Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VEKST- OG VERVESAMLING lørdag 29.mai 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VEKST- OG VERVESAMLING lørdag 29.mai 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 VEKST- OG VERVESAMLING lørdag 29.mai 2010

2 Lørdag 29.mai Kl Oppstart v/ Nina Bruun Hansen og Ronni Reitan Kl Vekst og verving– v/Helene og Tone Kl Motivasjonsgrupper v/ Kathrine Hestø Hansen Kl Pause m/kaffe/te Kl Synliggjøring av Diabetesforbundet – v/Tone og Helene Kl Erfaring av synliggjøring – v/Shaista Ayub Kl Skifte til uteklær. Kl Lunsj Kl Fysisk aktivitet i praksis v/Mari Liavaag Holm Kl Pause m/kaffe/te/twister Kl Vekstarbeidet i Diabetesforbundet Ålesund – v/ Rolf Pilskog Kl Vekst sett fra sentralstyret – v/ Nina Bruun Hansen og Ronni Reitan Kl Gruppeoppgaver – hvordan få til økt vekst- og verveglede? - Nina/Ronni/Helene og Tone Kl Oppsummering av dagen v/ Nina Bruun Hansen Kl Madrassmøte Kl Middag

3 Bakgrunnsinformasjon for vekst- og vervearbeidet

4 Plattform og Handlingsplan

5 Overordnede mål: At personer med diabetes ikke skal få sitt liv forkortet eller sin livskvalitet redusert på grunn av sin sykdom Å stimulere til forskning slik at vi i framtiden kan helbrede og forebygge diabetes og dens komplikasjoner

6 Diabetesforbundets styringsdokumenter
Plattform Gir en beskrivelse av diabetes, dagens situasjon og hva Diabetesforbundet står for Handlingsplan Er delt inn i målgrupper De ulike målgruppene har ulikt behov Legger føringer for hvilke aktiviteter som skal settes i gang Er en anbefaling fra landsmøtet Gjelder for 3 år Alle skal ikke gjøre alt, men alle skal gjøre litt

7 Hvordan bruke dokumentene?
Plattformen - praktisk bruk? Klipp og lim I søknader om midler Til media om ulike temaer Informasjon til helseinstitusjoner Opplæring av tillitsvalgte …..? Ligger på nettsidene

8 Hvordan bruke dokumentene?
Handlingsplanen - praktisk bruk? Finn ut hvem medlemmene er? Ta ut lister på ”Min side” på nettet og se hvor mange det er i de ulike målgruppene Hva har foreningen gjort tidligere? Hvilke grupper har et tilbud i dag? Hva ønsker styret å fokusere på det neste året? Se på Handlingsplanen og velg ut noen tiltak Lag en handlingsplan/aktivitetsplan som gjelder for foreningen Samarbeid med andre når det er aktuelt Ligger på nettsidene

9 Eksempel: Aktivitetsplan for xx lokalforening 2010:
Arrangere temamøte om bruk av insulinpumper i april Arrangere felles tur til svømmehallen for familier i oktober Arrangere åpent møte i mai med tema: Hva er diabetes type 2? Hvordan leve med diabetes? Sørge for at det ligger informasjon om Diabetesforbundet og medlemskap på alle legekontorer i kommunen – høsten 2010 Hentet fra Handlingsplan : Type 1-diabetes: Skape møteplasser for personer med type 1-diabetes og deres pårørende, også barn og unge der det er hensiktsmessig Type 2-diabetes: Gi informasjon om symptomer på type 2-diabetes, type 2-diabetes og tilbud til personer i målgruppen Helsepersonell og helsetjenesten: Sørge for at de lokale legekontorene og alle andre relevante, lokale aktører innen helsesektoren har oppdatert informasjon og materiell tilgjengelig

10 Eksempel: Aktivitetsplan for xx lokalforening 2010:
Ha stand med diverse materiell på markedsdagene i juni To i styret skal få delta på Diabeteskonferansen i oktober Nasjonal strategi er tema på et styremøte i september Oppnevne en vekstansvarlig på konstitueringsmøtet etter årsmøtet Hentet fra Handlingsplan : Samfunnet og samarbeidspartnere Synliggjøre Diabetesforbundet og forbundets arbeid i lokalmiljøet Tillitsvalgte, frivillige og organisasjonen Delta på og støtte opp om læringsaktiviteter for tillitsvalgte Nasjonal strategi for diabetesområdet Sørge for at alle lokale tillitsvalgte kjenner innholdet i planen og er løpende oppdatert om status for arbeidet Vekst og verving Oppnevne vekstansvarlige i lokalforeningene

11 Vekststrategien 2010

12 Våre MÅL i landsmøteperioden 2010-2012
Satsningsområder: Øke medlemsmassen gjennom å: Rekruttere nye medlemmer Beholde eksisterende medlemmer Motvirke medlemslekkasje Gi tilbud til tidligere medlemmer Utvikle og markedsføre tilbudene og tjenestene til Diabetesforbundet på lokal- / fylkes- og nasjonalt plan

13 Diabetesforbundet Diabetesforbundet er en frivillig organisasjon hvor mesteparten av arbeidet som gjøres ute i fylkes- og lokallag, gjøres på fritiden. Informasjonstiden er lenger, i motsetning til hva en kan forvente i en bedrift med ansatte som gjør tilsvarende arbeid.

