Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ekspansjon utenfor kjernedistrikt - Problemer og muligheter Bransjeseminar om grunnfondsbevis 17.09.08 Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ekspansjon utenfor kjernedistrikt - Problemer og muligheter Bransjeseminar om grunnfondsbevis 17.09.08 Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ekspansjon utenfor kjernedistrikt - Problemer og muligheter Bransjeseminar om grunnfondsbevis 17.09.08 Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg

2 2 Sparebanken Vest  Etablert 1823  Børsnotert med grunnfondsbevis 1995  Primærmarked: Vestlandet  Vedtektsfestet hovedkontor i Bergen  Forvaltningskapital mer enn fordoblet siden 2001 - til 81,8 mrd. pr. annet kvartal 2008  59 kontorer og 812 medarbeidere  Internasjonalt ratet av Moodys (A1/P-1) og FitchRatings (A-/F2) Fra Stavangerkontoret

3 3 Kjøpernes maktposisjon  Flere tilbydere  Internett har redusert behovet for geografisk nærhet  Internett har gjort det enklere å orientere seg  Markedet mer gjennomsiktig –meget høy fokus på privatøkonomi og priser i media  Økt kompetanse blant kundene –generelt høyere utdannelsesnivå –flere med økonomiutdannelse –generelt bedre økonomiforståelse mediafokus  Bankene har lite differensierte produkt Marginpress øker betydningen av en tydelig posisjonering Rivalisering blant dagens banker Leverandørenes maktposisjon Potensielle nye banker Substitutter  Differensiering  Kostnadslederskap  Nisje/fokus  ”Stuck in the middle”

4 4 Strategisk posisjonering - posisjoneringsalternativer  Alternative konkurransestrategier:  Nasjonal  Lokal/regional  Kostnadsleder

5 5 Hvor viktig er pris?  Figuren viser et effektregnskap der de enkelte faktorenes samlede effekt på KTI er estimert. Hvilke faktor påvirker kundens tilfredshet mest, enten direkte eller indirekte?

6 6 Veien til konkurransefordel - Strategivalg eller implementering?  ”Strategivalg gir sjelden konkurransefordeler. Strategier er synlige og kan lett kopieres. Det som skiller vellykkede bedrifter ad, er evne til god drift, til implementering, til execution.” ”Strategi er oppskrytt” - Finn Jebsen, Magma nr 1 2007  Sparebanken Vest har tatt mål av seg å nettopp bli god på implementering i neste strategiperiode.  Alle sparebankene har samme posisjoneringsutgangspunkt. Da blir evnen til utøvelse og troskap til strategien forskjellen……

7 7 Uavhengighet som konkurransefortrinn  Gir ekspansjonsrom og handlefrihet  En viktig byggesten i bankens strategi og merkevare  Tiltrekkende for dyktige medarbeidere  Styrker samhold og motivasjon i organisasjonen  Krevende - stiller store krav til ledelse og egenkompetanse

8 8 Strategisk målbilde for Sparebanken Vest ”Ta posisjonen som det ledende og mest foretrukne finanshuset på Vestlandet”  Gir særlig føringer for: –Distribusjon –Produkt –Kompetanse og ledelse

9 9 Revidert strategi 2006 - posisjonering og strategi er langsiktige valg  Strategisk målbilde –”Ta posisjonen som det ledende og mest foretrukne finanshuset på Vestlandet”  Tiltaksområder –Geografisk ekspansjon på Vestlandet. –Forsikringsetablering – Frende Forsikring. –Satsning på merkevarebygging. –Sterkere satsning på næringslivsmarkedet (SMB). –Sterkere satsning på kapitalmarked. –Produktivitetsforbedringer. –Kompetanse og prestasjonskultur gjennom ambisiøs ledelse. –Strategisk anvendelse av Visjon Vest.

