Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Asplan Viak AS Trondheim Bergen Sandvika Stavanger Arendal Tromsø

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Asplan Viak AS Trondheim Bergen Sandvika Stavanger Arendal Tromsø"— Utskrift av presentasjonen:

1 Asplan Viak AS Trondheim Bergen Sandvika Stavanger Arendal Tromsø
Karasjok Molde Tromsø Trondheim Leikanger Tønsberg Kongsberg Lillehammer Ål Bergen Stavanger Sandvika Skien Kristiansand Risør Lyngdal Arendal

2

3 ”Hvorfor gjør du akkurat denne analysen?” og
”Hva vil du bruke svaret til?”

4 Bakterier: vurdering av kildens hygieniske sikkerhet
behandling (obs NORVAR-prosjekt)

5 Bakterier: Fysisk / kjemisk: vurdering av kildens hygieniske sikkerhet
behandling (obs NORVAR-prosjekt) Fysisk / kjemisk: behandling indikator for hygienisk sikkerhet

6 Overflatevann: 3 års analyser Grunnvann: gode oppsett i veileder
ikke gjennomført for mange eldre og mindre brønner

7 Mikrobiologiske analyser

8 E. coli I praksis lik TKB Fersk avføring ”sporadiske funn” ≤ 3

9 Overflatevann: Analysemetode: 1 E. coli, 0 koli?? Koliforme bakterier
må alltid regne med noen under 10 pr 100 ml / halvparten av prøvene Analysemetode: NS-EN ISO Colilert-18/Quantitray 1 E. coli, 0 koli??

10 Koliforme bakterier forts…
Grunnvann: skal ikke forekomme Løsmassebrønn: ”sikker inntil det motsatte er bevist” Fjellbrønn: ”usikker inntil det motsatte er bevist”

11 Overflatevann: avrenning fra bakken, sammenholdes med koliforme
Kimtall (22ºC) Overflatevann: avrenning fra bakken, sammenholdes med koliforme Grunnvann: forurensning med overflatevann? helst (godt) under 100 pr ml forurensning fra boring vekst i brønnen (vekst i trykktank)

12 Intestinale enterokokker
Sikker tarmbakterie lavere antall enn koliforme liten tilleggsinformasjon obs: vokser i kjeder, kan gi høye tall

13 Uinteressant hvis det likevel er koliforme i vannet(?)
C. perfringens Er ikke en parasitt Danner sporer Uinteressant hvis det likevel er koliforme i vannet(?) Upålitelig indikator På veg ut som drikkevannsparameter?

14 Cryptosporidium og Giardia
Kr 5 200 Hvor nyttig er svaret på en enkelt prøve?

15 Fysisk / kjemiske analyser

16 Overflatevann

17 Fargetall Månedlig i 3 år KOF / TOC

18 Gjenspeiler bevegelse i vannet
Turbiditet Gjenspeiler bevegelse i vannet I enkelte kilder over grenseverdien på 1,0 (ut fra vannverk)

19 pH

20 Fargetall, turbiditet og pH måles til dels unødvendig ofte ved vannverk i drift

21 Så godt som verdiløs i overflatevann!
Konduktivitet Så godt som verdiløs i overflatevann!

22 Lave og stabile verdier i overflatevann
Alkalitet og kalsium Lave og stabile verdier i overflatevann

23 Jern, mangan, aluminium:
6 analyser gir ofte god oversikt, men Flere analyser hvis usikkert eller ”på grensen”

24 Vannets ”gjennomsiktighet” for UV Avgjørende parameter for UV-anlegg
UV-transmisjon Vannets ”gjennomsiktighet” for UV Avgjørende parameter for UV-anlegg Glemmes alt for ofte! Dårlig UV-transmisjon samtidig med mest bakterier! ...må likevel ofte ty til estimat.

25

26 Alt over 1 mg/l ”mistenkelig”
Nitrat Gjødsel Grenseverdi 10 mg N/l (N kontra NO3) Alt over 1 mg/l ”mistenkelig”

27 Grunnvann

28 Kjemiske parametre som indikator
Fargetall: < 5 stabilt Konduktivitet: høyt eller lavt (ca 3-8 i overflatevann) stabilt (ikke mer enn +/- 5 mS/m) + indikator på sjøvann

29 pH Turbiditet høy eller lav stabil (ikke mer enn +/- 0,5)
stabil, helst lav

30 Karbonat – aggressivt grunnvann
pH 5,5__________________ pH 7,5 CO2 + H2O  HCO32- (=alkalitet) + H+ ”Fri CO2 spiser kobberrør”

31 Aciditet [mmol/l] * 44 = mg CO2

32 Karbonat – aggressivt grunnvann
pH < 6: bedre å analysere på aciditet Ofte stabile verdier Lufting/pH-justering

33 Stabil (+/- 30 %). 1-2 analyser
Radon Bare i fjellbrønner Stabil (+/- 30 %) analyser Uforståelig grenseverdi (100 Bq/l) i drikkevannsforskriften Statens strålevern: 500 / 1000 Bq/l

34 Mest relevant i fjellbrønner, (også i løsmasse?) Stabil. 1-2 analyser
Fluor Mest relevant i fjellbrønner, (også i løsmasse?) Stabil analyser

35 H2S luktes før den kan analyseres Ikke alltid mulig å lufte ut H2S
Lukt, smak H2S (og mye annet???) H2S luktes før den kan analyseres Ikke alltid mulig å lufte ut H2S

