Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Kjøkkenhygiene, vaner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Kjøkkenhygiene, vaner."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Kjøkkenhygiene, vaner og uvaner - foreløpige resultater fra en landsrepresentativ survey, 2009 Eivind Jacobsen Statens institutt for forbruksforskning

2 2 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Problemstillinger Vaner og uvaner knyttet til mathåndtering og renhold Forestillinger og kunnskaper Utstyr og materielle forutsetninger Holdninger og event. engstelser Spørreskjema og innsamlingsmetode –Web panel, Norstat Gjennomføring –Mars 2009 Utvalg –18-80 år med tilgang til internett, vektet –2008 respondenter Metode

3 3 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Rapportens disposisjon og innhold 1.Innledning 2.Hva er et kjøkken og hva brukes det til 3.Arbeidsdelingen på kjøkkenet 4.Kunnskap og informasjon 5.Vaner og uvaner 6.Spesielt kritiske punkter 7.Risikoforståelse 8.Problemgrupper 9.Erfaringer Kapitlenes innhold: A.Teori og tidligere forskning – ”state of the art” B.Våre hovedfunn Ingen ambisjon om at A og B skal henge alt for mye sammen. Rapporten = en ressurs for framtidige analyser

4 4 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Kjøkkenet og hva det (ikke) brukes til Ulike perspektiver – ”ulike kjøkken” –Ingeniørens –Arkitektens –Mikrobiologenes –Home economics’ –Kjønnsforskernes? –Klasse og lagdelings-forskernes (eks. Bourdieu)? –osv. Sideordnet med andre visjoner skapt av for eksempel kommersielle interesser Kitchen Debate - July 25, 1959: Soviet Prime Minister Nikita Khrushchev and US Vice President Richard Nixon

5 5 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Tabell 3 ‑ 1 Hva slags kjøkken er det i boligen din? (Q2) Prosent Åpen løsning (det vil si ingen vegger mot resten av huset) 15 Delvis åpen løsning28 Eget atskilt rom56 Total100 N2008

6 6 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Figur 3-1: Andeler som har ulike typer utstyr på kjøkkenet (Q3) Standard kjøkkenpakke

7 7 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Tabell 3-3Hva slags overflate har du på arbeidsbenken hvor mesteparten av matlagingen foregår? Prosent. (Q4) Oljet tre15 % Lakket tre12 % Laminat63 % Stein4 % Stål4 % Annet:2 % TOTAL 100 % (N=2008)

8 8 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Tabell 3 ‑ 3: Hvor man spiser hvilke måltider på en hverdag. Prosent.(Q10) FrokostLunsjMiddagKveldsmat På kjøkkenet55215824 Annet sted i hjemmet28174055 Annet sted utenfor hjemmet (for eksempel arbeidsplass eller lignende) 95621 Spiser vanligvis ikke dette måltidet 76 20 Total100 2008

9 9 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! 95 prosent av boligene eget bad i 1988 Figur 3 ‑ 3 Prosentandel som aldri gjør utvalgte aktiviteter på kjøkkenet (Q11)

10 10 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Arbeidsdelingen på kjøkkenet "Man is made for something better than disturbing dirt.“ - Oscar Wilde “Housework is work directly opposed to the possibility of human self-actualization.” - Ann Oakley (Housewife, 1974, p. 222.) Menn (noe) mer tilstede enn tidligere, Totalt sett mindre tid til rengjøring enn før (SSB) ”Demokratisering” eller ”pulverisering” av husarbeidet? ”Husmorregime” eller nye måter å gjøre ting på?

11 11 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Tabell 5 ‑ 1 Hvem i husholdingen anser du som hovedansvarlig for innkjøp av dagligvarer? Prosent. (Q9_1) Innkjøp av dagligvarer Mann KvinneTotal Oftest meg selv255740 Oftest min ektefelle/ samboer 29719 Oftest et annet husholdsmedlem enn meg selv 1 Vi deler likt453641 Total100 N7026361338 P<.001 Kji-kvadrat-test

12 12 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Matlaging Mann KvinneTotal Oftest meg selv226040 Oftest min ektefelle/ samboer 471532 Oftest et annet husholdsmedlem enn meg selv 21 Vi deler likt292527 Total100 N7026341336 P<.001 Kji-kvadrat-test Tabell 5 ‑ 2 Hvem i husholdingen anser du som hovedansvarlig for matlaging på ukedagene? Prosent. (Q9_2)

13 13 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Tabell 5 ‑ 3 Hvem i husholdingen anser du som hovedansvarlig for det daglige renhold på kjøkkenet? Prosent. (Q9_3) Det daglige renholdet på kjøkkenet Mann KvinneTotal Oftest meg selv136940 Oftest min ektefelle/ samboer 46527 Oftest et annet husholdsmedlem enn meg selv 31 Vi deler likt392532 Total100 N7026351337 P<.001 Kji-kvadrat-test