10 10 Ekspansjon – noen eksempler

11 11 Sparebanken Vest - Sogn og Fjordane Sp Vest Ansatte:55 HordalandSogn og Fjordane Andel befolkning81 %19 % Andel PM kunder i SpV92%8 % Andel BM kunder i SpV89 %11 %  Strategien er å styrke bankens posisjon i Sogn og Fjordane.  Oppkjøp av ”gamle Vestlandsbanken”

12 12 Kjøp av Fokus Bank - Sogn og Fjordane Sp Vest Ansatte:55 Fokus Bank Ansatte:24  Strategisk viktig for ytterligere vekst og satsning i Sogn og Fjordane  Grunn til å tro at porteføljen alternativt ville bli solgt til andre

13 13 En betydelig sterkere bank i fylket Sp Vest Ansatte:79  Forretningsvolum –Utlån ca kr 9 mrd –Innskudd ca kr 4,5 mrd  Samlet utlåns- og innskuddsvolum i fylket økte med 37%  Kontoretablering i Stryn  En klar nr. 2 bank i fylket  Bedret lønnsomhet

14 14 Oppkjøp Fokus Bank - positiv mottatt i fylket Firda

15 15  En region i vekst, særlig innenfor oljerelatert næringer.  Forventet befolkningsvekst i lang tid fremover.  Fremtidsrettet næringsliv.  High-end kunder både innenfor PM og BM  Attraktive markedsandeler å konkurrere om. Rogaland – et spennende fylke

16 16  Nytt kontor åpnet i Haugesund 2006.  Kjøp av eiendomsmegler – Ottesen & Dreyer (12 årsverk)  Sandnes åpnet september 2007  Åpning av nytt kontor i Stavanger 8. mai  Satsning på + 20 årsverk eks. meglervirksomhet  Sentral beliggenhet og et fremtidsrettet kontorkonsept (Stavanger). Etableringer i Rogaland – en offensiv satsning

17 Frende Forsikring - Beslutning 16. april 2007 ”Sparebanken Vest, Fana Sparebank, Sparebanken Øst og Helgeland Sparebank satser 300 millioner på å bygge opp to nye forsikringsselskaper (skade og liv) med hovedkontor i Bergen. Etableringene vil tilføre inntil 100 nye arbeidsplasser i en etablert fase.”

18 Frende Forsikring – Distribusjon gjennom et kraftfullt regionalt nettverk Et distribusjonsnett basert på eierbankenes geografisk dekning og eksisterende kundegrunnlag vil være et godt utgangspunkt, men ytterligere utvidelse av distribusjonsnettet vil kunne styrke ”Frende Forsikring” ytterligere. Eierbankene (15) har i dag en samlet forvaltningskapital på ca. NOK 195 mrd. Kundegrunnlaget utgjør omkring 650.000 kunder (PM/BM) Totalt har eierbankene ca. 170 salgskontorer -Sparebanken Sør, Spareskillingsbanken, Flekkefjord Sparebank, Søgne & Greipstad Sparebank, Lillesand Sparebank -Sparebanken Vest, Fana Sparebank, Haugesund Sparebank, Skudenes & Aakra Sparebank, Voss Sparebank, Luster Sparebank, Sauda Sparebank, Etne Sparebank - Helgeland Sparebank - Sparebanken Øst

19 19 Status Frende forsikring  Forsikringsbyen Bergen har forutsetninger for å understøtte en god forsikringsetablering  Frende selskapene sysselsetter pr. i dag ca. 75 årsverk  Effektive selskaper med kompetente ansatte.  Salgsvolum pr. september 2008 – 135 mill. kr.  Solgt 65.000 dekninger.

20 20 Erfaringer – muligheter og utfordringer  Muligheter –Økt volum og inntjening –Sterkere bånd til kunden –Mer komplett finanshus –Sterkere strategisk kontroll –Mer helhetlig posisjonering –Bedre internt arbeidsmarked –Økt attraktivitet som arbeidsgiver –Økt motivasjon i hele organisasjonen  Utfordringer –Sikre god risikoseleksjon –Fokus flyttes fra ordinær drift til ny-etableringer og ekspansjon –Ledelseskapasitet –Differensiering –Opparbeide kjennskap og troverdighet i nytt markedsområde –Rekruttering i et stramt arbeidsmarked –Langsiktig fokus

21 21 Grunnfondsbevis - Avkastning (i %) fra 2007 justert for utbytte

22 22 www.spv.no


Laste ned ppt "Ekspansjon utenfor kjernedistrikt - Problemer og muligheter Bransjeseminar om grunnfondsbevis 17.09.08 Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google