Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jannike Rieber Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jannike Rieber Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter"— Utskrift av presentasjonen:

1 21.03.09 Jannike Rieber Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter
Kurs for voksne Veien Videre Cerebral Parese-Foreningen Hordaland, Sogn og Fjordane Jannike Rieber Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter

2 Litt historie Fra 1977: Fysioterapeut ved Vestlund Habilitering 1989 – 1991 Helgeseter Hjem og skole Kommunefysioterapeut for barn i Fana og Ytrebygda bydel 1996 Privat praksis med barn 1998 Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi 1998 Startet Intensiv motorisk trening i gruppe for barn med CP 1999 Åpnet Barnas Fysioterapisenter i Nygårdsgaten 2008 Åpnet Turbo i Solheimsviken

3 En historie fra: behandlingssenter til undersøkelse og veiledning tilbake til behandling. Og en historie fra barn til barn, ungdom og unge voksne

4 Intensiv motorisk trening i gruppe for barn med cerebral parese
Intensiv motorisk trening i gruppe for barn med cerebral parese – Jannike Rieber Helga K. Kaale Anne Brit Sørsdahl Vi har gjennomført intensiv motorisk trening i gruppe for barn med CP i perioden 1998 til Det har vært et samarbeidsprosjekt mellom BFS, HiB og UiB

5 Bakgrunn 1998 Foreldres ønske om mer fysioterapi.
Faglig vurdering: treningsmengde og –kvalitet. Politiske føringer: Større kommunalt ansvar for habilitering. Bakgrunnen for arbeidet vårt i 1998 var foreldres ønske om Høyere fysioterapidose for deres barn. Vår Faglige vurdering: var at det må en viss treningsmengde og -kvalitet til for å utvikle nødvendige forutsetninger for aktivitet og deltagelse. Den ordinære fysioterapitjenesten hadde ikke mulighet for å møte foreldrenes ønske om høydosert fysioterapi. En del foreldre reiste til utlandet for å benytte alternative behandlingsmetoder. Vi hadde fagkunnskapen,og mente det var mulig å etablere et like godt tibud lokalt. Politiske føringer la samtidig større ansvar for habiliteringen på kommunene.

6 Modell for intensiv motorisk trening I
Individuelt tilpasset Målrettet Funksjonell Motiverende Treningen er individuelt tilpasset og Basert på en individuell undersøkelse . Den er Målrettet: Foreldre og barn setter målene i samarbeid med fysioterapeut. Det innhentes mål fra barnets støttepersoner i barnehage / skole og barnets kommunefysioterapeut. Målene settes i forhold til aktiviteter / funksjoner som barnet trenger eller har behov for å mestre i dagliglivet, hjemme, i barnehage eller på skole. Det trenes altså på funksjoner som har betydning for dagliglivet. Barna skal oppleve treningen menigsfull og motiverende.

7 Modell for intensiv motorisk trening II
Intensitet: 3timer, 5 dager i uken i 3 uker 2 timer, 3 dager i uken i 6 uker 2 timer, 3 dager i uken i 4 uker.

8 Modell for intensiv motorisk trening III
Gruppe: 5-7 barn Veiledning av ledsagere: foreldre, øvrig familie, personale i barnehage / skole, fysioterapeuter. Barna trener i grupper på 5-7. Gjennom veiledning av ledsagere: foreldre, øvrig familie, personale i barnehage / skole, og fysioterapeuter har vi søkt å påvirke både de fysiske, sosiale og holdningsmesssige faktorene i barnas miljø.

9 Foreldre signaliserer behov: Ungdom med funksjonshemming lite aktive
Signaler om udekkede behov for tilrettelagt habiliteringsmulighet for større barn og ungdom I Foreldre signaliserer behov: Ungdom med funksjonshemming lite aktive Faller ut av vanlige fritidssysler Har få venner Blir overvektige og tunge å håndtere Erfaring fra Intensiv motorisk trening i gruppe for barn i alder 3-12 fra > 32 intensive treningsperioder. 53 barn Hittil har Barnas Fysioterapisenter konsentrert sitt arbeid om barn i alder år, med hovedfokus på barn i alder år.

