Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvis du søker karriere er det første du må lære å si setninger som ingenting betyr …” (fra ”Ingenting”, Tramteateret 1977) Udir v/Lesesenteret, Skrivesenteret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvis du søker karriere er det første du må lære å si setninger som ingenting betyr …” (fra ”Ingenting”, Tramteateret 1977) Udir v/Lesesenteret, Skrivesenteret."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvis du søker karriere er det første du må lære å si setninger som ingenting betyr …” (fra ”Ingenting”, Tramteateret 1977) Udir v/Lesesenteret, Skrivesenteret og Nynorsksenteret 5. Februar 2014

2

3 Virusord: Kundematrise Produktet Varen ”Å selge inn” Ordrereserve Biomasse

4 ”Vi må belyse forbedringsmulighetene i mulighetsrommet med en evalueringsprosess for å identifisere potensialene som utfordrer oss til å skape enda mer optimale kjerneprosesser.”

5 http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter- vestlandsrevyen/dkho99031513/15-03- 2013#t=6m5s

6

7

8 John Kelly, Washington Post «beatles» That is not an allowable password. Passwords must contain at least one uppercase character «Beatles» That is not an allowable password. Passwords must contain at least one uppercase character AND at least one number «Beatles65» That is not an allowable password. «I feel fine» I can suggest many memorable passwords: XjOkp87xtl, 93ddmNKop178, bgf*FC09(lcub=*gz.58) (Søderstrøm 2013)

9

10 Høy grad av måloppnåelse Opphøgd køyrefelt

11 Hvem skal ut? Vær obs på ops … F -16 leverte varene i Libya Leiv Vidar A/S leverer varene! Sykehus og leger må levere varene… First House leverer varene!

12 Verdiskapning: ”Til nå har jeg bare brukt penger, nå skal jeg over i det private næringsliv for å skape verdier” (helse – og omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen, da han etter 18 år som heltidspolitiker fratrer for å gå over til stilling som seniorrådgiver i PR - firmaet ”First House”).

13 Kirkens språk reflekterer et brutalt menneskesyn To forskere har tatt for seg bønnespråket i Den norske kirke. Dommen er klar: Det virker ikke som om vi trenger Gud. – Markedstenkningen har inntatt Den norske kirke, sier forskerne. Kirken uttrykker ønske om å «være produktiv», om representanter som «selger trosopplæringstiltak», og stillingsutlysninger som krever at presten «er en mellomleder som må være i tett samhandling med kirkelig demokrati og implementere reformer». Selv uttrykket «bærekraftige menigheter» forteller språkeksperten at han hørt. (Sylfest Lomheim og Merete Thomassen) 19. September 2013

14 Omstilling Anbud Reform Passive ytelser  Deform

15 Medarbeidertrivselsundersøkelse COACH Konsensuspunkter Eierskap til prosessen Fokusert Finn prestasjonsrytmen

16 Coaching: Populært og kostbart semiprofesjonelt kvakksalveri eller godt avlønnet amatøraktivitet utført på hjelpetrengende mennesker med økonomisk bærekraft, drevet av en kusk, norsk hestepisker. Man kan ta en slags master i coaching. MentorCoach, se også Mentor.

17 ”Jeg tenker at det er noe merkelig med språket. De siste tiårenes nyliberale politikk, fra både sosialdemokrater og høyresiden, har brutt seg inn mellom linjene, bak konsonantene. Nå betyr effektivitet nedskjæringer, og valgfrihet betyr ensretting. Hvis noen sier at de skal gjennomføre en reform, kan man være sikker på at det kommer en forverring.” (poeten Jenny Wrangborg, 22. mai 2012)

18 Omstillingsuvillig

19 Bunad Anbud

20 ”F -16 leverer varene i Libya” (Norges offisersforbund sin hjemmeside 12. mai 2011) ”Hvordan politiet kan levere varene” (kronikk i Politiforum 18.11.2009, Torbjørn Aas, Økonomisjef Oslo politidistrikt) ” Vi leverte prestasjoner i verdensklasse” Leverer varene!

21 Hva med Brukere? Mennesker? Biomasse? Borgere? Skattebetalere? Kunder?

22 Misbrukere

23 Forbrukere

24 Småbrukere

25

26 Storbarnsekvivalenter: ”Arealet til en barnegruppe på 72 ”storbarnsekvivalenter” tilsvarer arealstørrelsen til en tradisjonell fireavdelings barnehage. Innenfor denne størrelsen legges det opp til ulike aktiviteter med ny organisering av barnegruppene og utradisjonell bruk av arealet.”

