Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetanseutvikling drift og vedlikehold Opplæring Bransjemøte 28.09.2010 Øystein Larsen Vegdirektoratet, seksjon Vegteknologi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetanseutvikling drift og vedlikehold Opplæring Bransjemøte 28.09.2010 Øystein Larsen Vegdirektoratet, seksjon Vegteknologi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetanseutvikling drift og vedlikehold Opplæring Bransjemøte 28.09.2010 Øystein Larsen Vegdirektoratet, seksjon Vegteknologi

2 2 Kompetanseutvikling drift og vedlikehold 4-årig etatsprosjekt, startet i 2007 Målet med prosjektet er å bedre fagkompetansen og status innenfor drift og vedlikehold i Statens vegvesen og i bransjen for øvrig. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med bransjen Etablere fremtidige systemer og rutiner for kompetanseutvikling

3 3 Bakgrunn Fare for kompetansetap: Utskillingen av egenproduksjonen i 2003 Fokus vekk fra fag og over på konkurranse Stor aldersavgang de kommende årene Konkurranseutsetting skaper nye utfordringer: Nye entreprenører, skifte hvert 5. år Bransjen må stimuleres til langsiktig FOU FOU uten egen produksjonsavdeling krever kontrakter og samarbeid

4 4 5 Fokusområder/ 4 delprosjekter: 1.Synliggjøring 2.Opplæring 3.Spesialisering og FOU 4.Erfaringsoverføring

5 5 2 Opplæring Leder: Joralf Aurstad Hensikt: forbedre opplæring i drift og vedlikehold øke kompetansen hos alle som jobber med drift og vedlikehold for å bedre kvaliteten på tjenestene Samarbeid med ulike deler av bransjen, videregående skole, høgskoler og universitet

6 6 Opplæring Eksempler Samarbeid med univ/høgskoler for utvikling av dv-kurs: Narvik og Oslo: eget kurs om drift og vedlikehold Ålesund: under planlegging Trondheim: dv inn i vegplanlegging og vegbygging NTNU: EVU-kurs vinterdrift Utarbeider lærebok om drift og vedlikehold for høgsk. Gir innspill til nye lærebøker i VGS Forslag til opplæringsstruktur basert på moduler Nye kurspakker i vinterdrift for ledelsesnivå og utførende Stort behov - Krever samarbeid

7 7 ”Grønt miljø” Anleggsskolen NKF Byggherreskole HiÅ Skedsmo VGS University of Yyy kurs Xxx kurs HiNT HiG Mange behov, mange tilbud NTNU SVV Vinterkurs MEF Ole Viig VGS Solør VGS Re VGS Os VGS HiN HiØ TunnelskolenTekna HiST Veidekke Mesta Skanska Utstyrsprodusenter FagarbeiderArbeidslederIngeniør Avinor UMB Asfaltskolan ATI Fauske VGS HiO

8 8 Utkast til kursstruktur

9 9 Vinterkurs for utførende Målgruppe: –Mannskap hos entreprenøren som skal utføre det praktiske arbeid på vegen og driftsledelsen Læremetode –Kombinasjon av teoretisk klasseromsundervisning og praktiske demonstrasjoner og tester Dokumentasjon av kompetanse –Eksamen og/eller praktisk prøve –Kursbevis, dokumentasjon på gjennomført kurs/bestått prøve –Kompetansebevis/sertifikat, formelle krav!

10 10 Innhold i vinterkurs for utførende Modulbasert Følgende moduler inngår –V2 Beslutningsstøtte –V7 Brøyting –V8 Friksjonsforbedring –V10 Andre vinteroppgaver Kursmateriellet skal bestå av: –PowerPoint-presentasjoner –Kompendier

11 11 Tidsbehov for gjennomføring Antatt tidsbehov for gjennomføring av alle fire moduler er 6 – 7 dager –Dette avhenger av hvor mye tid som settes av til praktiske øvelser og demonstrasjoner I områder uten salting, kan denne delen tas ut og eller reduseres I områder med høyfjell eller rasutsatte veger er det behov for spesielle kurs

12 12 Framdrift Arbeidet startet desember 2009 1. versjon ferdig september 2010 2 prøvekurs i september/oktober i Vesterålen og Østfold Eventuell justering av kursmateriellet etter prøvekursene Praktisk gjennomføring må diskuteres med bransjen Entreprenører tilbys tilgjengelig materiale når kurs er testet Krav i kontrakter som starter 2011 eller 2012?

13 13 Hvordan gjennomføre i praksis? Krav i kontrakter Omfang –Størrelsesorden 3000 personer fordelt på 107 driftskontrakter –Ca 15-25 kontrakter som starter hver høst, dvs 500-1000 personer Praktisk gjennomføring, ulike alternativer –Kurstilbud knyttet til skoleverket, VGS/Fagskoler …. –Profesjonelle kursholdere, konkurranseutsettes –Entreprenørene selv ansvarlig i samarbeid med byggherre Krav til bakgrunn og opplæring av instruktører

14 14 Lærebok drift og vedlikehold 1.Innledning 2.Standard for d&v 3.Nedbrytingsmekanismer 4.Tilstandsregistrering 5.Planlegging 6.Drenering 7.Vegdekker 8.Dimensjonering/ forsterkning 9.Grøntarealer 10.Beslutningsstøtte/ meteorologi 11.Vinterdrift 12.Bruer og kaier 13.Tunneler 14.Beredskap 15.Skilt og oppmerking 16.Trafikantinformasjon 17.Byer og tettsteder 18.Andre oppgaver 19.Kontraktsformer 20.HMS 21.Ytre miljø 22.Elektro

15 15 Takk for oppmerksomheten www.vegvesen.no/kdv


Laste ned ppt "Kompetanseutvikling drift og vedlikehold Opplæring Bransjemøte 28.09.2010 Øystein Larsen Vegdirektoratet, seksjon Vegteknologi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google