Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Naturinfo på nett Hvor finner vi lokalitetene Hvor finner vi artene Verdien av artsfunnene – fallgruber.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Naturinfo på nett Hvor finner vi lokalitetene Hvor finner vi artene Verdien av artsfunnene – fallgruber."— Utskrift av presentasjonen:

1 Naturinfo på nett Hvor finner vi lokalitetene Hvor finner vi artene Verdien av artsfunnene – fallgruber.

2 Bruk av artsdata - fallgruber To viktige bruksområder for artsdata: Biologisk forskning / kartlegging Arealforvaltning

3 Bruk av artsdata - fallgruber Med noen få unntak er artsforvaltning basert på å forvalte artenes leveområder. Unntakene er f.eks. ulv, jerv, gaupe, elg, rådyr. ”Fallgruber” er relatert til bruk av artsdata i arealforvaltningen

4 Bruk av artsdata - fallgruber Innen arealforvaltningen brukes arter for å dokumentere et områdes naturverdi. (I tillegg til hevd, alder på trær, størrelse på trær, hule trær osv.) Hvilke arter/funn egner seg bra og hvilke egner seg dårlig?

5 Bruk av artsdata - fallgruber Bra Stedbundne arter Ferske funn Dårlig Mobile arter (ref. Fredriksten) Gamle funn

6 Naturbasehttp://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/ Artskarthttp://artskart.artsdatabanken.no/FaneArtSok.aspx Narin http://borchbio.no/narin/ De viktigste nettstedene for kartfestet naturinformasjon Gislink http://www.gislink.no

7 Naturbase http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/

8

9 Artskart http://artskart.artsdatabanken.no /FaneArtSok.aspx Artsobs Lavdatabasen Soppdatabasen Norsk BryologiDatabase (NBD)

10

11

12 Lokalitetsdatabasen for skogområder – ”Narin” http://borchbio.no/narin/

13

14 Gislink – hurtigsjekk http://www.gislink.no - Sjekke naturtyper, verneområder, kulturminner, friluftsområder, mm. - Tegne inn georefererte lokaliteter

15 ++ Mange flere Rødlistearter Den norske rødlista Den svenske rødlista m/ faktablad Den danske rødlista Biologisk mangfold Samarbeidsråd for bevaring av biologisk mangfold (SABIMA) Naturbasen DN Miljøstatus i Norge Dyr og Planter Miljøverndepartementet Direktoratet for naturforvaltning Sveriges Landbruksuniversitet (SLU) Den norske rødlista Den svenske rødlista m/ faktablad Den danske rødlista Samarbeidsråd for bevaring av biologisk mangfold (SABIMA) Naturbasen DN Miljøstatus i Norge Dyr og Planter Miljøverndepartementet Direktoratet for naturforvaltning Sveriges Landbruksuniversitet (SLU) Karplanter Norsk botanisk forening Den virtuella floraen (svensk) Karplanteherbariet ved Botanisk museum (UiO) Norsk botanisk forening Den virtuella floraen (svensk) Karplanteherbariet ved Botanisk museum (UiO) Arter generelt Artsdatabanken Artskart (Artsdatabanken i Norge) Artdatabanken i Sverige, Økologisk katalog Herbariene ved Botanisk museum i Oslo Artsdatabanken Artskart (Artsdatabanken i Norge) Artdatabanken i Sverige, Økologisk katalog Herbariene ved Botanisk museum i Oslo Lav og mose New Foundland Lichen Education and Research Group Moseherbariet ved Botanisk museum (UiO) Lavherbariet ved Botanisk museum (UiO) New Foundland Lichen Education and Research Group Moseherbariet ved Botanisk museum (UiO) Lavherbariet ved Botanisk museum (UiO) Sopp Norges sopp- og nyttevekstforbund The Phlegmacium website Soppherbariet ved Naturhistorisk museum (UiO) Norges sopp- og nyttevekstforbund The Phlegmacium website Soppherbariet ved Naturhistorisk museum (UiO) Insekter Norsk Entomologisk forening Norges Sommerfugler Norsk Entomologisk forening Norges Sommerfugler Zoologi Norsk Zoologisk forening Norsk Ornitologisk forening Norsk Zoologisk museum, amfibier og krypdyr Norsk Zoologisk forening Norsk Ornitologisk forening Norsk Zoologisk museum, amfibier og krypdyr Skog Skog og landskap Fotogalleri Naturarkivet Skog og landskap Naturarkivet Lista er hentet fra www.biofokus.no

16 Kulturminner http://kulturminnekart.no/ostfold/


Laste ned ppt "Naturinfo på nett Hvor finner vi lokalitetene Hvor finner vi artene Verdien av artsfunnene – fallgruber."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google