14 Våre utfordringer I organisasjonen:
Utbytting av tillitsvalgte hvert år. Ca 1/3 del kommer til nye Frivillig organisasjon – arbeidet gjøres på fritiden Vekst som begrep og ansvar Oppfattes som lite konkret? Lederansvar Mangler vekstansvarlige Økonomisk Begrenset økonomi

15 Medlemmene Betydelig større prosentandel medlemmer blant personer med type 1-diabetes enn blant personer med type 2-diabetes. Det største potensialet i økt medlemsmasse er likevel blant personer med type 2-diabetes. Blant personer med type 1-diabetes er det også vekstpotensiale.

16 Medlemmene Medlemsmassen i Diabetesforbundet er i aldersgruppen 0-99 år. Vi har om lag 2500 medlemmer under 20 år. Nær 2/3 deler er over 50 år, slik som i befolkningen ellers i Norge. For 20 år siden hadde vi nesten ikke medlemmer over 80 år, nå har vi over Dette kan bety at medlemmene lever lenger med sin diabetes og forblir medlemmer lenger.

17 Medlemmene Kjønnsfordeling per 25.november 2009
Kjønnsfordeling per 25.november 2009 % fordeling av kjønn av den totale medlemsmassen  Totalt  41494  100 % Kvinner 20908 50,4 % Menn 19210 46,3 % Udefinerte på kjønn 64 0,15 % Bedrifter 1312 3,2 %

18 De utmeldte De utmeldte: De som var medlemmer i 2007 men ikke i 2008
Differansen mellom utmeldte i 2008 og 2009 (det var færre utmeldinger i 2009) Totalt antall  4953  2393 2560 kvinner  1400  865 535 menn 1504  896 608 udefinerte kjønn og type diabetes  2049  632 1417

19 Ververne 2008 totalt 412 ververe av disse var 162 menn og 240 kvinner (10 stk kjønn ikke oppgitt) Av disse 412 stk var 40 stk helsepersonell, 2 menn og 35 kvinner (3 stk kjønn ikke oppgitt) Av disse 412 stk var det 135 stk som hadde verv (tillitsvalgte) i organisasjonen, av dem er 75 damer og 59 menn 2009 totalt 725 ververe av disse var 267 menn og 453 kvinner (6 stk uten kjønn oppgitt) Av disse 725 var 119 helsepersonell, 11 menn og 108 kvinner Av disse 725 var det 278 stk med verv (tillitsvalgte) i organisasjonen, av dem er 186 damer og 92 menn. 2010 til nå: 348 ververe

20 Innmeldingsmåter i Diabetesforbundet i 2009
Innmelding via internett: 1102 personer Innmelding via telefon: 325 personer Innmelding via vervebrosjyre: 409 personer SMS innmelding i Diabetesforbundet -Send diabetes til 2007

21 Medlemsfordeler

22 Medlemsfordeler Hvilke medlemsfordeler har vi i Diabetesforbundet?
Hva betyr Diabetesforbundet for deg?

23 Engasjement i vekst og verving
Hvorfor er du engasjert i vekstarbeidet? Hvilke erfaringer har du med vekstarbeidet, både positive og negative? Hva fungerer/fungerer ikke i det ”typiske” vekstarbeidet? Hvem samarbeider dere med?

24 Vekstansvarlige

25 Vekstansvarlig Hvorfor ha vekstansvarlige?
Hvilken rolle/funksjon har en vekstansvarlig? Hvilke utfordringer har en når en er vekstansvarlig? Hva slags samarbeid og oppfølging er det viktig for en vekstansvarlig å ha? Når og hvordan snakker dere om vekst og verving i fylkes- og/eller lokallaget?

26 Motivasjonsgrupper

27 Synliggjøring av Diabetesforbundet

28 Synlighet For den videre veksten i medlemsmassen er synlighet av forbundet svært viktig. Synligheten er viktig i alle ledd i organisasjonen: Hvordan synliggjør vi oss? Hvor synliggjør vi oss? Hvem synliggjør oss? Hva synliggjør oss?

29 Erfaring fra synliggjøring Shaista Ayub

30 Hvordan få til økt Vekst- og verveglede i Diabetesforbundet?


Laste ned ppt "VEKST- OG VERVESAMLING lørdag 29.mai 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google