Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

| Sommarøy Aktivitetshåndboken Sommarøy 5.mai 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "| Sommarøy Aktivitetshåndboken Sommarøy 5.mai 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 | Sommarøy Aktivitetshåndboken Sommarøy 5.mai 2009

2 | Sommarøy14.07.2014| Tema for presentasjonen| 2 Stillesittende aktiviteter – foran PCen Norske gutter på topp i Europa mht PC-bruk Enorm økning fra 2001 til 2005 Tid til TV-titting holdt seg forholdsvis stabil Norske tenåringsgutter sitter i snitt 44 t/uke; etter skoletid HEVAS/UiB, 2008 -89-93-97-05 Gutter 11 år1.62.12.810.217.4 13 år1.92.43.715.125.0 15 år1.42.14.016.930.6 Jenter 11 år0.40.91.15.313.1 13 år0.30.81.16.219.2 15 år0.20.40.86.019.8

3 | Sommarøy Spreke nordmenn - stål i ben og armer..?? Vi er blant de minst aktive i Europa (20-74 år) Vi er blant de landene i Europa med flest biler pr husholdning Vi kjører stort sett dit vi skal Økonomisk velstand virker negativt på generelt aktivitetsnivå I de landene hvor man har mest fritid, beveger man seg minst Sosiale forskjeller mht hvordan vi er fysisk aktiv Tidsbrukerus. SSB, 2008/HETUS

4 | Sommarøy Tilstander assosiert til fysisk inaktivitet Tidlig død Hjerte- og karsykdom Type 2-diabetes Kreft Muskel- skjelett lidelser Psykiske lidelser Overvekt Psykososiale konsekvenser Redusert livskvalitet Redusert funksjonalitet WHO anslår at fysisk inaktivitet alene forårsaker 5-10% av alle dødsfall i Europa (WHO 2002: Reducing risks, promoting healthy life)

5 | Sommarøy14.07.2014| Tema for presentasjonen| 5 Livsstilssykdommer øker 50% får en psykisk lidelse i løpet av livet 20-30% har hatt en psykisk lidelse siste året En eksplosiv økning av type 2- diabetes Hver 3. nordmann får kreft; fortsatt økende menn: prostata hyppigst kvinner: brystkreft Økende forekomst av muskel- skjelettlidelser SHdir 2006, rapport IS-1368

6 | Sommarøy Det er behov for økt kunnskap om FA å styrke individforebyggende arbeid å intervenere tidlig i sykdomsforløpet å styrke samarbeidet mellom primær- og spesHT primær- og sekundærforebygging Nye retningslinjer og strategier vektlegger i økende grad bruk av levevanekomponenter (fysisk aktivitet, kosthold, tobakk) både i forebygging og behandling

7 | Sommarøy| Forebygging ved fysisk aktivitet 50% redusert risiko for å utvikle hjerte- karsykdommer 50% redusert risiko for å utvikle type 2- diabetes 30% redusert risiko for økt blodtrykk 10-50% redusert risiko for kreft; avhengig av krefttype Betydelig reduksjon mht psykiske lidelser og muskel-og skjelettlidelser SHdir, rapport 2/2000

8 | Sommarøy| Barn og unge Regelmessig fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst hos barn og unge, og for utvikling av funksjonelle kvaliteter Fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene har stor betydning for helsen også senere i livet Fedme Type 2-diabetes Hjerte- karsykdom Ulike kreftformer Beinskjørhet Artroser Barn som er FA har mindre psykiske problemer. Regelmessig FA fremmer barns selvaktelse (SHdir rapport, nr. 2/2000)

9 | Sommarøy14.07.2014| Tema for presentasjonen| 9 Potensialet er stort….. …. 74% av de fysisk inaktive oppgir at de kan tenke seg å komme i gang med regelmessig fysisk aktivitet Helsedir, 2008 (foreløpig upubl)

10 | Sommarøy Hva skal til for at inaktive kommer i gang? Mer tiltakslyst/motivasjon 28% Må bli tatt med av venner 11% Må få bedre helse først 10% Finne tilbud som er 6% tilpasset mine interesser Lav deltakerpris 6% Må finne noen å trene med 6% Helsedir, 2008 (foreløpig upubl)

