Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles Bransjemøte med Statens Vegvesen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles Bransjemøte med Statens Vegvesen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles Bransjemøte med Statens Vegvesen
EBA - Anlegg

2 Status Generelt EBA har etablert flere utvalg – deriblant Anleggsutvalget Dialog og samarbeid foregår med utgangspunkt i dette/disse utvalg Bransjen opplever lite positive forandringer og i liten grad å bli hørt. SVV oppfattes i stor grad som lukket, lite endringsvillig, mistroisk, og ukoordinert (ift styring, kommunikasjon og informasjon ut i egen org.) Derav ulik praksis og lite forutsigbarhet, også pga variabel kompetanse ute SVV oppleves å ”henge” i fortiden, fremfor å se på nåtid og fremtid. SVV oppleves ikke å stimulere til en sunn leverandørbransje. SVV er generelt en kunde som gir liten lønnsomhet for entr.

3 Spesielle forhold GNA prosjektet (Norden) Håndbok 066 (Rev)
Konkurranseutsetting/Kapasitet Avlysning Alternative Konkurranseregler Kontraktsvilkår Nye kontraktsformer Startbank HMS

4 Konsekvenser av dagens situasjon
Dårligere konkurranse/Høyere priser Høyere kostnader for SVV/Budsjettsprekk Lavere marginer for entreprenørene/Tap Ulik Praksis/oppfølging – ulike vilkår Flere konflikter

5 Hva ønsker vi? Samarbeide om fremtiden mot et velfungerende marked
Et mer åpent, endringsvillig, koordinert, enhetlig og forutsigbart SVV Sette fokus på 5 hovedelementer: 1. KONKURRANSE 2. TID 3. KVALITET 4. HMS/MILJØ 5. ØKONOMI – Forutsigbarhet SVV, Lønnsomhet Entreprenør Hva med konflikter? De fleste konflikter er knyttet til diskusjoner omkring økonomi og elementer som påvirker økonomien. Årsak? Forebygge? Løse?

6 Konflikter - Tiltak (ENDREDE) FORUTSETNINGER - PROSJEKTERING
Regelverket – Balansert og rettferdig, enhetlig praksis Konfliktløsning – Gode mekanismer Tilbudsgrunnlaget - Godt gjennomarbeidet Utførelsesgrunnlaget - Bygge på tilbudsgrunnlaget, rett-tidig Hensynta praktiske innspill fra Entreprenør. (ENDREDE) FORUTSETNINGER - PROSJEKTERING KONSULENTENS ROLLE

7 PROSJEKTERING – (ENDREDE) FORUTSETNINGER
Konsulent Grunnundersøkelser Tid til samspill mellom entreprenør og konsulent og BH Tid til nødvendig omprosjektering Konsulentens deltakelse på byggeplass/Praktisk erfaring Tegninger Feil mengder Erfaringsoverføring


Laste ned ppt "Felles Bransjemøte med Statens Vegvesen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google