Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eivind Jacobsen Statens institutt for forbruksforskning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eivind Jacobsen Statens institutt for forbruksforskning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eivind Jacobsen Statens institutt for forbruksforskning
Kjøkkenhygiene, vaner og uvaner - foreløpige resultater fra en landsrepresentativ survey, 2009 Eivind Jacobsen Statens institutt for forbruksforskning

2 Problemstillinger Metode Spørreskjema og innsamlingsmetode
Web panel, Norstat Gjennomføring Mars 2009 Utvalg 18-80 år med tilgang til internett, vektet 2008 respondenter Vaner og uvaner knyttet til mathåndtering og renhold Forestillinger og kunnskaper Utstyr og materielle forutsetninger Holdninger og event. engstelser

3 Rapportens disposisjon og innhold
Innledning Hva er et kjøkken og hva brukes det til Arbeidsdelingen på kjøkkenet Kunnskap og informasjon Vaner og uvaner Spesielt kritiske punkter Risikoforståelse Problemgrupper Erfaringer Kapitlenes innhold: Teori og tidligere forskning – ”state of the art” Våre hovedfunn Ingen ambisjon om at A og B skal henge alt for mye sammen. Rapporten = en ressurs for framtidige analyser

4 Kjøkkenet og hva det (ikke) brukes til
Ulike perspektiver – ”ulike kjøkken” Ingeniørens Arkitektens Mikrobiologenes Home economics’ Kjønnsforskernes? Klasse og lagdelings-forskernes (eks. Bourdieu)? osv. Sideordnet med andre visjoner skapt av for eksempel kommersielle interesser Kitchen Debate - July 25, 1959: Soviet Prime Minister Nikita Khrushchev and US Vice President Richard Nixon

5 Tabell 3‑1 Hva slags kjøkken er det i boligen din? (Q2)
Prosent Åpen løsning (det vil si ingen vegger mot resten av huset) 15 Delvis åpen løsning 28 Eget atskilt rom 56 Total 100 N 2008 5

6 Figur 3-1: Andeler som har ulike typer utstyr på kjøkkenet (Q3)
Standard kjøkkenpakke 6

7 Tabell 3-3 Hva slags overflate har du på arbeidsbenken hvor mesteparten av matlagingen foregår? Prosent. (Q4) Oljet tre 15 % Lakket tre 12 % Laminat 63 % Stein 4 % Stål Annet: 2 % TOTAL 100 % (N=2008)

8 Tabell 3‑3: Hvor man spiser hvilke måltider på en hverdag. Prosent
Tabell 3‑3: Hvor man spiser hvilke måltider på en hverdag. Prosent.(Q10) Frokost Lunsj Middag Kveldsmat På kjøkkenet 55 21 58 24 Annet sted i hjemmet 28 17 40 Annet sted utenfor hjemmet (for eksempel arbeidsplass eller lignende) 9 56 2 1 Spiser vanligvis ikke dette måltidet 7 6 20 Total 100 2008 8

9 Figur 3‑3 Prosentandel som aldri gjør utvalgte aktiviteter på kjøkkenet (Q11)
95 prosent av boligene eget bad i 1988 9

10 Arbeidsdelingen på kjøkkenet
"Man is made for something better than disturbing dirt.“ - Oscar Wilde “Housework is work directly opposed to the possibility of human self-actualization.” - Ann Oakley (Housewife, 1974, p. 222.) Menn (noe) mer tilstede enn tidligere, Totalt sett mindre tid til rengjøring enn før (SSB) ”Demokratisering” eller ”pulverisering” av husarbeidet? ”Husmorregime” eller nye måter å gjøre ting på?

11 Tabell 5‑1 Hvem i husholdingen anser du som hovedansvarlig for innkjøp av dagligvarer? Prosent. (Q9_1) Innkjøp av dagligvarer Mann Kvinne Total Oftest meg selv 25 57 40 Oftest min ektefelle/ samboer 29 7 19 Oftest et annet husholdsmedlem enn meg selv 1 Vi deler likt 45 36 41 100 N 702 636 1338 P<.001 Kji-kvadrat-test

12 Tabell 5‑2 Hvem i husholdingen anser du som
hovedansvarlig for matlaging på ukedagene? Prosent. (Q9_2) Matlaging Mann Kvinne Total Oftest meg selv 22 60 40 Oftest min ektefelle/ samboer 47 15 32 Oftest et annet husholdsmedlem enn meg selv 2 1 Vi deler likt 29 25 27 100 N 702 634 1336 P<.001 Kji-kvadrat-test

13 Tabell 5‑3 Hvem i husholdingen anser du som hovedansvarlig for det daglige renhold på kjøkkenet? Prosent. (Q9_3) Det daglige renholdet på kjøkkenet Mann Kvinne Total Oftest meg selv 13 69 40 Oftest min ektefelle/ samboer 46 5 27 Oftest et annet husholdsmedlem enn meg selv 3 1 Vi deler likt 39 25 32 100 N 702 635 1337 P<.001 Kji-kvadrat-test

