Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN til Vekst – og vervesamling på Gardermoen 28.- 30.mai 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN til Vekst – og vervesamling på Gardermoen 28.- 30.mai 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN til Vekst – og vervesamling på Gardermoen 28.- 30.mai 2010

2 VEKST- OG VERVESAMLING søndag 30.mai 2010 2

3 Søndag 30.mai Kl. 09.00Oppstart v/ Nina Bruun Hansen og Ronni Reitan Kl. 09.10Hvordan ”legge opp” et typisk vekstarrangement? v/ Helene og Tone Kl. 09.50Vekstarrangementer Diabetesforbundet Lier- v/May Kværnstuen Kl. 10.15Verdens diabetesdag 2010 – v/ Helene Kl. 10.30Pause med utsjekking av rom. Kaffe/te/frukt Kl. 11.00Vekst framover – hvorfor bli/være mange? – v/Nina Bruun Hansen og Helene Kl. 12.00Vekst og verving på Hordaland Diabetikersenter – v/Marlon Hepsø Kl. 12.20Vekst- og verveerfaring fra Diabetesforbundet Sør-Trøndelag– v/Ronni Reitan Kl. 12.45Oppsummering, avklaringer og avslutning v/Nina Bruun Hansen og Ronni Reitan Kl. 13.00Lunsj Kl. 14.00Hjemreise 3

4 Media 4

5 Medieklipp 2009 5 Retriever som medieovervåker Det var 9006 artikkeltreff på ordet diabetes Det er et snitt på 750 medieklipp i måneden Da er ikke radio og tv tatt med Diabetesforbundet har aldri hatt større pressedekning enn i 2009 Presseklippene har hatt fokus på svineinfluensa, helse, kosthold, og overvekt. Den største toppen ser vi dagene før Verdens diabetesdag.

6 Dekning per kildekategori 6

7 Dekning per medietype 7

8 8

9 9

10 Et sterkt diabetesforbund 10 Ved å spre informasjon om diabetes, sette dagsorden og påvirke politikere blir diabetes synlig i mediebildet. Synligheten kan føre til vekst i antall medlemmer. Flere medlemmer betyr et sterkere diabetesforbund. Et sterkt diabetesforbund har større mulighet til å spre informasjon om diabetes, sette dagsorden og påvirke politikere osv.

11 Vekstarrangementer 11

12 Vekstarrangement Hvordan legge opp et typisk vekstarrangement? –Hva er typisk vekstarrangement? Hva tar dere hensyn til når dere planlegger aktivitetene deres? –Tenker dere på hvor det største potensialet er for å få medlemmer? –Tenker dere på hvordan deres medlemsmasse er satt sammen? –Andre ting? (plattform og handlingsplanen) Hvordan avgjør dere hva slags profileringsmateriell dere trenger og skal benytte? 12

13 Diabetesforbundet Lier 13

14 Verdens diabetesdag 2010 14

15 Verdens Diabetesdag – 14. november Godkjent og anerkjent av FN som en internasjonal dag for markering av diabetes I 2007 startet en kampanje for å lyse opp bygninger i blått –I 2009 ble det lyst opp over 1000 bygninger på verdensbasis –I Norge ble bl.a følgende bygg lyst opp: Operaen Ishavskatedralen Stortinget Kristiansten festning Festningen i Kongsvinger Slottsfjellet i Tønsberg 15

16 16

17 Belysning av bygninger i blått Noen tips: –Bygget bør være hvitt –Tenk både små og store bygg –Ta kontakt med eier av bygget nå for å få dispensasjon til å bruke det –Tenk hvordan dette kan brukes av media Sekretariatet vil ha blått filter som kan bestilles til bruk på lystkastere. 17

18 Forebygging og opplæring Den Internasjonale Diabetes Federasjonen (IDF) bestemmer tema for Verdens Diabetesdag for 5 år av gangen Tema fra IDF er forebygging og opplæring I Norge: de udiagnostiserte 18

19 Hvordan kan man ”bruke” Verdens diabetesdag i vekst og verving? 19

20 Verdens diabetesdag 2010 Lokale aktiviteter Blå bygninger Stands Åpne møter Temakvelder Stormøter Samarbeid med apotek www.diabetesrisiko.no Det lokale engasjementet er viktig for synlighet = suksess 20

21 Vekst og verving fremover - lokalt - nasjonalt 21

22 Nasjonalt –Mål? Tilrettelegge for lokal- og fylkeslag (vervemateriell og samlinger) Motivere og oppfordre til at vekst og verving skal bli en del av alt arbeid vi gjør i Diabetesforbundet. (Diabeteskonferansen, Landsmøter, årsmøter, fylkes- og lokallagsstyremøter, kurs/samlinger, Rådsmøter, i sentralstyre, i sekretariatet etc) Synliggjøring på arrangementer: Forskningskonferanser, div. møter/samlinger/kurs, Diabeteskonferansen/Landsmøte, –Hvordan få til dette? Vekst- og vervestrategi Tiltaksplaner Gjennomføring av tiltakene 22

23 Nasjonalt –Eksempler på tiltak i 2010: Vekst- og vervenytt Vekst og verving på nettsidene våre Forbundsnytt Supervekstgruppe Vekst- og vervesamling Vekstinformasjon på: årsmøter, fylkesstyremøter Vekst og verving på Diabeteskonferansen okt 2010 Lekkasjetetting: (betalingspåminnelser, reaktivering) Grasrotandelen Minnegavefolder Kr 100,- per nye medlem 23

24 Nasjonalt –Forts. av eksempler på tiltak i 2010: Ny profil har medført: –Utarbeidelser av nye logoer. (Lokal- og fylkeslag, Diabeteslinjen, Diabetesforum, Diabeteskonferansen) –Retningslinjer for bruk av logoene våre –Nye vekst- og vervebrosjyrer –Plakater –Distribusjon av vervemateriell ut i forbundet –Distribusjon av vervebrosjyrer/Diabeteslinjen info til fastleger etc. –Profileringsmateriell (reflekser, roll-ups, messevegg, bannere, t- skjorter etc.) –Egenannonser –Hvilepuls annonsering –Film på reklamefrie dager –Vervegaver –Diverse brev og giro tekster – nytt og oppdatert –Nettsidene – ny profil og navnendringer alle steder –Skilt 24

25 Lokalt –Mål? –Hva skjer lokalt i år? –Hva ønsker dere å gjøre? –Hvordan støtte trenger dere? 25

26 Forventninger Hvordan få unge interesserte? Hvordan verve dem? Informasjon fra sentralt hold Inspirasjon Motivasjon Generell informasjon om organisasjonen Diabetesforbundet – bli kjent Lage nettverk – bli kjent for videre vekst- og vervearbeid Vekst og verving nå – tilbakemeldinger fra siste samling. Hva har de gjort etter på? Tilrettelegging av praktiske ”ting” til hjelp for vekst og verving. Ideer til samarbeidspartnere og hvordan utføre dette arbeidet? Høre om andre lokaleaktiviteter og erfaringer. Bruksanvisning på hvordan drive vekst og verving. Hvordan vokse og bli flere? 26

27 Hvordan få til økt Vekst- og verveglede i Diabetesforbundet? 27


Laste ned ppt "VELKOMMEN til Vekst – og vervesamling på Gardermoen 28.- 30.mai 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google