11 | Sommarøy Hvem anses å gi pålitelig informasjon? De fire informasjonskildene har alle tillit, og variasjonene avspeiler styrken i påliteligheten Seks av ti mener fastleger og helsepersonell er svært pålitelige

12 | Sommarøy Mange besøker helse- og sosialtjenesten 3 av 4 voksne er i kontakt med fastlegen sin årlig (Seiler, 2000). Vi vet hvilke sosioøkonomiske grupper som er hovedbrukere av primærhelsetjenesten versus spesialisthelsetjenesten Vi vet hvem som hovedbrukere av NAV Fastleger, fysioterapeuter og NAV i dialog med grupper som er vanskelig å nå med helseinformasjon Informasjon om fysisk aktivitet og helse gitt fra helsepersonell er det som rangeres som den mest pålitelige informasjonen (Helsedir, 2008; foreløpig upubl)

13 | Sommarøy Effektivt å rådgi pasienter om fysisk aktivitet? Rådgivning til pasienter i konsultasjonen fører til 12-50% økt aktivitetsnivå 6 mnd etter konsultasj. Økt frekvens og intensitet ved gjentatte kontakter over flere måneder gir en ytterligere økning i aktivitetsnivå Rådgivning komplettert med FA på resept, aktivitetsdagbok, skritteller eller info.materiell gir ytterligere 15- 50% økning i akt.nivå SBU, Metoder för att främja fysisk aktivitet, 2007

14 | Sommarøy Skrevet av – og for – helsepersonell Norske og svenske forfattere Norsk redaktør prof. dr. med. Roald Bahr 47 kapitler 14 mer generell 33 diagnosespesifikke Bok kr 200 eks. frakt Nettversjon: www.helsedir.no/fysiskaktivitet www.helsedir.no/fysiskaktivitet

15 | Sommarøy14.07.2014|

16 | Sommarøy Aktivitetshåndboken – del I: Generelle kapitler: Allmenne effekter av fysisk aktivitet Allmenne anbefalinger for fysisk aktivitet Hvordan måle fysisk aktivitet og fysisk form? Helseeffekter av styrke- og kondisjonstrening Ulike treningsformer – og effekt av disse Barn og ungdom Eldre Hvorfor endre arferd - og hvordan? Motiverende samtaler Fysisk aktivitet på resept

17 | Sommarøy Del II: Diagnosespesifikke kapitler Hypertoni Diabetes type 1 Diabetes type 2 Metabolsk syndrom Overvekt/ fedme Lipider Hjertesvikt Rytmeforstyrrelser Plutselig hjertedød og idrett Kranskarsykdom Perifer karsykdom Slag Astma KOLS Cystisk fibrose Polio Hørsel/balanseforstyrrelser Nyresykdommer Mage/tarm kanalen Kreft Osteoporose Artrose Reumatoid artritt MS Traumatisk ryggmargskadde Parkinson Alzheimers sjukdom Stress Depressjon Schizofreni Angst Klimakteriet Graviditet Langvarige korsrygg- smerter Smerter Alkoholmisbruk Infeksjoner

18 | Sommarøy | Disposisjon for hvert diagnosekapittel Definisjon, årsak og risikofaktorer, forekomst, prognose og behandlingsprinsipper Effekter av fysisk aktivitet (akutte/langtid) Indikasjoner (FA i primær- forebygging, sek.forebygging og behandling) Anbefalinger type intensitet frekvens varighet Virkningsmekanismer Utredning Interaksjon med legemiddelbehandling Kontraindikasjoner Bivirkninger Risker Referanser

19 | Sommarøy Nye faglige retningslinjer fra Helsdir Diabetes Overvekt/fedme Hjerneslag Hjerte-kar KOLS Underernæring

20 | Sommarøy Implementering Konferanser Fagartikler i ulike tidsskrifter Ulike helseprofesjonsutdanninger NEL Boken sendes gratis til: Fastleger og utvalgte fysioterapeuter FM og FK Rehab.sentra og LMS Helsefaglige universitet/høgskoler


Laste ned ppt "| Sommarøy Aktivitetshåndboken Sommarøy 5.mai 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google