14 Tabell 5‑4 Hvem i husholdingen anser du som hovedansvarlig for oppvasken? Prosent. (Q9_4)
Mann Kvinne Total Oftest meg selv 16 49 32 Oftest min ektefelle/ samboer 27 11 19 Oftest et annet husholdsmedlem enn meg selv 2 1 Vi deler likt 55 39 47 100 N 699 631 1330

15 Oppsummering arbeidsdelingen:
Enighet om kvinners dominans Menn mer tilbøyelig til å mene de deler likt, spesielt mht. oppvasken

16 Kunnskap/informasjon
Å være informert Opptatthet Oppfatninger

17 Hvor ofte leser du informasjonen om tilberedning som står på matvarer som for eksempel ferske matvarer? (Q13_1) Kvinner og + 50 år leser hyppigst

18 Hvor ofte ser du på holdbarhetsdatoen (”siste forbruksdag”) når du kjøper en matvare som for eksempel ferske matvarer. (Q13_2) Kvinner og + 40 år ser oftest

19 Alle matvarer som selges i Norge skal være merket med holdbarhetsdato
Alle matvarer som selges i Norge skal være merket med holdbarhetsdato. Hvilken formulering er mest riktig i forhold til betydningen av denne merkingen: ”Best før” = maten er fortsatt spiselig, men kan ha fått forringet kvalitet. Etter ”siste forbruksdag” = maten er farlig å spise 60% Siste forbruksdag” = maten er fortsatt spiselig men kan ha fått forringet kvalitet. Etter ”best før” = maten er farlig å spise 10% Ingen forskjell, de ulike produsentene sier ting på ulik måte 30% (Q15) Problem! N=2008 + 50 er noe mer tilbøyelig til å svare de to nederste alternativene

20 Vil du si følgende tema er et problem i vårt samfunn? (Q41)
Kvinner mer tilbøyelig til å mene at e-stoffer, sprøytemidler og allergi- framkallende stoffer er et stort problem. - 30 år mer engstelige for bakterier enn det de eldste er N=2008

21 I hvilken grad tror du det er sannsynlig å bli matforgiftet på følgende steder?: (Q39)
- 40 år mer obs. på hjemme og catering - 30 år mer obs. på utlandet

22 Tror du det er personer som er mer disponer (sårbare) for matforgiftning enn andre? (Q37)
- 40 år mer opptatt av de som er for renslige (Hygienehypotesen?) N=2008

23 Oppsummering kunnskap etc.
Menn har større ”selvtillit” Svært mange forstår ikke holdbarhetsmerkingen Listeria etc. oppfattes som et problem, men ikke som veldig stort De under 40 år tror i større grad på hygienehypotesen

24 Vaner og uvaner

25 Jeg vasker hendene… Menn N=988 (Q35) Kvinner N=1020

26 Sløsing? De smitte- utsatte?
Hva gjør du med kjøttpålegg som for eksempel skivet kokt skinke, som akkurat har passert ”siste forbruksdag”-dato? (Q14) Sløsing? De smitte- utsatte? Kvinner lukter og smaker noe oftere +50 år lukter og smaker oftere samt kaster noe sjeldnere N=2008

27 Hva vasker du kniven med?
87 74 71 44 4 3 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Varmt vann Oppvask- kost Såpe maskin Kjøkken- kluten Kaldt vann Hva vasker du kniven med? Menn og +50 år noe mindre tilbøyelig til å bruk såpe N=1911

28 Etter å ha skåret opp rått kjøtt, hva gjør du med kniven
Etter å ha skåret opp rått kjøtt, hva gjør du med kniven? Prosentandeler som svare ”alltid” og ”ofte” (Q25) De under 30 år mindre tilbøyelige til å svare ”aldri” på spørsmålet om de ”bare bruker kniven videre”

29 Hvor ofte tiner du kjøtt/kjøttprodukter på følgende måte? (Q24) N=2008
Kvinner og de eldste mest tilbøyelig til å bruke kjøleskap De -30 mer tilbøyelig til å bruke varmt vann De under 40 er de hyppigste brukerne av mikrobølgeovn

30 Har du flere oppvaskkoster og skiller du mellom bruksområder for dem?
62 prosent har flere oppvaskkoster (N=1842) Av disse skiller 72 prosent mellom bruksområder for kostene (N=1149) Kvinner og +40 år skiller mer enn de yngre Kost nr. 2 mest brukt til skitne gryter og panner

31 Hvordan rengjør du oppvaskkosten?
De under 30 mer tilbøyelig til å skylle i varmt vann 40 åringer bruker oftere oppvaskmaskin N=1842