10 Signaler om udekkede behov II
Ungdom sier de ikke finner seg til rette i ordinære treningtilbud Finnes ikke tilrettelagte treningsmiljø Lei av å trene alene Lei av å gå til fysioterapeut Ønsker å treffe og trene sammen med ungdom som er i samme situasjon

11 Signaler om udekkede behov III
Sosial- og helsedirektoratet: Ungdom og voksne satsingsområde Sosial- og helsedirektoratet og fagfolk som arbeider med barn og unge med funskjonshemming er nå opptatt av at fokus i tillegg må rettes mot større barn og unge.

12 Signaler om udekkede behov IV
Fagmiljø: Ungdom og voksne med cerebral parese har større generelle muskel- skjelettplager enn funksjonsfriske. En del av dem taper etter hvert opptrent funksjonsevne. (Jahnsen R 2006) Studier viser til gode resultater med styrketrening og annen form for fysisk aktivitet Det er i den senere tid kommet resultater fra studier i utlandet som peker på betydningen av at funksjonshemmede ungdommer og voksne får drive tilpasset fysisk trening, både for å opprettholde sin funksjon og forebygge belastningsskader som denne gruppen får i mye større grad enn funksjonsfriske. Australia PUFFA

13 Forskjellige interesser og funksjonsnivå – ulike treningsbehov
Vanlige treningssentre / idrettslag Spesialtilpassede treningsmiljø Faglig veiledning av personale med erfaring og kunnskap. Vanlie treningssentre kan passe for mange Integrering Akseptering Men man må være relativt godt fungerede for å kunne bruke utstyret. Mosjon, ikke spesifikk trening, Ikke kvalifisert veiledning.. Endel mennesker med fysisk funksjonshemming opplever at vanlige idrettsorganisasjoner er for opptatt av konkuranse. Mange føler seg utenfor Ønsker å trene med venner, andre som sliter. 2) Overbelastning, feilbelastning ofte problem hos mennesker med funksjnshemming. Smerter Behov for behandling og veiledet trening. Viktig å ha god basiskunnskap og erfaring med den enkelte diagnosen for å veilede

14 Utviklingsprosjekt: Utvikle og etablere et treningstilbud for større barn og ungdom med funksjonshemming

15 Målsetting med prosjektet
Utvikle og etablere et fysioterapi- og treningssenter med to funksjoner: Tilby fysioterapi i en habiliteringssammenheng for ungdom med funksjonshemminger mellom 16 og 30 år Tilby tilpasset trening som har helsefremmende og forebyggende effekt.

16 Pilotprosjekt Ungdom Høsten 2007
Utprøving av et treningstilbud for ungdom med cerebral parese GMFCS nivå 1-2 4 gutter: 11 – 14 år Alle guttene hadde tidligere deltatt i intensiv motorisk trening i gruppe ved BFS Siste gruppesamling for ca. 6 mnd. siden

17 Gjennomføring Ungdommene valgte sine egne mål
Test før og etter treningsperioden, med videofilming Trening 2 timer, 2 g i uken i 6 uker på ordinært treningssenter. Trening på apparater og i sal. 2 fysioterapeuter ledet gruppen Hjemmeprogram 1 gang i uken med logføring

18 Resultater Alle ungdommene oppnådde betydelig bedret styrke
Totalt 9 av 13 mål ble oppnådd Totalt 1 av 13 mål ble delvis oppnådd Totalt 3 av 13 mål viste ingen forandring Ungdommene trivdes med treningen Videre ønske: Fortsatt trening i gruppe under veiledning av fysioterapeutene her

19 I SVERIGE: PUFFA PUFFA for ungdom PUFFA for voksne
Postoperativ virksomhet UNG Ved PUFFA er det gjort et stort litteraturstudie, der man gjennomgikk tilgjengelig litteratur publisert etter 1990 og analyserte erfaring av styrketrening for mennesker med CP. Resultatene viste at styrketrening gjennomført i intensivperioder på 6-10 uker: ikke førte til forandring av spastisiteten ga en signifikant forbedring i evnen til å kunne gå, springe, hoppe, i flere studier ga en signifikant øket muskelstyrke i samtlige studier

20 Bygging av et trenings- og behandlingssenter for ungdom / unge voksne
Utfordring Rehabilitering Bevegelse Optimisme

21 Etablering av Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter
Stiftelsen driver: Barnas Fysioterapisenter: Barn 0-16 år Turbo: Ungdom år Spesialinnredet lokale 600m2 5 kontorer / behandlingsrom 3 treningssaler, med bl.a. personløfter og klatrevegg Kjøkken, 2 venterom og resepsjon Wc og dusjer for rullestolbrukere 4 ledige kontorer / behandlingsrom oppe

