Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ekspansjon utenfor kjernedistrikt - Problemer og muligheter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ekspansjon utenfor kjernedistrikt - Problemer og muligheter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ekspansjon utenfor kjernedistrikt - Problemer og muligheter
Bransjeseminar om grunnfondsbevis Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg

2 Fra Stavangerkontoret
Sparebanken Vest Etablert 1823 Børsnotert med grunnfondsbevis 1995 Primærmarked: Vestlandet Vedtektsfestet hovedkontor i Bergen Forvaltningskapital mer enn fordoblet siden til 81,8 mrd. pr. annet kvartal 2008 59 kontorer og 812 medarbeidere Internasjonalt ratet av Moodys (A1/P-1) og FitchRatings (A-/F2) Fra Stavangerkontoret

3 Marginpress øker betydningen av en tydelig posisjonering
Kjøpernes maktposisjon Flere tilbydere Internett har redusert behovet for geografisk nærhet Internett har gjort det enklere å orientere seg Markedet mer gjennomsiktig meget høy fokus på privatøkonomi og priser i media Økt kompetanse blant kundene generelt høyere utdannelsesnivå flere med økonomiutdannelse generelt bedre økonomiforståelse mediafokus Bankene har lite differensierte produkt Potensielle nye banker Leverandørenes maktposisjon Rivalisering blant dagens banker Substitutter Differensiering Kostnadslederskap Nisje/fokus ”Stuck in the middle”

4 Strategisk posisjonering - posisjoneringsalternativer
Alternative konkurransestrategier: Nasjonal Lokal/regional Kostnadsleder

5 Hvor viktig er pris? Hvilke faktor påvirker kundens tilfredshet mest, enten direkte eller indirekte? Figuren viser et effektregnskap der de enkelte faktorenes samlede effekt på KTI er estimert.

6 Veien til konkurransefordel - Strategivalg eller implementering?
”Strategivalg gir sjelden konkurransefordeler. Strategier er synlige og kan lett kopieres. Det som skiller vellykkede bedrifter ad, er evne til god drift, til implementering, til execution.” ”Strategi er oppskrytt” - Finn Jebsen, Magma nr Sparebanken Vest har tatt mål av seg å nettopp bli god på implementering i neste strategiperiode. Alle sparebankene har samme posisjoneringsutgangspunkt. Da blir evnen til utøvelse og troskap til strategien forskjellen……

7 Uavhengighet som konkurransefortrinn
Gir ekspansjonsrom og handlefrihet En viktig byggesten i bankens strategi og merkevare Tiltrekkende for dyktige medarbeidere Styrker samhold og motivasjon i organisasjonen Krevende - stiller store krav til ledelse og egenkompetanse

8 Strategisk målbilde for Sparebanken Vest
”Ta posisjonen som det ledende og mest foretrukne finanshuset på Vestlandet” Gir særlig føringer for: Distribusjon Produkt Kompetanse og ledelse I løpet av våren 2006 hatt en strategiprosess med bred involvering i org. Bankens strategiske mål er å ta posisjonen som Vestlandets ledende og mest foretrukne bank. For å nå målet har styret vektlagt evaluering av produkt- og leverandørstrategi, fortsatt geografisk ekspansjon på Vestlandet, samt sterkere satsning på næringslivsmarkedet.

9 Revidert strategi 2006 - posisjonering og strategi er langsiktige valg
Strategisk målbilde ”Ta posisjonen som det ledende og mest foretrukne finanshuset på Vestlandet” Tiltaksområder Geografisk ekspansjon på Vestlandet. Forsikringsetablering – Frende Forsikring. Satsning på merkevarebygging. Sterkere satsning på næringslivsmarkedet (SMB). Sterkere satsning på kapitalmarked. Produktivitetsforbedringer. Kompetanse og prestasjonskultur gjennom ambisiøs ledelse. Strategisk anvendelse av Visjon Vest.

