Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VEKST- OG VERVESAMLING lørdag 29.mai 2010 1. Lørdag 29.mai Kl. 09.00Oppstart v/ Nina Bruun Hansen og Ronni Reitan Kl 09.10Vekst og verving– v/Helene og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VEKST- OG VERVESAMLING lørdag 29.mai 2010 1. Lørdag 29.mai Kl. 09.00Oppstart v/ Nina Bruun Hansen og Ronni Reitan Kl 09.10Vekst og verving– v/Helene og."— Utskrift av presentasjonen:

1 VEKST- OG VERVESAMLING lørdag 29.mai 2010 1

2 Lørdag 29.mai Kl. 09.00Oppstart v/ Nina Bruun Hansen og Ronni Reitan Kl 09.10Vekst og verving– v/Helene og Tone Kl. 10.00Motivasjonsgrupper v/ Kathrine Hestø Hansen Kl. 10.30Pause m/kaffe/te Kl. 11.00Synliggjøring av Diabetesforbundet – v/Tone og Helene Kl.12.35Erfaring av synliggjøring – v/Shaista Ayub Kl.12.50Skifte til uteklær. Kl. 13.00Lunsj Kl. 14.00Fysisk aktivitet i praksis v/Mari Liavaag Holm Kl. 16.00Pause m/kaffe/te/twister Kl.16.30Vekstarbeidet i Diabetesforbundet Ålesund – v/ Rolf Pilskog Kl. 17.00Vekst sett fra sentralstyret – v/ Nina Bruun Hansen og Ronni Reitan Kl. 17.15Gruppeoppgaver – hvordan få til økt vekst- og verveglede? - Nina/Ronni/Helene og Tone Kl. 18.15Oppsummering av dagen v/ Nina Bruun Hansen Kl 19.00Madrassmøte Kl. 20.00Middag 2

3 Bakgrunnsinformasjon for vekst- og vervearbeidet 3

4 Plattform og Handlingsplan 4

5 Overordnede mål: At personer med diabetes ikke skal få sitt liv forkortet eller sin livskvalitet redusert på grunn av sin sykdom Å stimulere til forskning slik at vi i framtiden kan helbrede og forebygge diabetes og dens komplikasjoner 5

6 Diabetesforbundets styringsdokumenter Plattform –Gir en beskrivelse av diabetes, dagens situasjon og hva Diabetesforbundet står for Handlingsplan –Er delt inn i målgrupper –De ulike målgruppene har ulikt behov –Legger føringer for hvilke aktiviteter som skal settes i gang –Er en anbefaling fra landsmøtet –Gjelder for 3 år –Alle skal ikke gjøre alt, men alle skal gjøre litt 6

7 Hvordan bruke dokumentene? Plattformen - praktisk bruk? –Klipp og lim I søknader om midler Til media om ulike temaer Informasjon til helseinstitusjoner Opplæring av tillitsvalgte …..? Ligger på nettsidene www.diabetes.nowww.diabetes.no 7

8 Hvordan bruke dokumentene? Handlingsplanen - praktisk bruk? –Finn ut hvem medlemmene er? Ta ut lister på ”Min side” på nettet og se hvor mange det er i de ulike målgruppene –Hva har foreningen gjort tidligere? –Hvilke grupper har et tilbud i dag? –Hva ønsker styret å fokusere på det neste året? –Se på Handlingsplanen og velg ut noen tiltak –Lag en handlingsplan/aktivitetsplan som gjelder for foreningen –Samarbeid med andre når det er aktuelt Ligger på nettsidene www.diabetes.nowww.diabetes.no 8

9 Eksempel: Aktivitetsplan for xx lokalforening 2010: Arrangere temamøte om bruk av insulinpumper i april Arrangere felles tur til svømmehallen for familier i oktober Arrangere åpent møte i mai med tema: –Hva er diabetes type 2? –Hvordan leve med diabetes? Sørge for at det ligger informasjon om Diabetesforbundet og medlemskap på alle legekontorer i kommunen – høsten 2010 Hentet fra Handlingsplan 2010-2012: Type 1-diabetes: –Skape møteplasser for personer med type 1-diabetes og deres pårørende, også barn og unge der det er hensiktsmessig Type 2-diabetes: –Gi informasjon om symptomer på type 2-diabetes, type 2-diabetes og tilbud til personer i målgruppen Helsepersonell og helsetjenesten: –Sørge for at de lokale legekontorene og alle andre relevante, lokale aktører innen helsesektoren har oppdatert informasjon og materiell tilgjengelig 9

10 Eksempel: Aktivitetsplan for xx lokalforening 2010: Ha stand med diverse materiell på markedsdagene i juni To i styret skal få delta på Diabeteskonferansen i oktober Nasjonal strategi er tema på et styremøte i september Oppnevne en vekstansvarlig på konstitueringsmøtet etter årsmøtet Hentet fra Handlingsplan 2010-2012: Samfunnet og samarbeidspartnere –Synliggjøre Diabetesforbundet og forbundets arbeid i lokalmiljøet Tillitsvalgte, frivillige og organisasjonen –Delta på og støtte opp om læringsaktiviteter for tillitsvalgte Nasjonal strategi for diabetesområdet –Sørge for at alle lokale tillitsvalgte kjenner innholdet i planen og er løpende oppdatert om status for arbeidet Vekst og verving –Oppnevne vekstansvarlige i lokalforeningene 10

