Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunal Overtakelse Av Private Vannverk I Lenvik Kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunal Overtakelse Av Private Vannverk I Lenvik Kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunal Overtakelse Av Private Vannverk I Lenvik Kommune

2 5 private vann overtatt av kommunen
år utbygd Finnsnes Fjordgård Husøy Straumen Gibostad /03

3 Disposisjon Hvorfor er det ønske om kommunal overtakelse av vannverk?
Hvilke problemer som kan oppstå for styret i vannverket? Holdninger Fremgangsmåte Eksempel på avtale Andelshavernes holdninger etter en overtaklese

4 Disposisjon Erfaringer Hva er konsekvensen for kommunen? Videre

5 Hvorfor Er Det Ønske Om Kommunal Overtakelse?
Myndighetskrav Næringsinteresser Nedslitte vannverk Store kostnader ved oppgradering av vannverket Vannavgift Problemer med å få folk til styreverv Dugnadsånden er borte

6 Hvilke Problemer Kan Oppstå for Styret I Vannverket?
Styret har ikke fullmakt til å gjennomføre prosessen. Vannverkene har hatt en klausul i stiftelsesdokumentet. 2/3 av andelseierne må møte på årsmøte, så må 2/3 av disse stemme for en oppløsning Årsmøtevedtak (ekstraordinært årsmøte)

7 Hvilke Problemer Kan Oppstå for Styret I Vannverket?
Dårlig oppmøte på årsmøte. Styrene utarbeidet skjema som ble sendt ut til andelshaverne hvor de blir bedt om å ta stilling til oppløsning av laget Lav svarprosent gjorde att styrene måtte ta direkte kontakt med andelshavene å be dem om å ta stilling til for eller i mot en kommunal overtakelse, skriftlig

8 Holdninger Til Medlemmene Av Andelslagene
Store verdier i ledningsnettet Arvesølvet til bygda Høy vannavgift ved kommunal overtagelse Kommunen ville aldri bygge nytt ved en overtakelse Ambisjoner om selv å bygge ut å drifte vannverkene Aksepterer å betale liten vannavgift på tross av dårlig vannkvalitet(fargetall på opp i 70)

9 Fremgangsmåte Kommunen mottar søknad om overtakelse
Administrasjonen utarbeider (forhandler) frem betingelser for overtakelse Det lages saksfremlegg for hovedutvalg/kommunestyre Eventuelt vedtak om overtakelse

10 Eksempel På Avtale Om Kommunal Overtaklese
·  Vannverket overdrar, ved skjøte til Lenvik Kommune, eiendommen <<vannverk>> med ledningsnett, vannbasseng og for øvrig alt tilbehør. Med overdragelsen skal følge skriftlige, tinglyste, betingelseløse grunn- og vannrettigheter for hele anlegget ·  Lenvik Kommune overtar alle aktiva og passiva i vannverket

11 Eksempel På Avtale Om Kommunal Overtaklese
·  Andelkapital som er innbetalt til vannverket er å betrakte som den enkelte andelshavers oppgjør for tilknytningsavgift når vannverket er blitt kommunalt. Dette gjelder for den bygning som hver andelshaver har pr Eventuell oppløsning av andelslaget (vannverket) foretar andelslaget selv i h.h.t lov og vedtekter og er Lenvik Kommune uvedkommende å administrere

12 Eksempel På Avtale Om Kommunal Overtaklese
·  Årlige vann – og tilknyttningsavgifter for abonnenter tilknyttet vannverket blir etter fastsatt av Lenvik Kommune ·  Overtakelsen gjelder fra

13 Holdninger Til Abonnentene Etter at Kommunen Har Overtatt Vannverket
Lettelse hos det gamle styret etter att man har klart å få gjennomført prosessen Man slipper å stille på dugnad Kan bare ta kontakt med kommunen når det er dårlig kvalitet på vannet Aksept for høyere vannavgift hvis kvaliteten på vannet er godt Endelig kan jeg se bunnen i badekaret

14 Erfaringer Styrene i vannverkene har forstått konsekvensen av det å inneha styreverv, jf drikkevannforskriften Mangel på kompetanse til styremedlemmene Mangelfull informasjon fra styret medfører att abonnentene ikke er klar over ansvaret i det å inneha styreverv

15 Erfaringer Mangel på driftskompetanse(intern-kontroll, prøvetaking, osv) Eksempel på att man angrer seg (kupp), drikkevannsforskriften, matloven, lov om helsetjenesten i kommunene

16 Erfaringer Kommunale vedtak om garanti på lån Lovverket, Næringsmiddelloven, drikkevannsforskriften Norvar Regional utviklingsetat Kommunen har investert for ca 25 millioner i nye vannverk pga overtakelsen

17 Hva Er Konsekvensen for Lenvik Kommune ?
Økte driftskostnader Kompleks vannbehandling Mye tid brukes til drift/ettersyn SD -- anlegg(effektivisering?) økte kostnader Kompetanseheving

18 Hva Er Konsekvensen for Lenvik Kommune ?
Høy vannavgift? Dekningsgrad på ca 100% Mediesirkus

19 Hva Nå? Har mottatt søknad om kommunal overtakelse av vannverk(avvist)
Det forventes/fryktes at kommunen vil motta flere søknader om overtakelse?


Laste ned ppt "Kommunal Overtakelse Av Private Vannverk I Lenvik Kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google