Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tom Ruud, Konserndirektør, Nordea Sparebankforeningen 20 oktober 2006 Bør Norden betraktes som et finansmarked?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tom Ruud, Konserndirektør, Nordea Sparebankforeningen 20 oktober 2006 Bør Norden betraktes som et finansmarked?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tom Ruud, Konserndirektør, Nordea Sparebankforeningen 20 oktober 2006 Bør Norden betraktes som et finansmarked?

2 2 Nordea is the leading financial services group in the Nordic and Baltic Sea region and world leader in Internet banking Almost 11 millions customers whereof 4,4 millions are also e-customers Operating through three business areas: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking and Asset Management & Life EUR 325bn assets, EUR 153bn AuM and EUR 25bn market cap Number one or number two position in most Nordic markets 1,180 bank branches - 29,200 employees (FTEs) Share listed in Stockholm, Helsinki and Copenhagen Nordea in brief

3 3 Developing Nordea 2001 2002 2000 2003 The complex point of departure Stability Profitability 2004 2005-06 Growth Several brands in use Several corporate cultures Several sets of values Different ways of leadership Local best practices National products and services National production and processes Focus, speed and performance Reduction of complexity Divestment of non-core assets Increased ambitions Profitable revenue growth Continuous and sustainable improvements Increased focus and speed Reduced earnings volatility Strengthened capital efficiency Improved credit quality Created common culture

4 4 Continuous increase in earnings per share - rolling 12 months EUR

5 5 Return on equity above top of Nordic peers SHB adjusted for recovery of previous capital injection in SPP of 1,473m. 1)

6 6 En økende nordisk integrasjon i næringslivet De enkelte land i Norden for små til fokusert vekst Norden fremstår som et kulturelt nært og naturlig hjemmemarked De fleste større virksomheter har virksomhet i flere nordiske land Nordisk konsolidering gir færre og større aktører i alle bransjer Understøttes av ”P2P”-trenden Aksjonærene i nordiske selskaper må akseptere at nasjonale hensyn må vike for rasjonell verdiskapning

7 7 Finansielle sektoren vel konsolidert Fåtall store nordiske finanskonserner, begrensede muligheter for ytterligere konsolidering Supplert med et mangfold av lokale, spesialiserte og internasjonale aktører med nordisk perspektiv God tilgjengelighet av et bredt utbud av tjenester gjennom mange kanaler Økende fokus rådgivning og kompetansebaserte produkter Økt transparens og mer kompetente og krevende kunder Sterk og økende konkurranse som kommer kundene til gode

8 8 Norden i EU Euro og EU påvirker våre markeder - sikter mot harmonisering Mange nye krav - Basel II, MiFid, … Europeisk konsolidering øker Ny europeisk selskapslovgivning Samlet har Norden større påvirkningsmulighet Beskyttende særordninger utfordres i konkurransedomstolene

9 9 Utenlandske investorer i Norden Betydelig eierrolle i alle nordiske markeder Ser i økende grand Norden under ett God likviditet og mange investeringsmuligheter viktig Sammenlikner nordiske aktører i ulike industrier mot hverandre Som regel nordisk analyseperspektiv Porteføljene ofte nordisk organisert Ønsker en elektronisk B2B administrativ plattform

10 10 Økende internasjonal sparing fra Norden Pensjonsindustrien vokser Krav om diversifisering og risikospredning Attraktive investeringsmuligheter internasjonalt Krever systemer og tjenester med et nordisk (globalt) perspektiv

11 11 Harmonisering av infrastruktur Fortsatt fire ulike valutaer og renteregimer Lover og regler har mange små og unødvendige ulikheter som koster mye Børsene integrert systemmessig og langt på vei eiermessig Verdipapirsentralene delvis integrert eiermessig, men ikke systemmessig Tilsyn og riksbanker med nye utfordringer @-muligheter gir økt global konkurranse Systemintegrasjon og harmonisering med stort potensial for effektivisering, som kan komme sparerne til gode

12 12 Hvorfor er Stockholm så fremtredende? Sverige har vesentlig større befolkning enn øvrige nordiske land Større privat og halvoffentlig sparing med en flora av store institusjonelle investorer Større og bredere privat næringsliv Sete for 4 av 6 av de store finanskonsernene Større forutsigbarhet og tradisjon for privatkapitalisme ”Geografisk sentrum” i Norden

13 13 Hva vil fremtiden bringe? Konsolidering og internasjonalisering i næringslivet krever stor balansekapasitet og høy kompetanse - dvs store og konsoliderte finanskonsern Økt priskonkurranse må møtes med kostnadseffektivisering der stordriftfordeler vil spille en viktig rolle Pensjonistene krever økende effektivitet knyttet til forvaltningen av sine pensjonsmidler for å få reelt bedre ytelser - må møtes med harmonisering og konsolidering De nordiske land må velge mellom nordiske eller internasjonale løsninger - nordiske løsninger gir et mer levedyktig, dynamisk og nært kapitalmarked


Laste ned ppt "Tom Ruud, Konserndirektør, Nordea Sparebankforeningen 20 oktober 2006 Bør Norden betraktes som et finansmarked?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google