Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VURDERING og de fem ferdighetene Inger Langseth norwenglish.com.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VURDERING og de fem ferdighetene Inger Langseth norwenglish.com."— Utskrift av presentasjonen:

1 VURDERING og de fem ferdighetene Inger Langseth norwenglish.com

2 Evaluering evaluation ( Shielagh Rixton,2005 UK ) Evaluation is the term most appropriately used for the process involved in collecting evidence about the effectiveness or value of an educational project or programme. Spørreundersøkelser Intervju Observasjon Resultater: eksamen/standpunkt

3 Evaluering i skolen FYLKET- Medarbeiderundersøkelsen UDIR - Lærerundersøkelsen UDIR - Elevundersøkelsen UDIR- Nasjonale prøver? Skolebasert vurdering A BAB Differensieringsprosjektet Evaluering av egen undervisning?

4 Vurdering assessment ( Shielagh Rixton,2005 UK ) Assessment is the general term used for finding out about the achievements or abilities of learners themselves. Prøver, framføringer, skriftlig arbeid, mappe Standpunkt, eksamen

5 Når kokken smaker på suppen er det formativ vurdering, når gjesten smaker på suppen er det summativ vurdering (Robert Stake)

6 Begrepsavklaring Formativ vurdering Fremadrettet Underveis Uformell Kommentar Summativ vurdering Tilbakeskuende Avsluttende Formell Karakter I utgangspunktet kan alt materiale brukes til begge typer vurdering!

7 A Summativ vurdering Godkjenning, sertifisering, rangering Grad av måloppnåelse i læreplanen Eksamen noen mål Standpunkt alle mål Mapper ved terminslutt Prøver m/ karakter

8 Utgangspunkt – skriftlig R’94 Innhold Vurdering Syntese Analyse Anvendelse Forståelse Viten  (Bloom, 1958) Struktur Avsnitt Tekstbindere Format Språk Kompleksitet Korrekthet Kommunikasjon

9 Vurderingsmodeller i LK06 Modell 1 – skriftlig eksamen Med forberedelse 1 dag Uten forberedelse Modell 2 – skriftlig eksamen Del I ingen eller noen få hjelpemidler Del II alle hjelpemidler +/- forberedelse

10 Eksamen i fremmedspråk Nivå I /II: Modell I uten forberedelse 5 timer skriftlig eksamen Ingen forberedelsestid Ordbøker, grammatikker, læreverk, egne skriftlige arbeider, retteprogram Kildekritikk, sitatteknikk Ingen kommunikasjon med andre

11 Vurdering av kompetansemål Karakteren 1 – kommuniserer ikke relevant mening Karakteren 2-6 kommuniserer inne fire mestringsnivå.

12 Individuell kompetanse Hjelpemidler &3-19. forskrift til opplæringsloven: Tillatte hjelpemidler må være formålstjenelige og relevante … ikke svekke grunnlaget for å vurdere elevens egen kompetanse. Ved lokalgitt eksamen bestemmer skoleeier tillatte hjelpemidler. Ingen tilgang til Internett eller kommunikasjon

13 Kjennetegn for måloppnåelse Språklæring Grader av måloppnåelse Kommunikasjon Tekstforståelse -lesing Språk-vokabular/struktur Tekstsammenheng – oppb. Tilpasning til sjanger Språk, kultur, samfunn Grader av måloppnåelse Kjennetegn 1.Selvstendig, utfyllende, reflektert, solid, nyansert, presist, svært godt, vellykket 2.Relevant, godt, variert, ganske god, brukbar, 3.Noe innsikt, til en viss grad, noen, viss, forståelig, enkle, noen grad… 4.Svært lav

14 Utgangspunkt - muntlig Sentralt - rammer, læreplanen for faget Fylkeskommunale føringer (prosjekt) Eksamensoppgavene skal gi eksaminandene mulighet til å vise i hvilken grad de kan anvende sine faglige kunnskaper og ferdigheter i relevante og meningsfulle problemstillinger.