32 Når bytter du ut oppvaskkosten?
- 30 år mest tilbøyelig til å bytte når den er flat og når den ser skitten ut De eldste mest tilbøyelig til å bytte regelmessig men sjelden N=1842

33 Kjøkkenkluten

34 Hva bruker du kjøkkenkluten til? (Q32)
Fy!, Fy! Menn mindre tilbøyelig til å svare ”alltid” på de tre nederste spørsmålene - 30 år mindre tilbøyelige til å vaske regelmessig av benken N=1920

35 Når bytter du kjøkkenkluten? (Q33)
Menn og yngre reagerer oftere på lukt Kvinner og yngre oftere på det som er ekkelt Kvinner skifter oftere klut hver dag N=1919

36 Vanligvis, hvor ofte blir gulvet på kjøkkenet vasket? (Q34)
Kvinner og + 50 oftere ”etter behov” Yngre og menn oftere ”en gang i mnd eller sjeldnere N=2008

37 Skjærefjøler

38 Bruker du noen form for "fjøler" når du
tilbereder kjøtt/kylling? (Q17) 47 27 23 2 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ja, plastfjøl Ja, både trefjøl og plastfjøl Ja, trefjøl Nei, bruker ikke fjøler Tilbereder ikke kjøtt/kylling De eldste har oftere bare trefjøler N=2008

39 Hvordan vasker du vanligvis fjølene dine? (Q18)
De yngste litt mer tilbøyelige til å bruk såpe enn de eldste N=1938

40 Påstander om tilberedning av grønsaker. Andeler enig og uenig. (Q19)
Kvinner vasker oftere salat De eldste forveller oftere Obs!! N=2008

41 Oppsummering: Vaner og uvaner
Regelstyrt eller etter behov? Ingen klare mønstre – mer analyse nødvendig Menn er mer slumsete mht. å vaske hender, skifte kniver og å tine i kjøleskapet Oppvaskkosten skylles vanligvis kun i varmt vann, men er en tur i oppvaskmaskinen hos mange Oppvaskkluten holdes unna kjøttsafter av de fleste Skjærefjøla vaskes med såpe, varmvann og oppvaskkost av de fleste Forvelling er mest for de eldste

42 Risikoatferd

43 Hender det du smaker på rå/ikke ferdig kjøttdeig mens du står og steker? (Q20)
vg Problem? 30-39 åringer svarer oftere ”aldri” N=2008

44 Jeg synes xxx er best hvis den ikke er helt gjennomstekt
Jeg synes xxx er best hvis den ikke er helt gjennomstekt. Andeler enig og uenig Menn og 40 åringer vil oftere ha biffen rå 40 åringer vil ha lammesteiken rosa N=2008

45 Det hender at ….(Q22) Problem? N=2008 Middagsmaten står
lengre hos de –30 år De eldste flinkere til å kjøle raskt ned og å varme rester godt opp N=2008

46 Egne erfaringer? Nei Ja

47 Av de med dårlige erfaringer…
Nei Ja Nei Ja Nei Ja

48 Hvor tror du matsmitten kom fra? (Q50)

49 Tillit og ansvar

50 Tillit til maten og kontrollen? (Q42)
+ 50 år noe mer opptatt av farer fra industriell matproduksjon enn det de yngste er N=2008

51 I hvilken grad mener du følgende tiltak er viktige
I hvilken grad mener du følgende tiltak er viktige? Andeler som svarer ”viktig”. (Q40). N=2008 Kvinner og de eldste er mer tilbøyelig til å mene at alt er viktig

52 Hvor sikker er du på at maten du spiser hjemme er trygg?
Hvor trygg er maten du spiser hjemme? Hvor sikker er du på at maten du spiser hjemme er trygg? Tidlig i spørreskjemaet Sist i spørreskjemaet

53 Oppsummering/konklusjon I
Sammensatt bilde Et flertall vet stort sett hva som er ”riktig svar” Kvinner er fortsatt de som lager mat, men menn er mer med på innkjøp og oppvask Menn og yngre er noe mer ”slumsete” Enkelte tradisjonelle ferdigheter, for eksempel ”kjøle ned raskt”, kan se ut til ikke å ha blitt overført til de yngre

54 Oppsummering/konklusjon II
Mange erkjenner matsmitte som et problem, men Få opplever det som et stort problem Enda færre tror de blir smittet hjemme De fleste tror dessuten de kan unngå det ved selv å være nøye men mener likevel at informasjon og kontroll er viktige tiltak

55 Rapporten blir ferdig i løpet av høsten!
Gjenstår å gjøre: Noen multivariate tester for å få kontrollert for by/land, inntekt og utdanning, Husholdstype etc. Nærmere innsirkling av ”problemgruppene” De slumsete De engstelige Rapporten blir ferdig i løpet av høsten!

56 Takk for oppmerksomheten!

57

58


Laste ned ppt "Eivind Jacobsen Statens institutt for forbruksforskning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google