Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evalueringsseminar HiN - Bodø 01.06.2007 Erfaring som foreleser + Kompetanseutvikling drift og vedlikehold Øystein Larsen, Vegdirektoratet / Teknologiavdelingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evalueringsseminar HiN - Bodø 01.06.2007 Erfaring som foreleser + Kompetanseutvikling drift og vedlikehold Øystein Larsen, Vegdirektoratet / Teknologiavdelingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Evalueringsseminar HiN - Bodø 01.06.2007 Erfaring som foreleser + Kompetanseutvikling drift og vedlikehold Øystein Larsen, Vegdirektoratet / Teknologiavdelingen

2 Bakgrunn/erfaring 4 timer om Vinterdrift i Faget Drift og vedlikehold 1. gang: ca 10 studenter i salen + overføring via internett til andre deler av landet (Alta, Østfold,…) 2. gang: reprise, full gjenbruk fra forrige år 3. gang: opptak på forhånd, leste inn kommentarer til PP-presentasjon Hvordan oppleves dette som foreleser

3 Erfaring 1. gang: studenter i salen + kameraoverføring og opptak Uvant situasjon både ha kontakt med salen og kamera passe på at man holder seg innenfor kameradekning opptak => må være korrekt, ikke si noe feil Bra kontakt med salen, men litt kunstig mot fjernseere Fikk noen spørsmål fra salen, og fra Østfold, men … ikke mange

4 Positive og negative sider Studenter i salen + kameraoverføring og opptak Ulemper: Studenter i salen og kamera vanskelig å kombinere => tar bort konsentrasjon fra innholdet blir lett bundet, mindre spontan (vanesak?) Fordeler: Når fram til mange, slipper å holde flere forelesning Fleksibelt og ressursbesparende for studentene

5 Erfaring 2. gang: reprise, full gjenbruk fra forrige år Lettvint løsning Faglig innhold OK, ikke behov for forandring hvert år Bør ikke gjentas for mange ganger, nødløsning Mistet muligheten for dialog Positiv tilbakemelding

6 Erfaring 3. gang: Opptak - innlesing av kommentarer til PP 4 forelesninger ble innlest i løpet av formiddagen samme dag som forelesningen ble lagt ut Fint teknisk system, enkelt å betjene Uvant situasjon, men.. mindre stressende enn ”direkte sending” konsentrasjon på en ting, få fram budskapet mulig å forandre og spille over dårlige opptak Krever litt annen forberedelse trolig bedre med nedskrevet manus enn stikkord muligheter til å forbedre og perfeksjonere foredrag

7 Positive og negative sider Opptak - Innlesing av kommentarer til PP Ulemper: Mister kontakten med studentene, mindre personlig Ingen dialog, umulig å se om budskapet blir forstått Vanskelig å utvikle innholdet uten tilbakemelding Fordeler: Fleksibelt, produseres på forhånd Ressursbesparende, slipper å reise langt Mulig å perfeksjonere forelesningen i større grad

8 Er dette en vei å gå? Ja! Fantastisk fleksibelt og ressursbesparende system men … systemet må testes ut og utnyttes bedre Har noen mer erfaringer ?? Det er potesial for pedagogiske forbedringer: bedre illustrasjoner, videoopptak/intervju/ … hvordan tilfredsstille behovet for spørsmål/diskusjon? diskusjonsgrupper? lokal veileder? mail for spørsmål til foreleser? best egnet for enkelte grupper/årsklasser/fag/kurs? Tekniske hjelpemidler stadig i utvikling, må tenke nytt. Stor honnør til Erling!

9 Kompetanseutvikling drift og vedlikehold 4-årig etatsprosjekt i Statens vegvesen Oppstart i 2007 Hensikt: Heve fagkompetansen og status for drift og vedlikehold i Statens vegvesen og i bransjen forøvrig Etablere fremtidige systemer og rutiner for kompetanseutvikling Prosjektet gjennomføres i samarbeid med bransjen

10 Bakgrunn Fare for kompetansetap: - utskillingen av egenproduksjonen i 2003 - aldersavgang de kommende årene - fokus over på konkurranse, jus og økonomi Bransjen må stimuleres til langsiktig FOU Utfordringer Stadig eldre vegnett med etterslep Missfornøyde trafikanter Økte krav fra samfunnet: - sikkerhet, framkommelighet/regularitet, miljøkrav

11 Fokusområder/arbeidspakker: 1.Synliggjøring 2.Opplæring 3.Spesialisering 4.Forskning og utvikling 5.Erfaringsoverføring

12 1 Synliggjøring Hensikt: synliggjøre og markedsføre drift og vedlikehold positivt Vi må vise fram fagfeltet, bredden, viktigheten, alle de spennende oppgavene Resultat: økt status og omdømme => bedre rekruttering

13 3 Spesialisering Hensikt: øke spisskompetanse og forskerkompetanse innen drift og vedlikehold Legge til rette for Flere prosjekt- og hovedoppgaver Flere PhD Bedre fasiliteter for felt- og laboratorieforsøk Resultat: flere spesialister innenfor drift og vedlikehold som kan utvikle fagområdene videre

14 4 Forskning og utvikling Hensikt: videreutvikle prioriterte fagområder Oppgaver: gjennomføre fremtidsrettet FOU Tenke langsiktig Utvikle og ta i bruk ny teknologi Etablere systemer for FOU i kontrakter Resultat: bedre kunnskaper og bedre metoder

15 5 Erfaringsoverføring Hensikt: unngå at erfaringskompetanse blir borte og utnytte erfaringer på tvers av bransjen Vi må samle, systematisere, lagre, gjøre tilgjengelig og sørge for at erfaringskompetanse overføres Resultat: bedre utnyttelse av eksisterende kompetanse => gjøre hverandre gode

16 2 Opplæring Hensikt: øke kompetansen hos alle som jobber med dv Oppgaver: utvikle opplegg og materiale, for eksempel: Drift og vedlikeholdsskole EVU-kurs for grunn- og etterutdanning Dv inn i Yrkesfagutdanning (fagbrev) Faglige kurs tilpasset behovet for ulike nivå Krav til kompetanse, sertifisering Ta i bruk nye moderne metoder for opplæring Resultat: mer kompetente fagfolk => bedre kvalitet

17 Oppsummering VET: Vegvesenet og bransjen har behov for kompetanse Vi har ressurser, vi har samarbeidspartnere og ildsjeler IT-utviklingen akselererer Nye generasjoner er oppflasket med PC og internett! TROR: Tida er moden for å prøve utradisjonelle metoder (i tillegg til tradisjonell opplæring)


Laste ned ppt "Evalueringsseminar HiN - Bodø 01.06.2007 Erfaring som foreleser + Kompetanseutvikling drift og vedlikehold Øystein Larsen, Vegdirektoratet / Teknologiavdelingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google