Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MNS og Duffy blodtypesystemer Abid Hussain Llohn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MNS og Duffy blodtypesystemer Abid Hussain Llohn"— Utskrift av presentasjonen:

1 MNS og Duffy blodtypesystemer Abid Hussain Llohn abll@ahus.no

2 2 MNS blodtypesystem Historie 1927: Landsteinar & Levine : anti-M & anti-N 1947: Walsh & Montgomery: anti-S 1951: Levine: anti-s MNS blodtypesystem 1953: Weiner: anti-U Består av 46 antigener nummerert MNS1-46 ISBT nummer: 002 1

3 3 MNS antigener Antigenene uttrykkes av glykosylerte proteiner: glykoforiner (sialinsyrerike) Glykoforin A (GPA): CD235A Glykoforin B (GPB): CD235B 86% av erytrocytt-sialinsyre GPA: 10 6, GPB: 2 X 10 5 per erytrocytt Blir spaltet av enzymer Kun erytrocytter blant blodcellene har antigenene (MN antigener: også på endotelceller/epitelceller i nyrer) Kan påvises tidlig i intrauterint liv; godt utviklet hos nyfødte Viser doseeffekt 2

4 4 MNS fenotyper FenotypeEuropeere %Afroamerikanere % M+N-2826 M+N+5044 M-N+2230 S+s-113 S+s+4428 S-s+4569 S-s-U-0<1 3

5 5 M: Ser-Ser-Thr-Thr-Gly N: Leu-Ser-Thr-Thr-Glu S/s: Met/Thr Glykoforiner 4

6 6 GPA O-linked: O-glycan: 15 N-linked: N-glycan: 1 GPB O-glycan: 11 5 Glykoforin A molekyl

7 7 Effekt av enzymbehandling Papain Sialidase: Endrer ladning og struktur av molekyler α-Chymotrypsin Trypsin 6

8 8 MNS blodtypesystem Veldig komplekst blodtypesystem Antigenene kodet av to tett koblet homologe gener på kromosom 4 (4q28-q31) GYPA som koder for M og N antigener (GPA) GYPB som koder for S, s og U antigener (GPB) 7

9 9 Genomisk organisasjon A1A3A2A5A6A7A4 B1B2B3B4B5B6 5´ 3´ GYPA GYPB 5´ UT, -19 til -8 -7 - 26 27-58 Pseudoexon 59-71 27-39 72-100 40-71 101-126 72, 3´ UT 127-131, 3´ UT Ψ 8

10 10 MNS systemet, Mutasjoner Punktmutasjoner ●M&N varianter: * M g (MNS11) GPA1-5: Leu-Ser-Thr.Asn-Glu * M c (MNS8) ● Punktmutasjoner mellom 6-72(44): * 17 antigener * Ny a (MNS 18): GPA Asp27Glu 0,2% av norske, 1:30000 i mellom Europa Delesjoner Hybridisering 9

11 11 MNS systemet, delesjon A1A3A2A5A6A7A4B1B2E1B4B5B6 5´ 3´ GYPAGYPB Ψ MKMK En U 10

12 12 Hybridisering 5´ 3´ GYPAGYPB GYP (A-B) GYPA - GYP (B-A) - GYPB 11

13 13 Hybridisering A1A3 A2 A5A6A7A4 B1B2B3B4B5B6 5´ 3´ GYPA GYPB B5B4 B2B1B6 B3/A3 GYP(B-A-B) Ψ 12

14 14 Hybride gener GYP(A-B) Hil(MNS20): GP(A 1-58 -B 59-104 ) GYP(B-A) St a (MNS15): GP(B 1-26 -A 27-99 ) GYP(B-A-B) Mur(MNS10): GP(B 1-48 -A 49-57 -B 58-103 ) GYP(A-B-A) Hut(MNS19): GP(A 1-27 -B 28 -A 29-131 ) A3 B6B5B4A2 M/NHils B2A4A5A7A6 NSt a B6B5B4B3 A3B2 sMur HilN ● Miltenberger serie A2 A3B3A3 A4A5A6A7 Hut 13

15 15 MNS blodtypesystemet FenotypeGenotype Variant glykoforiner Courtesy: Geoff Daniels. Human Blood Groups, second edition, 2002 14

16 16 MNS systemet: Antistoffer Anti-M Naturlig forekommende av IgM klasse med reaksjonsoptimum ved 4 o C IgG anti-M også Dose-effekt Enzym behandling pH og glukose-avhengighet 15