14 14 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Tabell 5 ‑ 4 Hvem i husholdingen anser du som hovedansvarlig for oppvasken? Prosent. (Q9_4) OppvaskenMannKvinneTotal Oftest meg selv164932 Oftest min ektefelle/ samboer 271119 Oftest et annet husholdsmedlem enn meg selv 211 Vi deler likt553947 Total100 N6996311330

15 15 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Oppsummering arbeidsdelingen: Enighet om kvinners dominans Menn mer tilbøyelig til å mene de deler likt, spesielt mht. oppvasken

16 16 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Kunnskap/informasjon Å være informert Opptatthet Oppfatninger

17 17 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Hvor ofte leser du informasjonen om tilberedning som står på matvarer som for eksempel ferske matvarer? (Q13_1) Kvinner og + 50 år leser hyppigst

18 18 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Hvor ofte ser du på holdbarhetsdatoen (”siste forbruksdag”) når du kjøper en matvare som for eksempel ferske matvarer. (Q13_2) Kvinner og + 40 år ser oftest

19 19 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Alle matvarer som selges i Norge skal være merket med holdbarhetsdato. Hvilken formulering er mest riktig i forhold til betydningen av denne merkingen: ”Best før” = maten er fortsatt spiselig, men kan ha fått forringet kvalitet. Etter ”siste forbruksdag” = maten er farlig å spise 60% Siste forbruksdag” = maten er fortsatt spiselig men kan ha fått forringet kvalitet. Etter ”best før” = maten er farlig å spise 10% Ingen forskjell, de ulike produsentene sier ting på ulik måte 30% + 50 er noe mer tilbøyelig til å svare de to nederste alternativene (Q15) N=2008 Problem!

20 20 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Vil du si følgende tema er et problem i vårt samfunn? (Q41) N=2008 Kvinner mer tilbøyelig til å mene at e-stoffer, sprøytemidler og allergi- framkallende stoffer er et stort problem. - 30 år mer engstelige for bakterier enn det de eldste er

21 21 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! I hvilken grad tror du det er sannsynlig å bli matforgiftet på følgende steder?: (Q39) - 40 år mer obs. på hjemme og catering - 30 år mer obs. på utlandet N=2008

22 22 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! - 40 år mer opptatt av de som er for renslige (Hygienehypotesen?) Tror du det er personer som er mer disponer (sårbare) for matforgiftning enn andre? (Q37) N=2008

23 23 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Oppsummering kunnskap etc. Menn har større ”selvtillit” Svært mange forstår ikke holdbarhetsmerkingen Listeria etc. oppfattes som et problem, men ikke som veldig stort De under 40 år tror i større grad på hygienehypotesen

24 24 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Vaner og uvaner

25 25 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Jeg vasker hendene… Menn N=988(Q35) Kvinner N=1020

26 26 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Hva gjør du med kjøttpålegg som for eksempel skivet kokt skinke, som akkurat har passert ”siste forbruksdag”-dato? Kvinner lukter og smaker noe oftere +50 år lukter og smaker oftere samt kaster noe sjeldnere (Q14) N=2008 Sløsing? De smitte- utsatte?

27 27 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! 87 74 71 44 4 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Varmt vannOppvask- kost SåpeOppvask- maskin Kjøkken- kluten Kaldt vann Hva vasker du kniven med? N=1911 Menn og +50 år noe mindre tilbøyelig til å bruk såpe

28 28 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Etter å ha skåret opp rått kjøtt, hva gjør du med kniven? Prosentandeler som svare ”alltid” og ”ofte” (Q25) De under 30 år mindre tilbøyelige til å svare ”aldri” på spørsmålet om de ”bare bruker kniven videre”

29 29 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Hvor ofte tiner du kjøtt/kjøttprodukter på følgende måte? (Q24) N=2008 Kvinner og de eldste mest tilbøyelig til å bruke kjøleskap De -30 mer tilbøyelig til å bruke varmt vann De under 40 er de hyppigste brukerne av mikrobølgeovn

30 30 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Har du flere oppvaskkoster og skiller du mellom bruksområder for dem? 62 prosent har flere oppvaskkoster (N=1842) Av disse skiller 72 prosent mellom bruksområder for kostene (N=1149) Kvinner og +40 år skiller mer enn de yngre Kost nr. 2 mest brukt til skitne gryter og panner

31 31 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Hvordan rengjør du oppvaskkosten? N=1842 De under 30 mer tilbøyelig til å skylle i varmt vann 40 åringer bruker oftere oppvaskmaskin

32 32 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Når bytter du ut oppvaskkosten? N=1842 - 30 år mest tilbøyelig til å bytte når den er flat og når den ser skitten ut De eldste mest tilbøyelig til å bytte regelmessig men sjelden

33 33 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Kjøkkenkluten

34 34 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Hva bruker du kjøkkenkluten til? (Q32) N=1920 Menn mindre tilbøyelig til å svare ”alltid” på de tre nederste spørsmålene - 30 år mindre tilbøyelige til å vaske regelmessig av benken Fy!, Fy!

