Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Normprosjektet: utvikling av skriveoppgaver og strategier for vurdering: våren 2012 Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap, Universitetet i Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Normprosjektet: utvikling av skriveoppgaver og strategier for vurdering: våren 2012 Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap, Universitetet i Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Normprosjektet: utvikling av skriveoppgaver og strategier for vurdering: våren 2012
Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap, Universitetet i Oslo

2 Konstruksjon av oppgaver: skrivehjulet
Skrivehandlinger Å holde kontakt med andre medmennesker Å overbevise andre medmennesker Å reflektere over et eller annet Å beskrive et eller annet Å utforske et eller annet Å forestille seg et eller annet Skriveformål: et eksempel ”Å reflektere over et eller annet (HANDLING) for på den måten å utvikle kunnskap (FORMÅL)” Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

3 Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

4 Skrivehandlingene (1) Å overbevise (rettet mot leseren):
ytre meninger, standpunkter, gi råd, vurdere, bedømme FORMÅL: påvirke Å reflektere (rettet mot skriveren selv): tematisere egne erfaringer, tanker, holdninger, følelser, vurdere egen tekst FORMÅL: utvikle identitet, dannelse Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

5 Skrivehandlingene (2) Å beskrive (rettet mot etablert virkelighetsforståelse): organisere, sortere og strukturere informasjon og etablert kunnskap. FORMÅL: kunnskapssystematisering Å utforske (rettet mot den usikre virkelighetsforståelsen): kunnskapsvurdering, analysere, forklare, tolke, drøfte, undre seg over FORMÅL: kunnskapsutvikling Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

6 Skrivehandlingene (3) Å forestille seg (rettet mot forestillingene):
fortelle, underholde, spekulere, teoretisere, skape FORMÅL: konstruere tekstverdener, mulige, fiktive virkeligheter Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

7 Skrivehjulets dimensjoner
Skrivehandlinger Skrivemål Skriftens mediering + verktøy: vurderingsområdene Kulturkontekster og genrer: skriving i fagene og i forhold til de generelle målene med skolen Situasjonskontekster og ytringer: elevenes faktiske skriving - skriving som hendelse Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

8 Vurderingsområder (skriftens mediering + verktøy)
Kommunikasjon Innhold Tekstoppbygging Språkbruk Rettskriving og tegnsetting Bruk av skriftmediet Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

9 Forventningsnormer Utkast til forventningsnormer 5. trinn + 8. trinn
Forventningsnormer og vurderingsområder: generelle vurderingskriterier som må presiseres Forventningsnormer og skrivehandlinger: spesifikke vurderingskriterier som må bestemmes i forhold til hva som ønskes vurdert - primærtrekket Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

10 Forventningsnormer & vurderingsstrategier
Formativ og summativ vurdering Primærtrekkvurdering: vurdering knyttet til én skrivehandling av gangen med vurderingsområde tilpasset handlingen Vurderingsskjema Vurderingsskala Vurderingssamsvar Tolkningsfellesskap Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

11 Oppgavearbeid: tre skrivehandlinger fra hver skole
Skrivehandlingen + skriveformålet Tema knyttet til fagenes kompetansemål: ett eller flere fag Tema knyttet til den generelle læreplanen Leseren: hvem er det? Hvem skal det være? Kontekstmarkering: hvilken sammenheng (kulturkontekst) skal teksten være relevant i? Hva med genre? Skal den nevnes? Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

12 Eksempel på oppgave 1 Skriv en tekst (SKRIFTLIG MEDIERING) der du ytrer din mening om at klassekameratene dine (REFLEKTERENDE SKRIVEHANDLING) har med seg godterier på skolen (TEMA: SUNNHET, HELSE, ETIKK?). Teksten du skriver, skal kunne brukes av læreren (KULTURKONTEKST, MOTTAKER 1) som trenger å høre elevenes refleksjoner og synspunkter på å ta med seg snop på skolen, slik at hun kan legge dem fram på neste foreldremøte til som utgangspunkt for en debatt blant foreldrene i klassen (MOTTAKER 2). Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

13 Eksempel på oppgave 2 Lage en presentasjon (GENRE?) i Power Point (MULTIMODAL SKRIFTLIG MEDIERING) om klimakrisedebatten (FORANKRING I SAMFUNNSFAG). Du skal beskrive (SKRIVEHANDLING 1) korrekt kunnskap om klimaets utvikling på jorda (FORANKRING I NATURFAG). I presentasjonen skal du også forsøke å overbevise noen (SKRIVEHANDLING 2) om hvilke konsekvenser du og familien din bør trekke av denne kunnskapen (FORANKRING I RLE). Du skal legge fram presentasjonen for foreldrene i klassen på et foreldremøte om to uker (MULIG MOTTAKER + SITUASJONS- OG KULTURKONTEKST) Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

14 Fordeling av skrivehandlinger på skolene
Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

15 Refleksjoner gjennom utprøvingen: elevenes skriving (1)
Hvordan settes elevene i stand til å skrive tekstene? Hvordan gjøres elevene kjent med vurderingsområder og vurderingskriterier? Når skal elevene skrive tekstene? Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

16 Refleksjoner gjennom utprøvingen: elevenes skriving (2)
Innenfor hvilken læringssammenheng skal elevene skrive tekstene? Hvor lang tid skal elevene få på å skrive tekstene? Hvordan utvikles det strategier for at tekstene blir vurdert som utkast som skal forbedres (og ikke som ferdige tekster - som ikke bearbeides)? Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

17 Refleksjoner gjennom utprøvingen: lærernes vurdering (1)
TEKSTENE SKAL VURDERES SOM UTKAST Hvordan sikres det mot usikkerhet i vurderingen? Hva er primærtrekket i vurderingen? Hvordan kontrolleres det at det som faktisk vurderes, er det som dere ville vurdere (primærtrekket) Hvem/hvor mange skal vurdere elevens tekst? Hvordan utvikles det tolkningsfellesskap blant dem som vurderer tekstene? Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

18 Refleksjoner gjennom utprøvingen: lærernes vurdering (2)
Vurderingsskjema for etablering av tolkningsfellesskap Mestringsnivå Plassering på mestringsnivå Lærer Lenes vurderinger Lærer Annes vurderinger Lærer Oles vurderinger Mye over/over forventet Tore, Tom Trine, Tore Tore Som forventet Trine, Jenny Tom, Jenny Trine, Tom Mye under/under forventet Jenny Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

19 Tilrettelegging for forskning
Innsamling av oppgaver Innsamling av tekster Tilrettelegging for observasjon av vurdering Tilrettelegging for intervjuer omkring vurdering Kontaktperson på skolen Ressursperson fra Normprosjektet Tilbakemelding til skolene Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)


Laste ned ppt "Normprosjektet: utvikling av skriveoppgaver og strategier for vurdering: våren 2012 Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap, Universitetet i Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google