15 Eksamen Skriftlig - leseforståelse, skriftlig produksjon Muntlig - muntlig produksjon, muntlig samhandling, (lytting). Eleven skal forstå og kunne anvende kunnskapen de har i nye situasjoner

16 Standpunkt En vurdering av alle mål i læreplanen innen fem ferdigheter i L’06 Skriftlig Lesing Lytting Muntlig produksjon Muntlig samhandling Gir vi prøver innen alle ferdigheter? Er prøver med karakter en konstruktiv tilbakemelding til eleven?

17 Om karakterer emphasizes competition between pupils rather than personal involvement of each. The evidence is that with such practices the effect of feedback is to teach the weaker pupils that they lack ability, so that they are de-motivated and loose confidence in their own capacity to learn.(Black1998: 111)

18 Læringssyn og vurderingsformer Behavioristisk - underviser lærestoffet i små biter - faktaprøver, innfylling Kognitiv - refleksjon og læring gjennom problemløsning - omfattende prøver, individorienterte stiler og drøftinger Sosiokulturelt - Pragmatisk tilnærming, læring ved samarbeid i kontekst - integrerte oppgaver, prosessorientert, gruppearbeid (LK06)

19 B Formativ vurdering Synliggjøre progresjon, ståsted Tilbakemelding med utgangspunkt i elevens eget ståsted (skriftlig/muntlig) Prøver, innleveringer, aktiviteter, oppgaver, presentasjoner, mapper Samtalen

20 Tilbakemelding på prøver Kommentarer som viser: Hva eleven behersker Hva eleven må arbeide videre med Språklæring - læremidler, metoder,planer I forhold til kjente mål for perioden. Hver elev vurderes ut fra sitt eget ståsted. (språkpermen)

21 Nye vurderingsformer? Formativ og summativ vurdering Tester innen de 5 ferdighetene Lærervurdering Datamaskinvurdering Egenvurdering Medelevvurdering

22 Læringssyn og vurderingsformer Behavioristisk - underviser lærestoffet i små biter - faktaprøver, innfylling Kognitiv - refleksjon og læring gjennom problemløsning - omfattende prøver, individorienterte stiler og drøftinger Sosiokulturelt - Pragmatisk tilnærming, læring ved samarbeid i kontekst - integrerte oppgaver, prosessorientert, gruppearbeid (LK06)

23 Vurderingsformer Muntlig produksjon (vurderingskriterier)vurderingskriterier Fremføring (ppt) Lydfiler franskLydfilerfransk Voiceforum Muntlig samhandling Kommunikasjon mellom elever/lærer og elev Lydfiler franskLydfiler Telefonsamtaler

24 Vurderingsformer Lytting Cd-rom (lærebøkene m/oppgaver)m/oppgaver Diktat ekseks Video- og lydfiler eks eks exeks ex Interaktive oppgaver ekseks Lesing Autentiske tekster ekseks Factual questions eks exeksex

25 Vurderingsformer Skriftlig (vurderingskriterier)vurderingskriterier Sammenhengende tekster ex exex Vokabular, grammatikk, innfylling ekseks Interaktive oppgaver ekseks I can dos... ( Språkpermen) websidewebside Nasjonale prøver i engelsk websidewebside

26 Undervisningsopplegg Sammenheng mellom mål, arbeidsmåter og evalueringsformer Innsikt i egen læringsprosess Synliggjøring av rammer Synliggjøring av krav Synliggjøring av progresjon

27 Periodeplan I can write a letter Ai m YesEx I can use word and spell check I can start/end a letter I can write dates I can write paragraphs I can write a formal letter teacher I can write a letter to a friend Student

28 Utfordring! Hvis formativ vurdering er læringsfremkallende: Kan andre enn læreren vurdere? Kan formativ vurdering skape motivasjon og ansvar for egen læring?

29 Litteraturliste/lenker http://www.lang.ltsn.ac.uk/resources/go odpractice.aspx?resourceid=67#toc_55 50 Lyttinghttp://www.lang.ltsn.ac.uk/resources/go odpractice.aspx?resourceid=67#toc_55 50 www.esl-lab.com/ listening exercises http://www.world- english.org/listening_exercises.htm


Laste ned ppt "VURDERING og de fem ferdighetene Inger Langseth norwenglish.com."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google