10 Ekspansjon – noen eksempler

11 Sparebanken Vest - Sogn og Fjordane
Sp Vest Ansatte: 55 Strategien er å styrke bankens posisjon i Sogn og Fjordane. Oppkjøp av ”gamle Vestlandsbanken” Hordaland Sogn og Fjordane Andel befolkning 81 % 19 % Andel PM kunder i SpV 92% 8 % Andel BM kunder i SpV 89 % 11 %

12 Kjøp av Fokus Bank - Sogn og Fjordane
Sp Vest Ansatte: 55 Fokus Bank Ansatte: 24 Strategisk viktig for ytterligere vekst og satsning i Sogn og Fjordane Grunn til å tro at porteføljen alternativt ville bli solgt til andre

13 En betydelig sterkere bank i fylket
Sp Vest Ansatte: 79 Forretningsvolum Utlån ca kr 9 mrd Innskudd ca kr 4,5 mrd Samlet utlåns- og innskuddsvolum i fylket økte med 37% Kontoretablering i Stryn En klar nr. 2 bank i fylket Bedret lønnsomhet

14 Oppkjøp Fokus Bank - positiv mottatt i fylket
Firda

15 Rogaland – et spennende fylke
En region i vekst, særlig innenfor oljerelatert næringer. Forventet befolkningsvekst i lang tid fremover. Fremtidsrettet næringsliv. High-end kunder både innenfor PM og BM Attraktive markedsandeler å konkurrere om.

16 Etableringer i Rogaland – en offensiv satsning
Nytt kontor åpnet i Haugesund 2006. Kjøp av eiendomsmegler – Ottesen & Dreyer (12 årsverk) Sandnes åpnet september 2007 Åpning av nytt kontor i Stavanger 8. mai Satsning på + 20 årsverk eks. meglervirksomhet Sentral beliggenhet og et fremtidsrettet kontorkonsept (Stavanger).

17 Frende Forsikring - Beslutning 16. april 2007
”Sparebanken Vest, Fana Sparebank, Sparebanken Øst og Helgeland Sparebank satser 300 millioner på å bygge opp to nye forsikringsselskaper (skade og liv) med hovedkontor i Bergen. Etableringene vil tilføre inntil 100 nye arbeidsplasser i en etablert fase.”

18 Frende Forsikring – Distribusjon gjennom et kraftfullt regionalt nettverk
Et distribusjonsnett basert på eierbankenes geografisk dekning og eksisterende kundegrunnlag vil være et godt utgangspunkt, men ytterligere utvidelse av distribusjonsnettet vil kunne styrke ”Frende Forsikring” ytterligere. Eierbankene (15) har i dag en samlet forvaltningskapital på ca. NOK 195 mrd. Kundegrunnlaget utgjør omkring kunder (PM/BM) Totalt har eierbankene ca. 170 salgskontorer Sparebanken Sør, Spareskillingsbanken, Flekkefjord Sparebank, Søgne & Greipstad Sparebank, Lillesand Sparebank Sparebanken Vest, Fana Sparebank, Haugesund Sparebank, Skudenes & Aakra Sparebank, Voss Sparebank, Luster Sparebank, Sauda Sparebank, Etne Sparebank - Sparebanken Øst - Helgeland Sparebank

19 Status Frende forsikring
Forsikringsbyen Bergen har forutsetninger for å understøtte en god forsikringsetablering Frende selskapene sysselsetter pr. i dag ca. 75 årsverk Effektive selskaper med kompetente ansatte. Salgsvolum pr. september 2008 – 135 mill. kr. Solgt dekninger.

20 Erfaringer – muligheter og utfordringer
Økt volum og inntjening Sterkere bånd til kunden Mer komplett finanshus Sterkere strategisk kontroll Mer helhetlig posisjonering Bedre internt arbeidsmarked Økt attraktivitet som arbeidsgiver Økt motivasjon i hele organisasjonen Utfordringer Sikre god risikoseleksjon Fokus flyttes fra ordinær drift til ny-etableringer og ekspansjon Ledelseskapasitet Differensiering Opparbeide kjennskap og troverdighet i nytt markedsområde Rekruttering i et stramt arbeidsmarked Langsiktig fokus

21 Grunnfondsbevis - Avkastning (i %) fra 2007 justert for utbytte

22


Laste ned ppt "Ekspansjon utenfor kjernedistrikt - Problemer og muligheter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google