27 Fleksible bemanningsløsninger Fristilling Overtallig?

28 Politisk plattform Fri … Under Kultur: Gjennomføre en frihetsreform i kulturpolitikken Vektlegge kultur som næring i større grad og styrke mulighetene for entreprenørskap i kultursektoren

29 Derekruttering: = Avvikling ”Anstendig og ryddig prosess hvor medarbeidere som ikke har en kompetanse av betydning for den kritiske masse* bevisstgjøres til å selv velge andre arbeidsoppgaver eller annen arbeidsgiver.” (fra hjemmesiden) kritisk masse = den totale kompetanse som er avgjørende for å skape resultater og betjene kunder (Firmaet Potensial – finn din styrke)

30 Helsevesenet drukner i målkrav 2012 = 195 målkrav 2013 = 285 målkrav

31

32

33 Vurdering: Dokumentasjon av en elevs prestasjoner og læringsutbytte. Denne informasjonen kan brukes for to formål: å forbedre læringsprosessen og gi informasjon om elevens læringsutbytte. Vurdering av læring: Gir en beskrivelse av elevens læringsutbytte på et gitt tidspunkt. Vurdering for læring: Innsamling av informasjon elevens læringsutbytte på et gitt tidspunkt. Vurderingskriterier: Når vi bestemmer vurderingskriteriene, bestemmer vi samtidig hva vi legger vekt på når en elev blir vurdert. Vurderingsskjema: Inneholder vurderingskriterier. Summativ vurdering: gir en beskrivelse av elevens kunnskaps - og kompetansenivå på et gitt tidspunkt.

34 Dannelsesreise Misdannelsesreise Applaus ved landing, grisefest, skambrent og utradert på b – vitaminer i magen ved hjemkomst. Men med et sikkert grep om kvoten fra hattehyllen.

35 Løpende diskusjoner: Diskusjoner kan kanskje løpe løpsk, men gode samtaler mellom mennesker bør kanskje heller spasere, gå eller skride verdig slik de gamle stoikere lærte oss om talekunsten. I dag er det heller for stort tempo enn for lite. Se også utdanningsløpet.

36 …og hvem er så dette?

37 Vaktmester: Den forsvunne diamant. Omorganisert og effektivisert til nomade og omstreifer i kjølvannet av ideen om stordriftsfordeler. Løpende mellom bygninger i fritt forfall med tilnavnet ”propellpedell”. Ånden som går, men aldri kommer til døren der låsen har gått vrang. Synonymer: ansvar for eget vakthold, ambulant brukerstyrt snømåking med mer.

38 Nye lidelser/avhengigheter Uteksaminert eksponeringsterapi  Dromomani Klinomani

39 Friskhetsnærvær: Sykelig ordsammenstilling som må bringe enhver friskhetsnærværende på kanten av sammenbrudd. Den som i edru tilstand karakteriserer seg selv som friskhetsnær bør sykeligstilles og legges inn på fraværende lukket avdeling umiddelbart (*sykelighetsfraværende)

40 Boevne Restboevne Restarbeidsevne Restempati Restmestringsevne Restomstillingsevne Restavvik Restkompetanse

41 Fjernorienteringsrefeanser

42 Samsnakke: Selvledelse : Sosialt entreprenørskap: Stordriftsfordeler: Ståstedsanalyse: Styringsdialog:

43 ”Vi har en organisasjonskonsulent som skal hjelpe oss med motiveringen for visjonsinnfrielse. Energi skal utløses i organisasjonen. Utover i organisasjonen. Utover i systemet. Utover i stedet for nedover, for slik å motvirke hierarkiet, i hvert fall på et språklig nivå.” (Geir Gulliksen, Tjuendedagen) Styrings dialog

44 Horisontal samordning ”I de aller fleste organisasjonene vil det som regel være utilstrekkelig med bare vertikale strategier som baserer seg på vertikal samordning. Horisontal samordning kan oppnås gjennom møter, arbeidsgrupper, utvalg o.l.” (Kunnskapssenteret.com).

45 ”Det vil bli vurdert å se sammenheng mellom kommunens kommunikasjonsfaglige ressurs og servicetorgets tjenestespeil. Arbeidet skal ta utgangspunkt i ”Klarspråk” -programmet til norsk språkråd, slik at vi legger til rette for et enkelt og konsist språk i vår omgang med brukere og publikum.” (Handlingsplan Nittedal kommune høst 2012) ”Det som skiller balansert målstyring fra andre styrings- og rapporteringssystem, er at metodikken så sterkt vektlegger fokus og handlingsorientering.” (Veileder KRD om balansert målstyring i offentlig sektor)

46

47 ”Det er mange skjær i sjøen, og vi skal gjennom dem alle”


Laste ned ppt "Hvis du søker karriere er det første du må lære å si setninger som ingenting betyr …” (fra ”Ingenting”, Tramteateret 1977) Udir v/Lesesenteret, Skrivesenteret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google