Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Asplan Viak AS Skien Kristiansand Risør Lyngdal Stavanger Bergen Sandvika Arendal Tønsberg Kongsberg Lillehammer Ål Trondheim Karasjok MoldeTromsø Leikanger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Asplan Viak AS Skien Kristiansand Risør Lyngdal Stavanger Bergen Sandvika Arendal Tønsberg Kongsberg Lillehammer Ål Trondheim Karasjok MoldeTromsø Leikanger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Asplan Viak AS Skien Kristiansand Risør Lyngdal Stavanger Bergen Sandvika Arendal Tønsberg Kongsberg Lillehammer Ål Trondheim Karasjok MoldeTromsø Leikanger

2

3 ”Hvorfor gjør du akkurat denne analysen?” og ”Hva vil du bruke svaret til?”

4 Bakterier: –vurdering av kildens hygieniske sikkerhet –behandling (obs NORVAR-prosjekt)

5 Bakterier: –vurdering av kildens hygieniske sikkerhet –behandling (obs NORVAR-prosjekt) Fysisk / kjemisk: –behandling –indikator for hygienisk sikkerhet

6 Overflatevann: 3 års analyser Grunnvann: gode oppsett i veileder –ikke gjennomført for mange eldre og mindre brønner

7 Mikrobiologiske analyser

8 E. coli I praksis lik TKB Fersk avføring ”sporadiske funn” ≤ 3

9 Koliforme bakterier Overflatevann: –må alltid regne med noen –under 10 pr 100 ml / halvparten av prøvene Analysemetode: –NS-EN ISO 9803-1 –Colilert-18/Quantitray 1 E. coli, 0 koli??

10 Koliforme bakterier forts… Grunnvann: –skal ikke forekomme Løsmassebrønn: ”sikker inntil det motsatte er bevist” Fjellbrønn: ”usikker inntil det motsatte er bevist”

11 Kimtall (22ºC) Overflatevann: avrenning fra bakken, sammenholdes med koliforme Grunnvann: –forurensning med overflatevann? –helst (godt) under 100 pr ml –forurensning fra boring –vekst i brønnen –(vekst i trykktank)

12 Intestinale enterokokker Sikker tarmbakterie lavere antall enn koliforme liten tilleggsinformasjon obs: vokser i kjeder, kan gi høye tall

13 C. perfringens Er ikke en parasitt Danner sporer Uinteressant hvis det likevel er koliforme i vannet(?) Upålitelig indikator På veg ut som drikkevannsparameter?

14 Cryptosporidium og Giardia Kr 5 200 Hvor nyttig er svaret på en enkelt prøve?

15 Fysisk / kjemiske analyser

16 Overflatevann

17 Fargetall Månedlig i 3 år KOF / TOC

18 Turbiditet Gjenspeiler bevegelse i vannet I enkelte kilder over grenseverdien på 1,0 (ut fra vannverk)

19 pH

20 Fargetall, turbiditet og pH måles til dels unødvendig ofte ved vannverk i drift

21 Konduktivitet Så godt som verdiløs i overflatevann!

22 Alkalitet og kalsium Lave og stabile verdier i overflatevann

23 Jern, mangan, aluminium: 6 analyser gir ofte god oversikt, men Flere analyser hvis usikkert eller ”på grensen”

24 UV-transmisjon Vannets ”gjennomsiktighet” for UV Avgjørende parameter for UV-anlegg Glemmes alt for ofte! Dårlig UV-transmisjon samtidig med mest bakterier!...må likevel ofte ty til estimat.

25

26 Nitrat Gjødsel Grenseverdi 10 mg N/l –(N kontra NO 3 ) Alt over 1 mg/l ”mistenkelig”

27 Grunnvann

28 Kjemiske parametre som indikator Fargetall: –< 5 –stabilt Konduktivitet: –høyt eller lavt (ca 3-8 i overflatevann) –stabilt (ikke mer enn +/- 5 mS/m) –+ indikator på sjøvann

29 pH –høy eller lav –stabil (ikke mer enn +/- 0,5) Turbiditet –stabil, helst lav

30 Karbonat – aggressivt grunnvann pH 5,5__________________ pH 7,5 CO 2 + H 2 O  HCO 3 2- (=alkalitet) + H + ”Fri CO 2 spiser kobberrør”

31 Aciditet [mmol/l] * 44 = mg CO 2

32 Karbonat – aggressivt grunnvann pH < 6: bedre å analysere på aciditet Ofte stabile verdier Lufting/pH-justering

33 Radon Bare i fjellbrønner Stabil (+/- 30 %). 1-2 analyser Uforståelig grenseverdi (100 Bq/l) i drikkevannsforskriften Statens strålevern: 500 / 1000 Bq/l

34 Fluor Mest relevant i fjellbrønner, (også i løsmasse?) Stabil. 1-2 analyser

35 Lukt, smak H 2 S (og mye annet???) H 2 S luktes før den kan analyseres Ikke alltid mulig å lufte ut H 2 S

36 Andre: Jern, mangan, aluminium UV-transmisjon (kan i noen tilfeller variere betydelig) Nitrat (få analyser, ved mistanke) Klorid (få analyser) Sulfat (få analyser)