11 Vekststrategien 2010 11

12 Våre MÅL i landsmøteperioden 2010-2012 Satsningsområder: Øke medlemsmassen gjennom å: –Rekruttere nye medlemmer –Beholde eksisterende medlemmer –Motvirke medlemslekkasje –Gi tilbud til tidligere medlemmer Utvikle og markedsføre tilbudene og tjenestene til Diabetesforbundet på lokal- / fylkes- og nasjonalt plan 12

13 Diabetesforbundet Diabetesforbundet er en frivillig organisasjon hvor mesteparten av arbeidet som gjøres ute i fylkes- og lokallag, gjøres på fritiden. Informasjonstiden er lenger, i motsetning til hva en kan forvente i en bedrift med ansatte som gjør tilsvarende arbeid. 13

14 Våre utfordringer I organisasjonen: –Utbytting av tillitsvalgte hvert år. Ca 1/3 del kommer til nye –Frivillig organisasjon – arbeidet gjøres på fritiden Vekst som begrep og ansvar –Oppfattes som lite konkret? –Lederansvar –Mangler vekstansvarlige Økonomisk –Begrenset økonomi 14

15 Medlemmene Betydelig større prosentandel medlemmer blant personer med type 1-diabetes enn blant personer med type 2- diabetes. Det største potensialet i økt medlemsmasse er likevel blant personer med type 2-diabetes. Blant personer med type 1-diabetes er det også vekstpotensiale. 15

16 Medlemmene Medlemsmassen i Diabetesforbundet er i aldersgruppen 0-99 år. Vi har om lag 2500 medlemmer under 20 år. Nær 2/3 deler er over 50 år, slik som i befolkningen ellers i Norge. For 20 år siden hadde vi nesten ikke medlemmer over 80 år, nå har vi over 3000. Dette kan bety at medlemmene lever lenger med sin diabetes og forblir medlemmer lenger. 16

17 Medlemmene Kjønnsfordeling per 25.november 2009 % fordeling av kjønn av den totale medlemsmassen Totalt 41494 100 % Kvinner2090850,4 % Menn1921046,3 % Udefinerte på kjønn640,15 % Bedrifter13123,2 % 17

18 De utmeldte De utmeldte: De som var medlemmer i 2007 men ikke i 2008 De som var medlemmer i 2008 men ikke i 2009 Differansen mellom utmeldte i 2008 og 2009 (det var færre utmeldinger i 2009) Totalt antall 4953 23932560 kvinner 1400 865535 menn1504 896608 udefinerte kjønn og type diabetes 2049 6321417 18

19 Ververne 2008 totalt 412 ververe av disse var 162 menn og 240 kvinner (10 stk kjønn ikke oppgitt) –Av disse 412 stk var 40 stk helsepersonell, 2 menn og 35 kvinner (3 stk kjønn ikke oppgitt) –Av disse 412 stk var det 135 stk som hadde verv (tillitsvalgte) i organisasjonen, av dem er 75 damer og 59 menn 2009 totalt 725 ververe av disse var 267 menn og 453 kvinner (6 stk uten kjønn oppgitt) –Av disse 725 var 119 helsepersonell, 11 menn og 108 kvinner –Av disse 725 var det 278 stk med verv (tillitsvalgte) i organisasjonen, av dem er 186 damer og 92 menn. 2010 til nå: 348 ververe 19

20 Innmeldingsmåter i Diabetesforbundet i 2009 Innmelding via internett: 1102 personer Innmelding via telefon: 325 personer Innmelding via vervebrosjyre: 409 personer SMS innmelding i Diabetesforbundet -Send diabetes til 2007 20

21 Medlemsfordeler 21

22 Medlemsfordeler Hvilke medlemsfordeler har vi i Diabetesforbundet? Hva betyr Diabetesforbundet for deg? 22

23 Engasjement i vekst og verving –Hvorfor er du engasjert i vekstarbeidet? –Hvilke erfaringer har du med vekstarbeidet, både positive og negative? –Hva fungerer/fungerer ikke i det ”typiske” vekstarbeidet? –Hvem samarbeider dere med? 23

24 Vekstansvarlige 24

25 Vekstansvarlig Hvorfor ha vekstansvarlige? Hvilken rolle/funksjon har en vekstansvarlig? Hvilke utfordringer har en når en er vekstansvarlig? Hva slags samarbeid og oppfølging er det viktig for en vekstansvarlig å ha? Når og hvordan snakker dere om vekst og verving i fylkes- og/eller lokallaget? 25

26 Motivasjonsgrupper 26

27 Synliggjøring av Diabetesforbundet 27

28 Synlighet For den videre veksten i medlemsmassen er synlighet av forbundet svært viktig. Synligheten er viktig i alle ledd i organisasjonen: –Hvordan synliggjør vi oss? –Hvor synliggjør vi oss? –Hvem synliggjør oss? –Hva synliggjør oss? 28

29 Erfaring fra synliggjøring Shaista Ayub 29

30 Hvordan få til økt Vekst- og verveglede i Diabetesforbundet? 30


Laste ned ppt "VEKST- OG VERVESAMLING lørdag 29.mai 2010 1. Lørdag 29.mai Kl. 09.00Oppstart v/ Nina Bruun Hansen og Ronni Reitan Kl 09.10Vekst og verving– v/Helene og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google