36 UV-transmisjon (kan i noen tilfeller variere betydelig)
Andre: Jern, mangan, aluminium UV-transmisjon (kan i noen tilfeller variere betydelig) Nitrat (få analyser, ved mistanke) Klorid (få analyser) Sulfat (få analyser)

37 ”Sjeldne stoffer”

38 Tabell 3.1, ”tabell 4”, helseskadelige stoffer....
”Sjeldne stoffer” Tabell 3.1, ”tabell 4”, helseskadelige stoffer.... ”pakke”, kr

39 Uten mål og mening!

40 Uten mål og mening! Vilkårlige krav til hyppighet Tar prøver i blinde
Delvis vilkårlige utelatelser Overser overskridelsene

41 Kjemisk Oksygenforbruk-Mn 33 1 mg O/L NS 4759-1 Klorid; IC 34 200
Parameter Grensekrav mg/L Bestemmelses Metode nr grense Konduktivitet 35 250 0,10 mS/m ISO 7888 pH 44 6,5-9,5 1 NS 4720 TOC 53 5 0,5 mg C/L NS-EN 1484 Kjemisk Oksygenforbruk-Mn 33 1 mg O/L NS Klorid; IC 34 200 0,25 mg Cl/L NS Fluorid, IC 28 1,5 0,1 mg F/L Sulfat, IC 50 100 0,25 mg SO4/L Nitrat 42 10 0,01 mg N/L Nitritt, Autoanalysator 43 0,05 2 µg N/L NS 4743 Ammonium, FIA 19 0,5 5 µg N/L NS 4746 Cyanid, total 27 0,01 2 µg/L NS 4796 Aluminium, Al 18 0,2 1 µg/L SS Bly, Pb 24 0,02 µg/L SS Jern, Fe 31 Kadmium, Cd 32 0,005 0,01µg/L Kobber, Cu 36 0,1 0,1 µg/L Krom, Cr 37 0,05 µg/L Nickel, Ni 41 0,002 0,2 µg/L Mangan, Mn 39 0,05µg/L Antimon Sb 20 Bor, B 25 5 µg/L SS028152 Arsen, As 21 Selen, Se 49 0,5 µg/L

42 Tilleggsforbindelse/parameter
Parameter nr Grense krav mg/L Best. grense Metode Enhetspris Glykoler 29 10 µg/L 10 µg/L 2) GC-MS 1300 Hydrokarboner 30 Se under 1) Intern GC-FID 900 Radon 48 100 Bq/L 10 Bq/L Sintillasjonsteller 260 Total indikativ dose 52 Tritium 55 50 Bq/L Væskesintillasjon 1500 Bromat-BrO3 26 1 µg/L 1000

43 Målbevisst leting – 4 hovedkategorier
Grunnvann i løsmasser: Nikkel Grunnvann i fjellbrønner: Nikkel, Arsen, Fluor, Radon

44 Mistanke om forurensning fra industri eller avfall:
Arsen, Bly, Bor, Kadmium, Kobber, Krom, Nikkel, Kvikksølv PAH (inkl. benzo(a)pyren), Klorerte alifater / løsemidler (1,2-dikoloretan, trikloreten, tetrakloreten), Benzen, hydrokarboner / mineraloljer .....eller etter behov

45 Landbrukspåvirkning (> 20 % av arealet / mulig søl og deponering / nær kilden):
plantevernmidler

46 Bensinstasjon, drivstofflager, verksted, bilvrak:
Spesialtilfeller Bensinstasjon, drivstofflager, verksted, bilvrak: Bensen, hydrokarboner

47 Bensinstasjon, drivstofflager, verksted, bilvrak:
Spesialtilfeller Bensinstasjon, drivstofflager, verksted, bilvrak: Bensen, hydrokarboner Avising/frostvæske: Glykoler Industri, særtilfeller: Cyanid Vann som skal osoneres: Brom (bromid)

48 http://www. mattilsynet

49

50

51 Bekk ned fra fjellet Dato KB TKB/ Kim-22 E.coli 68t 301 95 67 51 34 8 5 141 gjennomsnitt: 39 27 261

52 Bekk ned fra fjellet Råvannsinntak Dato KB TKB/ Kim-22 E.coli 68t 301 2 - 95 67 53 48 51 34 47 43 8 5 141 14 7 114 gjennomsnitt: 39 27 261 29 25 208

53

54 parameter 19/11/01 10/11/03 koliforme bakterier E. coli / TKB kimtall 22ºC 25 i a intestinale enterokokker pH 7,6 7,0 fargetall < 5 ledningsevne 25ºC (mS/m) 17,9 17,0 turbiditet 0,1

55 Fra godkjenningssøknaden:
Plan for videre dokumentasjon av vannforsyningen (......) På bakgrunn av dette foreslår vi følgende prøvetakingsplan som skal påbegynnes når svar er mottatt fra Mattilsynet, og følges i 12 måneder: månedlig: koliforme bakterier (Colilert) , kimtall 22ºC, konduktivitet hver tredje måned: pH, fargetall, turbiditet, C. perfringens

56

57 Høy koli og ingen E. coli i brønn.....?

58 Høy koli (og ingen E. coli) i brønn.....?


Laste ned ppt "Asplan Viak AS Trondheim Bergen Sandvika Stavanger Arendal Tromsø"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google