37 ”Sjeldne stoffer”

38 Tabell 3.1, ”tabell 4”, helseskadelige stoffer.... ”pakke”, kr 5-7 000

39 Uten mål og mening!

40 Vilkårlige krav til hyppighet Tar prøver i blinde Delvis vilkårlige utelatelser Overser overskridelsene

41 Parameter Grensekra v mg/LBestemmelsesMetode nr grense Konduktivitet352500,10 mS/mISO 7888 pH446,5-9,51NS 4720 TOC5350,5 mg C/LNS-EN 1484 Kjemisk Oksygenforbruk-Mn3351 mg O/LNS 4759-1 Klorid; IC342000,25 mg Cl/LNS 10304-2 Fluorid, IC281,50,1 mg F/LNS 10304-2 Sulfat, IC501000,25 mg SO4/LNS 10304-2 Nitrat42100,01 mg N/LNS 10304-2 Nitritt, Autoanalysator430,052 µg N/LNS 4743 Ammonium, FIA190,55 µg N/LNS 4746 Cyanid, total270,012 µg/LNS 4796 Aluminium, Al180,21 µg/LSS 028150-2 Bly, Pb240,010,02 µg/LSS 028152-2 Jern, Fe310,22 µg/LSS 028152-2 Kadmium, Cd320,0050,01µg/LSS 028152-2 Kobber, Cu360,10,1 µg/LSS 028152-2 Krom, Cr370,050,05 µg/LSS 028152-2 Nickel, Ni410,0020,2 µg/LSS 028152-2 Mangan, Mn390,050,05µg/LSS 028152-2 Antimon Sb200,0051 µg/LSS 028152-2 Bor, B2515 µg/LSS028152 Arsen, As210,010,05 µg/LSS 028152-2 Selen, Se490,010,5 µg/LSS 028152-2

42 Tilleggsforbindelse/pa rameterParameter nr Grense krav mg/LBest. grenseMetodeEnhetspris Glykoler2910 µg/L10 µg/L 2)GC-MS1300 Hydrokarboner3010 µg/LSe under 1)Intern GC-FID900 Radon48100 Bq/L10 Bq/LSintillasjonsteller260 Total indikativ dose52 Tritium55100 Bq/L50 Bq/LVæskesintillasjon1500 Bromat-BrO3261 µg/L 1000

43 Målbevisst leting – 4 hovedkategorier Grunnvann i løsmasser: –Nikkel Grunnvann i fjellbrønner: –Nikkel, Arsen, Fluor, Radon

44 Mistanke om forurensning fra industri eller avfall: –Arsen, Bly, Bor, Kadmium, Kobber, Krom, Nikkel, –Kvikksølv –PAH (inkl. benzo(a)pyren), –Klorerte alifater / løsemidler (1,2- dikoloretan, trikloreten, tetrakloreten), –Benzen, hydrokarboner / mineraloljer.....eller etter behov

45 Landbrukspåvirkning (> 20 % av arealet / mulig søl og deponering / nær kilden): –plantevernmidler

46 Spesialtilfeller Bensinstasjon, drivstofflager, verksted, bilvrak: –Bensen, hydrokarboner

47 Spesialtilfeller Bensinstasjon, drivstofflager, verksted, bilvrak: –Bensen, hydrokarboner Avising/frostvæske: –Glykoler Industri, særtilfeller: –Cyanid Vann som skal osoneres: –Brom (bromid)

48 http://www.mattilsynet.no/mattilsynet/multimed ia/archive/00016/Analysebehov__- __kje_16538a.pdf

49

50

51 Bekk ned fra fjellet DatoKBTKB/Kim-22 E.coli68t 03.08.200400301 30.08.20049567301 27.09.20045134301 25.10.200485141 gjennomsnitt:3927261

52 Bekk ned fra fjellet Råvannsinntak DatoKBTKB/Kim-22KBTKB/Kim-22 E.coli68t E.coli68t 03.08.20040030122 - 30.08.200495673015348 - 27.09.200451343014743301 25.10.200485141147114 gjennomsnitt:39272612925208

53

54 parameter19/11/0110/11/03 koliforme bakterier00 E. coli / TKB00 kimtall 22ºC25i a intestinale enterokokker0i a pH7,67,0 fargetall< 5 ledningsevne 25ºC (mS/m)17,917,0 turbiditet0,1

55 Fra godkjenningssøknaden: Plan for videre dokumentasjon av vannforsyningen (......) På bakgrunn av dette foreslår vi følgende prøvetakingsplan som skal påbegynnes når svar er mottatt fra Mattilsynet, og følges i 12 måneder: månedlig: koliforme bakterier (Colilert), kimtall 22ºC, konduktivitet hver tredje måned: pH, fargetall, turbiditet, C. perfringens

56

57 Høy koli og ingen E. coli i brønn.....?

58 Høy koli (og ingen E. coli) i brønn.....?


Laste ned ppt "Asplan Viak AS Skien Kristiansand Risør Lyngdal Stavanger Bergen Sandvika Arendal Tønsberg Kongsberg Lillehammer Ål Trondheim Karasjok MoldeTromsø Leikanger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google