Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Øystein Larsen Vegdirektoratet, seksjon Vegteknologi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Øystein Larsen Vegdirektoratet, seksjon Vegteknologi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Øystein Larsen Vegdirektoratet, seksjon Vegteknologi
Kompetanseutvikling drift og vedlikehold Opplæring Bransjemøte Øystein Larsen Vegdirektoratet, seksjon Vegteknologi

2 Kompetanseutvikling drift og vedlikehold
4-årig etatsprosjekt, startet i 2007 Målet med prosjektet er å bedre fagkompetansen og status innenfor drift og vedlikehold i Statens vegvesen og i bransjen for øvrig. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med bransjen Etablere fremtidige systemer og rutiner for kompetanseutvikling Denne presentasjonen er basert på Kapittel G: ”Metoder og utførelse”

3 Bakgrunn Fare for kompetansetap:
Utskillingen av egenproduksjonen i 2003 Fokus vekk fra fag og over på konkurranse Stor aldersavgang de kommende årene Konkurranseutsetting skaper nye utfordringer: Nye entreprenører, skifte hvert 5. år Bransjen må stimuleres til langsiktig FOU FOU uten egen produksjonsavdeling krever kontrakter og samarbeid Denne presentasjonen er basert på Kapittel G: ”Metoder og utførelse”

4 5 Fokusområder/ 4 delprosjekter:
Synliggjøring Opplæring Spesialisering og FOU Erfaringsoverføring Denne presentasjonen er basert på Kapittel G: ”Metoder og utførelse”

5 2 Opplæring Leder: Joralf Aurstad
Hensikt: forbedre opplæring i drift og vedlikehold øke kompetansen hos alle som jobber med drift og vedlikehold for å bedre kvaliteten på tjenestene Samarbeid med ulike deler av bransjen, videregående skole, høgskoler og universitet Denne presentasjonen er basert på Kapittel G: ”Metoder og utførelse”

6 Opplæring Eksempler Samarbeid med univ/høgskoler for utvikling av dv-kurs: Narvik og Oslo: eget kurs om drift og vedlikehold Ålesund: under planlegging Trondheim: dv inn i vegplanlegging og vegbygging NTNU: EVU-kurs vinterdrift Utarbeider lærebok om drift og vedlikehold for høgsk. Gir innspill til nye lærebøker i VGS Forslag til opplæringsstruktur basert på moduler Nye kurspakker i vinterdrift for ledelsesnivå og utførende Stort behov - Krever samarbeid Denne presentasjonen er basert på Kapittel G: ”Metoder og utførelse”

7 Mange behov, mange tilbud
HiÅ Utstyrsprodusenter Mesta Skanska Xxx kurs HiØ University of HiO NTNU HiST SVV Vinterkurs HiG Skedsmo VGS Byggherreskole HiNT Ole Viig VGS HiN Solør VGS Veidekke Re VGS Anleggsskolen Os VGS Fauske VGS Avinor MEF Asfaltskolan NKF ATI UMB Yyy kurs Tunnelskolen Tekna ”Grønt miljø” Fagarbeider Arbeidsleder Ingeniør

8 Utkast til kursstruktur

9 Vinterkurs for utførende
Målgruppe: Mannskap hos entreprenøren som skal utføre det praktiske arbeid på vegen og driftsledelsen Læremetode Kombinasjon av teoretisk klasseromsundervisning og praktiske demonstrasjoner og tester Dokumentasjon av kompetanse Eksamen og/eller praktisk prøve Kursbevis, dokumentasjon på gjennomført kurs/bestått prøve Kompetansebevis/sertifikat, formelle krav! Aktuell tekst: s.2-4

10 Innhold i vinterkurs for utførende
Modulbasert Følgende moduler inngår V2 Beslutningsstøtte V7 Brøyting V8 Friksjonsforbedring V10 Andre vinteroppgaver Kursmateriellet skal bestå av: PowerPoint-presentasjoner Kompendier Disposisjon for presentasjon

11 Tidsbehov for gjennomføring
Antatt tidsbehov for gjennomføring av alle fire moduler er 6 – 7 dager Dette avhenger av hvor mye tid som settes av til praktiske øvelser og demonstrasjoner I områder uten salting, kan denne delen tas ut og eller reduseres I områder med høyfjell eller rasutsatte veger er det behov for spesielle kurs

12 Framdrift Arbeidet startet desember 2009
1. versjon ferdig september 2010 2 prøvekurs i september/oktober i Vesterålen og Østfold Eventuell justering av kursmateriellet etter prøvekursene Praktisk gjennomføring må diskuteres med bransjen Entreprenører tilbys tilgjengelig materiale når kurs er testet Krav i kontrakter som starter 2011 eller 2012? Aktuell tekst: s.2-4

13 Hvordan gjennomføre i praksis?
Krav i kontrakter Omfang Størrelsesorden 3000 personer fordelt på 107 driftskontrakter Ca kontrakter som starter hver høst, dvs personer Praktisk gjennomføring, ulike alternativer Kurstilbud knyttet til skoleverket, VGS/Fagskoler …. Profesjonelle kursholdere, konkurranseutsettes Entreprenørene selv ansvarlig i samarbeid med byggherre Krav til bakgrunn og opplæring av instruktører Aktuell tekst: s.2-4

14 Lærebok drift og vedlikehold
Innledning Standard for d&v Nedbrytingsmekanismer Tilstandsregistrering Planlegging Drenering Vegdekker Dimensjonering/ forsterkning Grøntarealer Beslutningsstøtte/ meteorologi Vinterdrift Bruer og kaier Tunneler Beredskap Skilt og oppmerking Trafikantinformasjon Byer og tettsteder Andre oppgaver Kontraktsformer HMS Ytre miljø Elektro

15 Takk for oppmerksomheten
Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Øystein Larsen Vegdirektoratet, seksjon Vegteknologi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google