenesten Brukerorganisasjoner Universitets- og høyskolesektoren Likt antall kvinner og menn SHdir har Rådets leder Sekretariat ved Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten 30. og 31. oktober 2007


Laste ned ppt "... og bedre skal det bli, og slik gjør vi det!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google