22 Spørsmålsrunde til 15 brukere over 18 år
Hvilket behov ønsker du dekket ved treningssenteret Turbo? Møteplass for ungdommer m/funskjonsh. etter skoletid Være i fysisk aktivitet minst en time daglig

23 Både behandling og trening
Klippekort med mulighet for veiledning Kondisjonstrening Åpningstid: ”Drop-in”/fleksible åpningstider helgebruk/fritid på ettermiddag og kveld Kostnader? Med hjelp fra fysioterapeut og uten..samme pris?

24 Bruk av lokalitetene til foreningsarbeid
Mulighet for individuell trening/behandling m/fysioterapeut Mulighet for at Turbo kan oppsøke/besøke ungdommens skole/arbeidssted for å komme med råd/veiledning

25 Terapimaster- Flere slik at man kan trene sammen
Drikkestasjoner (kan fylle raskt på kaldt godt vann). Musikkanlegg

26 Parkering Åpningstider? Lov å ta andre med? Bedre i form / Investering i fremtiden. Gå bedre (kanskje uten krykker) Trene vekk noen kilo

27 Tilbud ved Turbo Motorisk trening:
Intensive perioder med motorisk trening Vedlikeholdstrening som på vanlig treningssenter Behandling hos fysioterapeut individuelt Behandling hos fysioterapeut i gruppe

28 Tilbud ved Turbo II Pilates Trening på ball Dans Klatring Veiledning

29 Egentrening Undersøkelse Hjelp til program på bakgrunn av egen målsetning Selvtrening på dagtid eller ettermiddagstid Ny vurdering etter behov, med justering av dosering og program

30 Styrketrening Utholdenhetstrening Kondisjonstrening Mobilisering, tøyning Bevegelseserfaring Utprøving av nye aktiviteter Smertebehandling

31 Møtested Stort kjøkken Kaffe Andre tilbud: ??

32 Hvem er vi? Jannike Rieber Chatrine Johannesen Christine Opitz Åsta Knutsen Christopher Collier Torill Pettersen

33

34 Samarbeid Barnas Fysioterapisenter / Turbo
Høgskolen i Bergen Brukerorganisasjonene Bergen Kommune Hordaland Fylkeskommune Helse Vest NAV

35 Økonomi Etablering: Sponsormidler
Drift: 1,3 driftstilskudd med refusjonsrett + sponsormidler og renteinntekter Undersøkelse og behandling: NAV betaler hvis man har rekvisisjon Trening: Klippekort eller månedsavgift Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter her laget en avdeling for ungdom / voksne, med store, flotte lokaler og flott, nytt utstyr. Senteret er finansiert ved private midler. Men driften kan ikke løses uten nye ressurser. Fysioterapi på institutt finasieres fra NAV, men forutsetter driftstilskudd fra kommunen. 98% av pasientene ved Turbo og Barnas Fysioterapisenter er honorarpasienter, som innebærer at de har rett på gratis behandlingpå bakgrunn av rekvisisjon fra lege. Det er derfor ikke mulig å drive et slikt senter uten driftstilskudd eller kommunale midler til drift. Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter har pr.idag kun 1,3 driftstilskudd, herav 1 fra Bergenhus bydel og 0,3 fra Øygarden kommune. Senteret har idag 5 fysioterapeuter. Store deler av driften er pr idag avhengig av private sponsormidler. Det er et ønske på sikt at kommunen kommer inn med støtte til drift på lik linje med den type kommunal støtte som gis til private alders- og sykehjem. Det kan også tenkes en løsning med støtte fra idrettsavdelingen i Bergen Kommune. Utover dette kan en tenke at ungdom kan betale en medlemsavgift for å benytte senteret eller en liten kursavgift .

36 Tusen takk for oppmerksomheten og velkommen til TURBO
Foreløpige egentreningstider: Mandag kl Torsdag kl. 16 – 20 Vi åpner snart også på dagtid. Følg med på hjemmesiden vår som er under oppdatering:


Laste ned ppt "Jannike Rieber Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google