35 35 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Når bytter du kjøkkenkluten? (Q33) N=1919 Menn og yngre reagerer oftere på lukt Kvinner og yngre oftere på det som er ekkelt Kvinner skifter oftere klut hver dag

36 36 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Vanligvis, hvor ofte blir gulvet på kjøkkenet vasket? (Q34) N=2008 Kvinner og + 50 oftere ”etter behov” Yngre og menn oftere ”en gang i mnd eller sjeldnere

37 37 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Skjærefjøler

38 38 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! 47 27 23 2 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ja, plastfjølJa, både trefjøl og plastfjøl Ja, trefjølNei, bruker ikke fjøler Tilbereder ikke kjøtt/kylling Bruker du noen form for "fjøler" når du tilbereder kjøtt/kylling? (Q17) N=2008 De eldste har oftere bare trefjøler

39 39 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Hvordan vasker du vanligvis fjølene dine? (Q18) N=1938 De yngste litt mer tilbøyelige til å bruk såpe enn de eldste

40 40 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Påstander om tilberedning av grønsaker. Andeler enig og uenig. (Q19) N=2008 Kvinner vasker oftere salat De eldste forveller oftere Obs!!

41 41 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Oppsummering: Vaner og uvaner Regelstyrt eller etter behov? Ingen klare mønstre – mer analyse nødvendig Menn er mer slumsete mht. å vaske hender, skifte kniver og å tine i kjøleskapet Oppvaskkosten skylles vanligvis kun i varmt vann, men er en tur i oppvaskmaskinen hos mange Oppvaskkluten holdes unna kjøttsafter av de fleste Skjærefjøla vaskes med såpe, varmvann og oppvaskkost av de fleste Forvelling er mest for de eldste

42 42 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Risikoatferd

43 43 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Hender det du smaker på rå/ikke ferdig kjøttdeig mens du står og steker? (Q20) N=2008 30-39 åringer svarer oftere ”aldri” vg Problem?

44 44 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Jeg synes xxx er best hvis den ikke er helt gjennomstekt. Andeler enig og uenig N=2008 Menn og 40 åringer vil oftere ha biffen rå 40 åringer vil ha lammesteiken rosa

45 45 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Det hender at ….(Q22) N=2008 Middagsmaten står lengre hos de –30 år De eldste flinkere til å kjøle raskt ned og å varme rester godt opp Problem?

46 46 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Egne erfaringer? Ja Nei

47 47 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Av de med dårlige erfaringer… Ja Nei Ja

48 48 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Hvor tror du matsmitten kom fra? (Q50) N=106

49 49 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Tillit og ansvar

50 50 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Tillit til maten og kontrollen? (Q42) + 50 år noe mer opptatt av farer fra industriell matproduksjon enn det de yngste er N=2008

51 51 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! I hvilken grad mener du følgende tiltak er viktige? Andeler som svarer ”viktig”. (Q40). N=2008 Kvinner og de eldste er mer tilbøyelig til å mene at alt er viktig

52 52 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Hvor sikker er du på at maten du spiser hjemme er trygg? Hvor trygg er maten du spiser hjemme? Tidlig i spørreskjemaetSist i spørreskjemaet

53 53 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Oppsummering/konklusjon I Sammensatt bilde Et flertall vet stort sett hva som er ”riktig svar” Kvinner er fortsatt de som lager mat, men menn er mer med på innkjøp og oppvask Menn og yngre er noe mer ”slumsete” Enkelte tradisjonelle ferdigheter, for eksempel ”kjøle ned raskt”, kan se ut til ikke å ha blitt overført til de yngre

54 54 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Oppsummering/konklusjon II Mange erkjenner matsmitte som et problem, men Få opplever det som et stort problem Enda færre tror de blir smittet hjemme De fleste tror dessuten de kan unngå det ved selv å være nøye men mener likevel at informasjon og kontroll er viktige tiltak

55 55 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Gjenstår å gjøre: Noen multivariate tester for å få kontrollert for –by/land, –inntekt og utdanning, –Husholdstype etc. Nærmere innsirkling av ”problemgruppene” –De slumsete –De engstelige Rapporten blir ferdig i løpet av høsten!

56 56 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Takk for oppmerksomheten!

57 57 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER!

58 58 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER!


Laste ned ppt "1 Kjøkkenhygiene – vaner og uvaner Sagene lunsjbar, 2. september 2010 Eivind Jacobsen Foreløpige resultater – VENNLIGST IKKE SITER! Kjøkkenhygiene, vaner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google