Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SIU Kunnskapsdepartementets styreseminar

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SIU Kunnskapsdepartementets styreseminar"— Utskrift av presentasjonen:

1 SIU Kunnskapsdepartementets styreseminar
Senter for internasjonalisering av utdanning Kunnskapsdepartementets styreseminar Direktør Alf Rasmussen Oslo, 19. november 2013

2 Grunnlagt 1991 som et lite kontor i Universitets- og høgskolerådet
Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Grunnlagt 1991 som et lite kontor i Universitets- og høgskolerådet Etablert som statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet 1. januar 2004 2013: ca. 75 fast ansatte – flere på engasjement Holder til i Bergen

3 SIUs fem hovedoppgaver
Nasjonalt programkontor, programforvaltning Profilere Norge som samarbeids- og studieland overfor utlandet Informasjon og kommunikasjon Kompetanseoppbygging for å fremme internasjonalt samarbeid i utdanningssektoren Rådgivning, utredning og servicefunksjon

4 Kompetansebygging og internasjonalt samarbeid
Bidra til kvalitetsutvikling i norsk utdanning Samarbeidsorgan, serviceorgan og partner for statlige og private utdanningsinstitusjoner Kompetansesenter for internasjonalisering av utdanning på alle nivå Skal fremme internasjonalisering, interkulturell dialog og internasjonal mobilitet på alle utdanningsnivå Samordne innsatsen på nasjonalt nivå

5 Programforvaltning Nasjonalt programkontor
For internasjonale program og tiltak på alle utdanningsnivå Nye nasjonale program legges til SIU Samarbeid med programkontor i Europa og andre steder Samarbeid med ambassader Avtalepartner for andre departementer og oppdragsgivere UD, Norad, Nordisk ministerråd og EU er størst Innenfor internasjonalt utdanningssamarbeid Utviklingssamarbeid

6 Grunnopplæring Grundtvig Leonardo da Vinci Gjør det! Europass Nordplus
Comenius Studiebesøksprogrammet Pestalozzi Godkjenning av samarbeidsprogram og utvekslingsorganisasjoner

7 Høyere utdanning Erasmus Erasmus Mundus EØS Russland Russland-Norden
Eurasia Nord-Amerika NUFU Tanzania Nordplus Nordic Master Norgeskunnskap Nordområdestipend Frankrike Toulouse NOMA Pakistan Kvoteordningen Island Internasjonale fellesgrader

8 Profilering av Norge som samarbeids- og studieland
Produsere informasjon om norsk høyere utdanning Bistå universiteter og høyskoler i profileringsarbeidet Gjennomføre tiltak mot potensielle samarbeids- partnere i utlandet Representere Norge på utdannings- konferanser og –messer i utlandet Delta i relevante internasjonale fora og organisasjoner Koble høyere utdanning og forskning

9 Kommunikasjon Myndigheter og norsk utdanningssektor er viktigste målgrupper Egen kommunikasjonsstrategi som tar utgangspunkt i SIUs strategi og Statens kommunikasjonspolitikk Arbeidsområder: nettsider (siu.no, studyinnorway.no, studeriutlandet.no), publikasjoner,markedsføring, mediekontakt, formidling, sosiale medier og intern kommunikasjon Mål: jobbe mer helhetlig og på tvers av program for å gjøre informasjonen tilgjengelig for brukerne samt synliggjøre SIU som kompetansesenter

10 Utredning, analyse og rådgivning
Gi råd til Kunnskapsdepartementet (og andre oppdragsgivere) Utredningsoppdrag Utviklingsoppgaver Egeninitierte analyser og rapporter Styrke internasjonaliseringsarbeidet på alle utdanningsnivåer Rådgivning Kompetansebyggingstiltak Videreutvikle kunnskapsgrunnlaget

11 Programstyrer, råd, utvalg, komitéer osv.
Organisering og styring Eget styre – Direktør på åremål Vedtekter Strategi Programstyrer, råd, utvalg, komitéer osv.

12 Administrasjonsavd. (ADM) (avd.dir.) Stab
SIUs styre Direktør Administrasjonsavd. (ADM) (avd.dir.) - Enhet for personal - Enhet for økonomi - Enhet for IKT Stab - sekretær - seniorrådgiver Avdeling for grunnopplæring (GO) - avd. dir. x 2 (leder/nestleder) Avdeling for høyere utdanning (HU) - avd. dir. x2 (leder/nestleder) Kommunikasjons- avdelingen (KOM) - avd. dir. Avdeling for utredning og analyse (UA) - avd. dir.

13 SIU-styret Styremedlemmer: Doris Jorde, styreleder, UiO
Arne Olav Øyhus, UiA Helle Otte, Gymnasieskolernes Rektorforening, DK Karin Elizabeth Torp, Utdanningsforbundet Jens Petter Tøndel, Handelshøyskolen BI Axel Hvistendahl Nerdrum, NSO Arne Haugen, SIU Varamedlemmer: Kjersti Fløttum, UiB, 1. vara Are Turmo, NHO, 2. vara Magnus Malnes, vara for Axel Hvistendahl Nerdrum Anne Kloster Holst, vara for Arne Haugen

14 Status og utfordringer
Kunnskapsdepartementet - eiere Oppfølging av evalueringen St.meld. nr. 14 ( ) Internasjonalisering av utdanning Utdanningssektoren - alle nivå Andre myndigheter, interessenter Oppdragsgivere

15 Viktige prosjekter/aktiviteter
SIU som kompetansesenter Økt samarbeid med UHR og UH-sektoren Bedre samarbeid mellom utdanning og forskning Bilateralt samarbeid: Brasil, Russland, India, Japan, China, Canada, USA UTFORSK Kunnskapsgrunnlaget Erasmus+ SIUs forretningsplan Nordområdene (UD, UArctic) SIUs rapporter (mobilitetsrapport, KDs tilstandsrapport, landrapporter, prosjektrapporter) Internasjonaliseringskonferansen 2014 (NTNU) Spesielt fokus på lærerutdanning

16 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "SIU Kunnskapsdepartementets styreseminar"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google