17 17 MNS systemet: Anti-M Anti-M reaktive ved 37 o C har klinisk betydning Kan en Sjelden gang gi hemolytisk reaksjon Også HDN Ødelegger erytroide celler Auto-anti-M AIHA, CCHD 16

18 18 MNS system: Antistoffer Anti-N Naturlig forekommende Dose-effekt Svært sjelden HTR eller HDN Auto-anti-N AIHA 17

19 19 MNS system: Antistoffer Anti-S/anti-s Forekommer hyppigere som immunindusert IgG klasse Reagerer ved 37 o C Dose-effekt Kan gi alvorlig HTR/HDN Antigen negativt blod til pasienter med anti-S/s AIHA 18

20 20 MNS systemet: Antistoffer Andre antistoffer Svært sjeldne Uventet uforlik resultat / HDN uten åpenbar årsak Anti-U, anti Ena, anti-Vw, anti-M g 19

21 21 Mulige Funksjoner Sialinsyre: Negativ ladning, glycocalyx Assosiasjon med band 3 protein (GPA) Komplement regulator: GPA inhiberer dannelse/binding av C5b-7 Reseptorer for patogener/toksiner: ● P. falciparum (GPA: O-glycan, GPB) ● Escherichia Coli: GPA M ● Influensa virus: GPA ● Hemolysin * E. coli: GPA * V. Cholerae: GPB 20

22 22 Duffy blodtypesystem Historie 1950: Cutbush et al: anti-Fy a 1951: Ikin: anti-Fy b 1955: Sanger: Fy(a-b-) Består av 6 antigener nummerert Fy1-6 ISBT nummer: 008 21

23 23 Duffy blodtypesystem Antigenene kodet av to kodominante alleler på kromosom 1 (1q21-q22) FYA FYB * FYBES (FY) * FYBWK (Fy x ) 22

24 24 Duffy antigener Antigene uttrykkes av glykoprotein (CD234) Kan påvises tidlig i intrauterint liv (6. Uke), godt utviklet hos nyfødte Distribusjon * Erytrocytter (ingen andre blodceller) * Epitelceller av nyre, lunge og thyreoide * Endotelceller * Nevroner (Purkinje celler) i cerebellum Blir eluert fra erytrocytter under lagring Blir spaltet av enzymer * Papain, ficin, bromelin, chymotrypsin, ZZAP * Trypsin og Sialidase har ingen effekt 23

25 25 Duffy glykoprotein 24

26 26 Duffy antigener 25

27 27 Antistoffer: Anti FY a Immunindusert IgG klasse Påvises best med IAT Kan aktivere komplement til C3 fase HTR & HDN* Autoantistoffer * Goodrick, M.J. Et al. Haemolytic disease of the fetus and newborn due to anti-Fy a and the potential clinical value of duffy genotyping in pregnancies at risk. Transfusion Medicine, 1997;7:301-304. 26

28 28 Anti-Fy b Immuninduserte antistoffer Finnes ofte sammen med andre antistoffer Finnes sjeldnere enn Fy a HTR og HDN Autoantistoffer 27

29 29 Duffy antigener Fy3 * Finnes på alle erytrocytter bortsett fra Fy (a-b-) * Blir ikke spaltet av enzymer * Anti-Fy3 kan forårsake HTR og HDN FY5 * Ligner på Fy3 * Finnes ikke på Fy:3 Rh null celler * Anti-Fy5 kan forårsake HTR FY6 * Spesifisiteten ligner på Fy3 * Blir spaltet av enzymer Fy4? * Assosiasjon med Fy(a-b-) 28

30 30 Mulige funksjoner Duffy antigen receptor for chemokines (DARC) CXC og CC kjemokiner Fy(a-b-) binder ikke kjemokiner Fy(a-b+ wk ) kan binde kjemokiner Fjerning av uønskete kjemokiner? Transport av kjemokiner i endotelet * Oppregulering av DARC ved nyresykdommer** Malaria *Lee, Janet S. et al. Duffy antigen facilitates movement of chemokines across the endothelium in vitro and promotes neutrophil transmigration in vitro and in vivo. The journal of immunology, 2003, 170:5244-5251. **Liu X-H et al. Up-regulation of Duffy antigen receptor expression in children with renal disease. Kidney Int 1999;55:1491-500. 29

31 31 Duffy antigen og malaria Plasmodium vivax Fy(a-b-) er resistente (100% i Vest Afrika) Fy6 er reseptor P. vivax invaderer retikulocytter (50% mer FY6 på Retic.) 30


Laste ned ppt "MNS og Duffy blodtypesystemer Abid Hussain Llohn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google