Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prøvenemnda for elektrikerfaget virkeområde Midt-Troms

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prøvenemnda for elektrikerfaget virkeområde Midt-Troms"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Prøvenemnda for elektrikerfaget virkeområde Midt-Troms
Gjennomføring av den praktiske delen av fag-/svenneprøven ”Slik gjør vi det”

3 Saksgang Generelt rolle - ansvar
Forberedelser før oppmelding til prøver mottas Forarbeid etter mottatt oppmelding til prøve Oppstart av prøve/prøveanlegg Gjennomføring av prøvearbeid Avsluttende del, gjennomgang og vurdering Dokumentbehandling/prøveprotokoll

4 Generelt rolle - ansvar
Sluttvurdering av fagopplæringa - gjennomføre og vurdere den praktiske delen av fagprøven Kompetansemålene i læreplanen er grunnlag for vurdering, og er sammen med opplæringsloven og forskriftene styringsdokumenter Vurderingen skal gi utrykk for i hvilken grad kandidaten har nådd målene i læreplanen I fagprøven skal kandidaten planlegge et arbeid, velge metode, utføre, kontrollere, dokumentere arbeidet og begrunne de valg som er gjort. Prøven er tredelt og består av: en planleggingsdel en gjennomføringsdel en dokumentasjonsdel Vedlegg: Retningslinjer for den praktiske del av fagprøven kap. 1 Vedlegg: Retningslinjer for den praktiske del av fagprøven kap. 1

5 2 Forberedelser før oppmelding foreligger
Setter oss inn regelverk og prosedyrer for gjennomføring Oversikt over, og på plass det som vi vil/må ha med av info. til kandidat Gjennomføring av prøve i bedriften hvor kandidaten har hatt sin praksistid: - Klargjøre rutiner - Hva kan vi godkjenne som prøveanlegg (læreplan og retningslinjer) Gjennomføring av prøve i prøvestasjon: - Utarbeidelse av prøveoppgaver (ut fra læreplan og retningslinjer) Vedlegg: Retningslinjer for den praktiske del av fagprøven kap. 2 Vedlegg: Retningslinjer for den praktiske del av fagprøven kap. 2

6 3 Forarbeid etter mottatt oppmelding
Kontakt med lærebedrift/kandidat for å avklare prøvearbeid Tidspunkt for start og eventuelt for avslutning av prøvearbeid Prøvearbeid i bedrift: Forslag til, og godkjenning av prøveoppgave Gjennomføring i prøvestasjon: - Klargjør en av de tidligere utarbeidede oppgave - Kontakt med prøvestasjon vedr. gjennomføringen Klargjør øvrige saker som vi tar opp med kandidaten ved oppstart av prøve

7 4 Oppstart av prøve/prøveanlegg
- Prater med kandidat – bidra til en god atmosfære og trygghet for kandidaten Orientere om regelverk og generelle saker (Retningslinjer, forhold vedr. prøveanlegg, tilsyn/delegering og vurdering) - Gjennomgang av delene i prøven, ”det vi skal ha svar på” plan, gjennomføring og dok. - Informasjon om vurdering Grundig gjenomgang av arbeidet som skal gjennomføres, arbeidsbeskrivelse og tegninger. Forsikre oss om at proveoppgave er forstått, omfang og momenter - Innmelding av framdrift - Videre gjennomføring, kontroll - oppfølging, kontakt med oss Vedlegg: Retningslinjer for den praktiske del av fagprøven kap. 3 Gjennomføring av fagprøven Prøveoppgave Vedlegg: Retningslinjer for den praktiske del av fagprøven kap. 3 / Gjennomføring av fagprøven / Prøveoppgave

8 5 Gjennomføring av prøvearbeid
Planlegging gjennomgåes med kandidat før start av gjennomføringsdel, endringer nødvendig? Gjennomføringsdel utføres etter plan, endringer - avvik begrunnes i dokumentasjon Vi fører kontroll under vegs (spes. deler som ikke kan taes ved sluttkontroll) Prøvekandidat kan når som helst ta kontakt med oss for spørsmål - underretning

9 6 Avsluttende del, gjennomgang og vurdering
Gjennomgang av plan og dokumentasjonsdel (vi i prøvenemnda) Gjennomføringsdel vurderes og dokumenteres med notater og eventuelt bilder Gjennomgang av prøve med kandidat. Vi tar opp eventuelle avvik/feil for å avsjekke om det er mangel på forståelse, misforståelse, slurv, eller om det er en ”engangsglipp”. Kandidaten får klargjøre og begrunne forhold med prøven og det vi tar opp. Vi kan også stille tilleggsspørsmål som har direkte tilknytning til gjennomføring av prøven. Vår hovedoppgave i vurderingen er å avgjøre om kandidaten er kvalifisert til å arbeide selvstendig som fagarbeider ut i fra en helhetsvurdering (om det er forståelse for målene i læreplanen). Vi vektlegger i dette feil, alvorlighetsgrad i, og omfang av eventuelle feil, fagmessige vurderinger og utførelse, valgt løsning i forhold til oppgave og plan, om arbeid er pent/”skjemmende”. Skjema for vurdering benyttes, og sluttresultat fastsettes Informerer kandidaten om foreløpig prøveresultat, og at dette formelt meddeles fra utdanningsetaten. Føring av prøveprotokoll som oversendes TF utdanningsetaten, vi arkiverer kopi og våre notater. Vedlegg: Retningslinjer for den praktiske del av fagprøven kap. 4 Vurderingsskjema Andre vurderinger Vedlegg: Retningslinjer for den praktiske del av fagprøven kap. 4 / Vurderingsskjema / Andre vurderinger

10

11

12

13

14


Laste ned ppt "Prøvenemnda for elektrikerfaget virkeområde Midt-Troms"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google